فهرست درخشان‌ترین ستارگان

مقالهٔ فهرست ویکی‌پدیا
نام ستاره درخشندگی
تابش‌سنجی
(برحسب یکاهای خورشیدی)
قدر
تابش‌سنجی
مطلق
فاصلهٔ تقریبی
از منظومهٔ خورشیدی
(برحسب سال نوری)
قدر مرئی
ظاهری
آر۱۳۶ای۱ (در ابر ماژلانی بزرگ) ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۵ ۱۶۵٬۰۰۰ ۱۲٫۷۷
ماکیان اب ۲-۱۲ ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۲ ۵۰۰۰ ۱۱٫۴
اچ دی ۹۳۱۲۹ای ۵٬۵۰۰٬۰۰۰[نیازمند منبع] −۱۲٫۱ ۷۵۰۰ ۶٫۹۷
اتا شاه‌تخته ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۰ ۷۵۰۰ −۰٫۸ تا ۷٫۹
ال بی وی ۲۰-۱۸۰۶ (مدل متوسّط) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۲٫۰ ۴۰٬۰۰۰ ۸٫۶
کیوپی‌ام-۲۴۱ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۹ ۲۵٬۰۰۰  
پیسمیس ۲۴-۱ ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۸ ۸۱۵۰ ۱۰٫۴۳
دابلیوآر ۱۰۱ای ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۶ ۱۳٫۱
دابلیوآر ۱۰۲کی‌ای ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۶ ۲۶٬۱۰۰  
اچ‌دی ۵۹۸۰ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۵ ۲۰۰٬۰۰۰ ۱۱٫۵۲
ال‌اس‌اس ۴۰۶۷ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۴  
اچ‌دی۹۳۲۵۰ ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۳ ۱۱٬۰۰۰ ۷٫۵۰
ماکیان اوبی۲ -۸ای ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ −۱۱٫۳ ۳۰۰۰ ۸٫۹۹
وار ۸۳ (در ام۳۳) ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ −۱۱٫۱ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٫۴۰
اچ‌دی۲۶۹۸۱۰ (در ابر ماژلانی بزرگ) ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ −۱۱٫۱ ۱۷۰٬۰۰۰ ۱۲٫۲۸
ورای ۹۶-۱۷ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۹ ۱۵٬۰۰۰ ۱۷٫۸
ستارهٔ تپانچه (مدل پایین) ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۲۵٬۰۰۰  
زتا¹ کژدم ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۵۷۰۰ ۴٫۶۶ تا ۴٫۸۶
ای‌اف آندرومدا (در ام۳۱) ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۸ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰  
ال‌وای ارابه‌ران ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۶ ۲۰۰۰ ۶٫۸۵
تی‌آر ۲۷-۲۷ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ −۱۰٫۵  
وار بی (در ام۳۳) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۴ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰  
ای‌جی شاه‌تخته ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ −۱۰٫۳ ۶۰۰۰ ۵٫۷ تا ۹٫۰
اس ماهی طلایی ۸۷۰٬۰۰۰ −۱۰٫۱ ۱۶۹٬۰۰۰ ۸٫۶ تا ۱۱٫۵ (بی)
وار سی (در ام۳۳) ۶۶۰٬۰۰۰ −۹٫۸ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰  
پی دجاجه ۶۳۰٬۰۰۰ −۹٫۷ ۶۰۰۰ ۴٫۸
رو ذات‌الکرسی ۵۵۰٬۰۰۰ −۹٫۶ ۱۲٬۰۰۰ ۴٫۱ تا ۶٫۲
وی۳۸۲ شاه‌تخته ۵۲۰٬۰۰۰ −۹٫۵ ۳۰۰۰ ۳٫۹۳
اچ‌آر شاه‌تخته ۵۰۰٬۰۰۰ −۹٫۵ ۱۷٬۶۰۰  
ستارهٔ پلاسکت ۵۰۰٬۰۰۰ (مدل بالا) −۹٫۴۷ ۶۶۰۰ ۶٫۰۵
دی‌ال صلیب ۵۰۰٬۰۰۰ −۹٫۴۷ ۲۰٬۰۰۰ ۶٫۲۴
ای‌ای زن برزنجیر (در ام۳۱) ۴۵۰٬۰۰۰ −۹٫۴ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰  
وی‌وای سگ بزرگ ۴۵۰٬۰۰۰ −۹٫۴ ۴۹۰۰ ۶٫۵ تا ۹٫۶
خی² شکارچی ۴۲۰٬۰۰۰ −۹٫۳ ۵۳۰۰ ۴٫۶۵
ماکیان ایکس یک ۳۹۰٬۰۰۰ −۹٫۲۵ ۶۱۰۰ ۸٫۹
نظام ۳۸۰٬۰۰۰ −۹٫۲ ۱۳۰۰ ۱٫۷۰
کی‌دابلیو کمان ۳۷۰٬۰۰۰ −۹٫۱۷ ۱۰٬۰۰۰ ۸٫۹
زتا کشتیدم ۳۶۰٬۰۰۰ −۹٫۰ ۱۰۹۰ ۲٫۲۱
وی۳۵۴ قیفاووس ۳۶۰٬۰۰۰ −۹٫۱۵ ۹۰۰۰ ۱۰٫۸۲ تا ۱۱٫۳۵
آردبلیو قیفاووس ۳۵۰٬۰۰۰ −۹٫۱۱ ۱۱٬۵۰۰ ۶٫۵۲
وی۵۰۹ ذات الکرسی ۳۵۰٬۰۰۰ −۹٫۱۱ ۷۸۰۰ ۵٫۱۰
مو قیفاووس (ستارهٔ نارسنگ) ۳۴۰٬۰۰۰ −۹٫۰۸ ۱۹۰۰ ۴٫۰۴
وی‌وی قیفاووس ای ۳۱۵٬۰۰۰ −۹٫۰ ۲۴۰۰ ۴٫۹۱
اتا سگ بزرگ ۳۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲٫۴۵
نو عقاب ۳۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴٫۶۹
دابلیوااچ جی۶۴ ۲۸۰٬۰۰۰   ۱۶۳٬۰۰۰
کی‌وای ماکیان ۲۷۰٬۰۰۰ −۸٫۸۴ ۵۰۰۰  
تتا¹ شکارچی سی ۲۲۰٬۰۰۰ −۸٫۶ ۱۵۰۰ ۵٫۱۳
۶ ذات‌الکرسی ۲۰۰٬۰۰۰   ۸۱۰۰ ۵٫۵۵
ابط‌الجوزا ۱۳۵٬۰۰۰   ۶۴۳ ۰٫۵۸
نطاق ۱۰۰٬۰۰۰ −۷٫۸ ۷۰۰ ۱٫۷۹
وی‌وی قیفاووس بی ۱۰۰٬۰۰۰ −۷٫۸ ۲۴۰۰  
ستاره‌های شناخته‌شدهٔ زیر به‌منظور مقایسه آورده شده‌اند.
رجل‌الجبّار ۸۵٬۰۰۰ −۷٫۳ ۷۷۲ ۰٫۱۲
قلب‌العقرب ۶۶٬۰۰۰ −۷٫۲ ۶۰۰ ۰٫۹۲
دنب ۵۴٬۰۰۰ −۶٫۹۵ ۱۴۰۰ ۱٫۲۵
سهیل ۱۲٬۹۰۰ −۵٫۵۳ ۳۱۰ −۰٫۶۲
آخرالنهر ۳٬۳۰۰ −۴٫۰۵ ۱۳۹ ۰٫۴۶
بتا شلیاق ۲٬۹۰۰ −۳٫۹۱ ۹۶۰ ۳٫۵۲
جدی ۲٬۲۰۰ −۳٫۶ ۴۳۳ ۱٫۹۷
دبران ۳۵۰ −۰٫۶۳ ۶۵ ۰٫۸۵
نگهبان شمال (سماک رامح) ۲۱۰ −۰٫۳۱ ۳۷ −۰٫۰۴
سروش (عیوق) ۷۸٫۵ ۰٫۴ ۴۲ ۰٫۰۸
رأس پیکر پیشین (کاستور) ۵۰ ۰٫۵ ۵۰ ۱٫۹۸
کرکس نشسته ۳۷ ۰٫۵۸ ۲۵ ۰٫۰۰
شباهنگ ۲۵٫۴ ۱٫۴ ۸٫۶ −۱٫۴۶
آلفا قنطورس ای ۱٫۵۱۹ ۴٫۳۸ ۴٫۴ −۰٫۰۱
خورشید ۱٫۰۰ ۴٫۸۳ −۲۶٫۷۴

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش