فهرست ذرات

لیست مقاله ویکمدیا
(تغییرمسیر از فهرست ذرات بنیادی)

ذرات بنیادی که در کیهان تاثیر بسزایی در آفرینش ماده و ضد ماده داشته اند به طور کلی از SA ,FM, SOA تشکیل شده اند. با ترکیب FM و SA ذرات پیچیده پدیدار شده اند و SOA نقشه عمده را دارد و به عنوان پشتیبان در شکل گیری ذرات پیچیده انرژی های بوزون هیگز را خنثی میکند.

ذرات بنیادیویرایش

کوارک‌هاویرایش

لپتون‌هاویرایش

پاد لپتون‌ها

نوترینوها

پادنوترینوها

  • پادالکترون نوترینو
  • پادمیون نوترینو
  • پادتاو نوترینو

ذرات واسطهویرایش

ذرات حامل نیروهای بنیادی طبیعت تمام این ذرات بوزون هستند.

فرمیونویرایش

ذراتی هستند که اسپینشان نیم‌صحیح باشد.

بوزونویرایش

بوزون به ذراتی اطلاق می‌شود که اسپینشان صحیح باشد.

ذرات ترکیبیویرایش

هادرونویرایش

باریون(فرمیون هستند)ویرایش

خصوصیات اصلی آنها این است که از سه کوارک تشکیل شده‌اند

مزون(فرمیون است)ویرایش

خطا: نام صفحه مشخص نشده‌است (راهنما).

اتمویرایش

به جدول تناوبی عناصر رجوع شود.

مولکولویرایش

به فهرست ترکیبات رجوع شود