فهرست رئیس‌جمهورهای اسرائیل

فهرست رئیس‌جمهورهای اسرائیل که پس از تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۷ در زیر آورده شده‌است.

رئیس شورای دولتی موقت (۱۹۴۸–۱۹۴۵) ویرایش

Colour key
ماپای/Alignment/Labor لیکود کادیما بدون حزب

در حقیقت حییم وایزمن' به عنوان رئیس شورای دولتی تا زمان انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور خدمت نمود

رئیس انتخاب شده
(دوره)
No. پرتره نام
(زاده–درگذشته)
Term of Office حزب سیاسی
(at time of appointment)
1   دیوید بن گورین
דוד בן-גוריון

(۱۸۸۶–۱۹۷۳)

۱۴ مه ۱۹۴۸ ۱۶ مه ۱۹۴۸ ماپای
۲   حییم وایزمن
חיים עזריאל ויצמן

(۱۸۷۴–۱۹۵۲)

۱۶ مه ۱۹۴۸ ۱۷ فوریه ۱۹۴۹ نداشت

رئیس‌جمهورهای اسرائیل (۱۹۴۹–تاکنون) ویرایش

Colour key
ماپای/Alignment/کار لیکود کادیما بدون حزب

در مجموع یازده نفر به عنوان رئیس‌جمهور اسرائیل خدمت نموده‌اند که چهار نفر از آنها دو دوره متوالی بوده‌است و یک نفر اسحاق بن زوی سه دوره متوالی این مقام را برعهده داشته‌است

رئیس‌جمهور انتخاب شده
(دوره)
No. پرتره نام
(زاده–درگذشته)
Term of Office حزب سیاسی
(at time of appointment)
۱   حییم وایزمن
חיים עזריאל ויצמן

(۱۸۷۴–۱۹۵۲)

۱۷ فوریه ۱۹۴۹ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۱ نداشت 1949 (یکمین)
۲۵ نوامبر ۱۹۵۱ ۹ نوامبر ۱۹۵۲[۱] 1951 (دومین)
۲   اسحاق بن زوی
יצחק בן צבי

(۱۸۸۴–۱۹۶۳)

۱۶ دسامبر ۱۹۵۲ ۲۸ اکتبر ۱۹۵۷ ماپای 1952 (سومین)
۲۸ اکتبر ۱۹۵۷ ۳۰ اکتبر ۱۹۶۲ 1957 (چهارمین)
۳۰ اکتبر ۱۹۶۲ ۲۳ آوریل ۱۹۶۳[۲] 1962 (پنجمین)
۳   زالمان شائزیر
זלמן שז"ר

(۱۸۸۹–۱۹۷۴)

۲۱ مه ۱۹۶۳ ۲۶ مارس ۱۹۶۸ ماپای 1963 (ششمین)
۲۶ مارس ۱۹۶۸ ۲۴ مه ۱۹۷۳ 1968 (هفتمین)
۴   افاریم کاتزیر
אפרים קציר

(۱۹۱۶–۲۰۰۹)

۲۴ مه ۱۹۷۳ ۲۹ مه ۱۹۷۸ Alignment 1973 (هشتمین)
۵   اسحاق نافون
יצחק נבון

(۱۹۲۱–۲۰۱۵)

۲۹ مه ۱۹۷۸ ۵ مه ۱۹۸۳ Alignment 1978 (نهمین)
۶   حییم هرزوگ
חיים הרצוג

(۱۹۱۸–۱۹۹۷)

۵ مه ۱۹۸۳ ۲۳ فوریه ۱۹۸۸ Alignment 1983 (دهمین)
۲۳ فوریه ۱۹۸۸ ۱۳ مه ۱۹۹۳ 1988 (یازدهمین)
۷   عزر وایزمن
עזר ויצמן

(۱۹۲۴–۲۰۰۵)

۱۳ مه ۱۹۹۳ ۴ مارس ۱۹۹۸ کار 1993 (دوازدهمین)
۴ مارس ۱۹۹۸ ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۰[۳] 1998 (سیزدهمین)
۸   موشه کاتساو
משה קצב

(۱۹۴۵–)

۱ اوت ۲۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۰۷[۴][۵] لیکود 2000 (چهاردهمین)
۹   شیمون پرز
שמעון פרס

(۱۹۲۳–۲۰۱۶)

۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ کادیما 2007 (پانزدهمین)
۱۰   رووین ریولین
ראובן ריבלין

(۱۹۳۹–)

۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ ۹ ژوئیه ۲۰۲۱ لیکود 2014 (شانزدهمین)
۱۱   اسحاق هرتزوگ
יצחק "בוז׳י" הרצוג

(۱۹۶۰–)

۷ ژوئیه ۲۰۲۱ Incumbent کار 2021 (هفدهمین)

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش