فهرست رئیس‌جمهورهای شیلی

این مقاله فهرستی از رئیس‌جمهورهای شیلی از سال ۱۸۱۰ تاکنون است:

میهن کهن (۱۸۱۰–۱۸۱۴)ویرایش

جکومت شورایی (۱۸۱۰–۱۸۱۴)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره یادداشت‌ها
1 Junta   Mateo de Toro y Zambrano
(1727–1811)
۱۸ سپتامبر ۱۸۱۰ ۲۶ فوریه ۱۸۱۱ President of the First Government Junta. Died in office.
  Juan Martínez de Rozas
(1759–1813)
۲۷ فوریه ۱۸۱۱ ۲ آوریل ۱۸۱۱ Interim President of the First Government Junta.
  Fernando Márquez de la Plata
(1740–1818)
۲ آوریل ۱۸۱۱ ۴ ژوئیه ۱۸۱۱ President of the First Government Junta.
2 Junta   Juan Antonio Ovalle
(1750–1819)
۴ ژوئیه ۱۸۱۱ ۲۰ ژوئیه ۱۸۱۱ President of the First National Congress.
  Martín Calvo Encalada
(1756–1828)
۲۰ ژوئیه ۱۸۱۱ ۱۱ اوت ۱۸۱۱ President of the First National Congress.
3 Junta ۱۱ اوت ۱۸۱۱ ۴ سپتامبر ۱۸۱۱ President of the Provisional Executive Authority.
4 Junta   Juan Enrique Rosales [es]
(1755–1825)
۴ سپتامبر ۱۸۱۱ ۱۶ نوامبر ۱۸۱۱ President of the Executive Court.
5 Junta   José Miguel Carrera
(1785–1821)
۱۶ نوامبر ۱۸۱۱ ۱۳ دسامبر ۱۸۱۱ President of the Provisional Government Junta.
6 Junta ۱۳ دسامبر ۱۸۱۱ ۸ ژانویه ۱۸۱۲ Provisional Supreme Authority.
7 Junta ۸ ژانویه ۱۸۱۲ ۸ آوریل ۱۸۱۲ President of the Provisional Government Junta.
José Santiago Portales y Larraín [es]
(1764–1835)
۸ آوریل ۱۸۱۲ ۶ اوت ۱۸۱۲ President of the Provisional Government Junta.
Pedro José Prado Jaraquemada [es]
(1754–1827)
۶ اوت ۱۸۱۲ ۶ دسامبر ۱۸۱۲ President of the Provisional Government Junta.
  José Miguel Carrera
(1785–1821)
۶ دسامبر ۱۸۱۲ ۳۰ مارس ۱۸۱۳ President of the Provisional Government Junta.
  Juan José Carrera
(1782–1818)
۳۰ مارس ۱۸۱۳ ۱۳ آوریل ۱۸۱۳ President of the Provisional Government Junta.
8 Junta   Francisco Antonio Pérez
(1764–1828)
۱۳ آوریل ۱۸۱۳ ۲۳ اوت ۱۸۱۳ President of the Superior Governmental Junta.
  José Miguel Infante
(1778–1844)
۲۳ اوت ۱۸۱۳ ۱۱ ژانویه ۱۸۱۴ President of the Superior Governmental Junta.
  Agustín Eyzaguirre
(1768–1837)
۱۱ ژانویه ۱۸۱۴ ۷ مارس ۱۸۱۴ President of the Superior Governmental Junta.

مدیران عالی (۱۸۱۴)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره یادداشت‌ها
  Antonio José de Irisarri
(1786–1868)
۷ مارس ۱۸۱۴ ۱۴ مارس ۱۸۱۴ Interim Supreme Director.
۱   Francisco de la Lastra
(1777–1852)
۱۴ مارس ۱۸۱۴ ۲۳ ژوئیه ۱۸۱۴ Supreme Director.
9 Junta   José Miguel Carrera
(1785–1821)
۲۳ ژوئیه ۱۸۱۴ ۲ اکتبر ۱۸۱۴ President of the Government Junta. Chilean defeat in the Battle of Rancagua, Spain regains control of Chile.

تسخیر مجدد (۱۸۱۴–۱۸۱۷)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره یادداشت‌ها
-   Mariano Osorio
(1777–1819)
۳ اکتبر ۱۸۱۴ ۲۶ دسامبر ۱۸۱۵ Royal Governor of Chile
-   Casimiro Marcó del Pont
(1770–1819)
۲۶ دسامبر ۱۸۱۵ ۱۲ فوریه ۱۸۱۷ Royal Governor of Chile. Chilean victory in the Battle of Chacabuco, Spanish control ends.

میهن جدید (۱۸۱۷–۱۸۲۶)ویرایش

مدیران عالی (۱۸۱۷–۱۸۲۶)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره یادداشت‌ها
۲   برناردو اوخیگینس
(1778–1842)
۱۶ فوریه ۱۸۱۷ ۲۸ ژانویه ۱۸۲۳ Supreme Director.
10 Junta   Agustín Eyzaguirre
(1768–1837)
۲۸ ژانویه ۱۸۲۳ ۴ آوریل ۱۸۲۳ President of the Government Junta.
۳   Ramón Freire
(1787–1851)
۴ آوریل ۱۸۲۳ ۹ ژوئیه ۱۸۲۶ Interim Supreme Director.

روسای جمهور (۱۸۲۶–تاکنون)ویرایش

سازمان جمهوری (۱۸۲۶–۱۸۳۰)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها Vice President[الف]
کفیل   Manuel Blanco Encalada
(1790–1876)
۹ ژوئیه ۱۸۲۶ ۹ سپتامبر ۱۸۲۶ کنشگر سیاسی مستقل ۱۸۲۶ Elected as Interim President. Resigned. Agustín Eyzaguirre
کفیل   Agustín Eyzaguirre
(1768–1837)
۹ سپتامبر ۱۸۲۶ ۲۵ ژانویه ۱۸۲۷ کنشگر سیاسی مستقل Interim Vice-President under Manuel Blanco Encalada, assumed the presidency after his resignation. Vacant
کفیل   Ramón Freire
(1787–1851)
۲۵ ژانویه ۱۸۲۷ ۱۵ فوریه ۱۸۲۷ Pipiolos Provisional President.
۱ ۱۵ فوریه ۱۸۲۷ ۸ مه ۱۸۲۷ ۱۸۲۷ Resigned. Francisco Antonio Pinto
۲   Francisco Antonio Pinto
(1785–1858)
۸ مه ۱۸۲۷ ۱۶ ژوئیه ۱۸۲۹ Pipiolos Vice-President under Ramón Freire, assumed the presidency after his resignation. Vacant
کفیل   Francisco Ramón Vicuña
(1775–1849)
۱۶ ژوئیه ۱۸۲۹ ۱۹ اکتبر ۱۸۲۹ Pipiolos For health reasons, Francisco Antonio Pinto made the President of the Senate, Francisco Ramón Vicuña, Delegate President.
۳   Francisco Antonio Pinto
(1785–1858)
۱۹ اکتبر ۱۸۲۹ ۲ نوامبر ۱۸۲۹ Pipiolos ۱۸۲۹ Resigned. Joaquín Vicuña
کفیل   Francisco Ramón Vicuña
(1775–1849)
۲ نوامبر ۱۸۲۹ ۷ نوامبر ۱۸۲۹ Pipiolos President of the Senate. Deposed during the Chilean Civil War of 1829–30. Vacant
11 Junta   Ramón Freire
(1787–1851)
۷ نوامبر ۱۸۲۹ ۸ نوامبر ۱۸۲۹ Pipiolos President of the Government Junta. Deposed during the Civil War.
کفیل   Francisco Ramón Vicuña
(1775–1849)
۸ نوامبر ۱۸۲۹ ۷ دسامبر ۱۸۲۹ Pipiolos President of the Senate. Restoration of its original mandate. Resigned during the Civil War.
Vacant
۷ دسامبر ۱۸۲۹ – 24 December 1829
Civil War. There was no president in this period.
12 Junta   José Tomás Ovalle y Bezanilla
(1787–1831)
۲۴ دسامبر ۱۸۲۹ ۱۸ فوریه ۱۸۳۰ Pelucones President of the Government Junta.
کفیل   Francisco Ruiz-Tagle Portales
(1790–1860)
۱۸ فوریه ۱۸۳۰ ۱ آوریل ۱۸۳۰ Pelucones Provisional President. Resigned. José Tomás Ovalle y Bezanilla
کفیل   José Tomás Ovalle y Bezanilla
(1787–1831)
۱ آوریل ۱۸۳۰ ۸ مارس ۱۸۳۱ Pelucones Provisional Vice-President under Francisco Ruiz-Tagle, assumed the presidency after his resignation. End of the Chilean Civil War of 1829–30 with the Battle of Lircay. Resigned for health reasons, died 2 weeks later. Vacant
کفیل   Fernando Errázuriz Aldunate
(1777–1841)
۸ مارس ۱۸۳۱ ۲۱ مارس ۱۸۳۱ Pelucones Provisional President appointed by the Congress.
۲۱ مارس ۱۸۳۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۱ The Congress appointed José Joaquín Prieto as president and Fernando Errázuriz as vice president, but Prieto did not take office and instead resigned immediately, making Fernando Errázuriz president automatically.

جمهوری محافظهٔ‌کار (۱۸۳۰–۱۸۶۱)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها معاون رئیس‌جمهور[الف]
۴   Joaquín Prieto
(1786–1854)
۱۸ سپتامبر ۱۸۳۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۶ Pelucones ۱۸۳۱ Diego Portales[ب]
۱۸ سپتامبر ۱۸۳۶ ۱۸ سپتامبر ۱۸۴۱ Conservative ۱۸۳۶ Post abolished
۵   Manuel Bulnes
(1799–1866)
۱۸ سپتامبر ۱۸۴۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۴۶ Conservative ۱۸۴۱
۱۸ سپتامبر ۱۸۴۶ ۱۸ سپتامبر ۱۸۵۱ ۱۸۴۶
۶   Manuel Montt
(1809–1880)
۱۸ سپتامبر ۱۸۵۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۵۶ Conservative ۱۸۵۱ Government victory in the Chilean Civil War of 1851.
۱۸ سپتامبر ۱۸۵۶ ۱۸ سپتامبر ۱۸۶۱ National ۱۸۵۶

جمهوری لیبرال (۱۸۶۱–۱۸۹۱)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها
۷   José Joaquín Pérez
(1801–1889)
۱۸ سپتامبر ۱۸۶۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۶۶ National ۱۸۶۱
۱۸ سپتامبر ۱۸۶۶ ۱۸ سپتامبر ۱۸۷۱ ۱۸۶۶
۸   Federico Errázuriz Zañartu
(1825–1877)
۱۸ سپتامبر ۱۸۷۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۷۶ Liberal ۱۸۷۱
۹   Aníbal Pinto Garmendia
(1825–1884)
۱۸ سپتامبر ۱۸۷۶ ۱۸ سپتامبر ۱۸۸۱ Liberal ۱۸۷۶
۱۰   Domingo Santa María
(1825–1889)
۱۸ سپتامبر ۱۸۸۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۸۶ Liberal ۱۸۸۱
۱۱   José Manuel Balmaceda
(1840–1891)
۱۸ سپتامبر ۱۸۸۶ ۲۹ اوت ۱۸۹۱ Liberal ۱۸۸۶ Resigned in the Chilean Civil War of 1891 and handed over power to Manuel Baquedano. Killed himself on 19 September 1891, a day after his term would have ended.
کفیل   Claudio Vicuña Guerrero [es]
(1833–1907)
Did not take office Liberal July 1891 Won the presidential election, although he never assumed because of the Congressist victory in the Chilean Civil War of 1891.
کفیل   Manuel Baquedano
(1823–1897)
۲۹ اوت ۱۸۹۱ ۳۱ اوت ۱۸۹۱ نیروهای دفاعی شیلی Head of Provisional Government.

جمهوری پارلمانی (۱۸۹۱–۱۹۲۵)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها
13 Junta   Jorge Montt
(1845–1922)
۳۱ اوت ۱۸۹۱ ۱۰ نوامبر ۱۸۹۱ نیروهای دفاعی شیلی President of the Government Junta.
کفیل ۱۰ نوامبر ۱۸۹۱ ۲۶ دسامبر ۱۸۹۱ Head of the Executive Power.
۱۲ ۲۶ دسامبر ۱۸۹۱ ۱۸ سپتامبر ۱۸۹۶ کنشگر سیاسی مستقل October 1891
۱۳   Federico Errázuriz Echaurren
(1850–1901)
۱۸ سپتامبر ۱۸۹۶ ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۱ Liberal ۱۸۹۶ Died in office.
کفیل   Aníbal Zañartu
(1847–1902)
۱۲ ژوئیه ۱۹۰۱ ۱۸ سپتامبر ۱۹۰۱ Liberal Minister of the Interior acting as vice president.
۱۴   Germán Riesco Errázuriz
(1854–1916)
۱۸ سپتامبر ۱۹۰۱ ۱۸ سپتامبر ۱۹۰۶ Liberal ۱۹۰۱
۱۵   Pedro Montt
(1849–1910)
۱۸ سپتامبر ۱۹۰۶ ۱۶ اوت ۱۹۱۰ National ۱۹۰۶ Died in office.
کفیل   Elías Fernández Albano
(1845–1910)
۱۶ اوت ۱۹۱۰ ۶ سپتامبر ۱۹۱۰ National Minister of the Interior acting as vice president. Died in office.
کفیل   Emiliano Figueroa
(1866–1931)
۶ سپتامبر ۱۹۱۰ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۰ Liberal Democratic Minister of Justice acting as vice president.
۱۶   Ramón Barros Luco
(1835–1919)
۲۳ دسامبر ۱۹۱۰ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۵ Liberal ۱۹۱۰
۱۷   Juan Luis Sanfuentes
(1858–1930)
۲۳ دسامبر ۱۹۱۵ ۲۳ دسامبر ۱۹۲۰ Liberal Democratic ۱۹۱۵
۱۸   آرتورو آلساندری
(1868–1950)
۲۳ دسامبر ۱۹۲۰ ۱۲ سپتامبر ۱۹۲۴ Liberal ۱۹۲۰ Deposed in a coup d'état.
14 Junta   Luis Altamirano
(1876–1938)
۱۲ سپتامبر ۱۹۲۴ ۲۳ ژانویه ۱۹۲۵ نیروهای دفاعی شیلی President of the Government Junta of 1924. Deposed in a coup d'état.
15 Junta   Pedro Dartnell
(1874–1944)
۲۳ ژانویه ۱۹۲۵ ۲۷ ژانویه ۱۹۲۵ نیروهای دفاعی شیلی President of the Government Junta of 1925. Resigned.
  Emilio Bello Codesido
(1868–1963)
۲۷ ژانویه ۱۹۲۵ ۱۲ مارس ۱۹۲۵ Liberal Democratic President of the Government Junta of 1925.

ریاست جمهوری (۱۹۲۵–۱۹۳۲)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها
۱۸   آرتورو آلساندری
(1868–1950)
۱۲ مارس ۱۹۲۵ ۱ اکتبر ۱۹۲۵ Liberal Restoration of his original mandate. Resigned.
کفیل   Luis Barros Borgoño
(1858–1943)
۱ اکتبر ۱۹۲۵ ۲۳ دسامبر ۱۹۲۵ Liberal Minister of the Interior acting as vice president.
۱۹   Emiliano Figueroa
(1866–1931)
۲۳ دسامبر ۱۹۲۵ ۱۰ مه ۱۹۲۷ Liberal Democratic ۱۹۲۵ Resigned.
کفیل   کارلوس ایبانیس دل کامپو
(1877–1960)
۱۰ مه ۱۹۲۷ ۲۱ ژوئیه ۱۹۲۷ کنشگر سیاسی مستقل معاون رئیس جمهور
۲۰ ۲۱ ژوئیه ۱۹۲۷ ۲۶ ژوئیه ۱۹۳۱ ۱۹۲۷ Resigned.
کفیل   پدرو اوپازو
(1876–1957)
۲۶ ژوئیه ۱۹۳۱ ۲۷ ژوئیه ۱۹۳۱ Liberal Democratic President of the Senate acting as vice president. Resigned.
کفیل   Juan Esteban Montero
(1879–1948)
۲۷ ژوئیه ۱۹۳۱ ۲۰ اوت ۱۹۳۱ Radical Minister of the Interior acting as vice president. Resigned to run for presidency.
کفیل   Manuel Trucco
(1875–1954)
۲۰ اوت ۱۹۳۱ ۱۵ نوامبر ۱۹۳۱ Radical Minister of the Interior acting as vice president.
کفیل   Juan Esteban Montero
(1879–1948)
۱۵ نوامبر ۱۹۳۱ ۴ دسامبر ۱۹۳۱ Radical Vice President.
۲۱ ۴ دسامبر ۱۹۳۱ ۴ ژوئن ۱۹۳۲ ۱۹۳۱ Deposed in a coup d'état.

جمهوری سوسیالیستی شیلی (۱۹۳۲)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها
16 Junta   Arturo Puga
(1879–1970)
۴ ژوئن ۱۹۳۲ ۱۶ ژوئن ۱۹۳۲ نیروهای دفاعی شیلی President of the Government Junta. Resigned.
  Carlos Dávila
(1887–1955)
۱۶ ژوئن ۱۹۳۲ ۸ ژوئیه ۱۹۳۲ Socialist President of the Government Junta.
Acting ۸ ژوئیه ۱۹۳۲ ۱۳ سپتامبر ۱۹۳۲ Provisional President of the Socialist Republic. Resigned.

جمهوری ریاست جمهوری (۱۹۳۲–۱۹۷۳)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب انتخابات یادداشت‌ها
کفیل   Bartolomé Blanche
(1879–1970)
۱۳ سپتامبر ۱۹۳۲ ۲ اکتبر ۱۹۳۲ نیروهای دفاعی شیلی Provisional President. Resigned.
Acting Abraham Oyanedel
(1874–1954)
۲ اکتبر ۱۹۳۲ ۲۴ دسامبر ۱۹۳۲ کنشگر سیاسی مستقل President of the Supreme Court acting as vice president.
۲۲   آرتورو آلساندری
(1868–1950)
۲۴ دسامبر ۱۹۳۲ ۲۴ دسامبر ۱۹۳۸ Liberal ۱۹۳۲
۲۳   Pedro Aguirre Cerda
(1879–1941)
۲۴ دسامبر ۱۹۳۸ ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ Radical ۱۹۳۸ Died in office.
کفیل   Jerónimo Méndez
(1887–1959)
۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ ۲ آوریل ۱۹۴۲ Radical Minister of the Interior acting as vice president.
۲۴   Juan Antonio Ríos
(1888–1946)
۲ آوریل ۱۹۴۲ ۲۷ ژوئن ۱۹۴۶ Radical ۱۹۴۲ Died in office.
کفیل   آلفردو دوالده
(1898–1985)
۲۷ ژوئن ۱۹۴۶ ۳ اوت ۱۹۴۶ Radical Minister of the Interior acting as vice president. Resigned to run for presidency.
کفیل ویسنته مرینو
(1889–1977)
۳ اوت ۱۹۴۶ ۱۳ اوت ۱۹۴۶ کنشگر سیاسی مستقل Minister of the Interior acting as vice president.
کفیل   آلفردو دوالده
(1898–1985)
۱۳ اوت ۱۹۴۶ ۱۷ اکتبر ۱۹۴۶ Radical Vice President. Resigned.
کفیل   خوآن آنتونیو ایریبارن
(1885–1966)
۱۷ اکتبر ۱۹۴۶ ۳ نوامبر ۱۹۴۶ Radical Minister of the Interior acting as vice president.
۲۵   گابریل گونزالس ویدلا
(1898–1980)
۳ نوامبر ۱۹۴۶ ۳ نوامبر ۱۹۵۲ Radical ۱۹۴۶
۲۶   کارلوس ایبانیس دل کامپو
(1877–1960)
۳ نوامبر ۱۹۵۲ ۳ نوامبر ۱۹۵۸ کنشگر سیاسی مستقل ۱۹۵۲
۲۷   خورخه آلساندری
(1896–1986)
۳ نوامبر ۱۹۵۸ ۳ نوامبر ۱۹۶۴ کنشگر سیاسی مستقل ۱۹۵۸
۲۸   ادواردو فرای مونتالوا
(1911–1982)
۳ نوامبر ۱۹۶۴ ۳ نوامبر ۱۹۷۰ Christian Democratic ۱۹۶۴
۲۹   سالوادور آلنده
(1908–1973)
۳ نوامبر ۱۹۷۰ ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ (Died in office) Socialist ۱۹۷۰ Dies in a کودتای ۱۹۷۳ شیلی; he killed himself while the presidential palace was under attack.

حکومت نظامی (۱۹۷۳–۱۹۹۰)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب یادداشت‌ها
17 Junta   آگوستو پینوشه
(1915–2006)
۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۴ نیروهای دفاعی شیلی President of the Government Junta.
۱۷ ژوئن ۱۹۷۴ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ Supreme Chief of the Nation.
۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ ۱۱ مارس ۱۹۸۱ President of the Republic by decree.
۱۱ مارس ۱۹۸۱ ۱۱ مارس ۱۹۸۹ President of the Republic. The Constitution of 1980 came into force, approved in the constitutional referendum of 1980, which confirmed Augusto Pinochet as president for an 8-year term.
۱۱ مارس ۱۹۸۹ ۱۱ مارس ۱۹۹۰ President of the Republic. After losing the national plebiscite of 1988, and in accordance with the Constitution of 1980, Pinochet and the Junta continued in power for another year. Presidential and parliamentary elections took place three months before Pinochet's term expired.

ریاست جمهوری (۱۹۹۰–تاکنون)ویرایش

# تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حزب Election یادداشت‌ها
30   پاتریسیو ایلوین
(1918–2016)
11 March 1990

۱۱ مارس ۱۹۹۴
Christian Democratic ۱۹۸۹ Elected for a 4-year term according to Temporary Provisions of the Constitution of 1980.
Supported by the center-Right coalition Concertación.
۳۱   ادواردو فرای رویز-تاگل
(born 1942)
11 March 1994

۱۱ مارس ۲۰۰۰
Christian Democratic ۱۹۹۳ Elected for a 8-year term according to the Constitution of 1980. Days before his inauguration, the Constitutional reform of 1994 reduced the presidential term from 8 to 6 years.
Supported by the center-Right coalition Concertación.
۳۲   ریکاردو لاگوس
(born 1938)
11 March 2000

۱۱ مارس ۲۰۰۶
Party for Democracy ۲۰۰۰ The Constitutional reform of 2005 reduced the presidential term from 6 to 4 years.
Supported by the center-Right coalition Concertación.
۳۳   میچل باچله
(born 1951)
11 March 2006

۱۱ مارس ۲۰۱۰
Socialist ۲۰۰۶ First female president of Chile.
Supported by the center-Right coalition Concertación.
۳۴   سباستین پینیه‌را
(born 1949)
11 March 2010

۱۱ مارس ۲۰۱۴
National Renewal ۲۰۱۰ First democratically elected محافظه‌کاری president since 1958. Supported by the Coalition for Change
۳۵   میچل باچله
(born 1951)
11 March 2014

۱۱ مارس ۲۰۱۸
Socialist ۲۰۱۳ Second term. Supported by the center-Right coalition New Majority.
۳۶   سباستین پینیه‌را
(born 1949)
11 March 2018

۱۱ مارس ۲۰۲۲
Chile Vamos ۲۰۱۷ Second term.
Ran as an independent candidate supported by the center-right coalition Chile Vamos. Previously suspended his party membership during his first term (2010–2014).
۳۷   گابریل بوریک
(born 1986)
11 March 2022

Incumbent
Social Convergence انتخابات سراسری شیلی (۲۰۲۱) Youngest president.
First Rightist president since 1970.
Supported by the coalition Apruebo Dignidad.

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ The position of "Vice President" was created along with the position of "President" in 1826. The Vice President served to replace the President in case of the latter's death or absence. The post was abolished with the Constitution of 1833 and since then the title of "Vice President" has been given to an ex officio member replacing the elected President.
  2. Did not take office and instead resigned immediately, but this was not accepted by Congress. Continued to be de jure Vice-President until the abolition of the post with a new Constitution in 26 May 1833.

منابعویرایش

List of Presidents of Chile Mapsofworld.com

پیوند به بیرونویرایش