فهرست رئیس‌جمهورهای مصر

رئیس‌های کشور مصر

منصب رئیس‌جمهور مصر، در سال ۱۹۵۳ ایجاد شد. رئیس‌جمهور، رئیس دولت مصر و فرمانده عالی نیروهای مسلح مصر است. رئیس‌جمهور کنونی، عبدالفتاح سیسی است که عملاً از زمان کودتای ۲۰۱۳، کنترل کشور را در دست دارد و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، رسماً به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

پرچم ریاست جمهوری کنونی مصر (چپ، ۱۹۸۴–اکنون)
و پرچم ریاست جمهوری سابق (راست، ۱۹۷۲–۱۹۸۴)

فهرست رئیس‌جمهورها ویرایش

شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
انتخابات دوره ریاست حزب سیاسی
آغاز پایان مدت
  جمهوری مصر  
(۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ – ۲۲ فوریه ۱۹۵۸)
۱   محمد نجیب
(۱۹۰۱–۱۹۸۴)
۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴
(استعفا داد)
۱ سال، ۱۴۹ روز نظامی / هیئت آزادی‌بخش مصر
  مجلس فرماندهی انقلاب
رئیس: سرهنگ جمال عبدالناصر
(۱۹۱۸–۱۹۷۰)
۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۱ سال، ۲۲۲ روز نظامی
۲   جمال عبدالناصر
(۱۹۱۸–۱۹۷۰)
۱۹۵۶ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ ۱ سال، ۲۴۴ روز هیئت آزادی‌بخش مصر
(تا ۱۹۵۷)
اتحاد ملی
  جمهوری متحده عربی  
(۲۲ فوریه ۱۹۵۸ – ۲ سپتامبر ۱۹۷۱)
۲   جمال عبدالناصر
(۱۹۱۸–۱۹۷۰)
۱۹۵۸
۱۹۶۵
۲۲ فوریه ۱۹۵۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰
(درگذشت)
۱۲ سال، ۲۱۸ روز اتحاد ملی
(تا ۱۹۶۲)
اتحادیه سوسیالیست عرب
۳   انور سادات
(۱۹۱۸–۱۹۸۱)
۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ ۱۷ روز اتحادیه سوسیالیست عرب
۱۹۷۰ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ ۲ سپتامبر ۱۹۷۱ ۳۲۲ روز
  جمهوری عربی مصر  
(۲ سپتامبر ۱۹۷۱ – اکنون)
۳   انور سادات
(۱۹۱۸–۱۹۸۱)
۱۹۷۶ ۲ سپتامبر ۱۹۷۱ ۶ اکتبر ۱۹۸۱
(ترور شد)
۱۱ سال، ۸ روز اتحادیه سوسیالیست عرب
(تا ۱۹۷۸)
حزب دموکراتیک ملی
  صوفی ابو طالب
(۱۹۲۵–۲۰۰۸)
موقت
۶ اکتبر ۱۹۸۱ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ ۸ روز حزب دموکراتیک ملی
۴   حسنی مبارک
(۱۹۲۸–۲۰۲۰)
۱۹۸۱
۱۹۸۷
۱۹۹۳
۱۹۹۹
۲۰۰۵
۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱
(استعفا داد)
۲۹ سال، ۱۲۰ روز حزب دموکراتیک ملی
  شورای عالی نیروهای مسلح مصر
رئیس: فیلد مارشال محمد طنطاوی
(۱۹۳۵–۲۰۲۱)
۱۱ فوریه ۲۰۱۱ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ ۱ سال، ۱۴۰ روز نظامی
۵   محمد مرسی
(۱۹۵۱–۲۰۱۹)
۲۰۱۲ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ ۳ ژوئیه ۲۰۱۳
(برکنار شد)
۱ سال، ۳ روز حزب آزادی و عدالت
  عدلی منصور
(زاده ۱۹۴۵)
موقت
۴ ژوئیه ۲۰۱۳ ۸ ژوئن ۲۰۱۴ ۳۳۹ روز مستقل
۶   عبدالفتاح سیسی
(زاده ۱۹۵۴)
۲۰۱۴
۲۰۱۸
۲۰۲۳
۸ ژوئن ۲۰۱۴ متصدی ۹ سال، ۲۹۲ روز مستقل

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

برای مطالعه بیشتر ویرایش

  • گاوادی, محمد (۱۹۸۶). کابینه در دوران انقلاب.
  • حافظ, صالح (۲۰۰۱). شوک دموکراسی.