فهرست رئیس‌جمهورهای مصر

این فهرستی است از رؤسای جمهوری مصر پس از برافتادن نظام پادشاهی در سال ۱۹۵۳.

رئیس‌جمهورهای مصر (۱۹۵۳–حال)ویرایش

# تصدی تصویر توضیح پیوست یادداشت‌ها
جمهوری مصر
جمهوریة مصر (جمهوری مصر)
۱ ۱۸ ژوئن ۱۹۵۳ تا ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴   محمد نجیب، رئیس‌جمهور
محمد نجیب
Mil/LR استعفا داد
۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ تا ۲۳ ژوئن ۱۹۵۶   جمال عبدالناصر، رئیس شورای فرماندهی انقلاب
جمال عَبدُ الناصر
Mil/LR
۲ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۶ تا ۱ فوریهٔ ۱۹۵۸ جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور
جمال عَبدُ الناصر
Mil/LR
جمهوری متحده عربی
الجمهوریة العربیة المتحدة (جمهوری متحده عربی)
۲ ۱ فوریهٔ ۱۹۵۸ تا دسامبر ۱۹۶۲   جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور
جمال عَبدُ الناصر
Mil/LR
دسامبر ۱۹۶۲ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ ASU در دفترش مُرد
۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰   انور سادات، رئیس‌جمهور موقت
أنور السادات
ASU
۳ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا ۲ سپتامبر ۱۹۷۱ انور سادات، رئیس‌جمهور
أنور السادات
ASU
جمهوری عربی مصر
جمهوریّة مصر العربیّة (جمهوری عربی مصر)
۳ ۲ سپتامبر ۱۹۷۱ تا ۲ اکتبر ۱۹۷۸   انور سادات، رئیس‌جمهور
أنور السادات
ASU
۲ اکتبر ۱۹۷۸ تا ۶ اکتبر ۱۹۸۱ HDW ترور شد
۶ اکتبر ۱۹۸۱ تا ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱   صوفی ابو طالب، رئیس‌جمهور موقت
صوفی ابو طالب
HDW
۴ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۱   حسنی مبارک، رئیس‌جمهور
محمد حسنی مبارک
HDW سرنگون شد
۵ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲   محمد حسین طنطاوی، رئیس‌جمهور موقت
محمد حسین طنطاوی
۶ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۳   محمد مرسی، رئیس‌جمهور
محمد مرسی
حزب آزادی و عدالت در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ کودتای نظامی بر ضدش به رهبری وزیر دفاع عبدالفتاح سیسی انچام شد و کودتا بعد تظاهرات‌های ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ که خواستار عزلش بود صورت گرفت؛ و در مکانی غیر معلوم برای مدتی که به محاکمه سپرده شد بازداشت بود.
۷ ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ تا ۸ ژوئن ۲۰۱۴   عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت
عدلی منصور
۸ ۸ ژوئن ۲۰۱۴ تاکنون   عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور
عبدالفتاح سیسی
مستقل

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش