فهرست رده‌بندی دهدهی دیوئی

رده‌بندی دهدهی دیوئی یک سیستم طبقه‌بندی موضوعی کتابخانه‌ای است. این سیستم رده‌بندی براساس نگرش فلسفی و کلی-جزئی تدوین شده و همه دانشها را دربر می‌گیرد. رده دیوئی صرفاً با اعداد کدگذاری شده (۱۰ رده اصلی ← ۱۰۰ رده فرعی ← ۱۰۰۰ رده جزئی) و به کمک اعداد اعشاری (با هزاران زیر رده موضوعی) گسترش می‌یابد. ده اصلی، به ده رده فرعی و آن نیز هر کدام به ده رده جزئی (مجموعاً هزار رده) تقسیم شده‌است، آنگاه هزار رده جزئی موضوعی به‌وسیله اعداد اعشاری، بسته به نیاز، به هزاران زیررده موضوعی گسترش می‌یابد.

ردهٔ ۰۰۰ – علوم کامپیوتر، اطلاع‌رسانی و کلیاتویرایش

 • ۰۰۰ علوم کامپیوتر، دانش و سیستمها
 • ۰۱۰ کتابشناسی
  • ۰۱۰ کتابشناسی
  • ۰۱۱ کتابشناسی‌های ویژه
  • ۰۱۲ کتابشناسی‌ها و فهرست آثار افراد خاص
  • ۰۱۳ کتابشناسی‌ها و فهرست آثار گروه‌های خاص نویسندگان
  • ۰۱۴ کتابشناسی‌ها و فهرست آثار مجهول‌المؤلف (بدون نویسنده یا با نام مستعار)
  • ۰۱۵ کتابشناسی‌ها و فهرست آثار منتشر شده در یک محل خاص
  • ۰۱۶ کتابشناسی‌ها و فهرست‌های موضوعی یا مربوط به یک رشته خاص
  • ۰۱۷ فهرست‌های عام
  • ۰۱۸ فهرست‌هایی که بر اساس نام مؤلف، سرشناسه، تاریخ انتشار یا شماره ثبت تنظیم شده‌اند
  • ۰۱۹ فهرست‌های قاموسی (واژه‌نامه‌ای)
 • ۰۲۰ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
  • ۰۲۰ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
  • ۰۲۱ روابط کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز اطلاع‌رسانی
  • ۰۲۲ مدیریت ساختمان
  • ۰۲۳ مدیریت کارکنان
  • ۰۲۴ استفاده نمی‌شود
  • ۰۲۵ مدیریت کتابخانه (امور فنی، آرشیوها و مراکز اطلاع‌رسانی)
  • ۰۲۶ کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز اطلاع‌رسانی مربوط به یک رشته یا موضوعی
  • ۰۲۷ کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز اطلاع‌رسانی عام
  • ۰۲۸ خواندن و استفاده از رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی
  • ۰۲۹ استفاده نمی‌شود
 • ۰۳۰ دائرةالمعارف‌های عمومی
  • ۰۳۰ دائرةالمعارف‌های عمومی
  • ۰۳۱ دائرةالمعارف‌های عمومی زبان انگلیسی آمریکایی
  • ۰۳۲ دائرةالمعارف‌های عمومی انگلیسی
  • ۰۳۳ دائرةالمعارف‌های عمومی ژرمنی-آلمانی
  • ۰۳۴ دائرةالمعارف‌های عمومی فرانسوی، پروونسال و کاتالان
  • ۰۳۵ دائرةالمعارف‌های عمومی ایتالیایی، رومانیایی و رومی
  • ۰۳۶ دائرةالمعارف‌های عمومی اسپانیایی و پرتغالی
  • ۰۳۷ دائرةالمعارف‌های عمومی اسلاوی (روسی)
  • ۰۳۸ دائرةالمعارف‌های عمومی اسکاندیناوی
  • ۰۳۹ دائرةالمعارف‌های عمومی دیگر زبان‌ها
 • ۰۴۰ بیوگرافی
  • ۰۴۰ بیوگرافی
  • ۰۴۱ بیوگرافی در زبان انگلیسی آمریکایی
  • ۰۴۲ بیوگرافی در انگلیسی
  • ۰۴۳ بیوگرافی در ژرمنی-آلمانی
  • ۰۴۴ بیوگرافی در فرانسوی، پروونسال و کاتالان
  • ۰۴۵ بیوگرافی در ایتالیایی، رومانیایی و رومی
  • ۰۴۶ بیوگرافی در اسپانیایی و پرتغالی
  • ۰۴۷ بیوگرافی در اسلاوی (روسی)
  • ۰۴۸ بیوگرافی در اسکاندیناوی
  • ۰۴۹ بیوگرافی در دیگر زبان‌ها
 • ۰۵۰ پی‌آیندهای عمومی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۰ پی‌آیندهای عمومی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۱ پی‌آیندهای عمومی انگلیسی آمریکایی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۲ پی‌آیندهای عمومی انگلیسی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۳ پی‌آیندهای عمومی ژرمنی-آلمانی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۴ پی‌آیندهای عمومی فرانسوی، پروونسال و کاتالان و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۵ پی‌آیندهای عمومی ایتالیایی، رومانیایی و رومی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۶ پی‌آیندهای عمومی اسپانیایی و پرتغالی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۷ پی‌آیندهای عمومی اسلاوی (روسی) و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۸ پی‌آیندهای عمومی اسکاندیناوی و نمایه‌های آنها
  • ۰۵۹ پی‌آیندهای عمومی دیگر زبان‌ها و نمایه‌های آنها
 • ۰۶۰ انجمن‌ها، سازمان‌ها و موزه‌ها
  • ۰۶۰ سازمان‌های عمومی و علوم موزه‌داری
  • ۰۶۱ سازمان‌های عمومی آمریکای شمالی
  • ۰۶۲ سازمان‌های عمومی بریتانیا؛ انگلستان
  • ۰۶۳ سازمان‌های عمومی اروپای مرکزی؛ آلمان
  • ۰۶۴ سازمان‌های عمومی در فرانسه و موناکو
  • ۰۶۵ سازمان‌های عمومی در ایتالیا و مناطق همجوار
  • ۰۶۶ سازمان‌های عمومی در شبه جزیره ایبری و مناطق مجاور؛ اسپانیا
  • ۰۶۷ سازمان‌های عمومی اروپای شرقی؛ روسیه
  • ۰۶۸ سازمان‌های عمومی در دیگر مناطق جغرافیایی
  • ۰۶۹ علوم موزه‌داری
 • ۰۷۰ رسانه‌های مستند، آموزشی، خبری و روزنامه‌نگاری و نشر
  • ۰۷۰ روزنامه و روزنامه‌نگاری
  • ۰۷۱ روزنامه و روزنامه‌نگاری در آمریکای شمالی
  • ۰۷۲ روزنامه و روزنامه‌نگاری در بریتانیا؛ انگلستان
  • ۰۷۳ روزنامه و روزنامه‌نگاری در اروپای مرکزی؛ آلمان
  • ۰۷۴ روزنامه و روزنامه‌نگاری در فرانسه و موناکو
  • ۰۷۵ روزنامه و روزنامه‌نگاری در ایتالیا و مناطق همجوار
  • ۰۷۶ روزنامه و روزنامه‌نگاری در شبه جزیره ایبری و مناطق مجاور؛ اسپانیا
  • ۰۷۷ روزنامه و روزنامه‌نگاری در اروپای شرقی؛ روسیه
  • ۰۷۸ روزنامه و روزنامه‌نگاری در کشورهای اسکاندیناوی
  • ۰۷۹ روزنامه و روزنامه‌نگاری در دیگر مناطق جغرافیایی
 • ۰۸۰ مجموعه‌های عمومی
  • ۰۸۰ مجموعه‌های عمومی
  • ۰۸۱ مجموعه‌های عمومی زبان انگلیسی آمریکایی
  • ۰۸۲ مجموعه‌های عمومی انگلیسی
  • ۰۸۳ مجموعه‌های عمومی ژرمنی-آلمانی
  • ۰۸۴ مجموعه‌های عمومی فرانسوی، پروونسال و کاتالان
  • ۰۸۵ مجموعه‌های عمومی ایتالیایی، رومانیایی و رومی
  • ۰۸۶ مجموعه‌های عمومی اسپانیایی و پرتغالی
  • ۰۸۷ مجموعه‌های عمومی زبان‌های اسلاوی (روسی)
  • ۰۸۸ مجموعه‌های عمومی زبان‌های اسکاندیناوی
  • ۰۸۹ مجموعه‌های عمومی به زبان‌های دیگر
 • ۰۹۰ نسخه‌های خطی و کتاب‌های نادر
  • ۰۹۰ نسخه‌های خطی و کتاب‌ها و سایر مواد چاپی نایاب
  • ۰۹۱ نسخه‌های خطی
  • ۰۹۲ چاپ سنگی
  • ۰۹۳ کتاب‌های چاپ پیش از ۱۵۰۱م (انکونابولا)
  • ۰۹۴ کتاب‌های چاپی (:تا ۱۷۰۰م و چاپ‌های مخصوص)
  • ۰۹۵ کتاب‌های دارای صحافی باارزش
  • ۰۹۶ کتاب‌های دارای تصاویر (یا مواد به‌کاررفته) باارزش
  • ۰۹۷ کتاب‌های دارای مالکیت یا منشأ باارزش
  • ۰۹۸ آثار ممنوعه، جعلی و تقلبی
  • ۰۹۹ کتاب‌های دارای شکل و ظاهر قابل توجه

ردهٔ ۱۰۰ – فلسفه و روان‌شناسیویرایش

ردهٔ ۲۰۰ – دینویرایش

 • ۲۰۰ دین
  • ۲۰۰ دین
  • ۲۰۱ اساطیر مذهبی، آموزش‌های عمومی دین، نگرش‌ها و روابط میان ادیان، الهیات اجتماعی
  • ۲۰۲ نظریه‌ها
  • ۲۰۳ عبادت عمومی و شیوه‌های دیگر
  • ۲۰۴ تجربه دینی، زندگی، تمرین
  • ۲۰۵ اخلاق مذهبی
  • ۲۰۶ رهبران و سازمان
  • ۲۰۷ مبلغان و آموزش‌های مذهبی
  • ۲۰۸ منابع
  • ۲۰۹ فرقه‌ها و جنبش اصلاحات
 • ۲۱۰ الهیات طبیعی
  • ۲۱۱ مفهوم خدا
  • ۲۱۲ وجود، قابلیت شناخت و صفات خدا
  • ۲۱۳ آفرینش
  • ۲۱۴ عدل الهی
  • ۲۱۵ علم و دین
  • ۲۱۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً شر
  • ۲۱۷ به کار برده نمی‌شود-قبلاً نماز
  • ۲۱۸ انسان
  • ۲۱۹ به کار برده نمی‌شود-قبلاً چندخدایی
 • ۲۲۰ کتاب مقدس
  • ۲۲۱ عهد قدیم
  • ۲۲۲ بخش‌های تاریخی عهد قدیم
  • ۲۲۳ بخش‌های شاعرانه عهد قدیم
  • ۲۲۴ بخش‌های نبوی عهد قدیم
  • ۲۲۵ عهد جدید
  • ۲۲۶ اناجیل و اعمال رسولان
  • ۲۲۷ رسالت رسولان
  • ۲۲۸ کتاب مکاشفه
  • ۲۲۹ اسفار مجعوله و کتاب‌هایی که در دوره بین عهد قدیم و عهد جدید نوشته شده‌اند
 • ۲۳۰ الاهیات مسیحیت
  • ۲۳۱ خدا
  • ۲۳۲ عیسی مسیح و خاندانش؛ مسیح‌شناسی
  • ۲۳۳ انسان
  • ۲۳۴ رستگاری و فیض الاهی
  • ۲۳۵ موجودات روحانی (فرشتگان)
  • ۲۳۶ معادشناسی
  • ۲۳۷ به کار برده نمی‌شود-قبلاً موعود
  • ۲۳۸ اعتقادنامه‌ها، اقرارنامه‌ها
  • ۲۳۹ دوره‌های تعلیمات دینی، دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
 • ۲۴۰ اخلاق و عبادات مسیحی
  • ۲۴۱ اخلاق مسیحی
  • ۲۴۲ عبادات
  • ۲۴۳ نوشته‌های بشارتی برای افراد و خانواده‌ها
  • ۲۴۴ به کار برده نمی‌شود-قبلاً داستان‌های مذهبی
  • ۲۴۵ به کار برده نمی‌شود-قبلاً سرود مذهبی
  • ۲۴۶ هنر در مسیحیت
  • ۲۴۷ تجهیز و تزیین کلیسا و لوازم آن
  • ۲۴۸ مناسک، اعمال و زندگی مسیحی
  • ۲۴۹ شعایر مذهبی در زندگی خانوادگی
 • ۲۵۰ کلیسای محلی و مراسم دین مسیحی
  • ۲۵۱ موعظه (فن موعظه)
  • ۲۵۲ متون موعظه
  • ۲۵۳ روحانیت و وظایف آنان (الاهیات روحانیت)
  • ۲۵۴ اداره کلیسای محلی
  • ۲۵۵ مجامع و مراسم دینی
  • ۲۵۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً جوامع مذهبی
  • ۲۵۷ به کار برده نمی‌شود-قبلاً مدارس وابسته به کلیسای بخش‌ها، کتابخانه‌ها و غیره
  • ۲۵۸ به کار برده نمی‌شود-قبلاً درمان و کلیسا
  • ۲۵۹ فعالیت‌های گروهه‌ای کلیسایی
 • ۲۶۰ الاهیات اجتماعی مسیحی
  • ۲۶۱ الاهیات اجتماعی
  • ۲۶۲ کلیساشناسی
  • ۲۶۳ روزها، زمان‌ها و مکان‌های مراسم مذهبی
  • ۲۶۴ عبادات عمومی
  • ۲۶۵ دیگر مراسم، تشریفات، فرائض و آیین‌های مقدس
  • ۲۶۶ هیئت‌های مذهبی
  • ۲۶۷ انجمنهای مذهبی
  • ۲۶۸ آموزش و تعلیمات دینی
  • ۲۶۹ بیداری روحانی
 • ۲۷۰ بررسی تاریخی و جغرافیایی کلیسای رسمی (تاریخ کلیسا)
  • ۲۷۱ جماعت‌ها و گروه‌های کلیسایی در تاریخ کلیسا
  • ۲۷۲ شکنجه و آزار در تاریخ عمومی کلیسا
  • ۲۷۳ مشاجرات عقیدتی و بدعت‌ها و ارتداد در تاریخ عمومی کلیسا
  • ۲۷۴ کلیسای مسیحی در اروپا
  • ۲۷۵ کلیسای مسیحی در آسیا
  • ۲۷۶ کلیسای مسیحی در آفریقا
  • ۲۷۷ کلیسای مسیحی در آمریکای شمالی
  • ۲۷۸ کلیسای مسیحی در آمریکای جنوبی
  • ۲۷۹ کلیسای مسیحی در دیگر مناطق
 • ۲۸۰ فرق و مذاهب کلیسای مسیحی
  • ۲۸۱ کلیساهای اولیه، کلیساهای شرق و ارتدکس
  • ۲۸۲ کلیسای کاتولیک رومی
  • ۲۸۳ کلیساهای انگلیکان
  • ۲۸۴ فرقه‌های پروتستان و منشأ آن در اروپا و سازمان‌های مربوط به آن
  • ۲۸۵ پرسبیترین‌ها، کلیسای اصلاح‌شده آمریکایی و کلیساهای جماعتی
  • ۲۸۶ باپتسیت‌ها (کلیساهای تعمیدی)، حواریون مسیح و کلیساهای آدونتیست
  • ۲۸۷ کلیساهای متودیست
  • ۲۸۸ به کار برده نمی‌شود-قبلاً یکتاپرستی
  • ۲۸۹ دیگر فرق و مذاهب مسیحی
 • ۲۹۰ دین‌شناسی تطبیقی و ادیان

ردهٔ ۳۰۰ – علوم اجتماعیویرایش

 • ۳۰۰ علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی
 • ۳۱۰ آمار عمومی
  • ۳۱۱ به کار برده نمی‌شود-قبلاً تئوری‌ها و روش‌ها
  • ۳۱۲ به کار برده نمی‌شود-قبلاً جمعیت
  • ۳۱۳ به کار برده نمی‌شود-قبلاً مباحث ویژه
  • ۳۱۴ آمار عمومی اروپا
  • ۳۱۵ آمار عمومی آسیا
  • ۳۱۶ آمار عمومی آفریقا
  • ۳۱۷ آمار عمومی آمریکای شمالی
  • ۳۱۸ آمار عمومی آمریکای جنوبی
  • ۳۱۹ آمار عمومی سایر نقاط جهان
 • ۳۲۰ علوم سیاسی (سیاست و حکومت)
 • ۳۳۰ اقتصاد
 • ۳۴۰ حقوق
  • ۳۴۱ حقوق بین‌الملل
  • ۳۴۲ حقوق اساسی و اداری
  • ۳۴۳ حقوق نظامی، مالکیت عمومی، مالیه عمومی، مالیات و حقوق صنعتی
  • ۳۴۴ حقوق اجتماعی، کار، رفاه، بهداشت، ایمنی، آموزش و پرورش و حقوق فرهنگی
  • ۳۴۵ حقوق جزا
  • ۳۴۶ حقوق خصوصی
  • ۳۴۷ دادرسی و دادگاه‌های مدنی
  • ۳۴۸ قوانین، مقررات و دعاوی
  • ۳۴۹ حقوق کشورهای خاص
 • ۳۵۰ علوم اداری و نظامی
  • ۳۵۱ اداره حکومت‌های مرکزی
  • ۳۵۲ اداره حکومت‌های محلی
  • ۳۵۳ امور اداری ایالات متحده و حکومت‌های ایالتی
  • ۳۵۴ امور اداری حکومت‌های مرکزی خاص، علوم اداری بین‌المللی
  • ۳۵۵ علوم نظامی
  • ۳۵۶ پیاده‌نظام و رزم پیاده
  • ۳۵۷ سواره نظام و رزم سواره
  • ۳۵۸ نیروها و خدمات هوایی و تخصصی، مهندسی نظامی و خدمات وابسته
  • ۳۵۹ نیروی دریایی و رزم دریایی
 • ۳۶۰ خدمات اجتماعی؛ انجمن‌ها
 • ۳۷۰ آموزش و پرورش
  • ۳۷۱ سازمان و مدیریت مدارس؛ آموزش‌های ویژه
  • ۳۷۲ آموزش ابتدایی
  • ۳۷۳ آموزش متوسطه
  • ۳۷۴ آموزش بزرگسالان
  • ۳۷۵ برنامه‌های درسی
  • ۳۷۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً آموزش زنان
  • ۳۷۷ به کار برده نمی‌شود-قبلاً آموزش اخلاقی
  • ۳۷۸ آموزش عالی
  • ۳۷۹ مقررات، نظارت و کمک‌های دولت به آموزش و پرورش
 • ۳۸۰ بازرگانی، ارتباطات، و حمل و نقل
  • ۳۸۱ بازرگانی داخلی
  • ۳۸۲ بازرگانی بین‌المللی
  • ۳۸۳ پست و خدمات پستی
  • ۳۸۴ ارتباط؛ ارتباط از راه دور
  • ۳۸۵ حمل و نقل با راه‌آهن
  • ۳۸۶ حمل و نقل داخلی با قایق‌ها و کشتی‌های رودخانه پیما
  • ۳۸۷ حمل و نقل آبی، هوایی و فضایی
  • ۳۸۸ حمل و نقل زمینی
  • ۳۸۹ اوزان و استانداردها
 • ۳۹۰ آداب و رسوم، آداب معاشرت و فرهنگ عامه
  • ۳۹۱ پوشاک و آرایش شخصی
  • ۳۹۲ آداب و رسوم ادوار زندگی و زندگی شخصی
  • ۳۹۳ آداب و رسوم مرگ
  • ۳۹۴ آداب و رسوم عمومی
  • ۳۹۵ آداب معاشرت
  • ۳۹۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً موقعیت زنان و درمان
  • ۳۹۷ به کار برده نمی‌شود-قبلاً آداب کنارگذاشته شده
  • ۳۹۸ فرهنگ عامه
  • ۳۹۹ آداب و رسوم جنگ و دیپلماسی

ردهٔ ۴۰۰ – زبانویرایش

 • ۴۰۰ زبان
  • ۴۰۰ زبان
  • ۴۰۱ فلسفه و نظریه
  • ۴۰۲ مطالب گوناگون
  • ۴۰۳ واژه‌نامه‌ها، دائرةالمعارف‌ها و کشف‌اللّغات
  • ۴۰۴ موضوعات خاص
  • ۴۰۵ پی‌آیندها (نشریات)
  • ۴۰۶ سازمان‌ها و مدیریت
  • ۴۰۷ آموزش، پژوهش و موضوع‌های وابسته
  • ۴۰۸ بررسی‌های زبانی بر حسب انواع اشخاص
  • ۴۰۹ بررسی‌های جغرافیایی و اشخاص
 • ۴۱۰ زبانشناسی
  • ۴۱۱ نظام‌های نوشتاری
  • ۴۱۲ ریشه‌شناسی
  • ۴۱۳ واژه‌نامه
  • ۴۱۴ واج‌شناسی (فونولوژی)
  • ۴۱۵ دستور زبان (نظام‌های ساختاری)
  • ۴۱۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً لحن (زبان)
  • ۴۱۷ لهجه‌شناسی و زبانشناسی تاریخی
  • ۴۱۸ کاربرد استاندارد؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۱۹ زبان‌های ساختاریِ کلامی به غیر از زبان‌های گفتاری و نوشتاری
 • ۴۲۰ زبان انگلیسی و انگلوساکسون (انگلیسی قدیم)
  • ۴۲۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی انگلیسی
  • ۴۲۲ ریشه‌شناسی انگلیسی
  • ۴۲۳ واژه‌نامه‌های انگلیسی
  • ۴۲۴ به کار برده نمی‌شود-قبلاً اصلاحنامه‌های انگلیسی
  • ۴۲۵ گرامر انگلیسی
  • ۴۲۶ به کار برده نمی‌شود-قبلاً English prosodies
  • ۴۲۷ تغییرات تاریخی و جغرافیایی و تغییرات جدید غیرجغرافیایی
  • ۴۲۸ کاربرد زبان انگلیسی معیار؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۲۹ آنگلوساکسون
 • ۴۳۰ زبان‌های ژرمنی (توتونی)؛ زبان آلمانی
  • ۴۳۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی آلمانی
  • ۴۳۲ ریشه‌شناسی آلمانی
  • ۴۳۳ واژه‌نامه‌های آلمانی
  • ۴۳۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۳۵ گرامر آلمانی
  • ۴۳۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۳۷ تغییرات تاریخی و جغرافیایی و تغییرات جدید غیرجغرافیایی
  • ۴۳۸ کاربرد زبان آلمانی معیار؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۳۹ دیگر زبان‌های آلمانی
 • ۴۴۰ زبان‌های رومانس؛ زبان فرانسوی
  • ۴۴۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی فرانسوی
  • ۴۴۲ ریشه‌شناسی فرانسوی
  • ۴۴۳ واژه‌نامه‌های فرانسوی
  • ۴۴۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۴۵ گرامر فرانسوی
  • ۴۴۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۴۷ تغییرات تاریخی و جغرافیایی و تغییرات جدید غیرجغرافیایی
  • ۴۴۸ کاربرد زبان فرانسوی معیار؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۴۹ زبان پروونسال و کاتالان
 • ۴۵۰ زبان‌های ایتالیایی، رومانیایی و رتورومانیک
  • ۴۵۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی ایتالیایی
  • ۴۵۲ ریشه‌شناسی ایتالیایی
  • ۴۵۳ واژه‌نامه‌های ایتالیایی
  • ۴۵۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۵۵ گرامر ایتالیایی
  • ۴۵۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۵۷ تغییرات تاریخی و جغرافیایی و تغییرات جدید غیرجغرافیایی
  • ۴۵۸ کاربرد زبان ایتالیایی معیار؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۵۹ رومانیایی و روتورماتیک
 • ۴۶۰ زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی
  • ۴۶۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی اسپانیایی
  • ۴۶۲ ریشه‌شناسی اسپانیایی
  • ۴۶۳ واژه‌نامه‌های ایتالیایی
  • ۴۶۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۶۵ گرامر اسپانیایی
  • ۴۶۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۶۷ تغییرات تاریخی و جغرافیایی و تغییرات جدید غیرجغرافیایی
  • ۴۶۸ کاربرد زبان اسپانیایی معیار؛ زبانشناسی کاربردی
  • ۴۶۹ پرتغالی
 • ۴۷۰ زبان‌های ایتالیک؛ لاتین
  • ۴۷۱ نظام نوشتاری و واج‌شناسی لاتین کلاسیک
  • ۴۷۲ ریشه‌شناسی لاتین کلاسیک
  • ۴۷۳ واژه‌نامه‌های لاتین کلاسیک
  • ۴۷۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۷۵ گرامر لاتین کلاسیک
  • ۴۷۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۷۷ زبان لاتین باستان (فبل از کلاسیک)، بعد از کلاسیک و عامیانه
  • ۴۷۸ کاربرد زبان لاتین کلاسیک
  • ۴۷۹ دیگر زبان‌های ایتالیک
 • ۴۸۰ زبان‌های هلنی؛ یونانی کلاسیک
  • ۴۸۲ ریشه‌شناسی یونانی کلاسیک
  • ۴۸۳ واژه‌نامه‌های یونانی کلاسیک
  • ۴۸۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۸۵ گرامر یونانی کلاسیک
  • ۴۸۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۴۸۷ زبان یونانی فبل و بعد از کلاسیک
  • ۴۸۸ کاربرد زبان یونانی کلاسیک
  • ۴۸۹ دیگر زبان‌های هلنی
 • ۴۹۰ دیگر زبان‌ها
  • ۴۹۱ زبان‌های هند و اروپایی شرقی و سلتی
  • ۴۹۲ زبان‌های آفریقایی-آسیایی (حامی و سامی)؛ زبان‌های سامی
  • ۴۹۳ زبان‌های آفریقایی-آسیایی غیر سامی
  • ۴۹۴ زبان‌های اورال آلتایی، سیبریایی و دراویدی
  • ۴۹۵ زبان‌های شرقی و جنوب شرقی آسیا
  • ۴۹۶ زبان‌های آفریقایی
  • ۴۹۷ زبان‌های بومی آمریکای شمالی
  • ۴۹۸ زبان‌های بومی آمریکای جنوبی
  • ۴۹۹ زبان‌های اقیانوسیه و زبان‌های متفرقه

ردهٔ ۵۰۰ – علومویرایش

ردهٔ ۶۰۰ – علوم كاربرديویرایش

 • ۶۰۰ علوم کاربردی
  • ۶۰۰ تکنولوژی
  • ۶۰۱ فلسفه و نظریه
  • ۶۰۲ مطالب گوناگون
  • ۶۰۳ واژه‌امه‌ها و دائرةالمعارف‌ها
  • ۶۰۴ موضوعات خاص
  • ۶۰۵ پی‌آیندها (نشریات)
  • ۶۰۶ سازمان‌ها
  • ۶۰۷ آموزش، پژوهش و موضوعات وابسته
  • ۶۰۸ اختراعات و ثبت اختراعات
  • ۶۰۹ بررسی‌های تاریخی، جغرافیایی و اشخاص
 • ۶۱۰ علوم پزشکی؛ پزشکی
 • ۶۲۰ مهندسی و عملیات وابسته
  • ۶۲۱ فیزیک کاربردی
  • ۶۲۲ مهندسی معدن و عملیات وابسته
  • ۶۲۳ مهندسی نظامی و دریایی
  • ۶۲۴ مهندسی عمران (راه و ساختمان)
  • ۶۲۵ مهندسی راه‌آهن، راه‌ها و بزرگراه‌ها
  • ۶۲۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۶۲۷ مهندسی هیدرولیک
  • ۶۲۸ مهندسی بهداشت و خدمات شهری، مهندسی حفاظت از محیط زیست
  • ۶۲۹ شاخه‌های دیگر مهندسی
 • ۶۳۰ کشاورزی
  • ۶۳۱ فنون، ابزار، مواد
  • ۶۳۲ آسیبها، آفات و بیماری‌های گیاهان
  • ۶۳۳ فراورده‌های زراعی
  • ۶۳۴ باغهای میوه، میوه‌ها، جنگل و جنگلداری
  • ۶۳۵ باغبانی (فراورده‌های باغ)؛ سبزی‌ها
  • ۶۳۶ دامپروری
  • ۶۳۷ لبنیات و فراورده‌های وابسته
  • ۶۳۸ پرورش حشره‌ها
  • ۶۳۹ شکار، ماهیگیری، حفاظت از منابع زیستی و فنون مربوطه
 • ۶۴۰ اقتصاد و زندگی خانوادگی
  • ۶۴۱ خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
  • ۶۴۲ غذا و پذیرایی
  • ۶۴۳ مسکن و لوازم خانگی
  • ۶۴۴ وسایل رفاهی خانه
  • ۶۴۵ اثاثیه منزل
  • ۶۴۶ دوزندگی، پوشاک، آرایش و مدیریت زندگی شخصی و خانوادگی
  • ۶۴۷ مدیریت اماکن عمومی
  • ۶۴۸ اداره امور منزل، خانه‌داری
  • ۶۴۹ بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان
 • ۶۵۰ مدیریت و خدمات اداری
  • ۶۵۱ خدمات دفتری
  • ۶۵۲ ارتباطات مکتوب
  • ۶۵۳ تندنویسی
  • ۶۵۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۶۵۵ به کار برده نمی‌شود
  • ۶۵۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۶۵۷ حسابداری
  • ۶۵۸ مدیریت عمومی
  • ۶۵۹ آگهی‌های تجارتی و روابط عمومی
 • ۶۶۰ مهندسی شیمی
  • ۶۶۱ تکنولوژی مواد شیمیایی صنعتی
  • ۶۶۲ تکنولوژی مواد منفجره، سوخت‌ها
  • ۶۶۳ صنایع نوشابه سازی
  • ۶۶۴ صنایع غذایی
  • ۶۶۵ صنایع نفت، گاز، موم و روغن
  • ۶۶۶ سرامیک و صنایع وابسته
  • ۶۶۷ رنگ، رنگزدایی و صنایع وابسته
  • ۶۶۸ تکنولوژی سایر محصولات آلی
  • ۶۶۹ متالورژی
 • ۶۷۰ مصنوعات
  • ۶۷۱ فلزکاری و مواد اولیه فلزی
  • ۶۷۲ آهن، فولاد و سایر آلیاژهای آهن
  • ۶۷۳ فلزات غیر آهنی
  • ۶۷۴ الوار، چوب و چوب پنبه
  • ۶۷۵ صنایع چرم و پوست
  • ۶۷۶ کاغذسازی و خمیر کاغذ
  • ۶۷۷ نساجی
  • ۶۷۸ الاستومر و محصولات الاستومری
  • ۶۷۹ دیگر فراورده‌ها از مواد خاص
 • ۶۸۰ تولید برای مصارف خاص
  • ۶۸۱ ابزار و آلات دقیق
  • ۶۸۲ فراورده‌های آهنگری
  • ۶۸۳ ظروف فلزی و وسایل خانگی
  • ۶۸۴ اثاث خانه و کارگاه‌های خانگی
  • ۶۸۵ کالاهای چرمی و پوستی و مصنوعات وابسته
  • ۶۸۶ چاپ و فنون وابسته
  • ۶۸۷ پوشاک و ابزار آن
  • ۶۸۸ فراورده‌های دیگر و تکنولوژی بسته‌بندی
  • ۶۸۹ به کار برده نمی‌شود
 • ۶۹۰ ساختمان
  • ۶۹۱ مصالح ساختمانی
  • ۶۹۲ کارهای جنبی ساختمان
  • ۶۹۳ ساختمان‌سازی با مصالح خاص برای مقاصد خاص
  • ۶۹۴ ساختمانهای چوبی؛ نجاری
  • ۶۹۵ پوشاندن سقف
  • ۶۹۶ تأسیسات
  • ۶۹۷ مهندسی گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع
  • ۶۹۸ نازک کاری (روکاری)
  • ۶۹۹ به کار برده نمی‌شود

ردهٔ ۷۰۰ – هنرویرایش

 • ۷۰۰ هنرها
  • ۷۰۰ هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۱ فلسفه و نظریه هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۲ مطالب گوناگون هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۳ واژه‌نامه‌ها و دائرةالمعارف‌های هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۴ موضوعات خاص هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۵ پی‌آیندها (نشریات) هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۶ سازمان‌ها و مدیریت هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۷ آموزش، پژوهش و مباحث وابسته در هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۸ نگارخانه‌ها (گالری‌ها)، موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی هنرهای زیبا و تزیینی
  • ۷۰۹ بررسی تاریخی جغرافیایی و اشخاص در هنرهای زیبا و تزیینی
 • ۷۱۰ هنر طراحی شهری و منظره سازی
  • ۷۱۱ برنامه‌ریزی منطقه‌ای (هنر طراحی شهری)
  • ۷۱۲ منظره سازی
  • ۷۱۳ منظره سازیگذرها و خیابان‌ها
  • ۷۱۴ آب در طراحی مناظر
  • ۷۱۵ گیاهان درختی در طراحی مناظر
  • ۷۱۶ گیاهان غیر درختی در طراحی مناظر
  • ۷۱۷ ساختمان در طراحی مناظر
  • ۷۱۸ منظره سازی گورستان‌ها
  • ۷۱۹ مناظر طبیعی
 • ۷۲۰ معماری
  • ۷۲۱ ساخت در معماری
  • ۷۲۲ معماری از ابتدا تا ۳۰۰ میلادی
  • ۷۲۳ معماری قرون وسطی، ۳۰۰ تا ۱۳۹۹م
  • ۷۲۴ معماری جدید از ۱۴۰۰م-
  • ۷۲۵ ساختمان‌های عمومی
  • ۷۲۶ ساختمان‌های مذهبی
  • ۷۲۷ ساختمان‌های آموزشی و تحقیقاتی
  • ۷۲۸ ساختمان‌های مسکونی
  • ۷۲۹ طرح و تزیین ساختمان و لوازم آن
 • ۷۳۰ هنرهای تجسمی؛ پیکرتراشی
  • ۷۳۱ روش‌ها و موضوع پیکرتراشی
  • ۷۳۲ پیکرتراشی از آغاز تا ۵۰۰ میلادی
  • ۷۳۳ پیکرتراشی یونانی، اتروریایی و رومی
  • ۷۳۴ پیکرتراشی از ۵۰۰ تا ۱۳۹۹م
  • ۷۳۵ پیکرتراشی از ۱۴۰۰م-
  • ۷۳۶ کنده‌کاری و منقورات
  • ۷۳۷ سکه‌شناسی و مُهرنگاری
  • ۷۳۸ سرامیک و سفالگری
  • ۷۳۹ فلزکاری هنری
 • ۷۴۰ طراحی و هنرهای تزیینی
  • ۷۴۱ طرح و طراحی
  • ۷۴۲ پرسپکتیو
  • ۷۴۳ طرح و طراحی‌های موضوع
  • ۷۴۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۷۴۵ هنرهای تزیینی
  • ۷۴۶ هنرها و صنایع دستباف
  • ۷۴۷ تزیین داخلی (دکوراسیون)
  • ۷۴۸ شیشه
  • ۷۴۹ اسباب و اثاثیه
 • ۷۵۰ نقاشی و نقاشی‌ها
  • ۷۵۱ فنون، ابزار و مواد و فرم‌ها
  • ۷۵۲ رنگ
  • ۷۵۳ سمبولیک، تمثیلی، اسطوره‌ای و افسانه ای
  • ۷۵۴ نقاشی از زندگی روزمره
  • ۷۵۵ مذهب و سمبولیسم
  • ۷۵۶ به کار برده نمی‌شود
  • ۷۵۷ پیکر انسان و اعضای او
  • ۷۵۸ دیگر موضوعات
  • ۷۵۹ بررسی‌های تاریخی، جغرافیایی و اشخاص
 • ۷۶۰ هنرهای گرافیک؛ چاپ و باسمه کاری (گراوور)
  • ۷۶۱ نقش برجسته (چاپ قالبی، رولیف)
  • ۷۶۲ به کار برده نمی‌شود
  • ۷۶۳ لیتوگرافی
  • ۷۶۴ چاپ رنگی، عکس رنگی
  • ۷۶۵ حکاکی روی فلز (گراوورسازی)
  • ۷۶۶ قلم زنی و هنرهای وابسته
  • ۷۶۷ حکاکی با اسید و بدون اسید
  • ۷۶۸ به کار برده نمی‌شود
  • ۷۶۹ چاپ
 • ۷۷۰ عکس و عکاسی
  • ۷۷۱ فنون، ابزار و مواد
  • ۷۷۲ نمک‌های فلزی
  • ۷۷۳ چاپ عکس رنگی
  • ۷۷۴ هولوگرافی (عکس سه بعدی)
  • ۷۷۵ عکاسی دیجیتال
  • ۷۷۶ هنر کامپیوتر
  • ۷۷۷ سینماتوگرافی و ویدئوگرافی
  • ۷۷۸ رشته‌ها و انواع خاص عکاسی و فعالیت‌های وابسته
  • ۷۷۹ عکس‌ها
 • ۷۸۰ موسیقی
 • ۷۹۰ سرگرمی‌ها و هنرهای نمایشی
  • ۷۹۱ نمایش‌های عمومی
  • ۷۹۲ نمایش‌های صحنه‌ای
  • ۷۹۳ بازی‌ها و تفریح‌های سالنی
  • ۷۹۴ بازی‌های سالنی تخصصی
  • ۷۹۵ بازی‌های شانسی
  • ۷۹۶ بازی و ورزش در فضای باز
  • ۷۹۷ ورزش‌های آبی و هوایی
  • ۷۹۸ اسب‌سواری و مسابقه‌هایی که با استفاده از حیوان‌ها انجام می‌گیرد
  • ۷۹۹ ماهی‌گیری، شکار و تیراندازی

ردهٔ ۸۰۰ – ادبیاتویرایش

 • ۸۰۰ ادبیات، بلاغت و نقد ادبی
  • ۸۰۰ ادبیات و بلاغت
  • ۸۰۱ فلسفه و نظریه
  • ۸۰۲ مطالب گوناگون
  • ۸۰۳ واژه‌نامه‌ها و دائرةالمعارف‌ها
  • ۸۰۴ به کار برده نمی‌شود
  • ۸۰۵ پی‌آیندها (نشریات)
  • ۸۰۶ سازمان‌ها
  • ۸۰۷ آموزش، پژوهش و موضوعات وابسته
  • ۸۰۸ فن نگارش و بیان، مجموعه‌های ادبی بیش از یک زبان
  • ۸۰۹ تاریخ، توصیف و نقد و بررسی آثار ادبی بیش از یک زبان
 • ۸۱۰ ادبیات آمریکایی به زبان انگلیسی
 • ۸۲۰ ادبیات زبان انگلیسی و زبان‌های انگلوساکسون
  • ۸۲۱ شعر انگلیسی
  • ۸۲۲ نمایشنامه انگلیسی
  • ۸۲۳ داستان انگلیسی
  • ۸۲۴ مقاله‌های انگلیسی
  • ۸۲۵ سخنرانی‌های انگلیسی
  • ۸۲۶ نامه‌های انگلیسی
  • ۸۲۷ طنز و هجو و هزل انگلیسی
  • ۸۲۸ نوشته‌های گوناگون ادبی انگلیسی
  • ۸۲۹ زبان‌های انگلیسی قدیم (انگلوساکسون)
 • ۸۳۰ ادبیات زبان‌های ژرمنی؛ ادبیات آلمانی
  • ۸۳۱ شعر آلمانی
  • ۸۳۲ نمایشنامه آلمانی
  • ۸۳۳ داستان آلمانی
  • ۸۳۴ مقاله‌های آلمانی
  • ۸۳۵ سخنرانی‌های آلمانی
  • ۸۳۶ نامه‌های آلمانی
  • ۸۳۷ طنز و هجو و هزل آلمانی
  • ۸۳۸ نوشته‌های گوناگون ادبی آلمانی
  • ۸۳۹ ادبیات دیگر زبان‌های ژرمنی (توتونی)
 • ۸۴۰ ادبیات زبان‌های رومانس؛ ادبیات فرانسوی
  • ۸۴۱ شعر فرانسوی
  • ۸۴۲ نمایشنامه فرانسوی
  • ۸۴۳ داستان فرانسوی
  • ۸۴۴ مقاله‌های فرانسوی
  • ۸۴۵ سخنرانی‌های فرانسوی
  • ۸۴۶ نامه‌های فرانسوی
  • ۸۴۷ طنز و هجو و هزل فرانسوی
  • ۸۴۸ نوشته‌های گوناگون ادبی فرانسوی
  • ۸۴۹ ادبیات زبان پروونسال و کاتالان
 • ۸۵۰ ادبیات زبان‌های ایتالیایی، رومانیایی و رتورمانیک
  • ۸۵۱ شعر ایتالیایی
  • ۸۵۲ نمایشنامه ایتالیایی
  • ۸۵۳ داستان ایتالیایی
  • ۸۵۴ مقاله‌های ایتالیایی
  • ۸۵۵ سخنرانی‌های ایتالیایی
  • ۸۵۶ نامه‌های ایتالیایی
  • ۸۵۷ طنز و هجو و هزل ایتالیایی
  • ۸۵۸ نوشته‌های گوناگون ادبی ایتالیایی
  • ۸۵۹ ادبیات زبان‌های رومانیایی و رتورمانیک
 • ۸۶۰ ادبیات زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی
  • ۸۶۱ شعر اسپانیایی
  • ۸۶۲ نمایشنامه اسپانیایی
  • ۸۶۳ داستان اسپانیایی
  • ۸۶۴ مقاله‌های اسپانیایی
  • ۸۶۵ سخنرانی‌های اسپانیایی
  • ۸۶۶ نامه‌های اسپانیایی
  • ۸۶۷ طنز و هجو و هزل اسپانیایی
  • ۸۶۸ نوشته‌های گوناگون ادبی اسپانیایی
  • ۸۶۹ ادبیات زبان پرتغالی
 • ۸۷۰ ادبیات زبان‌های ایتالیک؛ لاتین
  • ۸۷۱ شعر لاتین
  • ۸۷۲ نمایشنامه لاتین
  • ۸۷۳ داستان لاتین
  • ۸۷۴ مقاله‌های لاتینی
  • ۸۷۵ سخنرانی‌های لاتینی
  • ۸۷۶ نامه‌های لاتینی
  • ۸۷۷ طنز و هجو و هزل لاتینی
  • ۸۷۸ نوشته‌های گوناگون ادبی
  • ۸۷۹ ادبیات دیگر زبان‌های ایتالیک
 • ۸۸۰ ادبیات به زبان‌های هلنی و یونانی کلاسیک
  • ۸۸۱ شعر کلاسیک یونان
  • ۸۸۲ نمایشنامه کلاسیک یونان
  • ۸۸۳ داستان کلاسیک یونان
  • ۸۸۴ مقاله‌ها کلاسیک یونان
  • ۸۸۵ سخنرانی‌ها کلاسیک یونان
  • ۸۸۶ نامه‌ها کلاسیک یونان
  • ۸۸۷ طنز و هجو و هزل کلاسیک یونان
  • ۸۸۸ نوشته‌های گوناگون ادبی کلاسیک یونان
  • ۸۸۹ ادبیات زبان‌های هلنی
 • ۸۹۰ ادبیات دیگر زبان‌ها
  • ۸۹۱ ادبیات زبان‌های هند و اروپایی شرقی و سلتی
  • ۸۹۲ ادبیات زبان‌های آفریقایی-آسیایی (حامی و سامی)؛ زبان‌های سامی
  • ۸۹۳ ادبیات زبان‌های آفریقایی-آسیایی غیر سامی
  • ۸۹۴ ادبیات زبان‌های اورال آلتایی، سیبریایی و دراویدی
  • ۸۹۵ ادبیات زبان‌های شرقی و جنوب شرقی آسیا
  • ۸۹۶ ادبیات زبان‌های آفریقایی
  • ۸۹۷ ادبیات زبان‌های بومی آمریکای شمالی
  • ۸۹۸ ادبیات زبان‌های بومی آمریکای جنوبی
  • ۸۹۹ ادبیات زبان‌های سایر نواحی جهان

ردهٔ ۹۰۰ – تاریخ؛ جغرافیا و علوم وابستهویرایش

 • ۹۰۰ تاریخ
  • ۹۰۰ تاریخ و جغرافیا
  • ۹۰۱ فلسفه و نظریه
  • ۹۰۲ مطالب گوناگون
  • ۹۰۳ واژه‌نامه‌ها و دائرةالمعارف‌ها
  • ۹۰۴ مجموعه گزارش‌های وقایع تاریخی
  • ۹۰۵ پی‌آیندها (نشریات)
  • ۹۰۶ سازمان‌ها و مدیریت
  • ۹۰۷ آموزش، پژوهش و موضوعات وابسته
  • ۹۰۸ تاریخ برحسب انواع اشخاص
  • ۹۰۹ تاریخ جهان
 • ۹۱۰ جغرافیای عمومی و سیاحتنامه‌ها
 • ۹۲۰ سرگذشتنامه‌های عمومی، نسب‌شناسی، نشان‌ها و علائم رسمی
  • ۹۲۱–۹۲۸ این شماره‌ها برای سرگذشتنامه‌های در ارتباط با موضوعات خاص اختیاری است و رده‌بندی در رشته یا موضوعات مربوط ترجیح دارد.
  • ۹۲۹ نَسَب‌شناسی، نام‌ها و علایم رسمی
 • ۹۳۰ تاریخ عمومی جهان باستان تا حدود ۴۹۹ میلادی
  • ۹۳۱ چین باستان
  • ۹۳۲ مصر باستان
  • ۹۳۳ فلسطین
  • ۹۳۴ هند باستان
  • ۹۳۵ بین‌النهرین و ایران باستان
  • ۹۳۶ اروپای شمالی و غرب شبه جزیره ایتالیا
  • ۹۳۷ شبه جزیره ایتالیا و مناطق همجوار
  • ۹۳۸ یونان باستان
  • ۹۳۹ دیگر مناطق جهان باستان
 • ۹۴۰ تاریخ عمومی اروپا؛ اروپای غربی
  • ۹۴۱ بریتانیا
  • ۹۴۲ انگلستان و ولز
  • ۹۴۳ اروپای مرکزی؛ آلمان
  • ۹۴۴ فرانسه و موناکو
  • ۹۴۵ شبه جزیره ایتالیا و جزایر همجوار؛ ایتالیا
  • ۹۴۶ شبه جزیره ایبری و جزایر همجوار؛ اسپانیا
  • ۹۴۷ اروپای شرقی، روسیه شوروی
  • ۹۴۸ کشورهای اسکاندیناوی
  • ۹۴۹ سایر قسمت‌های اروپا
 • ۹۵۰ تاریخ عمومی آسیا و خاور دور
  • ۹۵۱ چین و نواحی همجوار
  • ۹۵۲ ژاپن
  • ۹۵۳ شبه جزیره عربستان و نواحی همجوار
  • ۹۵۴ جنوب آسیا؛ هند
  • ۹۵۵ ایران
  • ۹۵۶ خاورمیانه (خاور نزدیک)
  • ۹۵۷ سیبری (روسیه آسیایی)
  • ۹۵۸ آسیای مرکزی
  • ۹۵۹ آسیای جنوب شرقی
 • ۹۶۰ تاریخ عمومی آفریقا
  • ۹۶۱ تونس و لیبی
  • ۹۶۲ مصر و سودان
  • ۹۶۳ اتیوپی
  • ۹۶۴ سواحل شمال غربی آفریقا و جزایر نزدیک مراکش
  • ۹۶۵ الجزایر
  • ۹۶۶ آفریقای غربی و جزایر نزدیک آن
  • ۹۶۷ آفریقای مرکزی و جزایر نزدیک آن
  • ۹۶۸ آفریقای جنوبی و جزایر نزدیک آن
  • ۹۶۹ جزایر جنوبی اقیانوس اطلس
 • ۹۷۰ تاریخ عمومی آمریکای شمالی
  • ۹۷۱ کانادا
  • ۹۷۲ آمریکای مرکزی؛ مکزیک
  • ۹۷۳ ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۴ شمال شرق ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۵ جنوب شرق ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۶ جنوب ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۷ شمال ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۸ شرق ایالات متحده آمریکا
  • ۹۷۹ دیگر جاهای ایالات متحده آمریکا
 • ۹۸۰ تاریخ عمومی آمریکای جنوبی
  • ۹۸۱ برزیل
  • ۹۸۲ آرژانتین
  • ۹۸۳ شیلی
  • ۹۸۴ بولیوی
  • ۹۸۵ پرو
  • ۹۸۶ کلمبیا و اکوادور
  • ۹۸۷ ونزوئلا
  • ۹۸۸ گویان
  • ۹۸۹ پاراگوئه و اوروگوئه
 • ۹۹۰ تاریخ عمومی سایر مناطق
  • ۹۹۱ به کار برده نمی‌شود
  • ۹۹۲ به کار برده نمی‌شود
  • ۹۹۳ زلاند نو
  • ۹۹۴ استرالیا
  • ۹۹۵ ملانزی؛ گینه نو
  • ۹۹۶ سایر قسمت‌های اقیانوس آرام؛ پولینزی
  • ۹۹۷ جزایر اقیانوس اطلس
  • ۹۹۸ جزایر قطب شمال و قطب جنوب
  • ۹۹۹ جهان‌های فرازمینی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • خلاصه ده‌بند دهدهی دیوئی و نمایه نسبی، ملویل دئویی، ترجمه: سید ابراهیم عمرانی، تهران: انتشارات و انقلاب اسلامی ۱۳۷۲.
 • راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی، موسی مجیدی، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ دوم (۱۳۸۲).
 • List of Dewey Decimal classes مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی ۴ ژانویه ۲۰۱۳

پیوند به بیرونویرایش