فهرست رکوردهای بازی‌های آسیایی در وزنه‌برداری المپیک

این لیست حاوی رکوردهای بازی‌های آسیایی در رشته وزنه‌برداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یک‌ضرب و دو ضرب است که توسط ورزشکاران در بازی‌های آسیایی از سال ۱۹۹۸ تاکنون ثبت شده است.

مردانویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت بازی‌ها تاریخ منبع
۵۶ کیلوگرم
یکضرب 134 کیلوگرم تواک کیم توآن   ویتنام اینچئون ۲۰۱۴ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 170 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 298 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۶۲ کیلوگرم
یکضرب 154 کیلوگرم کیم اون-گوک   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 182 کیلوگرم Le Maosheng   چین بوسان ۲۰۰۲ ۲ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
مجموع 332 کیلوگرم کیم اون-گوک   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۶۹ کیلوگرم
یکضرب 160 کیلوگرم Kim Myong-hyok   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 195 کیلوگرم Kim Hak-bong   کره جنوبی بانگکوک ۱۹۹۸ ۹ دسامبر ۱۹۹۸
مجموع 345 کیلوگرم Zhang Guozheng   چین بوسان ۲۰۰۲ ۳ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
۷۷ کیلوگرم
یکضرب 175 کیلوگرم لو ژیائوجون   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 202 کیلوگرم محمدحسین برخواه   ایران بوسان ۲۰۰۲ ۴ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
مجموع 375 کیلوگرم Sergey Filimonov   قزاقستان بوسان ۲۰۰۲ ۴ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
۸۵ کیلوگرم
یکضرب 175 کیلوگرم Vyacheslav Yershov   قزاقستان دوحه ۲۰۰۶ ۵ دسامبر ۲۰۰۶
دوضرب 218 کیلوگرم تیان تائو   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 381 کیلوگرم تیان تائو   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۹۴ کیلوگرم
یکضرب 185 کیلوگرم Bakhyt Akhmetov   قزاقستان بوسان ۲۰۰۲ ۸ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
دوضرب 226 کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان دوحه ۲۰۰۶ ۵ دسامبر ۲۰۰۶
مجموع 400 کیلوگرم Bakhyt Akhmetov   قزاقستان بوسان ۲۰۰۲ ۸ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
۱۰۵ کیلوگرم
یکضرب 195 کیلوگرم Cui Wenhua   چین بانگکوک ۱۹۹۸ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
دوضرب 225 کیلوگرم Said Saif Asaad   قطر بوسان ۲۰۰۲ ۹ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
مجموع 417 کیلوگرم Said Saif Asaad   قطر بوسان ۲۰۰۲ ۹ اکتبر ۲۰۰۲ [۲]
+۱۰۵ کیلوگرم
یکضرب 210 کیلوگرم بهداد سلیمی   ایران اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 255 کیلوگرم بهداد سلیمی   ایران اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 465 کیلوگرم بهداد سلیمی   ایران اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]

زنانویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت بازی‌ها تاریخ منبع
۴۸ کیلوگرم
یکضرب 95 کیلوگرم وانگ مینگجوآن   چین گوانگ‌ژو ۲۰۱۰ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ [۳]
دوضرب 116 کیلوگرم وانگ مینگجوآن   چین دوحه ۲۰۰۶ ۲ دسامبر ۲۰۰۶
مجموع 210 کیلوگرم وانگ مینگجوآن   چین گوانگ‌ژو ۲۰۱۰ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ [۳]
۵۳ کیلوگرم
یکضرب 103 کیلوگرم لی پینگ   چین گوانگ‌ژو ۲۰۱۰ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ [۳]
دوضرب 132 کیلوگرم زولفیا چینشانلو   قزاقستان اینچئون ۲۰۱۴ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 233 کیلوگرم هسو شوچینگ   تایوان اینچئون ۲۰۱۴ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۵۸ کیلوگرم
یکضرب 111 کیلوگرم Chen Yanqing   چین دوحه ۲۰۰۶ ۳ دسامبر ۲۰۰۶
دوضرب 140 کیلوگرم Chen Yanqing   چین دوحه ۲۰۰۶ ۳ دسامبر ۲۰۰۶
مجموع 251 کیلوگرم Chen Yanqing   چین دوحه ۲۰۰۶ ۳ دسامبر ۲۰۰۶
۶۳ کیلوگرم
یکضرب 116 کیلوگرم Lin Tzu-chi   تایوان اینچئون ۲۰۱۴ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 145 کیلوگرم Lin Tzu-chi   تایوان اینچئون ۲۰۱۴ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 261 کیلوگرم Lin Tzu-chi   تایوان اینچئون ۲۰۱۴ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۶۹ کیلوگرم
یکضرب 121 کیلوگرم Ryo Un-hui   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 150 کیلوگرم Liu Haixia   چین دوحه ۲۰۰۶ ۴ دسامبر ۲۰۰۶
مجموع 268 کیلوگرم شیانگ یانمی   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
۷۵ کیلوگرم
یکضرب 131 کیلوگرم Kang Yue   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 164 کیلوگرم کیم اون-جو   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 292 کیلوگرم کیم اون-جو   کره شمالی اینچئون ۲۰۱۴ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
+۷۵ کیلوگرم
یکضرب 142 کیلوگرم ژو لولو   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
دوضرب 192 کیلوگرم ژو لولو   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]
مجموع 334 کیلوگرم ژو لولو   چین اینچئون ۲۰۱۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ [۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ «نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴». فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. دریافت‌شده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ «نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲». فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. دریافت‌شده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ «نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰». فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. دریافت‌شده در ۱۸-۰۶-۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)

پیوند به بیرونویرایش