فهرست ستاره‌های پیاده‌رو شهرت هالیوود

در زیر فهرستی از ستارگانی که نام آنها در پیاده‌رو شهرت هالیوود درج شده قرار گرفته است.

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

نام رده آدرس
خولیو ایگلسیاس موسیقی 7000 Hollywood Blvd.
توماس اچ. اینس سینما 6727 Hollywood Blvd.
پدرو اینفانته موسیقی 7083 Hollywood Blvd.
رکس اینگرام سینما 1651 Hollywood Blvd.
جیل ایرلند سینما 6751 Hollywood Blvd.
جان آیرلند تلویزیون 7021 Hollywood Blvd.
José Iturbi موسیقی 6834 Hollywood Blvd.

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

نام رده آدرس
دنیس کواید سینما 7018 Hollywood Blvd.
رندی کواید سینما 7000 Hollywood Blvd.
کوئین موسیقی 6356 Hollywood Blvd.
آنتونی کوئین سینما 6251 Hollywood Blvd.

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

نام رده آدرس
رابرت اوریچ تلویزیون 7083 Hollywood Blvd.

Vویرایش

Wویرایش

Xویرایش

No Entries

Yویرایش

نام رده آدرس
دوایت یوآکم موسیقی 7021 Hollywood Blvd.
مایکل یورک سینما 6385 Hollywood Blvd.
آلن یونگ رادیو 6927 Hollywood Blvd.
Carleton G. Young رادیو 6733 Hollywood Blvd.
کلارا کیمبل یونگ سینما 6513 Hollywood Blvd.
گیگ یانگ تلویزیون 6821 Hollywood Blvd.
لرتا یونگ سینما 6100 Hollywood Blvd.
تلویزیون 6135 Hollywood Blvd.
رابرت یانگ سینما 6933 Hollywood Blvd.
رادیو 1620 Vine Street
تلویزیون 6360 Hollywood Blvd.
رولاند یانگ سینما 6523 Hollywood Blvd.
تلویزیون 6315 Hollywood Blvd.
ویکتور یانگ موسیقی 6363 Hollywood Blvd.

Zویرایش

نام رده آدرس
Florian ZaBach تلویزیون 6505 Hollywood Blvd.
داریل اف. زانوک سینما 6336 Hollywood Blvd.
ریچارد دی زانوک سینما 6915 Hollywood Blvd.
کارمن زاپاتا تئاتر 6357 Hollywood Blvd.
رنه زلوگر سینما 7000 Hollywood Blvd.
رابرت زمکیس سینما 6925 Hollywood Blvd.
افرم زیمبالیست جونیور تلویزیون 7095 Hollywood Blvd.
هانس زیمر سینما 6908 Hollywood Blvd.
فرد زینمان سینما 6629 Hollywood Blvd.
آدولف زوکور سینما 1617 Vine Street.

منابعویرایش

  1. "Perry Como-Hollywood Walk of Fame". LA Times. Retrieved 25 May 2010.

پیوند به بیرونویرایش