باز کردن منو اصلی
نقشه کشورهای دربردارنده سفارتخانه بولیوی
بولیوی

فهرست سفارت‌های بولیوی، فهرستی از مراکز سفارتخانه و کنسولگری کشور بولیوی در سراسر جهان است.

در نتیجه جنگ پاسیفیک بین پرو و بولیوی (۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳)، شیلی از موقعیت استفاده کرد و حاکمیت خود را در بخش شمالی تا حدود یک سوم میزان قبلی گسترش داد که ضمن آن دسترسی بولیوی به اقیانوس آرام از بین رفت، و شیلی به ذخایر ارزشمند نیترات دست یافت.

از همان موقع تا کنون روابط شیلی و بولیوی مکدر است و فقط به چند دفتر کنسولگری، جهت بهبود روابط بسنده کرده‌اند.

آسیاویرایش

 
سفارتخانه بولیوی در بوگوتا
 
سفارتخانه بولیوی در لاهه
 
سفارتخانه بولیوی در لندن
 
سفارتخانه بولیوی در استکهلم
 
سفارتخانه بولیوی در وین
 
سفارتخانه بولیوی در واشینگتن دی سی
 
نمایندگی دائم بولیوی به سازمان کشورهای آمریکایی در واشینگتن دی سی

آفریقاویرایش

آمریکاویرایش

اروپاویرایش

سازمان‌های چندجانبهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش