باز کردن منو اصلی

از مرداد ماه ۱۳۱۴ که سفارت ایران در آرژانتین تأسیس شد، سفارت ایران در آن کشور در برزیل هم اکردیته شدند. در سال ۱۳۱۶ که سفارت ایران در آرژانتین به واسطه صرفه‌جویی تعطیل شد، دیگر سفیر اکردیته در برزیل معرفی نشد، تا اینکه دیگربار سفارت ایران در ریو دو ژانیرو در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۲۲ به وسیله یدالله عضدی تأسیس شد و نامبرده تا اسفندماه ۱۳۲۷ وزیرمختار بود.

پهلویویرایش

؟

جمهوری اسلامیویرایش

منابعویرایش

  • «سفرای ایران در برزیل از سال ۵۳ تا ۵۸ [-۱۳۵۳// ۱۳۵۸//]».
  • محمدزاده، خلیل (۱۳۷۶). اولین‌ها در ایران. انتشارات ورق.