فهرست سفیران ایران در سوریه

ایران پیش از استقلال سوریه در دمشق سرکنسولگری داشته است.

پهلوی ویرایش

در تیر ماه ۱۳۳۷ در پی اتحاد مصر و سوریه و تشکیل جمهوری متحدهٔ عربی سفارت ایران در سوریه به کنسولگری تبدیل شد ولی پس از جدایی سوریه از جمهوری متحدهٔ عربی در شهریور ماه ۱۳۴۰ نمایندگی ایران با درجهٔ سفارت کبریٰ در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۱ در دمشق افتتاح شد.

کاهش روابط به سطح کاردار

ارتقای روابط به سطح سفیر

جمهوری اسلامی ویرایش

 

منابع ویرایش

  1. «سفیر سابق ایران در سوریه به ارمنستان می‌رود».