فهرست سفیران ایران در واتیکان

فهرست سفیران ایران در واتیکان بدین شرح می‌باشد:

پهلوی ویرایش

جمهوری اسلامی ویرایش

منابع ویرایش

وبگاه Die Apostolische Nachfolge