فهرست سفیران ایران در واتیکان

فهرست سفیران ایران در واتیکان بدین شرح می‌باشد:

پهلوی

ویرایش

جمهوری اسلامی

ویرایش

منابع

ویرایش

وبگاه Die Apostolische Nachfolge