فهرست سیاستمداران یهودی آمریکایی

این فهرستی از سیاستمداران سرشناس یهودی آمریکایی به ترتیب تاریخی است.

حکومت فدرال

مقامات کابینه

سمت پرتره نام رسیدن به سمت ترک سمت رئیس‌جمهور
Secretary of Commerce and Labor   Oscar Straus[۱] ۰۱۹۰۶−۱۲−۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۰۶ ۰۱۹۰۹−۰۳−۰۵ ۵ مارس ۱۹۰۹ تئودور روزولت
(1901–1909)
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Henry Morgenthau[۱] ۰۱۹۳۴−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۱۹۳۴ ۰۱۹۴۵−۰۷−۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۵[۲] فرانکلین دلانو روزولت
(1933–1945)
هری ترومن
(1945–1953)
کفیل وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا   Lewis Strauss[۱] ۰۱۹۵۸−۱۱−۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۵۹−۰۶−۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۹۵۹ دوایت آیزنهاور
(1953–1961)
وزیر کار ایالات متحده آمریکا   Arthur Goldberg[۱] ۰۱۹۶۱−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۲−۰۹−۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۲ جان اف. کندی
(1961–1963)
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا   Abe Ribicoff[۱] ۰۱۹۶۱−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۲−۰۷−۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۲
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا   Wilbur Cohen[۱] ۰۱۹۶۸−۰۵−۱۶ ۱۶ مه ۱۹۶۸ ۰۱۹۶۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ لیندون بی. جانسون
(1963–1969)
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا   Henry Kissinger[۱] ۰۱۹۷۳−۰۹−۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳ ۰۱۹۷۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷[۳] ریچارد نیکسون
(1969–1974)
جرالد فورد
(1974–1977)
دادستان کل ایالات متحده آمریکا   Edward Levi[۱] ۰۱۹۷۵−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۹۷۵ ۰۱۹۷۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا   Harold Brown[۱] ۰۱۹۷۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ ۰۱۹۸۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ جیمی کارتر
(1977–1981)
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Michael Blumenthal[۱] ۰۱۹۷۷−۰۱−۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۹۷۷ ۰۱۹۷۹−۰۸−۰۴ ۴ اوت ۱۹۷۹
وزیر ترابری ایالات متحده آمریکا   Neil Goldschmidt[۱] ۰۱۹۷۹−۰۸−۱۵ ۱۵ اوت ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱
وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا   Philip Klutznick[۱] ۰۱۹۸۰−۰۱−۰۹ ۹ ژانویه ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱
وزیر کار ایالات متحده آمریکا   Bob Reich[۱] ۰۱۹۹۳−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۹۹۳ ۰۱۹۹۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۷ بیل کلینتون
(1993–2001)
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Bob Rubin[۱] ۰۱۹۹۵−۰۱−۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۹−۰۷−۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۹
وزیر کشاورزی ایالات متحده آمریکا   Dan Glickman[۱] ۰۱۹۹۵−۰۳−۳۰ ۳۰ مارس ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا   Mickey Kantor[۱] ۰۱۹۹۶−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۷−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۷
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Larry Summers[۱] ۰۱۹۹۹−۰۷−۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
وزیر امنیت میهن ایالات متحده آمریکا   Michael Chertoff[۴] ۰۲۰۰۵−۰۲−۱۵ ۱۵ فوریه ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۰۰۹ جرج دابلیو. بوش
(2001–2009)
دادستان کل ایالات متحده آمریکا   Michael Mukasey[۵] ۰۲۰۰۷−۱۱−۰۹ ۹ نوامبر ۲۰۰۷ ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
کفیل وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Stuart Levey[۶] ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۶ ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ باراک اوباما
(2009–2017)
کفیل وزیر کار ایالات متحده آمریکا   Seth Harris ۰۲۰۱۳−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۳−۰۷−۲۳ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۳
کفیل وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Neal Wolin[۷] ۰۲۰۱۳−۰۱−۲۵ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۳−۰۲−۲۸ ۲۸ فوریه ۲۰۱۳
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Jack Lew[۸] ۰۲۰۱۳−۰۲−۲۸ ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷
کفیل وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا   Cam Kerry[۹] ۰۲۰۱۳−۰۶−۰۱ ۱ ژوئن ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۳−۰۶−۲۶ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳
وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا   Penny Pritzker[۱۰] ۰۲۰۱۳−۰۶−۲۶ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷
کفیل وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Adam Szubin[8] ۰۲۰۱۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ ۰۲۰۱۷−۰۲−۱۳ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ دونالد ترامپ
(2017–2021)
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   Steve Mnuchin ۰۲۰۱۷−۰۲−۱۳ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
وزیر امور کهنه‌سربازان ایالات متحده آمریکا   دیوید شولکین[۱۱] ۰۲۰۱۷−۰۲−۱۴ ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ ۰۲۰۱۸−۰۳−۲۸ ۲۸ مارس ۲۰۱۸
کفیل دادستان کل ایالات متحده آمریکا   جف روزن[۱۲] ۰۲۰۲۰−۱۲−۲۳ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا   جنت یلن[۱۳] ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۵ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ مستقر جو بایدن
(2021–اکنون)
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا   تونی بلینکن[۱۳] ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۶ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ مستقر
وزیر امنیت میهن ایالات متحده آمریکا   آلخاندرو مایورکاس[۱۳] ۰۲۰۲۱−۰۲−۰۲ ۲ فوریه ۲۰۲۱ مستقر

مقامات در سطح کابینه

سمت پرتره نام رسیدن به سمت ترک سمت رئیس‌جمهور
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد   Arthur Goldberg[۱] ۰۱۹۶۵−۰۷−۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۹۶۵ ۰۱۹۶۸−۰۶−۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۹۶۸ لیندون بی. جانسون
(1964–1969)
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا   Robert Strauss[۱۴] ۰۱۹۷۷−۰۳−۳۰ ۳۰ مارس ۱۹۷۷ ۰۱۹۷۹−۰۸−۱۷ ۱۷ اوت ۱۹۷۹ جیمی کارتر
(1977–1981)
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده   Ken Duberstein[۱۵] ۰۱۹۸۸−۰۷−۰۱ ۱ ژوئیه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ رونالد ریگان
(1981–1989)
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا   Mickey Kantor[۱] ۰۱۹۹۳−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۹۹۳ ۰۱۹۹۶−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۹۶ بیل کلینتون
(1993–2001)
Director of Central Intelligence   John Deutch[۱۶] ۰۱۹۹۵−۰۵−۱۰ ۱۰ مه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۶
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا   Charlene Barshefsky[۱۷] ۰۱۹۹۶−۰۴−۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۷−۰۳−۱۸ ۱۸ مارس ۱۹۹۷
۰۱۹۹۷−۰۳−۱۸ ۱۸ مارس ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
Director of the اداره مدیریت و بودجه   Jack Lew[۸] ۰۱۹۹۸−۰۵−۲۱ ۲۱ مه ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۱−۰۱−۱۹ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده   Josh Bolten[۱۸] ۰۲۰۰۳−۰۶−۲۶ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۶−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ جرج دابلیو. بوش
(2001–2009)
Director of the اداره مدیریت و بودجه ۰۲۰۰۶−۰۴−۱۴ ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده   Rahm Emanuel[۱۹] ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۲۰۱۰ باراک اوباما
(2009–2017)
Director of the اداره مدیریت و بودجه   Peter Orszag[۲۰] ۰۲۰۰۹−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰
Acting Director of the اداره مدیریت و بودجه   Jeff Zients[۲۱] ۰۲۰۱۰−۰۷−۳۰ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰−۱۱−۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰
Director of the اداره مدیریت و بودجه   Jack Lew[۸] ۰۲۰۱۰−۱۱−۱۸ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۲−۰۱−۲۷ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده ۰۲۰۱۲−۰۱−۲۷ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۳−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳
Chair of the شورای مشاوران اقتصادی   Alan Krueger[۲۲] ۰۲۰۱۱−۱۱−۰۷ ۷ نوامبر ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۳−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۳
Acting Director of the اداره مدیریت و بودجه   Jeff Zients[۲۱] ۰۲۰۱۳−۰۱−۲۷ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۳−۰۴−۲۴ ۲۴ آوریل ۲۰۱۳
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا   Mike Froman[۲۳] ۰۲۰۱۳−۰۶−۲۱ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷
Chair of the شورای مشاوران اقتصادی   Jason Furman[۲۴] ۰۲۰۱۳−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۳ ۰۲۰۱۷−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده   Ron Klain[۲۵][۲۶] ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ مستقر جو بایدن
(2021–اکنون)
اداره‌کننده اطلاعات ملی   Avril Haines[۲۷] ۰۲۰۲۱−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ مستقر

سناتورها

سناتورهای کنونی

نام حزب ایالت تاریخ انتخاب ملاحظات
  داین فاینستاین[۲۸] دمکرات کالیفرنیا ۱۹۹۲ رئیس کمیته برگزیده اطلاعات
  ران وایدن[۲۹] دمکرات اورگون ۱۹۹۶
  چاک شومر[۳۰][۳۱] دمکرات نیویورک ۱۹۹۸ رئیس کمیته سیاست دمکرات در سنا و رئیس کمیته قوانین و مدیریت سنای ایالات متحده
  بنجامین کاردین[۳۲] دمکرات مریلند ۲۰۰۶
  برنی سندرز[۳۳] مستقل ورمانت ۲۰۰۶ معمولاً به حزب دمکرات رای می‌دهد
  مایکل بنت دمکرات کلرادو ۲۰۰۸ مادرش یهودی ست.[۳۴]
  ال فرنکن[۳۵] دمکرات مینه‌سوتا ۲۰۰۸
  ریچارد بلومنتال[۳۶][۳۷] دمکرات کنتیکت ۲۰۱۰
  برایان شتز[۳۸] دمکرات هاوایی ۲۰۱۲

سناتورهای سابق

|- |bgcolor=#3333FF|  | باربارا باکسر[۳۹] | دمکرات | کالیفرنیا | ۱۹۹۲ | رئیس کمیته محیط زیست و آثار عمومی و رئیس کمیته برگزیده اخلاق |-

نمایندگان مجلس

نمایندگان کنونی

نام حزب حوزه تاریخ انتخاب ملاحظات
  هنری وکسمن[۴۰] دمکرات CA-30 ۱۹۷۴ رئیس سابق کمیته انرژی و تجارت
  سندر لوین[۴۱] دمکرات MI-12 ۱۹۸۲ رئیس سابق کمیته راه‌ها
  الیوت انگل[۴۲] دمکرات NY-16 ۱۹۸۸
  نیتا لووی[۴۳] دمکرات NY-17 ۱۹۸۸ اولین رئیس زن و دومین رئیس کمیته انتخاباتی دمکرات برای کنگره
  جرولد ندلر[۴۴] دمکرات NY-08 ۱۹۹۲
  بردلی شرمن[۴۵] دمکرات CA-27 ۱۹۹۶
  جنیس اسکاکووسکی[۴۶] دمکرات IL-09 ۱۹۹۸ معاون ویپ دمکرات
  سوزان دیویس[۴۷] دمکرات CA-53 ۲۰۰۰
  استیو ایزرائل[۴۸] دمکرات NY-02 ۲۰۰۰ رئیس کمیته انتخاباتی دمکرات برای کنگره
  ادم شف[۴۸] دمکرات CA-29 ۲۰۰۰
  الیسون شوارتس[۴۹] دمکرات PA-13 ۲۰۰۴
  دبی وسرمن شولتس[۵۰] دمکرات FL-20 ۲۰۰۴ رئیس کمیته ملی دمکرات
  استیو کوهن[۵۱] دمکرات TN-09 ۲۰۰۶ اولین نماینده یهودی از تنسی.[۵۱]
  جان یارموت[۵۲] دمکرات KY-03 ۲۰۰۶ اولین نماینده یهودی از کنتاکی.
  جرد پولیس[۵۳] دمکرات CO-02 ۲۰۰۸ اولین آشکارا گی انتخاب شده.
  تد دویچ[۵۴] دمکرات FL-19 ۲۰۱۰
  دیوید سیسیلین[۵۵] دمکرات RI-01 ۲۰۱۰
  الن گریسون[۵۵] دمکرات FL-09 ۲۰۱۲
  لوییس فرنکل[۵۵] دمکرات FL-22 ۲۰۱۲
  برد اشنایدر[۵۵] دمکرات IL-10 ۲۰۱۲
  الن لوونتال[۵۵] دمکرات CA-47 ۲۰۱۲
  لی زلدین[۵۵] جمهوریخواه حوزه انتخابیه اول نیویورک ۲۰۱۴

نمایندگان سابق

قضات دیوان عالی

قضات کنونی

نام متولدِ منصوبِ سن در زمان انتصاب روز اول /
طول خدمت
مناصب قبلی
 

استیون برایر

۰۱۹۳۸−۰۸−۱۵ ۱۵ اوت ۱۹۳۸
در سان فرانسیسکو
بیل کلینتون ۵۵ ۰۱۹۹۴−۰۸−۰۳ ۳ اوت ۱۹۹۴ دادگاه استیناف حوزه یکم ایالات متحده آمریکا (۱۹۹۰–۱۹۹۴); دادگاه استیناف حوزه یکم ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۰–۱۹۹۰); استاد، مدرسه حقوق هاروارد (۱۹۶۷–۱۹۸۰)
 

الینا کیگن

۰۱۹۶۰−۰۴−۲۸ ۲۸ آوریل ۱۹۶۰
در نیویورک
باراک اوباما ۵۰ ۰۲۰۱۰−۰۸−۰۷ ۷ اوت ۲۰۱۰ سلیسیتر کل ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۹–۲۰۱۰); رئیس مدرسه حقوق هاروارد (۲۰۰۳–۲۰۰۹); استاد، مدرسه حقوق هاروارد (۲۰۰۱–۲۰۰۳); استاد مدعو، مدرسه حقوق هاروارد (۱۹۹۹–۲۰۰۱); معاون مشاور حقوقی کاخ سفید (۱۹۹۵–۱۹۹۹); نایب مدیر شورای سیاست داخلی (۱۹۹۵–۱۹۹۹); استاد، مدرسه حقوق دانشگاه شیکاگو (۱۹۹۵); دانشیار، مدرسه حقوق دانشگاه شیکاگو (۱۹۹۱–۱۹۹۵)

قضات سابق

نام متولد متوفی منصوب بازنشست شده در دورهٔ سن در زمان انتصاب روز اول تاریخ بازنشستگی
 

Louis Brandeis

November 13, 1856
در لوییویل، کنتاکی
October 5, 1941
در واشینگتن، دی.سی.
توماس وودرو ویلسون فرانکلین دلانو روزولت ۵۵ ۱ ژوئن ۱۹۱۶ ۱۳ فوریه ۱۹۳۹
 

Benjamin Cardozo

May 24, 1870
در نیویورک
July 9, 1938
در Port Chester, New York
هربرت هوور فرانکلین دلانو روزولت ۶۱ ۲ مارس ۱۹۳۲ ۹ ژوئیه ۱۹۳۸
 

Felix Frankfurter

November 15, 1882
در وین، اتریش-مجارستان
February 22, 1965
در واشینگتن، دی.سی.
فرانکلین دلانو روزولت جان اف. کندی ۵۶ ۲۰ ژانویه ۱۹۳۹ ۲۸ اوت ۱۹۶۲

  Arthur Goldberg

August 8, 1908
در شیکاگو
January 19, 1990
در واشینگتن، دی.سی.
جان اف. کندی لیندون بی. جانسون ۵۳ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۲ ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۵
 

Abe Fortas

June 19, 1910
در ممفیس (تنسی)
April 5, 1982
در واشینگتن، دی.سی.
لیندون بی. جانسون ریچارد نیکسون ۵۵ ۴ اکتبر ۱۹۶۵ ۱۴ مه ۱۹۶۹
 

روت بیدر گینزبرگ

۰۱۹۳۳−۰۳−۱۵ ۱۵ مارس ۱۹۳۳ در بروکلین ۰۲۰۲۰ ۲۰۲۰ بیل کلینتون دونالد ترامپ ۶۰ ۰۱۹۹۳−۰۸−۱۰ ۱۰ اوت ۱۹۹۳ دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا (1980–1993); General Counsel, اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا (۱۹۷۳–۱۹۸۰); استاد، مدرسه حقوق کلمبیا (۱۹۷۲–۱۹۸۰); استاد، Rutgers University School of Law (1963–1972)

فرمانداران کنونی ایالات

ایالت فرماندار نام حزب شروع دوره پایان دوره ملاحظات
دلاور   جک مارکل[۶۱] حزب دموکرات ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ January 17, 2017 Former Chairperson of the National Governors Association
Former Chairperson of the Democratic Governors Association
ورمانت   پیتر شوملین[۶۲] حزب دموکرات ۶ ژانویه ۲۰۱۱ January 6, 2017 Vermont House of Representatives
Former President pro tempore of the Vermont State Senate

شهرداران شهرهای بزرگ

شهرداران کنونی شهرهای مهم

شهر ایالت شهردار نام حزب شروع تصدی انقضای دوره مناصب دولتی پیشین
انکوریج آلاسکا   Ethan Berkowitz[۶۳] حزب دموکرات ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 2019 Member of Alaska House of Representatives
آستین تگزاس   Steve Adler[۶۴] حزب دموکرات ۶ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹
برلینگتون، ورمانت ورمانت Miro Weinberger[۶۵] حزب دموکرات ۲ آوریل ۲۰۱۲ ۲۰۱۶
چاتانوگا، تنسی تنسی Andy Berke[۶۶] حزب دموکرات ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ عضو Tennessee Senate
شهردار شیکاگو ایلینوی   رام امانوئل[۱۹] حزب دموکرات ۱۶ مه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایالات متحده
حوزه انتخابیه پنجم ایلینوی
جرزی سیتی نیو جرسی   Steven Fulop[۶۷] حزب دموکرات ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ 2017 Jersey City Councilman
لاس وگاس نوادا Carolyn Goodman[۶۸] فعال سیاسی مستقل ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹
لس آنجلس کالیفرنیا   اریک گارستی[۶۹] حزب دموکرات ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ 2017 President of the Los Angeles City Council
شورای شهر لس آنجلسman
مدیسن، ویسکانسین ویسکانسین   Paul Soglin[۷۰] حزب دموکرات ۱۹ آوریل ۲۰۱۱ ۲۰۱۹
اوکلند کالیفرنیا   Libby Schaaf حزب دموکرات ۵ ژانویه ۲۰۱۵ 2019 Member of Oakland City Council
سن پترزبورگ، فلوریدا فلوریدا   Rick Kriseman[۷۱] حزب دموکرات ۲ ژانویه ۲۰۱۴ ۲۰۱۷ عضو مجلس نمایندگان فلوریدا
توسان آریزونا   Jonathan Rothschild[۷۲] حزب دموکرات ۵ دسامبر ۲۰۱۱ ۲۰۱۵

شهرداران سابق شهرهای بزرگ

منابع

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ Louis Sandy Maisel (2001). Jews in American Politics. Rowman & Littlefield. pp. 445–. ISBN 978-0-7425-0181-2.
 2. "Prior Secretaries". وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. Retrieved August 21, 2019.
 3. "Biographies of the Secretaries of State: Henry A. (Heinz Alfred) Kissinger (1923–)". U.S. Department of State - Office of the Historian.
 4. Kitaeff, Jack Jews in Blue: The Jewish American Experience in Law Enforcement
 5. "Orthodox Jew tapped to replace Gonzalez". JTA. September 17, 2007. Archived from the original on November 11, 2007..
 6. The Jewish Week: "Stuart Levey: The Man Trying to Make Iran Sanctions Work" by Ron Kampeas July 1, 2010
 7. New York Times: "WEDDINGS/CELEBRATIONS; Nicole Elkon, Neal Wolin" June 01, 2003
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ "Jack Lew's Life Shaped by Faith and Service". The Forward. Retrieved 2017-01-22.
 9. Neuman, Johanna (October 29, 2004). "Kerry's entree to Jewish vote". Los Angeles Times.
 10. "Penny Pritzker, Jewish Hotel Heiress, Tapped for Commerce Job". فورورد. May 2, 2013. Archived from the original on March 10, 2017. Retrieved November 7, 2017.
 11. Dolsten, Josefin (27 January 2017). "Meet the top Jewish officials in the Trump administration". JPost. Retrieved 15 February 2018.
 12. "Jews in the Trump Administration". Jewish Virtual Library. Retrieved 14 December 2020.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ Kornbluh, Jacob (January 18, 2021). "Enough for a Minyan: A Jewish Who's Who of Biden's Cabinet-to-Be". فورورد. Retrieved January 22, 2021.
 14. "NewsBank for Statesman | www.prod.statesman.com". Nl.newsbank.com. Retrieved 2014-03-21.
 15. "Kenneth M. Duberstein". The University of Arizona. January 23, 2012. Retrieved October 8, 2015.
 16. "John Deutch — Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Archived from the original on 1 May 2017. Retrieved 22 March 2018.
 17. Jewish Woman's Archive: "Charlene Barshefsky" by Robert D. Johnson retrieved November 19, 2012
 18. Tablet Magazine: "Talking to W’s Chief of Staff - At the GOP convention, Josh Bolten reminisces about introducing President Bush to shmurah matzo" By Yair Rosenberg August 30, 2012.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ Steve Hendrix (2006-08-22). "Fighting for the Spoils Lawmaker and Rainmaker Rahm Emanuel Wants a Nov. 7 Victory for the Democrats So Bad He Can Almost Taste It. If Only He Had Time to Eat". The Washington Post. Retrieved 2006-11-09.
 20. Eden, Ami (December 29, 2009). "Mazal tov: Peter Orszag and Bianna Golodryga". Jewish Telegraphic Agency. Retrieved 6 November 2013.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ Guttman, Nathan (February 28, 2013). "Meet the Four Jews Shaping the U.S. Economy". The Jewish Daily Forward. Retrieved September 3, 2017.
 22. The Jewish Daily Forward: "Meet the Four Jews Shaping the U.S. Economy" By Nathan Guttman بایگانی‌شده در ۲۲ مارس ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine February 28, 2013
 23. Jewish News Service Algemeiner: "Obama Cites US-Israel Bond in Jewish American Heritage Month Declaration" May 1, 2013
 24. "Who is Jason Furman?". mcalvanyintelligenceadvisor.com. Archived from the original on 23 August 2019. Retrieved 10 February 2021.
 25. Kornbluh, Jacob (November 11, 2020). "Klain tapped as Biden's incoming White House chief of staff". Jewish Insider. Retrieved November 12, 2020.
 26. "By Omri Nahmias, November 12, 2020 The Jerusalem Post". Archived from the original on November 16, 2020. Retrieved November 13, 2020.
 27. Bloom, Nate (10 December 2020). "Jewz in the Newz: 3 Great Actresses on a Cruise; Jewish Woman Intelligence Chief, More Bourla". The American Israelite. Archived from the original on December 17, 2020. Retrieved December 12, 2020.
 28. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Dianne Feinstein (سناتور، کالیفرنیا) بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 29. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Ron Wyden (سناتور، Oregon) بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 30. "Charles E. Schumer / Bio". واشینگتن اگزمینر. 2011. Archived from the original on 7 April 2012. Retrieved 2011-10-13.
 31. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Charles Schumer (سناتور، New York) بایگانی‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 23, 2011
 32. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Benjamin Cardin (سناتور، Maryland) بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 33. Jewish Members of Congress: Bernard Sanders (سناتور، Vermont) Independent بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 34. Mitchell, Nancy (January 24, 2009). "Bennet's tale steeped in family roots". Rocky Mountain News. Archived from the original on 1 March 2009. Retrieved January 30, 2009.
 35. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Al Franken (سناتور، Minnesota) بایگانی‌شده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 36. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: Richard Blumenthal (سناتور، Connecticut) بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 22, 2011
 37. The Jewish Daily Forward: "Blumenthal Finally Gets His Chance" January 13, 2010
 38. "Brian Schatz, Hawaii's Jewish Lt. Gov. , Named to U.S. Senate". Forward. December 26, 2012. Retrieved December 27, 2012.
 39. National Jewish دمکرات Council: Jewish Members of Congress: باربارا باکسر (سناتور، کالیفرنیا) بایگانی‌شده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine retrieved December 25, 2011
 40. Tom Tugend (2001-01-26). "Undefeated Champion Rep. Henry Waxman wants to help Democrats". The Jewish Journal. Archived from the original on 27 October 2006. Retrieved 2006-11-10.
 41. "Elections 2006 AP Coverage". Associated Press. 2006-11-09. Retrieved 2006-11-10.
 42. Kandea Mosley (2000-09-12). "A Rumble in the Bronx Feuding Politicos Pull No Punches in Congressional Race". ویلج ویس. Retrieved 2006-11-10.
 43. Jennifer Jacobson (2006-10-23). "Jewish women on rise in Congress". Jewish Telegraphic Agency. Retrieved 2006-11-10.[پیوند مرده]
 44. "Jerrold Nadler (D-NY-8)". CNN. Retrieved 2006-11-10.
 45. Sharon Samber (2002-11-08). "Jewish minyan grows in Senate; Jew elected to House". Jewish Telegraphic Agency. Retrieved 2006-11-10.
 46. Todd Winer (1998-03-13). "3 Jewish Democrats vying in Illinois Congress race". Chicago Jewish News. Retrieved 2006-11-10.
 47. Stuart Rothenberg (2000-11-02). "Top House races of 2000". CNN. Archived from the original on 10 September 2006. Retrieved 2006-11-09.
 48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ Sharon Samber (2000-11-10). "New faces offset losses as Jews gain seats in Congress". Jewish Telegraphic Agency. Retrieved 2006-11-09.
 49. Matthew E. Berger (2004-11-03). "Congress Bids Goodbye to Frost, Welcomes Two New Jewish Women". Jewish Telegraphic Agency. Archived from the original on 30 March 2007. Retrieved 2006-11-10.
 50. "Elections 2006 AP Coverage: Debbie Wasserman Schultz (Dem)". Associated Press. 2006-11-09. Retrieved 2006-11-10.
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ Woody Baird (2006-11-07). "Congressional incumbents re-elected, Cohen takes lead in Memphis". Associated Press. Archived from the original on 26 October 2007. Retrieved 2006-11-09.
 52. Shmuel Rosner (2006-11-05). "Louisville's Jews vote دمکرات — but not because the candidate's Jewish". هاآرتص. Archived from the original on 1 October 2007. Retrieved 2006-11-09.
 53. "Three New Jewish Members of Congress". The Jewish Federations of North America. Archived from the original on 20 July 2011. Retrieved 2010-11-08.
 54. Ron Kampeas (2010-04-21). "Ted Deutch, a most Jewish speech from the most Jewish district". Jewish Telegraphic Agency. Archived from the original on 27 April 2010. Retrieved 2010-06-13.
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ ۵۵٫۲ ۵۵٫۳ ۵۵٫۴ ۵۵٫۵ J.J. Goldberg (2010-11-04). "Rite of Returns: Jews Who Ran for Congress — Winners & Losers". The Jewish Daily Forward. Archived from the original on 7 October 2011. Retrieved 2010-11-08.
 56. Frost, Martin (15 May 2009). "Jewish pols, players emerging". Politico. Retrieved 28 June 2012.
 57. Cillizza, Chris (3 June 2010). "Rep. Jane Harman aims to avoid anti-incumbent tide". The Washington Post. Retrieved 28 June 2012.
 58. Kampeas, Ron (15 October 2009). "Wexler leaves Congress, and leaves Washington wondering why". JTA. Retrieved 28 June 2012.
 59. Jennifer Siegel (2006-09-22). "A Tribe of Candidates Leads Drive To Retake House for Democrats". فورورد. Archived from the original on 18 October 2006. Retrieved 2006-11-09.
 60. "Diana Cantor: Helping Families Finance College". Jewish Woman. Washington, D.C.: Jewish Women International. Fall 2003. Archived from the original on 11 September 2003. Retrieved 2008-12-14.
 61. "Delaware Governor Works to Strengthen Ties With Israel / Bio". Haaretz. 2013.
 62. "SHUMLIN RETURNS: The VDB Sit-Down / Bio". Vermont Daily Briefing. 2007. Archived from the original on 19 September 2008. Retrieved 8 July 2016.
 63. ww.adn.com/article/20150701/berkowitz-sworn-anchorage-mayor-downtown-ceremony
 64. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱ مه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۸ ژوئیه ۲۰۱۶.
 65. http://www.7dvt.com/2012miro-weinberger-development-record/
 66. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ اوت ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۸ ژوئیه ۲۰۱۶.
 67. http://jstandard.com/content/item/jersey_city_boy
 68. http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/63873/double-down/
 69. "The Fix". The Washington Post.
 70. http://host.madison.com/news/local/govt-and-politics/paul-soglin-wants-to-continue-work-on-finances-poverty-and/article_4d111c57-589e-58a2-979e-c3de5b7a2ec9.html
 71. http://www.timesofisrael.com/jewish-mayor-bars-trump-from-st-petersburg/
 72. http://azjewishlife.com/tucson-mayor-jonathan-rothschild-tikkun-olam-drives-him-to-lead/
 73. http://www.msnbc.msn.com/id/19635589/ns/politics/t/bloomberg-americas-first-jewish-president/%23.TqiW5psUq7s