فهرست سیاه

فهرست سیاه اصطلاحی است که برای توصیف فهرستی از افراد یا چیزها به کار می‌رود که به دلایلی از استفاده از برخی اختیارات، خدمات، دسترسی‌ها یا اعتبارات محروم هستند.

تاریخچهویرایش

پیشینهٔ واژهٔ فهرست سیاه در دانشنامهٔ هنری هولت برای ریشهٔ واژگان و عبارات چنین آمده که چارلز دوم پادشاه انگلستان، در قرن هفدهم فهرستی از ۵۸ قاضی که در سال ۱۶۴۹ پدرش چارلز اول را به اعدام محکوم کردند تهیه کرد که به فهرست سیاه معروف شد.

کاربرد در حوزه‌ها مختلفویرایش

حقوقویرایش

در حقوق قضایی، از فهرست سیاه برای فهرست کردن شرکت‌ها و افرادی که سوابق بد اعتباری دارند استفاده می‌شود.

پزشکیویرایش

گروهی از پزشکان ممکن است که یک یا چند بیمار را در فهرستی سیاه قرار بدهند و از ارائه خدمات به ایشان خودداری کنند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۰۷ در آفریقای جنوی گروهی از پزشکان آن دسته از بیماران را که نمی‌توانستند هزینهٔ درمان را جلوتر به صورت نقدی بپردازند، در فهرست سیاه خود قرار داده بودند.[۱]

رایانشویرایش

در علوم رایانه، فهرستی سیاه یک روش برای کنترل دسترسی کاربران است.

پانویسویرایش

  1. Deacon, Harriet; Phillips, Howard; van Heyningen, Elizabeth, eds. (2004). The Cape Doctor in the Nineteenth Century: A Social History (Clio Medica, 74). Editions Rodipi B.V.