فهرست فرمانروایان کاستیا

(تغییرمسیر از فهرست شاهان کاستیا)

فهرست زیر شامل تمامی شاهان و ملکه‌های پادشاهی و تاج کاستیا است.

نشان سلطنتی کاستیا
فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
سانچوی دوم   قدرتمند ۲۷ دسامبر ۱۰۶۵ ۶ اکتبر ۱۰۷۲
آلفونسوی ششم   دلیر ۶ اکتبر ۱۰۷۲ ۳۰ ژوئن ۱۱۰۹ همچنین پادشاه لئون
اوراکا   ۳۰ ژوئن ۱۱۰۹ ۸ مارس ۱۱۲۶ همچنین ملکه لئون

خاندان بورگوندی

ویرایش
 
نشان سلطنتی کاستیا، از زمان آلفونسوی یازدهم در سال ۱۳۳۲ به عنوان معیار شخصی پادشاهان پذیرفته شد.
فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
آلفونسو هفتم   امپراتور ۱۰ مارس ۱۱۲۶ ۲۱ اوت ۱۱۵۷ همچنین شاه لئون
سانچو سوم   مطلوب ۲۱ اوت ۱۱۵۷ ۳۱ اوت ۱۱۵۸
آلفونسوی هشتم   باشکوه ۳۱ اوت ۱۱۵۸ ۶ اکتبر ۱۲۱۴
انریکه یکم   ۶ اکتبر ۱۲۱۴ ۶ ژوئن ۱۲۱۷
برنگاریا   کبیر ۶ ژوئن ۱۲۱۷ ۳۰ اوت ۱۲۱۷ به نفع پسرش، فرناندوی سوم از سلطنت استعفا کرد؛ در سال ۱۲۴۶ مرد.
فرناندوی سوم   مقدس ۳۰ اوت ۱۲۱۷ ۳۰ مه ۱۲۵۲ همچنین شاه لئون از ۱۲۳۰; همه شاهان بعدی، فرمانروایان لئون نیز بودند.
آلفونسو دهم   دانا ۳۰ مه ۱۲۵۲ ۴ آوریل ۱۲۸۴ انتخاب شد به عنوان پادشاه رومن‌ها در ۱۲۵۷، عنوانی که دوباره در ۱۲۷۵ ادعای آن را کرد.
سانچو چهارم   دلیر ۴ آوریل ۱۲۸۴ ۲۵ آوریل ۱۲۹۵
فرناندوی چهارم   The Summoned ۲۵ آوریل ۱۲۹۵ ۷ سپتامبر ۱۳۱۲
آلفونسوی یازدهم   عادل ۷ سپتامبر ۱۳۱۲ ۲۶ مارس ۱۳۵۰
پدرو یکم   ظالم ۲۶ مارس ۱۳۵۰ ۲۳ مارس ۱۳۶۹ او طی جنگ داخلی کاستیا کشته شد و حکومت به برادر نامشروعش انریکه دوم کاستیا رسید.
 
بازوهای سلطنتی تاج کاستیا در زمان خوآن دوم، پادشاه کاستیا
فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
انریکه دوم   حرام‌زاده ۲۳ مارس ۱۳۶۹ ۲۹ مه ۱۳۷۹ از ۱۳۶۶ ادعای تاج و تخت را داشت.
خوآن یکم   ۲۹ مه ۱۳۷۹ ۹ اکتبر ۱۳۹۰
انریکه سوم   ناتوان ۹ اکتبر ۱۳۹۰ ۲۵ دسامبر ۱۴۰۶
خوآن دوم   ۲۵ دسامبر ۱۴۰۶ ۲۱ ژوئیه ۱۴۵۴
انریکه چهارم   ناتوان ۲۱ ژوئیه ۱۴۵۴ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴
ایزابل یکم   کاتولیک ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ مشترکاً با همسرش، فرناندوی پنجم حکومت کرد.
فرناندوی دوم   کاتولیک ۱۵ ژانویه ۱۴۷۵ ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ شاه یوره اوکساریس کاستیا، مشترکاً به همراه همسرش ایزابل یکم
خوآنای یکم   دیوانه ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ اسماً، همراه همسرش فلیپه یکم (۱۵۰۴–۱۵۰۶).
in confinement, with regent Archbishop Cisneros (1506-1508).
in confinement, با پدرش فرناندوی پنجم (۱۵۰۸–۱۵۱۶).
in confinement, با پسرش کارلوس یکم (۱۵۱۶–۱۵۵۵)
 
نشان سلطنتی فلیپه یکم
نام تصویر تولد ازدواج‌ها مرگ
فلیپه یکم
۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ – ۲۵ سپتامبر ۱۵۰۶
  ۲۲ ژوئیه ۱۴۷۸
بورگس
پسر ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم و ماری بورگوندی
خوآنای یکم، ملکه کاستیا
۱۴۹۶
۳ فرزند
۲۵ سپتامبر ۱۵۰۶
بورگوس
۲۸ سال
امپراتور کارلوس یکم
۲۳ ژانویه ۱۵۱۶ – ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶
  ۲۴ فوریه ۱۵۰۰
خنت
پسر فلیپه یکم و خوآنای یکم، ملکه کاستیا
ایزابلای پرتغال
۱۰ مارس ۱۵۲۶
۳ فرزند
۲۱ سپتامبر ۱۵۵۸
صومعه یوسته
۵۸ سال
فلیپه یکم
۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ – ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸
  ۲۱ مه ۱۵۲۷
والادولید
پسر کارلوس یکم و ایزابلای پرتغال
ماریای پرتغال
۱۵۴۳
۱ فرزند

ماری یکم، ملکه انگلستان
۱۵۵۴
بدون فرزند

الیزابت والوا
۱۵۵۹
۲ فرزند

آنای اتریش
۴ مه ۱۵۷۰
۵ فرزند
۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸
مادرید
۷۱ سال
فلیپه دوم
۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ – ۳۱ مارس ۱۶۲۱
  ۱۴ آوریل ۱۵۷۸
مادرید
پسر فلیپه یکم و آنای اتریش
مارگارت اتریش
۱۸ آوریل ۱۵۹۹
۵ فرزند
۳۱ مارس ۱۶۲۱
مادرید
۴۲ سال
فلیپه سوم
۳۱ مارس ۱۶۲۱ – ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵
  ۸ آوریل ۱۶۰۵
والادولید
پسر فلیپه دوم و مارگارت اتریش
الیزابت بوربون
1615
۷ فرزند

ماریانا اتریش
1649
۵ فرزند
۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵
مادرید
۶۰ سال
کارلوس دوم
۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ – ۱ نوامبر ۱۷۰۰
  ۶ نوامبر ۱۶۶۱
مادرید
پسر فلیپه سوم و ماریانا اتریش
ماری لوئیز اورلئان
۱۹ نوامبر ۱۶۷۹
بدون فرزند

ماریا آنا از نوبرگ
۱۴ مه ۱۶۹۰
بدون فرزند
۱ نوامبر ۱۷۰۰
مادرید
۳۸ سال
 
نشان سلطنتی فلیپه یکم
نام تصویر تولد ازدواج‌ها مرگ
فلیپه پنجم نجیب
۱ نوامبر ۱۷۰۰- – ۱۷۰۵
  ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳
ورسای
پسر لوئی، گراند دوفن و ماریا آنا ویکتوریا از بایرن
ماریا لوئیزا گابریلا از ساوی
۲ نوامبر ۱۷۰۱
۴ فرزند

الیزابت فارنسی
۲۴ دسامبر ۱۷۱۴
۷ فرزند
۹ ژوئیه ۱۷۴۶
مادرید
۶۲ سال

منابع

ویرایش