فهرست شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان


در این صفحه فهرستی از شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان را می‌بینید. با کلیک روی هر پیوند، به صفحهٔ مخصوص آن بروید.

توضیحات

این صفحه در رابطه با شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان است.


محتویات

آ

ا

ب

پ ژ ا س

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

== ز ==ی م ذ

س

ش

ع

عا


ف

فرعون

ق

ک

گ

گبگ م ک ی ا ر ی

ل

م

ن

ه

ی

پانویس

منابع

  1. دورانت، ویل. تاریخ تمدن، مشرق زمین،گهواره تمدن. ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران. سرویراستار، محمود مصاحب. چاپ ششم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴−۴۴۵−۰۰۱−۹.
  2. اسدی زاده، پرویز، و دیگران. دائ‍ره‌الم‍عارف یا فرهن‍گ دانش و هن‍ر شامل: اطلاعات عم‍ومی. چاپ ششم، تهران: سازمان انتشارات اشرفی، مرداد ۱۳۵۲. شمارهٔ کتابشناسی ملی: ۱۸۵۷۷۵.
  3. مصر باستان، برندا اسمیت، ترجمه آزیتا یاسائی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰
  4. اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵.

پانویس

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون