فهرست شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان

در این صفحه فهرستی از شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان را می‌بینید. با کلیک روی هر پیوند، به صفحهٔ مخصوص آن بروید.

مجسمه ای مربوط به دوران مصر باستان که دیوی با بدن انسان و سر بز را نشان میدهد که دستانش را احتمالآ برای نگه داشتن دو مار دراز کرده است موزه بریتانیا

توضیحات ویرایش

این صفحه در رابطه با شخصیت‌ها، مکان‌ها و رویدادهای افسانه‌ای مصر باستان است.


فهرست

آ ویرایش

ا ویرایش

ب ویرایش

پ ژ ا س ویرایش

ت ویرایش

ث ویرایش

ج ویرایش

چ ویرایش

ح ویرایش

خ ویرایش

د ویرایش

ذ ویرایش

ر ویرایش

== ز ==ی م ذ

س ویرایش

ش ویرایش

ع ویرایش

ف ویرایش

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

گبگ م ک ی ا ر ی

ل ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

ه ویرایش

ی ویرایش

منابع ویرایش

  1. دورانت، ویل. تاریخ تمدن، مشرق زمین،گهواره تمدن. ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران. سرویراستار، محمود مصاحب. چاپ ششم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴−۴۴۵−۰۰۱−۹.
  2. اسدی زاده، پرویز، و دیگران. دائ‍ره‌الم‍عارف یا فرهن‍گ دانش و هن‍ر شامل: اطلاعات عم‍ومی. چاپ ششم، تهران: سازمان انتشارات اشرفی، مرداد ۱۳۵۲. شمارهٔ کتابشناسی ملی: ۱۸۵۷۷۵.
  3. مصر باستان، برندا اسمیت، ترجمه آزیتا یاسائی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰
  4. اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵.

پانویس ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش