فهرست شرکت‌های چندملیتی

فهرست ویکی‌پدیا

در زیر فهرستی از شناخته‌شده‌ترین و بزرگترین شرکت چندملیتی درج شده است.

منابع ویرایش