فهرست شناگران رکورددار المپیک

فهرست
ماده رکورد ورزشکار کشور مسابقات تاریخ منبع
۵۰ متر آزاد 21.07  کائلب درسل  ایالات متحده آمریکا (USA) توکیو ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱−۰۸−۰۱ ۱ اوت ۲۰۲۱ [۱]
۱۰۰ متر آزاد 47.02  کائلب درسل  ایالات متحده آمریکا (USA) توکیو ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱−۰۷−۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ [A]
۲۰۰ متر آزاد 1:42.96  مایکل فلپس  ایالات متحده آمریکا (USA) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۲ ۱۲ اوت ۲۰۰۸ [۲]
۴۰۰ متر آزاد 3:40.14  سون یانگ  چین (CHN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۵۰۰ متر آزاد ♦14:31.02  سون یانگ  چین (CHN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲
۱۰۰ متر کرال‌پشت 51.85  رایان مورفی  ایالات متحده آمریکا (USA) ریو ۲۰۱۶ ۰۲۰۱۶−۰۸−۱۳ ۱۳ اوت ۲۰۱۶ [۳]
۲۰۰ متر کرال‌پشت 1:53.41  تایلر کلاری  ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۴]
۱۰۰ متر قورباغه 57.13  آدام پیتی  بریتانیای کبیر (GBR) ریو ۲۰۱۶ ۰۲۰۱۶−۰۸−۰۷ ۷ اوت ۲۰۱۶ [۵]
۲۰۰ متر قورباغه 2:06.38  دنیل یورتا  مجارستان (HUN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۶]
۱۰۰ متر پروانه 49.45  کائلب درسل  ایالات متحده آمریکا (USA) توکیو ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱−۰۷−۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ [۷]
۲۰۰ متر پروانه 1:51.25  کریستوف میلاک  مجارستان (HUN) توکیو ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱−۰۷−۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ [۸]
۲۰۰ مختلط انفرادی 1:54.23  مایکل فلپس  ایالات متحده آمریکا (USA) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۵ ۱۵ اوت ۲۰۰۸ [۹]
۴۰۰ مختلط انفرادی ♦4:03.84  مایکل فلپس  ایالات متحده آمریکا (USA) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۰ ۱۰ اوت ۲۰۰۸ [۱۰]
۱۰۰*۴ آزاد تیمی ♦3:08.24  مایکل فلپس (47.51)
گرت وبر-گیل (47.02)
کالن جونز (47.65)
جیسون لازاک (46.06)
 ایالات متحده آمریکا (USA) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۱ ۱۱ اوت ۲۰۰۸ [۱۱]
۲۰۰*۴ آزاد تیمی 6:58.56  مایکل فلپس (1:43.31)
رایان لوچت (1:44.28)
ریکی برنز (1:46.29)
پیتر واندرکای (1:44.68)
 ایالات متحده آمریکا (USA) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۳ ۱۳ اوت ۲۰۰۸ [۱۲]
۱۰۰*۴ مختلط تیمی 3:26.78  رایان مورفی (51.31)
مایکل اندرو (58.49)
کائلب درسل (49.03)
زاک اپل (46.95)
 ایالات متحده آمریکا (USA) توکیو ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۰−۰۸−۰۱ ۱ اوت ۲۰۲۰ [۱۳]

رکوردهای زنان ویرایش

 
ربکا آدلینگتون
ماده رکورد ورزشکار کشور مسابقات تاریخ منبع
۵۰ متر آزاد 24.05  رانومی کروموویدیویو   هلند (NED) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲ [۱۴]
۱۰۰ متر آزاد 53.00  رانومی کروموویدیویو   هلند (NED) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۱۵]
۲۰۰ متر آزاد 1:53.61  آلیسون اشمیت   ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ [۱۶]
۴۰۰ متر آزاد 4:01.45  کامی موفا   فرانسه (FRA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [۱۷]
۸۰۰ متر آزاد 8:14.10  ربکا آدلینگتون   بریتانیای کبیر (GBR) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۶ ۱۶ اوت ۲۰۰۸ [۱۸]
۱۰۰ متر کرال‌پشت 58.23  امیلی سیبوهم   استرالیا (AUS) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [B]
۲۰۰ متر کرال‌پشت ♦2:04.06  میسی فرانکلین   ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۳ ۳ اوت ۲۰۱۲ [۱۹]
۱۰۰ متر کرال‌پشت 1:05.17  لیسل جونز   استرالیا (AUS) پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸−۰۸−۱۰ ۱۰ اوت ۲۰۰۸ [۲۰]
۲۰۰ متر کرال‌پشت 2:19.59  ربکا سانی   ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۲۱]
۱۰۰ متر پروانه 55.98  دانا وولمر   ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۲]
۲۰۰ متر پروانه 2:04.06  جیائو لیانگ   چین (CHN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۲۳]
۲۰۰ متر مختلط تیمی 2:07.57  یه شیون   چین (CHN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۴]
۴۰۰ متر مختلط انفرادی ♦4:28.43  یه شیون   چین (CHN) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۵]
۱۰۰*۴ آزاد تیمی 3:33.15  آلیسیا کاتز (53.90)
کیت کمپل (54.19)
Brittany Elmslie (53.41)
ملانی اشلانگر (52.65)
  استرالیا (AUS) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۷−۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۶]
۲۰۰*۴ آزاد تیمی 7:42.92  میسی فرانکلین (1:55.96)
دانا وولمر (1:56.02)
شانون وریلند (1:56.85)
آلیسون اشمیت (1:54.09)
  ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۲۷]
۱۰۰*۴ مختلط تیمی ♦3:52.05  میسی فرانکلین (58.50)
ربکا سانی (1:04.82)
دانا وولمر (55.48)
آلیسون اشمیت (53.25)
  ایالات متحده آمریکا (USA) لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲−۰۸−۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲

منابع ویرایش

پانویس ویرایش

 1. "Swimming 50m freestyle Progression". Olympic and World رکوردs. IOC. Archived from the original on 3 November 2009. Retrieved 2008-08-15.
 2. Jason Stallman (2008-08-11). "Phelps wins third gold". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
 3. "2012 London Olympics: Matt Grevers Sets Olympic رکورد in 100 Back Win; Nick Thoman Gives U.S. 1-2 Finish". Swimming World Magazine. 30 July 2012. Retrieved 30 July 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 4. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
 5. "2012 London Olympics: Cameron van der Burgh's World رکورد Ends Kosuke Kitajima's Threepeat Bid in 100 Breast". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 6. "2012 London Olympics: Hungary's Daniel Gyurta Breaks World رکورد in 200 Breast Victory; Kosuke Kitajima Misses Podium in Threepeat Bid; Scott Weltz, Clark Burckle Fifth-Sixth". Swimming World Magazine. 1 August 2012. Retrieved 2 August 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 7. "Swimming – 100m butterfly – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
 8. Jason Stallman (2008-08-12). "Phelps captures 4th gold of games". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
 9. http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/15/content_9331583.htm
 10. Abrahamson, Alan (2008-08-09). "One down for Phelps". NBC. Archived from the original on 16 August 2008. Retrieved 2008-08-09. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 11. "Lezak tracks down French in relay". NBC. Archived from the original on 16 August 2008. Retrieved 2008-08-09.
 12. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
 13. Karen Crouse (2004-08-16). "Phelps's epic journey ends in perfection". The New York Times. Retrieved 2008-08-18.
 14. "Women's 50m Freestyle Results". www.london2012.com. 4 August 2012. Archived from the original on 3 September 2012. Retrieved 6 August 2012.
 15. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
 16. "2012 London Olympics: Allison Schmitt Torches 200 Free With Olympic, American رکورد; Missy Franklin Misses Podium". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 17. "2012 London Olympics: Camille Muffat Pips Allison Schmitt With Olympic رکورد in Women's 400 Free". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 18. "Adlington storms to second gold". BBC Sport. 2008-08-16. Retrieved 2008-09-07.
 19. "Womens 200m Backstroke Results". www.london2012.com. 3 August 2012. Archived from the original on 3 January 2013. Retrieved 12 September 2012.
 20. "Swimming – 100m breaststroke – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
 21. Nicole Auerbach (2012-08-02). "Rebecca Soni sets world record in winning gold". USA Today. Retrieved 2012-08-02.
 22. "2012 London Olympics: Dana Vollmer Clears 56-Second Barrier, Sets World رکورد in 100 Fly". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 23. "Women's 200m Butterfly Results". www.london2012.com. 1 August 2012. Archived from the original on 3 January 2013. Retrieved 4 August 2012.
 24. "2012 London Olympics: Ye Shiwen Uses Superb Freestyle Leg to Power to IM Sweep With Olympic رکورد in 200 IM; Alicia Coutts, Caitlin Leverenz 2-3; Ariana Kukors Fifth". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 25. "Women's 400m Individual Medley Results". BBC Sport. Archived from the original on 29 July 2012. Retrieved 2012-07-29.
 26. "Women's 4x100m Freestyle Relay Results". BBC Sport. Archived from the original on 29 July 2012. Retrieved 2012-07-29.
 27. "Women's 4x200m freestyle Relay – Final". NBC. Retrieved 2012-08-01.