فهرست شناگران رکورددار المپیک

فهرست
ماده رکورد ورزشکار کشور مسابقات تاریخ منبع
۵۰ متر آزاد 21.30  سزار سیه‌لو پرچم برزیلبرزیل پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۰۰۸ [۱]
۱۰۰ متر آزاد 47.05  ایمون سالیوان پرچم استرالیااسترالیا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۲۰۰۸ [A]
۲۰۰ متر آزاد 1:42.96  مایکل فلپس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۲۰۰۸ [۲]
۴۰۰ متر آزاد 3:40.14  سون یانگ پرچم جمهوری خلق چینچین لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۵۰۰ متر آزاد ♦14:31.02  سون یانگ پرچم جمهوری خلق چینچین لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲
۱۰۰ متر کرال‌پشت 52.16  مت گرورس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ [۳]
۲۰۰ متر کرال‌پشت 1:53.41  تایلر کلاری پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۴]
۱۰۰ متر کرال‌پشت 58.46  کامرون فن در بورگ پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [۵]
۲۰۰ متر کرال‌پشت 2:07.28  دنیل یورتا پرچم مجارستانمجارستان لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۶]
۱۰۰ متر پروانه 50.58  مایکل فلپس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۰۰۸ [۷]
۲۰۰ متر پروانه 1:52.03  مایکل فلپس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۲۰۰۸ [۸]
۲۰۰ مختلط انفرادی 1:54.23  مایکل فلپس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۲۰۰۸ [۹]
۴۰۰ مختلط انفرادی ♦4:03.84  مایکل فلپس پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۲۰۰۸ [۱۰]
۱۰۰*۴ آزاد تیمی ♦3:08.24  مایکل فلپس (47.51)
گرت وبر-گیل (47.02)
کالن جونز (47.65)
جیسون لازاک (46.06)
پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۲۰۰۸ [۱۱]
۲۰۰*۴ آزاد تیمی 6:58.56  مایکل فلپس (1:43.31)
رایان لوچت (1:44.28)
ریکی برنز (1:46.29)
پیتر واندرکای (1:44.68)
پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۲۰۰۸ [۱۲]
۱۰۰*۴ مختلط تیمی 3:29.34  ایرن پیرسل (53.16)
برندان هانسن (59.27)
مایکل فلپس (50.15)
جیسون لازاک (46.76)
پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۲۰۰۸ [۱۳]

رکوردهای زنانویرایش

 
ربکا آدلینگتون
ماده رکورد ورزشکار کشور مسابقات تاریخ منبع
۵۰ متر آزاد 24.05  رانومی کروموویدیویو  هلند لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲ [۱۴]
۱۰۰ متر آزاد 53.00  رانومی کروموویدیویو  هلند لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۱۵]
۲۰۰ متر آزاد 1:53.61  آلیسون اشمیت  ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ [۱۶]
۴۰۰ متر آزاد 4:01.45  کامی موفا  فرانسه لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [۱۷]
۸۰۰ متر آزاد 8:14.10  ربکا آدلینگتون  بریتانیای کبیر پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۰۰۸ [۱۸]
۱۰۰ متر کرال‌پشت 58.23  امیلی سیبوهم  استرالیا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [B]
۲۰۰ متر کرال‌پشت ♦2:04.06  میسی فرانکلین  ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۲۰۱۲ [۱۹]
۱۰۰ متر کرال‌پشت 1:05.17  لیسل جونز  استرالیا پکن ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۲۰۰۸ [۲۰]
۲۰۰ متر کرال‌پشت 2:19.59  ربکا سانی  ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۲۰۱۲ [۲۱]
۱۰۰ متر پروانه 55.98  دانا وولمر  ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۲]
۲۰۰ متر پروانه 2:04.06  جیائو لیانگ  چین لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۲۳]
۲۰۰ متر مختلط تیمی 2:07.57  یه شیون  چین لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۴]
۴۰۰ متر مختلط انفرادی ♦4:28.43  یه شیون  چین لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۵]
۱۰۰*۴ آزاد تیمی 3:33.15  آلیسیا کاتز (53.90)
کیت کمپل (54.19)
Brittany Elmslie (53.41)
ملانی اشلانگر (52.65)
 استرالیا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ [۲۶]
۲۰۰*۴ آزاد تیمی 7:42.92  میسی فرانکلین (1:55.96)
دانا وولمر (1:56.02)
شانون وریلند (1:56.85)
آلیسون اشمیت (1:54.09)
 ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۲۰۱۲ [۲۷]
۱۰۰*۴ مختلط تیمی ♦3:52.05  میسی فرانکلین (58.50)
ربکا سانی (1:04.82)
دانا وولمر (55.48)
آلیسون اشمیت (53.25)
 ایالات متحده آمریکا لندن ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲

منابعویرایش

پانویسویرایش

 1. "Swimming 50m freestyle Progression". Olympic and World رکوردs. IOC. Retrieved 2008-08-15.
 2. Jason Stallman (2008-08-11). "Phelps wins third gold". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
 3. "2012 London Olympics: Matt Grevers Sets Olympic رکورد in 100 Back Win; Nick Thoman Gives U.S. 1-2 Finish". Swimming World Magazine. 30 July 2012. Retrieved 30 July 2012.
 4. http://www.london2012.com/swimming/event/men-200m-backstroke/index.html
 5. "2012 London Olympics: Cameron van der Burgh's World رکورد Ends Kosuke Kitajima's Threepeat Bid in 100 Breast". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
 6. "2012 London Olympics: Hungary's Daniel Gyurta Breaks World رکورد in 200 Breast Victory; Kosuke Kitajima Misses Podium in Threepeat Bid; Scott Weltz, Clark Burckle Fifth-Sixth". Swimming World Magazine. 1 August 2012. Retrieved 2 August 2012.
 7. "Swimming – 100m butterfly – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
 8. Jason Stallman (2008-08-12). "Phelps captures 4th gold of games". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
 9. http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/15/content_9331583.htm
 10. Abrahamson, Alan (2008-08-09). "One down for Phelps". NBC. Retrieved 2008-08-09.
 11. "Lezak tracks down French in relay". NBC. Retrieved 2008-08-09.
 12. http://deportespe.terra.com.pe/olympics2008/interna/0,,OI3085345-EI12185,00.html
 13. Karen Crouse (2004-08-16). "Phelps's epic journey ends in perfection". The New York Times. Retrieved 2008-08-18.
 14. "Women's 50m Freestyle Results". www.london2012.com. 4 August 2012. Retrieved 6 August 2012.
 15. http://www.london2012.com/swimming/event=swimming-women-100m-freestyle/
 16. "2012 London Olympics: Allison Schmitt Torches 200 Free With Olympic, American رکورد; Missy Franklin Misses Podium". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012.
 17. "2012 London Olympics: Camille Muffat Pips Allison Schmitt With Olympic رکورد in Women's 400 Free". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
 18. "Adlington storms to second gold". BBC Sport. 2008-08-16. Retrieved 2008-09-07.
 19. "Womens 200m Backstroke Results". www.london2012.com. 3 August 2012. Retrieved 12 September 2012.
 20. "Swimming – 100m breaststroke – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
 21. Nicole Auerbach (2012-08-02). "Rebecca Soni sets world record in winning gold". USA Today. Retrieved 2012-08-02.
 22. "2012 London Olympics: Dana Vollmer Clears 56-Second Barrier, Sets World رکورد in 100 Fly". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
 23. "Women's 200m Butterfly Results". www.london2012.com. 1 August 2012. Retrieved 4 August 2012.
 24. "2012 London Olympics: Ye Shiwen Uses Superb Freestyle Leg to Power to IM Sweep With Olympic رکورد in 200 IM; Alicia Coutts, Caitlin Leverenz 2-3; Ariana Kukors Fifth". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012.
 25. "Women's 400m Individual Medley Results". BBC Sport. Retrieved 2012-07-29.
 26. "Women's 4x100m Freestyle Relay Results". BBC Sport. Retrieved 2012-07-29.
 27. "Women's 4x200m freestyle Relay – Final". NBC. Retrieved 2012-08-01.