فهرست شهرستان‌های تگزاس

ایالت تگزاس از ۲۵۴ شهرستان تشکیل شده است

فهرست شهرستان‌های تگزاس
رده‌ها فدرالیسم
مکان تگزاس
تعداد ۲۵۴ شهرستان
جمعیت ۸۲ (شهرستان لاوینگ، تگزاس) – ۴٬۳۳۶٬۸۵۳ (شهرستان هریس، تگزاس)
مساحت ۱۴۹ مایل مربع (۳۹۰ کیلومتر مربع) (شهرستان راک‌وال، تگزاس) – ۶٬۱۹۲ مایل مربع (۱۶٬۰۴۰ کیلومتر مربع) (شهرستان بروستر، تگزاس)
دولت County government
زیربخش‌ها شهرداری

فهرست ویرایش

شهرستان FIPS code مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
اندرسون ۰۰۱ پلستاین ۱۸۴۶ هیوستون ۵۸٬۴۵۸ ۱٬۰۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اندروز ۰۰۳ اندروز ۱۸۷۶ بیر ۱۴٬۷۸۶ ۱٬۵۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
انجلاینا ۰۰۵ لوفکین ۱۸۴۶ ناکودوچز ۸۶٬۷۷۱ ۸۰۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آرنزاس ۰۰۷ راکپرت ۱۸۷۱ رفجیو ۲۳٬۱۵۸ ۲۵۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آرچر ۰۰۹ آرچر سیتی ۱۸۵۸ فانین ۹٬۰۵۴ ۹۱۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آرمسترانگ ۰۱۱ کلود ۱۸۷۶ بیر ۱٬۹۰۱ ۹۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اتسکوزا ۰۱۳ جردن‌تاون ۱۸۵۶ بیر ۴۴٬۹۱۱ ۱٬۲۳۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آستین ۰۱۵ بلویل ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۲۸٬۴۱۷ ۶۵۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بیلی ۰۱۷ مولشو ۱۸۷۶ بیر ۷٬۱۶۵ ۸۲۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بندرا ۰۱۹ بندرا ۱۸۵۶ بیر ۲۰٬۴۸۵ ۷۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بستراپ ۰۲۱ بستراپ ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۷۴٬۱۷۱ ۸۸۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بیلور ۰۲۳ سیمور ۱۸۵۸ فانین ۳٬۷۲۶ ۸۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بی ۰۲۵ بیویل ۱۸۵۷ سن پاتریسیو، گولیاد،
رفجیو، لایو اوک، کارنز
۳۱٬۸۶۱ ۸۸۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بل ۰۲۷ بلتون ۱۸۵۰ میلام ۳۱۰٬۲۳۵ ۱٬۰۵۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بیر ۰۲۹ سان آنتونیو ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۱٬۷۱۴٬۷۷۳ ۱٬۲۴۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بلانکو ۰۳۱ جانسون سیتی ۱۸۵۸ بارنت، کومال،
گیلسپی،
هیز
۱۰٬۴۹۷ ۷۱۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بوردن ۰۳۳ Gail ۱۸۷۶ بیر ۶۴۱ ۸۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
باسک ۰۳۵ مریدیان ۱۸۵۴ مک‌لنن ۱۸٬۲۱۲ ۹۸۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بویی ۰۳۷ بوستون ۱۸۴۰ رد ریور ۹۲٬۵۶۵ ۸۸۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
برازوریا ۰۳۹ انگلتون ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۳۱۳٬۱۶۶ ۱٬۳۸۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
برازوس ۰۴۱ برایان ۱۸۴۱ واشینگتن ۱۹۴٬۸۵۱ ۵۸۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بروستر ۰۴۳ آلپاین ۱۸۸۷ پرسدیو ۹٬۲۳۲ ۶٬۱۹۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
برسکو ۰۴۵ سیلورتون ۱۸۷۶ بیر ۱٬۶۳۷ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
بروکس ۰۴۷ فالفوریاس ۱۹۱۱ استار ۷٬۲۲۳ ۹۴۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
براون ۰۴۹ براونوود ۱۸۵۶ کومانچی و تراویس ۳۸٬۱۰۶ ۹۴۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
برلسون ۰۵۱ کالدول ۱۸۴۶ میلام ۱۷٬۱۸۷ ۶۶۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
برنت ۰۵۳ برنت ۱۸۵۲ بل، تراویس و ویلیامسون ۴۲٬۷۵۰ ۹۹۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کالدول ۰۵۵ لاکهارت ۱۸۴۸ بستراپ و گونزالس ۳۸٬۰۶۶ ۵۴۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کلهون ۰۵۷ پورت لاواکا ۱۸۴۶ جکسون،
شهرستان، تگزاس و
ویکتوریا
۲۱٬۳۸۱ ۵۱۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کلهن ۰۵۹ بیرد ۱۸۵۸ بیر، باسک و تراویس ۱۳٬۵۴۴ ۸۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کمرون ۰۶۱ براونزویل ۱۸۴۸ نویسس و بخشی از مکزیک ۴۰۶٬۲۲۰ ۹۰۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کمپ ۰۶۳ پیتسبرگ ۱۸۷۴ شهرستان، تگزاس ۱۲٬۴۰۱ ۱۹۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کارسون ۰۶۵ پنهندل ۱۸۷۶ بیر ۶٬۱۸۲ ۹۲۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کس ۰۶۷ لیندن ۱۸۴۶ بویی ۳۰٬۴۶۴ ۹۳۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کسترو ۰۶۹ دیمیت ۱۸۷۶ بیر ۸٬۰۶۲ ۸۹۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
چیمبرز ۰۷۱ آناهاک ۱۸۵۸ جفرسون و لیبرتی ۳۵٬۰۹۶ ۵۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
چروکی ۰۷۳ راسک ۱۸۴۶ ناکودوچز ۵۰٬۸۴۵ ۱٬۰۵۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
چیلدرس ۰۷۵ چیلدرس ۱۸۷۶ بیر ۷٬۰۴۱ ۷۱۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کلی ۰۷۷ هنریتا ۱۸۵۷ کوک ۱۰٬۷۵۲ ۱٬۰۹۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کاکرن ۰۷۹ مورتون ۱۸۷۶ بیر ۳٬۱۲۷ ۷۷۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کک ۰۸۱ رابرت لی ۱۸۸۹ تام گرین ۳٬۳۲۰ ۸۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کولمن ۰۸۳ کولمن ۱۸۵۸ براون و تراویس ۸٬۸۹۵ ۱٬۲۷۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کالین ۰۸۵ مک‌کینی ۱۸۴۶ فانین ۷۸۲٬۳۴۱ ۸۴۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کولینگزورث ۰۸۷ ولینگتون ۱۸۷۶ بیر ۳٬۰۵۷ ۹۱۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کلرادو ۰۸۹ کلمبوس ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۲۰٬۸۷۴ ۹۶۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کومال ۰۹۱ نیو برانفلز ۱۸۴۶ بیر ۱۰۸٬۴۷۲ ۵۶۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کومنچی ۰۹۳ کومانچی ۱۸۵۶ باسک و کوریل ۱۳٬۹۷۴ ۹۳۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کانچو ۰۹۵ پینت راک ۱۸۵۸ بیر ۴٬۰۸۷ ۹۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کوک ۰۹۷ گینزویل ۱۸۴۸ فانین ۳۸٬۴۳۷ ۸۷۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کوریل ۰۹۹ گیتسویل ۱۸۵۴ بل ۷۵٬۴۰۲ ۱٬۰۵۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کاتل ۱۰۱ پدوکاه ۱۸۷۶ فانین ۱٬۵۰۵ ۹۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کرین ۱۰۳ کرین ۱۸۸۷ تام گرین ۴٬۳۷۵ ۷۸۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کراکت ۱۰۵ اوزانا ۱۸۷۵ بیر ۳٬۷۱۹ ۲٬۸۰۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کرازبی ۱۰۷ کرازبیتون ۱۸۷۶ بیر ۶٬۰۵۹ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کالبرسن ۱۰۹ ون هرن ۱۹۱۱ ال پاسو ۲٬۳۹۸ ۳٬۸۱۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دالام ۱۱۱ دالهارت ۱۸۷۶ بیر ۶٬۷۰۳ ۱٬۵۰۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دالاس ۱۱۳ دالاس ۱۸۴۶ ناکودوچز و رابرتسون ۲٬۳۶۸٬۱۳۹ ۸۸۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
داوسون ۱۱۵ لامسا ۱۸۷۶ بیر ۱۳٬۸۳۳ ۹۰۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دف اسمیت ۱۱۷ هرفورد ۱۸۷۶ بیر ۱۹٬۳۷۲ ۱٬۴۹۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دلتا ۱۱۹ کوپر ۱۸۷۰ هاپکینز و لمار ۵٬۲۳۱ ۲۷۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دنتون ۱۲۱ دنتون ۱۸۴۶ فانین ۶۶۲٬۶۱۴ ۸۸۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دویت ۱۲۳ کورو ۱۸۴۶ گولیاد، گونزالس و
ویکتوریا
۲۰٬۰۹۷ ۹۰۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دیکنز ۱۲۵ دیکینز ۱۸۷۶ بیر ۲٬۴۴۴ ۹۰۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دیمیت ۱۲۷ کریزو اسپرینگز ۱۸۵۸ بیر، ماوریک،
یووالد و
وب
۹٬۹۹۶ ۱٬۳۳۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دانلی ۱۲۹ کلارندون ۱۸۷۶ بیر ۳٬۶۷۷ ۹۳۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
دووال ۱۳۱ سن دیگو ۱۸۵۸ لایو اوک، نویسس و
استار
۱۱٬۷۸۲ ۱٬۷۹۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ایستلند ۱۳۳ ایستلند ۱۸۵۸ باسک، کوریل و
تراویس
۱۸٬۵۸۳ ۹۲۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اکتور ۱۳۵ اودسا ۱۸۸۷ تام گرین ۱۳۷٬۱۳۰ ۹۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ادواردز ۱۳۷ راک‌اسپرینگز ۱۸۵۸ بیر ۲٬۰۰۲ ۲٬۱۲۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
الیس ۱۳۹ وکساهاچی ۱۸۴۹ ناوارو ۱۴۹٬۶۱۰ ۹۴۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ال پاسو ۱۴۱ ال پاسو ۱۸۴۸ سنتافه ۸۰۰٬۶۴۷ ۱٬۰۱۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اراث ۱۴۳ استفنویل ۱۸۵۶ باسک و کوریل ۳۷٬۸۹۰ ۱٬۰۸۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فالز ۱۴۵ مارلین ۱۸۵۰ لایمستون و میلام ۱۷٬۸۶۶ ۷۶۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فنین ۱۴۷ بانهم ۱۸۳۷ رد ریور ۳۳٬۹۱۵ ۸۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فیت ۱۴۹ لا گرانج ۱۸۳۷ بستراپ ۲۴٬۵۵۶ ۹۵۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فیشر ۱۵۱ رابی ۱۸۷۶ بیر ۳٬۹۷۴ ۹۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فلوید ۱۵۳ فلویدادا ۱۸۷۶ بیر ۶٬۴۴۶ ۹۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فورد ۱۵۵ کرول ۱۸۷۶ کاتل، Hardeman،
کینگ و ناکس
۱٬۳۳۶ ۷۰۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فورت بند ۱۵۷ ریچماند ۱۸۳۷ آستین، برازوریا و
هریس
۵۸۵٬۳۷۵ ۸۷۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فرنکلین ۱۵۹ مونت ورنن ۱۸۷۵ تیتوس ۱۰٬۶۰۵ ۲۸۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فریستون ۱۶۱ فیرفیلد ۱۸۵۰ لایمستون ۱۹٬۸۱۶ ۸۸۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
فریو ۱۶۳ پیرسال ۱۸۵۸ اتسکوزا، بیر و
یووالد
۱۷٬۲۱۷ ۱٬۱۳۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گینز ۱۶۵ سمینول ۱۸۷۶ بیر ۱۷٬۵۲۶ ۱٬۵۰۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گلوستون ۱۶۷ گلوستون ۱۸۳۸ برازوریا، هریس و
لیبرتی
۲۹۱٬۳۰۹ ۳۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گارزا ۱۶۹ پست ۱۸۷۶ بیر ۶٬۴۶۱ ۸۹۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جیلسپی ۱۷۱ فردریکسبرگ ۱۸۴۸ بیر و تراویس ۲۴٬۸۳۷ ۱٬۰۶۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گلسراک ۱۷۳ گاردن سیتی ۱۸۸۷ تام گرین ۱٬۲۲۶ ۹۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گولیاد ۱۷۵ گولیاد ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۷٬۲۱۰ ۸۵۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گونزالس ۱۷۷ گونزالس ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۱۹٬۸۰۷ ۱٬۰۶۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گری ۱۷۹ پامپا ۱۸۷۶ بیر ۲۲٬۵۳۵ ۹۲۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گریسون ۱۸۱ شرمن ۱۸۴۶ فانین ۱۲۰٬۸۷۷ ۹۳۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گرگ ۱۸۳ لانگویو ۱۸۷۳ آپشار ۱۲۱٬۷۳۰ ۲۷۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گرایمز ۱۸۵ اندرسن ۱۸۴۶ مونتگومری ۲۶٬۶۰۴ ۷۹۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
گوادالوپه ۱۸۷ سیگوین ۱۸۴۶ بیر و گونزالس ۱۳۱٬۵۳۳ ۷۱۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هیل ۱۸۹ بیر ۳۶٬۲۷۳ ۱٬۰۰۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هال ۱۹۱ بیر ۳٬۳۵۳ ۹۰۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هامیلتون ۸۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هانسفورد ۱۹۵ اسپیرمن، تگزاس ۱۸۷۶ بیر ۵٬۶۱۳ ۹۲۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاردمن ۱۹۷ کواناه ۱۸۵۸ فانین ۴٬۱۳۹ ۶۹۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاردین ۱۹۹ کانتس ۱۸۵۸ جفرسون و لیبرتی ۵۴٬۶۳۵ ۸۹۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هریس ۲۰۱ هیوستون ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۴٬۰۹۲٬۴۵۹ ۱٬۷۲۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هریسن ۲۰۳ مارشال ۱۸۳۹ شلبی ۶۵٬۶۳۱ ۸۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هارتلی ۲۰۵ چنینگ ۱۸۷۶ بیر ۶٬۰۶۲ ۱٬۴۶۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هسکل ۲۰۷ هاسکل ۱۸۵۸ فانین و
۵٬۸۹۹ ۹۰۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هیز ۲۰۹ سن مارکوس ۱۸۴۸ تراویس ۱۵۷٬۱۰۷ ۶۷۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
همفیل ۲۱۱ کانیدین ۱۸۷۶ بیر ۳٬۸۰۷ ۹۱۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هندرسون ۲۱۳ آتن ۱۸۴۶ هیوستون و ناکودوچز ۷۸٬۵۳۲ ۸۷۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ایدالگو ۲۱۵ ادینبرگ ۱۸۵۲ کمرون ۷۷۴٬۷۶۹ ۱٬۵۶۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هییل ۲۱۷ هیلزبورو ۱۸۵۳ ناوارو ۳۵٬۰۸۹ ۹۶۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاکلی ۲۱۹ لولند ۱۸۷۶ بیر ۲۲٬۹۳۵ ۹۰۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هود ۴۲۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاپکینز ۷۸۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هیوستون ۲۲۵ ۱۸۳۷ ناکودوچز ۲۳٬۷۳۲ ۱٬۲۳۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاوارد ۲۲۷ بیر ۳۵٬۰۱۲ ۹۰۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هادسپت ۲۲۹ ۱۹۱۷ ۳٬۴۷۶ ۴٬۵۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هانت فانین ۸۴۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
هاچینسون ۲۳۳ بیر ۲۲٬۱۵۰ ۸۸۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آیریون ۲۳۵ تام گرین ۱٬۵۹۹ ۱٬۰۵۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جک ۹۱۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جکسون ۲۳۹ ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۱۴٬۰۷۵ ۸۳۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جسپر ۲۴۱ ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۳۵٬۷۱۰ ۹۳۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جف دیویس ۲۴۳ ۱۸۸۷ پرسدیو ۲٬۳۴۲ ۲٬۲۶۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جفرسون ۲۴۵ ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۲۵۲٬۲۷۳ ۹۰۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جیم هاگ ۲۴۷ ۱۹۱۳ ۱٬۱۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جیم ولز ۲۴۹ ۱۹۱۱ نویسس ۴۰٬۸۳۸ ۸۶۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جانسون ۷۲۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
جونز ۲۵۳ بیر و
۲۰٬۲۰۲ ۹۳۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کارنز ۲۵۵ بیر،
بیر،
و
۱۴٬۸۲۴ ۷۵۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کافمن هندرسون ۷۸۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کندال ۶۶۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کندی ۲۶۱ ۱۹۲۱ ۴۱۶ ۱٬۴۵۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کنت ۲۶۳ بیر ۸۰۸ ۹۰۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کر ۲۶۵ بیر ۴۹٬۶۲۵ ۱٬۱۰۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کیمبل ۲۶۷ بیر ۴٬۶۰۷ ۱٬۲۵۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کینگ ۲۶۹ بیر ۲۸۶ ۹۱۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کینی ۲۷۱ بیر ۳٬۵۹۸ ۱٬۳۶۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
کلیبرگ ۲۷۳ ۱۹۱۳ نویسس ۳۲٬۰۶۱ ۸۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ناکس ۲۷۵ بیر ۳٬۷۱۹ ۸۵۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لامار ۲۷۷ ۱۸۴۰ رد ریور ۴۹٬۷۸۹ ۹۱۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لمب ۲۷۹ بیر ۱۳٬۹۷۷ ۱٬۰۱۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لامپاساس ۲۸۱ ۱۸۵۶ بل، کوریل و
تراویس
۱۹٬۶۷۷ ۷۱۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لاسال ۲۸۳ بیر ۶٬۸۸۶ ۱٬۴۸۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لاواکا ۹۷۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لی ۲۸۷ بستراپ، برلسون،
فایت و واشینگتن
۱۶٬۶۱۲ ۶۲۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لئون ۲۸۹ ۱۸۴۶ رابرتسون ۱۶٬۸۰۱ ۱٬۰۷۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لیبرتی ۲۹۱ ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۷۵٬۶۴۳ ۱٬۱۶۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لایمستون ۲۹۳ ۱۸۴۶ رابرتسون ۲۳٬۳۸۴ ۹۰۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لیپسکام ۲۹۵ بیر ۳٬۳۰۲ ۹۳۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لایو اوک ۱٬۰۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لانو ۲۹۹ بیر و
۱۹٬۳۰۱ ۹۳۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لاوینگ ۳۰۱ مینتون ۱۹۳۱ گرین و ریوز ۸۲ ۶۷۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لاباک ۳۰۳ لاباک ۱۸۷۶ بیر ۲۷۸٬۸۳۱ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
لین ۳۰۵ تاهوکا ۱۸۷۶ بیر ۵٬۹۱۵ ۸۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مک کالاچ ۳۰۷ بریدی ۱۸۵۶ بیر ۸٬۲۸۳ ۱٬۰۶۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مک لیلن ۳۰۹ ویکو ۱۸۵۰ لایمستون و ۲۳۴٬۹۰۶ ۱٬۰۴۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مک مولن ۳۱۱ تیلدن ۱۸۵۸ اتسکوزا، بیر
و لایو اوک
۷۰۷ ۱٬۱۱۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مدیسون ۳۱۳ مدیسون‌ویل ۱۸۵۳ گریمز، لئون و واکر ۱۳٬۶۶۴ ۴۷۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مرین ۳۱۵ جفرسون ۱۸۶۰ کس ۱۰٬۵۴۶ ۳۸۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مارتین ۳۱۷ استنتون ۱۸۷۶ بیر ۴٬۷۹۹ ۹۱۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
میسون ۳۱۹ میسن، تگزاس ۱۸۷۶ گیلسپی ۴٬۰۱۲ ۹۳۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ماتاگوردا ۳۲۱ بی سیتی ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۳۶٬۷۰۲ ۱٬۱۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ماوریک ۳۲۳ ایگل پس ۱۸۵۶ ۵۴٬۲۵۸ ۱٬۲۸۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مدینه ۳۲۵ هاندو ۱۸۴۸ بیر ۴۶٬۰۰۶ ۱٬۳۲۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مینارد ۳۲۷ مینرد ۱۸۵۸ بیر ۲٬۲۴۲ ۹۰۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
میدلند ۳۲۹ میدلند ۱۸۸۵ تام گرین ۱۳۶٬۸۷۲ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
میلم ۳۳۱ کامرون ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۲۴٬۷۵۷ ۱٬۰۱۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
میلز ۳۳۳ گلدتوایت ۱۸۸۷ کومانچی، همیلتون
و لمپسس
۴٬۹۳۶ ۷۴۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
میچل ۳۳۵ بیر ۹٬۴۰۳ ۹۱۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مانتیگ ۳۳۷ مانتیگ ۱۸۵۷ کوک ۱۹٬۷۱۹ ۹۳۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مونتگومری ۳۳۹ کانرو ۱۸۳۷ واشینگتن ۴۵۵٬۷۶۰ ۱٬۰۴۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
مور ۳۴۱ دوماس ۱۸۷۶ بیر ۲۱٬۹۰۴ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
موریس ۳۴۳ دینگرفیلد ۱۸۷۵ تیتوس ۱۲٬۹۳۴ ۲۵۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ماتلی ۳۴۵ ماتادور ۱۸۷۶ بیر ۱٬۲۱۰ ۹۸۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ناکودوچیز ۳۴۷ ناکودوچز ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۶۴٬۵۲۴ ۹۴۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ناوارو ۳۴۹ کورسیکانا ۱۸۴۶ رابرتسون ۴۷٬۷۳۵ ۱٬۰۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
نیوتون ۳۵۱ نیوتن ۱۸۴۶ جسپر ۱۴٬۴۴۵ ۹۳۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
نولان ۳۵۳ سوویتواتر ۱۸۷۶ بیر ۱۵٬۲۱۶ ۹۱۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
نویسز ۳۵۵ کورپس کریستی ۱۸۴۶ سن پاتریسیو ۳۴۰٬۲۲۳ ۸۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اوکیلتری ۳۵۷ پریتن ۱۸۷۶ بیر ۱۰٬۲۲۳ ۹۱۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اولدهام ۳۵۹ وگا ۱۸۷۶ بیر ۲٬۰۵۲ ۱٬۵۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اورنج ۳۶۱ اورنج ۱۸۵۲ جفرسون ۸۱٬۸۳۷ ۳۵۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پالو پینتو ۹۵۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پانولا هریسون و ۸۰۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پارکر ۳۶۷ ودرفرد ۱۸۵۵ باسک و ناوارو ۱۱۶٬۹۲۷ ۹۰۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پارمر ۳۶۹ فارول ۱۸۷۶ بیر ۱۰٬۲۶۹ ۸۸۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پیکوس ۳۷۱ فورت استاکتون پرسدیو ۱۵٬۵۰۷ ۴٬۷۶۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پولک ۳۷۳ لیوینگستن ۱۸۴۶ لیبرتی ۴۵٬۴۱۳ ۱٬۰۵۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پاتر ۳۷۵ آماریلو ۱۸۷۶ بیر ۱۲۱٬۰۷۳ ۹۰۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
پرسدیو ۳۷۷ مارفت ۱۸۵۰ سنتافه ۷٬۸۱۸ ۳٬۸۵۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رینز ۳۷۹ اموری ۱۸۷۰ هاپکینز، شهرستان ، تگزاس
و شهرستان، تگزاس
۱۰٬۹۱۴ ۲۳۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رندال ۳۸۱ کانیون ۱۸۷۶ بیر ۱۲۰٬۷۲۵ ۹۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ریگان ۳۸۳ بیگ لیک ۱۹۰۳ تام گرین ۳٬۳۶۷ ۱٬۱۷۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رئال ۳۸۵ لیکی ۱۹۱۳ بندرا، ادواردز و کر ۳٬۳۰۹ ۷۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رد ریور ۳۸۷ کلارکسویل ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۱۲٬۸۶۰ ۱٬۰۵۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ریوز ۳۸۹ پیکس ۱۸۸۳ پیکس ۱۳٬۷۸۳ ۲٬۶۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رفوگیو ۳۹۱ رفجیو ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۷٬۳۸۳ ۷۷۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رابرتز ۳۹۳ میامی ۱۸۷۶ بیر ۹۲۹ ۹۲۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رابرتسون ۳۹۵ فرانکلین ۱۸۳۷ بیر، میلام
و ناکودوچز
۱۶٬۶۲۲ ۸۵۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
راکوال ۳۹۷ راکوال، تگزاس ۱۸۷۳ کافمن ۷۸٬۳۳۷ ۱۲۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
رانلز ۳۹۹ بلینجر ۱۸۵۸ بیر و تراویس ۱۰٬۵۰۱ ۱٬۰۵۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
راسک ۴۰۱ هندرسون ۱۸۴۳ ناکودوچز ۵۳٬۳۳۰ ۹۲۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سبین ۴۰۳ همفیل ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۱۰٬۸۳۵ ۴۹۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سن آگوستیسن ۴۰۵ سن آگوستین ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۸٬۸۶۵ ۵۲۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سن جاسینتو ۴۰۷ کلدسپرینگ ۱۸۷۰ لیبرتی، مونتگومری،
پولک و واکر
۲۶٬۳۸۴ ۵۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سن پاتریسیو ۴۰۹ سینتون ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۶۴٬۸۰۴ ۶۹۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سن سبا ۴۱۱ سان سبا ۱۸۵۶ بیر ۶٬۱۳۱ ۱٬۱۳۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
شلایکر ۴۱۳ الدرادو ۱۸۸۷ کراکت ۳٬۴۶۱ ۱٬۳۱۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سکوری ۴۱۵ اسنایدر ۱۸۷۶ بیر ۱۶٬۹۲۱ ۹۰۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
شکلفورد ۴۱۷ آلبانی ۱۸۵۸ باسک ۳٬۳۷۸ ۹۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
شلبی ۴۱۹ سنتر ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۲۵٬۴۴۸ ۷۹۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
شرمان ۴۲۱ استراتفرد ۱۸۷۶ بیر ۳٬۰۳۴ ۹۲۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
اسمیت ۴۲۳ تایلر ۱۸۴۶ ناکودوچز ۲۰۹٬۷۱۴ ۹۲۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سومرول ۴۲۵ گلن رز ۱۸۷۵ هود ۸٬۴۹۰ ۱۸۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
استار ۴۲۷ ریو گراند سیتی ۱۸۴۸ نویسس ۶۰٬۹۶۸ ۱٬۲۲۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
استیونز ۴۲۹ برکنریج ۱۸۵۸ باسک ۹٬۶۳۰ ۸۹۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
استرلینگ ۴۳۱ استرلینگ سیتی ۱۸۹۱ تام گرین ۱٬۱۴۳ ۹۲۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
استونوال ۴۳۳ اسپرمونت ۱۸۷۶ بیر ۱٬۴۹۰ ۹۱۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ساتون ۴۳۵ سونورا ۱۸۸۷ کراکت ۱٬۴۵۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
سویشر ۴۳۷ تولیا ۱۸۷۶ بیر ۷٬۸۵۴ ۹۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تارانت ۴۳۹ فورت وورث ۱۸۴۹ ناوارو ۱٬۸۰۹٬۵۳۷ ۸۶۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تیلور ۴۴۱ ابیلین ۱۸۵۸ بیر و تراویس ۱۳۱٬۵۰۶ ۹۱۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تلر ۴۴۳ سندرسون ۱۹۰۵ پیکس ۹۸۴ ۲٬۳۵۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تری ۴۴۵ براونفیلد ۱۸۷۶ بیر ۱۲٬۶۵۱ ۸۹۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تراکمورتون ۴۴۷ تروکمارتون ۱۸۵۸ فانین ۱٬۶۴۱ ۹۱۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تیتوس ۴۴۹ ماونت پلزنت ۱۸۴۶ بویی ۳۲٬۳۳۴ ۴۱۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تام گرین ۴۵۱ سن آنجلو ۱۸۷۴ بیر ۱۱۰٬۲۲۴ ۱٬۵۲۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تراویس ۴۵۳ آستین ۱۸۴۰ بستراپ ۱٬۰۲۴٬۲۶۶ ۹۸۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ترینیتی ۴۵۵ گرووتون ۱۸۵۰ هیوستون ۱۴٬۵۸۵ ۶۹۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
تایلر ۴۵۷ وودویل ۱۸۴۶ لیبرتی ۲۱٬۷۶۶ ۹۲۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آپشور ۴۵۹ گیلمر ۱۸۴۶ هریسون ۳۹٬۳۰۹ ۵۸۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
آپتون ۴۶۱ رنکین ۱۸۸۷ تام گرین ۳٬۳۵۵ ۱٬۲۴۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
یووالدی ۴۶۳ یووالد ۱۸۵۰ بیر ۲۶٬۴۰۵ ۱٬۵۵۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
والوردی ۴۶۵ دل ریو ۱۸۸۵ کراکت، کینی و
پیکس
۴۸٬۸۷۹ ۳٬۱۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ون زند ۴۶۷ کانتون ۱۸۴۸ هندرسون ۵۲٬۵۷۹ ۸۴۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویکتوریا ۴۶۹ ویکتوریا ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۸۶٬۷۹۳ ۸۸۳ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
واکر ۴۷۱ هانتسویل ۱۸۴۶ مونتگومری ۶۷٬۸۶۱ ۷۸۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
والر ۴۷۳ همپستید ۱۸۷۳ آستین و گریمز ۴۳٬۲۰۵ ۵۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وارد ۴۷۵ ماناهنز ۱۸۸۷ تام گرین ۱۰٬۶۵۸ ۸۳۶ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
واشینگتون ۴۷۷ برنهام ۱۸۳۶ یکی از ۲۳ شهرستان
اصلی
۳۳٬۷۱۸ ۶۰۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وب ۴۷۹ لاریدو ۱۸۴۸ نویسس ۲۵۰٬۳۰۴ ۳٬۳۵۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وارتون ۴۸۱ وارتون ۱۸۴۶ کلرادو، جکسون و
متگوردا
۴۱٬۲۸۰ ۱٬۰۹۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویلر ۴۸۳ ویلر ۱۸۷۶ بیر ۵٬۴۱۰ ۹۱۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویچیتا ۴۸۵ ویچیتا فالز ۱۸۵۸ کوک ۱۳۱٬۵۰۰ ۶۲۸ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویلبارجر ۴۸۷ ورنن ۱۸۵۸ بیر ۱۳٬۵۳۵ ۹۷۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویلسی ۴۸۹ ریمندویل ۱۹۱۱ کمرون و ایدالگو ۲۲٬۱۳۴ ۵۹۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویلیامسون ۴۹۱ جرج‌تاون ۱۸۴۸ میلام ۴۲۲٬۶۷۹ ۱٬۱۲۴ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
ویلسون ۴۹۳ فلورزویل ۱۸۶۰ بیر، گودالوپ
و کارنز
۴۲٬۹۱۳ ۸۰۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وینکلر ۴۹۵ کرمیت ۱۸۸۷ تام گرین ۷٬۱۱۰ ۸۴۱ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وایز ۴۹۷ دکاتور ۱۸۵۶ کوک ۵۹٬۱۲۷ ۹۰۵ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
وود ۴۹۹ کوئیتمن، تگزاس ۱۸۵۰ فان زانت ۴۱٬۹۶۴ ۶۵۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
یاوکوم ۵۰۱ پلین ۱۸۷۶ بیر ۷٬۸۷۹ ۸۰۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
یانگ ۵۰۳ گراهام، تگزاس ۱۸۵۶ باسک و فانین ۱۸٬۵۵۰ ۹۲۲ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
زاپاتا ۵۰۵ زاپاتا ۱۸۵۸ استار و وب ۱۴٬۰۱۸ ۹۹۷ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  
زاوالا ۵۰۷ کریستال سیتی ۱۸۴۶ ماوریک ۱۱٬۶۷۷ ۱٬۲۹۹ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]  

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش