فهرست شهرستان‌های میسیسیپی

فهرست ۸۲ شهرستان ایالت میسیسیپی که زیر آورده شده‌اند عبارتند از:

شهرستان FIPS code مرکز شهرستان سال تأسیس جمعیت (۲۰۱۰) مساحت نقشه
آدامز ۰۰۱ نچیز ۱۷۹۹ ۳۲٬۲۹۷ ۴۶۰ مایل‌مربع (۱۲۰۰ کیلومترمربع)
آلکورن ۰۰۳ کرینت ۱۸۷۰ ۳۷٬۰۵۷ ۴۰۰ مایل‌مربع (۱۰۰۰ کیلومترمربع)
امیت ۰۰۵ لیبرتی ۱۸۰۹ ۱۳٬۱۳۱ ۷۳۰ مایل‌مربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع)
اتلا ۰۰۷ کاسکیوسکوو ۱۸۳۳ ۱۹٬۵۶۴ ۷۳۵ مایل‌مربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع)
بنتون ۰۰۹ اشلند ۱۸۷۰ ۸٬۷۲۹ ۴۰۷ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
بولیوار ۰۱۱ کلیولند، روزدیل ۱۸۳۶ ۳۴٬۱۴۵ ۸۷۶ مایل‌مربع (۲۲۷۰ کیلومترمربع)
کالهون ۰۱۳ پیتسبارو ۱۸۵۲ ۱۴٬۹۶۲ ۵۸۷ مایل‌مربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع)
کارول ۰۱۵ کرلتن و وایدن ۱۸۳۳ ۱۰٬۵۹۷ ۶۲۸ مایل‌مربع (۱۶۳۰ کیلومترمربع)
چیکاسو ۰۱۷ هیوستن و اکولونا ۱۸۳۶ ۱۷٬۳۹۲ ۵۰۲ مایل‌مربع (۱۳۰۰ کیلومترمربع)
چاکتاو ۰۱۹ آکرمن ۱۸۳۳ ۸٬۵۴۷ ۴۱۹ مایل‌مربع (۱۰۹۰ کیلومترمربع)
کالیبورن ۰۲۱ پورت گیبسن ۱۸۰۲ ۹٬۶۰۴ ۴۸۷ مایل‌مربع (۱۲۶۰ کیلومترمربع)
کلارک ۰۲۳ کویتمن ۱۸۳۳ ۱۶٬۷۳۲ ۶۹۱ مایل‌مربع (۱۷۹۰ کیلومترمربع)
کلی ۰۲۵ وست پوینت ۱۸۷۱ ۲۰٬۶۳۴ ۴۰۹ مایل‌مربع (۱۰۶۰ کیلومترمربع)
کاهوما ۰۲۷ کلارکسدیل ۱۸۳۶ ۲۶٬۱۵۱ ۵۵۴ مایل‌مربع (۱۴۳۰ کیلومترمربع)
کوپیا ۰۲۹ هیزلهورست ۱۸۲۳ ۲۹٬۴۴۹ ۷۷۷ مایل‌مربع (۲۰۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان، میسیسیپی ۰۳۱ کالینز ۱۸۱۹ ۱۹٬۵۶۸ ۴۱۴ مایل‌مربع (۱۰۷۰ کیلومترمربع)
دسوتو ۰۳۳ هرناندو ۱۸۳۶ ۱۶۱٬۲۵۲ ۴۷۸ مایل‌مربع (۱۲۴۰ کیلومترمربع)
فارست ۰۳۵ هتیزبرگ ۱۹۰۶ ۷۴٬۹۳۴ ۴۶۷ مایل‌مربع (۱۲۱۰ کیلومترمربع)
فرانکلین ۰۳۷ میدویل ۱۸۰۹ ۸٬۱۱۸ ۵۶۵ مایل‌مربع (۱۴۶۰ کیلومترمربع)
جرج ۰۳۹ لوسیدیل ۱۹۱۰ ۲۲٬۵۷۸ ۴۷۸ مایل‌مربع (۱۲۴۰ کیلومترمربع)
گرین ۰۴۱ لیکسویل ۱۸۱۱ ۱۴٬۴۰۰ ۷۱۳ مایل‌مربع (۱۸۵۰ کیلومترمربع)
گرنادا ۰۴۳ گرینیدا ۱۸۷۰ ۲۱٬۹۰۶ ۴۲۲ مایل‌مربع (۱۰۹۰ کیلومترمربع)
هنکاک ۰۴۵ بی سنت ۱۸۱۲ ۴۳٬۹۲۹ ۴۷۷ مایل‌مربع (۱۲۴۰ کیلومترمربع)
هریسون ۰۴۷ گالفپورت و بیلاکسی ۱۸۴۱ ۱۸۷٬۱۰۵ ۵۸۱ مایل‌مربع (۱۵۰۰ کیلومترمربع)
هیندز ۰۴۹ جکسون، ریمند ۱۸۲۱ ۲۴۵٬۲۸۵ ۸۶۹ مایل‌مربع (۲۲۵۰ کیلومترمربع)
هولمز ۰۵۱ لکزینگتن ۱۸۳۳ ۱۹٬۱۹۸ ۷۵۶ مایل‌مربع (۱۹۶۰ کیلومترمربع)
همفریز ۰۵۳ بلزونی ۱۹۱۸ ۹٬۳۷۵ ۴۱۸ مایل‌مربع (۱۰۸۰ کیلومترمربع)
ایساکوئنا ۰۵۵ مایرسویل ۱۸۴۴ ۱٬۴۰۶ ۴۱۳ مایل‌مربع (۱۰۷۰ کیلومترمربع)
ایتاوامبا ۰۵۷ فولتن ۱۸۳۶ ۲۳٬۴۰۱ ۵۳۲ مایل‌مربع (۱۳۸۰ کیلومترمربع)
جکسون ۰۵۹ پسکگولا ۱۸۱۲ ۱۳۹٬۶۶۸ ۷۲۷ مایل‌مربع (۱۸۸۰ کیلومترمربع)
جاسپر ۰۶۱ بی اسپرینگز و پائولدینگ ۱۸۳۳ ۱۷٬۰۶۲ ۶۷۶ مایل‌مربع (۱۷۵۰ کیلومترمربع)
جفرسون ۰۶۳ فایت ۱۷۹۹ ۷٬۷۲۶ ۵۱۹ مایل‌مربع (۱۳۴۰ کیلومترمربع)
جفرسون دیویس ۰۶۵ پرنتیز ۱۹۰۶ ۱۲٬۴۸۷ ۴۰۸ مایل‌مربع (۱۰۶۰ کیلومترمربع)
جونز ۰۶۷ لارل و الیزویل ۱۸۲۶ ۶۷٬۷۶۱ ۶۹۴ مایل‌مربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع)
کمپر ۰۶۹ دی کلب ۱۸۳۳ ۱۰٬۴۵۶ ۷۶۶ مایل‌مربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع)
لافایت ۰۷۱ آکسفورد ۱۸۳۶ ۴۷٬۳۵۱ ۶۳۱ مایل‌مربع (۱۶۳۰ کیلومترمربع)
لامار ۰۷۳ پرویس ۱۹۰۴ ۵۵٬۶۵۸ ۴۹۷ مایل‌مربع (۱۲۹۰ کیلومترمربع)
لاودردیل ۰۷۵ مریدیان ۱۸۳۳ ۸۰٬۲۶۱ ۷۰۴ مایل‌مربع (۱۸۲۰ کیلومترمربع)
لارنس ۰۷۷ مانتیچلو ۱۸۱۴ ۱۲٬۹۲۹ ۴۳۱ مایل‌مربع (۱۱۲۰ کیلومترمربع)
لیک ۰۷۹ کارتیج ۱۸۳۳ ۲۳٬۸۰۵ ۵۸۳ مایل‌مربع (۱۵۱۰ کیلومترمربع)
لی ۰۸۱ توپلوو ۱۸۶۶ ۸۲٬۹۱۰ ۴۵۰ مایل‌مربع (۱۲۰۰ کیلومترمربع)
لوفلور ۰۸۳ گرینوود ۱۸۷۱ ۳۲٬۳۱۷ ۵۹۲ مایل‌مربع (۱۵۳۰ کیلومترمربع)
لینکلن ۰۸۵ بروخیون ۱۸۷۰ ۳۴٬۸۶۹ ۵۸۶ مایل‌مربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع)
لوندس ۰۸۷ کلامبس ۱۸۳۰ ۵۹٬۷۷۹ ۵۰۲ مایل‌مربع (۱۳۰۰ کیلومترمربع)
مدیسون ۰۸۹ کنتن ۱۸۲۸ ۹۵٬۲۰۳ ۷۱۹ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
ماریون ۰۹۱ کلمبیا ۱۸۱۱ ۲۷٬۰۸۸ ۵۴۲ مایل‌مربع (۱۴۰۰ کیلومترمربع)
مارشال ۰۹۳ هالی اسپرینگز ۱۸۳۶ ۳۷٬۱۴۴ ۷۰۶ مایل‌مربع (۱۸۳۰ کیلومترمربع)
مونرو ۰۹۵ ابردین ۱۸۲۱ ۳۶٬۹۸۹ ۷۶۴ مایل‌مربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع)
مونتگومری ۰۹۷ وینونا ۱۸۷۱ ۱۰٬۹۲۵ ۴۰۷ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
نشوبا ۰۹۹ فیلادلفیا ۱۸۳۳ ۲۹٬۶۷۶ ۵۷۰ مایل‌مربع (۱۵۰۰ کیلومترمربع)
نیوتون ۱۰۱ دیکیتر ۱۸۳۶ ۲۱٬۷۲۰ ۵۷۸ مایل‌مربع (۱۵۰۰ کیلومترمربع)
ناکسابی ۱۰۳ میکن ۱۸۳۳ ۱۱٬۵۴۵ ۶۹۵ مایل‌مربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع)
آکتیبها ۱۰۵ استارکویل ۱۸۳۳ ۴۷٬۶۷۱ ۴۵۸ مایل‌مربع (۱۱۹۰ کیلومترمربع)
پانولا ۱۰۷ بتسویل و اساردیس ۱۸۳۶ ۳۴٬۷۰۷ ۶۸۴ مایل‌مربع (۱۷۷۰ کیلومترمربع)
پرل ریور ۱۰۹ پاپلارویل ۱۸۹۰ ۵۵٬۸۳۴ ۸۱۲ مایل‌مربع (۲۱۰۰ کیلومترمربع)
پری ۱۱۱ نیو آگوستا ۱۸۲۰ ۱۲٬۲۵۰ ۶۴۷ مایل‌مربع (۱۶۸۰ کیلومترمربع)
پایک ۱۱۳ مگنولیا ۱۸۱۵ ۴۰٬۴۰۴ ۴۰۹ مایل‌مربع (۱۰۶۰ کیلومترمربع)
پانتوتوک ۱۱۵ پانتوتوک ۱۸۳۶ ۲۹٬۹۵۷ ۴۹۷ مایل‌مربع (۱۲۹۰ کیلومترمربع)
پرنتیس ۱۱۷ بونویل ۱۸۷۰ ۲۵٬۲۷۶ ۴۱۵ مایل‌مربع (۱۰۷۰ کیلومترمربع)
کویتمن ۱۱۹ مارک ۱۸۷۷ ۸٬۲۲۳ ۴۰۵ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
رنکین ۱۲۱ برندن ۱۸۲۸ ۱۴۱٬۶۱۷ ۷۷۵ مایل‌مربع (۲۰۱۰ کیلومترمربع)
اسکات ۱۲۳ فورست ۱۸۳۳ ۲۸٬۲۶۴ ۶۰۹ مایل‌مربع (۱۵۸۰ کیلومترمربع)
شارکی ۱۲۵ رولینگ فورک ۱۸۷۶ ۴٬۹۱۶ ۴۲۸ مایل‌مربع (۱۱۱۰ کیلومترمربع)
سیمپسون ۱۲۷ مندنهال ۱۸۲۴ ۲۷٬۵۰۳ ۵۸۹ مایل‌مربع (۱۵۳۰ کیلومترمربع)
اسمیت ۱۲۹ رالی ۱۸۳۳ ۱۶٬۴۹۱ ۶۳۶ مایل‌مربع (۱۶۵۰ کیلومترمربع)
استون ۱۳۱ ویگینس ۱۹۱۶ ۱۷٬۷۸۶ ۴۴۵ مایل‌مربع (۱۱۵۰ کیلومترمربع)
سانفلاور ۱۳۳ ایندیانوولا ۱۸۴۴ ۲۹٬۴۵۰ ۶۹۴ مایل‌مربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع)
تالاهاچی ۱۳۵ چارلزتن و سامنر ۱۸۳۳ ۱۵٬۳۷۸ ۶۴۴ مایل‌مربع (۱۶۷۰ کیلومترمربع)
تیت ۱۳۷ سناتوبیا ۱۸۷۳ ۲۸٬۸۸۶ ۴۰۴ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
تیپا ۱۳۹ ریپلی ۱۸۳۶ ۲۲٬۲۳۲ ۴۵۸ مایل‌مربع (۱۱۹۰ کیلومترمربع)
تیشومینگو ۱۴۱ ایوکا ۱۸۳۶ ۱۹٬۵۹۳ ۴۲۴ مایل‌مربع (۱۱۰۰ کیلومترمربع)
تونیکا ۱۴۳ تونیکا ۱۸۳۶ ۱۰٬۷۷۸ ۴۵۵ مایل‌مربع (۱۱۸۰ کیلومترمربع)
یونیون ۱۴۵ نیو آلبانی ۱۸۷۰ ۲۷٬۱۳۴ ۴۱۶ مایل‌مربع (۱۰۸۰ کیلومترمربع)
والت‌هال ۱۴۷ تیلرتاون ۱۹۱۲ ۱۵٬۴۴۳ ۴۰۴ مایل‌مربع (۱۰۵۰ کیلومترمربع)
وارن ۱۴۹ ویکسبرگ ۱۸۰۹ ۴۸٬۷۷۳ ۵۸۷ مایل‌مربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع)
واشینگتون ۱۵۱ گرینویل ۱۸۲۷ ۵۱٬۱۳۷ ۷۲۴ مایل‌مربع (۱۸۸۰ کیلومترمربع)
وین ۱۵۳ وینز بارو ۱۸۰۹ ۲۰٬۷۴۷ ۸۱۰ مایل‌مربع (۲۱۰۰ کیلومترمربع)
وبستر ۱۵۵ والتهال ۱۸۷۴ ۱۰٬۲۵۳ ۴۲۳ مایل‌مربع (۱۱۰۰ کیلومترمربع)
ویلکینسون ۱۵۷ وودویل ۱۸۰۲ ۹٬۸۷۸ ۶۷۷ مایل‌مربع (۱۷۵۰ کیلومترمربع)
وینستون ۱۵۹ لوئیزویل ۱۸۳۳ ۱۹٬۱۹۸ ۶۰۷ مایل‌مربع (۱۵۷۰ کیلومترمربع)
یالوبوشا ۱۶۱ واتر ولی، کافیویل ۱۸۳۳ ۱۲٬۶۷۸ ۴۶۷ مایل‌مربع (۱۲۱۰ کیلومترمربع)
یازو ۱۶۳ یازو سیتی ۱۸۲۳ ۲۸٬۰۶۵ ۹۲۰ مایل‌مربع (۲۴۰۰ کیلومترمربع)

منابع ویرایش