فهرست شهرستان‌های نیوهمپشایر

فهرست ویکی‌مدیا

ایالت نیوهمپشایر از ده شهرستان تشکیل شده است. پنج شهرستان در سال ۱۷۶۹ زمانیکه نیوهمپشایر هنوز مستعمره انگلستان بود ایجاد شدند.

فهرست شهرستان‌های نیوهمپشایر
مکان نیوهمپشایر
تعداد ۱۰
جمعیت ۳۱٬۲۱۲ (شهرستان کوآس، نیوهمپشایر) – ۴۰۶٬۶۷۸ (شهرستان هیلزبرو، نیوهمپشایر)
مساحت ۳۶۹ مایل مربع (۹۶۰ کیلومتر مربع) (شهرستان استرافورد، نیوهمپشایر) – ۱٬۸۰۱ مایل مربع (۴٬۶۶۰ کیلومتر مربع) (شهرستان کوآس، نیوهمپشایر)
دولت County government
زیربخش‌ها cities, towns, townships, villages, unincorporated territories, census designated place
شهرستان FIPS Code بخشداری تشکیل جمعیت مساحت نقشه
بلنپ ۰۰۱ لکوونیا ۱۸۴۰ ۶۰٬۰۸۸ ۴۰۱ مایل مربع (۱٬۰۴۰ کیلومتر مربع)
کرول ۰۰۳ اوسیپی ۱۸۴۰ ۴۷٬۸۱۸ ۹۳۴ مایل مربع (۲٬۴۲۰ کیلومتر مربع)
چشایر ۰۰۵ کین ۱۷۶۹ ۷۷٬۱۱۷ ۷۰۸ مایل مربع (۱٬۸۳۰ کیلومتر مربع)
شهرستان کوآس، نیوهمپشایر ۰۰۷ لنکستر ۱۸۰۳ ۳۳٬۰۵۵ ۱٬۸۰۱ مایل مربع (۴٬۶۶۰ کیلومتر مربع)
گرافتن ۰۰۹ هورهیل شمالی ۱۷۶۹ ۸۹٬۱۱۸ ۱٬۷۱۴ مایل مربع (۴٬۴۴۰ کیلومتر مربع)
هیلزبرو ۰۱۱ منچستر
نشوا
۱۷۶۹ ۴۰۰٬۷۲۱ ۸۷۶ مایل مربع (۲٬۲۷۰ کیلومتر مربع)
مریمک ۰۱۳ کنکورد ۱۸۲۳ ۱۴۶٬۴۴۵ ۹۳۴ مایل مربع (۲٬۴۲۰ کیلومتر مربع)
راکینگهام ۰۱۵ برنتوود ۱۷۶۹ ۲۹۵٬۲۲۳ ۶۹۵ مایل مربع (۱٬۸۰۰ کیلومتر مربع)
استرافورد ۰۱۷ دوور ۱۷۶۹ ۱۲۳٬۱۴۳ ۳۶۹ مایل مربع (۹۶۰ کیلومتر مربع)
سالیوان ۰۱۹ نیوپرت ۱۸۲۷ ۴۳٬۷۴۲ ۵۳۷ مایل مربع (۱٬۳۹۰ کیلومتر مربع)

منابع ویرایش