فهرست شهرهای استان کردستان

سنندج: پرجمعیت‌ترین شهر استان کردستان.

جمعیت شهرهای استان کردستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در
شهرستان
۱ سنندج سنندج ۴۱۲٬۷۶۷ ۱
۲ سقز سقز ۱۶۵٬۲۵۸ ۱
۳ مریوان مریوان ۱۳۶٬۶۵۴ ۱
۴ بانه بانه ۱۱۰٬۲۱۸ ۱
۵ قروه قروه ۱۱۵٬۲۷۶ ۱
۶ کامیاران کامیاران ۵۷٬۰۷۷ ۱
۷ بیجار بیجار ۵۰٬۰۱۴ ۱
۸ دیواندره دیواندره ۳۴٬۰۰۷ ۱
۹ دهگلان دهگلان ۲۵٬۹۹۲ ۱
۱۰ کانی‌دینار مریوان ۷٬۲۵۹ ۲
۱۱ سریش‌آباد قروه ۷٬۱۹۶ ۲
۱۲ دلبران قروه ۶٬۷۱۳ ۳
۱۳ سروآباد سروآباد ۵٬۱۲۱ ۱
۱۴ یاسوکند بیجار ۳٬۴۹۰ ۲
۱۵ موچش کامیاران ۳٬۳۷۰ ۲
۱۶ بلبان‌آباد دهگلان ۳٬۱۹۳ ۲
۱۷ هورامان تخت سروآباد ۳٬۱۷۶ ۲
۱۸ صاحب سقز ۳٬۱۰۱ ۲
۱۹ آرمرده بانه ۲٬۳۰۵ ۲
۲۰ دزج قروه ۲٬۲۱۹ ۴
۲۱ زرینه دیواندره ۲٬۰۹۱ ۲
۲۲ بویین سفلی بانه ۱٬۵۱۸ ۳
۲۳ شویشه سنندج ۱٬۳۰۲ ۲
۲۴ کانی سور بانه ۱٬۲۸۴ ۴
۲۵ بابارشانی بیجار ۵۰۹ ۳
۲۶ چناره مریوان ۴۵۵ ۳


جستار وابستهویرایش

منابعویرایش