فهرست شهرهای استرالیا

کشور استرالیا از شش ایالت به همراه دو منطقه مستقل (با درجه استقلال کمتر از ایالت) تشکیل شده‌است. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از: سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرث و آدلاید[۱].

رتبه نام سرشماری ۱۹۹۱ سرشماری ۱۹۹۶ سرشماری ۲۰۰۱ سرشماری ۲۰۰۶ ایالت
۱. سیدنی ۳٫۰۹۷٫۹۵۶ ۳٫۲۷۶٫۲۰۷ ۳٫۵۰۲٫۳۰۱ ۳٫۶۴۱٫۴۲۲ نیو ساوت ولز
۲. ملبورن ۲٫۷۶۱٫۹۹۵ ۲٫۸۶۵٫۳۲۹ ۳٫۱۶۰٫۱۷۱ ۳٫۳۷۱٫۸۸۸ ویکتوریا
۳. بریزبن ۱٫۱۴۵٫۵۳۷ ۱٫۲۹۱٫۱۱۷ ۱٫۵۰۸٫۱۶۱ ۱٫۶۷۶٫۳۸۹ کوئینزلند
۴. پرت ۱٫۰۱۸٫۷۰۲ ۱٫۰۹۶٫۸۲۹ ۱٫۱۷۶٫۵۴۲ ۱٫۲۵۶٫۰۳۵ استرالیای غربی
۵. آدلاید ۹۵۷٫۴۸۰ ۹۷۸٫۱۰۰ ۱٫۰۰۲٫۱۲۷ ۱٫۰۴۰٫۷۱۹ استرالیای جنوبی
۶. گلد کوست ۲۵۶٫۲۷۵ ۳۱۱٫۹۳۲ ۴۲۱٫۵۵۷ ۴۵۴٫۴۳۶ کوئینزلند
۷. کانبرا ۲۷۶٫۱۶۲ ۲۹۹٫۲۴۳ ۳۱۱٫۹۴۷ ۳۵۶٫۱۲۰ قلمرو پایتختی استرالیا
۸. نیوکاسل ۲۶۲٫۳۳۱ ۲۷۰٫۳۲۴ ۲۷۹٫۹۷۵ ۲۸۸٫۷۳۲ نیو ساوت ولز
۹. گاسفورد ۱۹۷٫۱۲۸ ۲۲۷٫۶۵۷ ۲۵۵٫۴۲۹ ۲۸۲٫۷۲۶ نیو ساوت ولز
۱۰. ولونگونگ ۲۱۱٫۴۱۷ ۲۱۹٫۷۶۱ ۲۲۸٫۸۴۶ ۲۳۴٫۴۸۲ نیو ساوت ولز
۱۱. کالوندرا ۱۲۶٫۱۴۲ ۱۷۴٫۰۸۸ ۱۶۹٫۹۳۱ ۱۸۴٫۶۶۲ کوئینزلند
۱۲. جیلان ۱۲۶٫۳۰۶ ۱۲۵٫۳۸۲ ۱۳۰٫۱۹۴ ۱۳۷٫۲ ویکتوریا
۱۳. تانزویل ۱۰۱٫۳۹۸ ۱۰۹٫۹۱۴ ۱۲۶٫۶۱۸ ۱۲۸٫۸۰۸ کوئینزلند
۱۴. هوبارت ۱۲۷٫۱۳۴ ۱۲۶٫۱۱۸ ۱۲۶٫۰۴۸ ۱۲۸٫۵۵۷ تاسمانی
۱۵. کنز ۶۴٫۴۶۳ ۹۲٫۲۷۳ ۹۸٫۹۸۱ ۹۸٫۳۴۹ کوئینزلند
۱۶. توومبا ۷۵٫۹۹۰ ۸۳٫۳۵۰ ۸۹٫۳۳۸ ۹۵٫۲۶۵ کوئینزلند
۱۷. بلرات ۶۴٫۹۸۰ ۶۴٫۸۳۱ ۷۲٫۹۹۹ ۷۸٫۲۲۱ ویکتوریا
۱۸. بندیگو ۵۷٫۴۲۷ ۵۹٫۹۳۶ ۶۸٫۷۱۵ ۷۶٫۰۵۱ ویکتوریا
۱۹. آلبری ۶۳٫۶۱۴ ۶۷٫۳۱۶ ۶۹٫۸۸۰ ۷۳٫۴۹۷ نیو ساوت ولز
۲۰. لانکستون ۶۶٫۷۴۷ ۶۷٫۷۰۱ ۶۸٫۴۴۳ ۷۱٫۳۹۵ تاسمانی
۲۱. مندورا ۲۳٫۳۴۳ ۳۵٫۹۴۵ ۴۶٫۶۹۷ ۶۷٫۸۱۳ استرالیای غربی
۲۲. راکینگهام ۳۶٫۷۰۰ ۴۹٫۹۱۷ ۶۰٫۷۶۷ ۶۷٫۵۲۰ استرالیای غربی
۲۳. مکای ۴۰٫۲۵۰ ۴۴٫۸۸۰ ۵۷٫۶۴۹ ۶۶٫۸۷۴ کوئینزلند
۲۴. داروین ۶۷٫۹۴۶ ۷۰٫۲۵۱ ۷۱٫۳۴۷ ۶۶٫۲۹۱ قلمرو شمالی
۲۵. مایتلند ۴۵٫۲۰۹ ۵۰٫۱۰۸ ۵۳٫۴۷۰ ۶۱٫۴۳۱ نیو ساوت ولز
۲۶. راکهمپتون ۵۵٫۷۶۸ ۵۷٫۷۷۰ ۵۹٫۴۷۵ ۶۰٫۸۲۷ کوئینزلند
۲۷. بانبری ۲۴٫۰۰۳ ۲۴٫۹۴۵ ۴۵٫۲۹۹ ۵۴٫۴۸۲ استرالیای غربی
۲۸. بوندابرگ ۳۸٫۰۷۴ ۴۱٫۰۲۵ ۴۴٫۵۵۶ ۴۶٫۹۶۱ کوئینزلند
۲۹. واگا واگا ۴۰٫۸۷۵ ۴۲٫۸۴۸ ۴۴٫۴۵۱ ۴۶٫۷۳۵ نیو ساوت ولز
۳۰. هاروی بی ۲۲٫۲۰۵ ۳۲٫۰۵۴ ۳۶٫۱۰۹ ۴۱٫۲۲۵ کوئینزلند
۳۱. پورت مکوایر ۲۶٫۷۹۸ ۳۳٫۷۰۹ ۳۷٫۹۸۲ ۳۹٫۲۱۹ نیو ساوت ولز
۳۲. شپارتون ۳۰٫۵۱۱ ۳۱٫۹۴۵ ۳۵٫۸۲۸ ۳۸٫۷۷۳ ویکتوریا
۳۳. ملتون ۲۹٫۳۷۵ ۳۰٫۳۰۴ ۳۲٫۰۷۱ ۳۵٫۴۹۰ ویکتوریا
۳۴. تامورت ۳۱٫۷۱۶ ۳۱٫۸۶۵ ۳۲٫۵۴۳ ۳۳٫۴۷۵ نیو ساوت ولز
۳۵. اورنج، نیو ساوت ولز ۲۹٫۶۳۵ ۳۰٫۷۰۵ ۳۱٫۹۷۰ ۳۱٫۵۴۴ نیو ساوت ولز
۳۶. دابو ۲۸٫۰۶۴ ۳۰٫۱۰۲ ۳۰٫۹۳۷ ۳۰٫۵۷۴ نیو ساوت ولز
۳۷. میلدورا ۲۳٫۱۷۶ ۲۴٫۱۴۲ ۲۸٫۰۶۲ ۳۰٫۰۱۶ ویکتوریا
۳۸. سانبری ۱۸٫۵۳۳ ۲۲٫۱۲۶ ۲۵٫۱۵۶ ۲۹٫۵۶۶ ویکتوریا
۳۹. باتورست ۲۴٫۶۸۲ ۲۶٫۰۲۹ ۲۷٫۰۳۶ ۲۸٫۹۹۲ نیو ساوت ولز
۴۰. گلدستون، استرالیا ۲۳٫۴۶۲ ۲۶٫۴۱۵ ۲۶٫۶۲۵ ۲۸٫۸۰۸ کوئینزلند
۴۱. کالگورلی ۲۵٫۰۱۶ ۲۸٫۰۸۷ ۲۸٫۲۸۱ ۲۸٫۲۴۲ استرالیای غربی
۴۲. وارنامبول ۲۳٫۹۴۶ ۲۶٫۰۵۲ ۲۶٫۸۴۳ ۲۸٫۱۵۰ ویکتوریا
۴۳. نورا-بومادری ۲۱٫۹۴۲ ۲۳٫۸۲۳ ۲۴٫۷۶۵ ۲۷٫۴۷۸ نیو ساوت ولز
۴۴. جرالدتون ۲۴٫۳۶۱ ۲۵٫۲۴۳ ۲۵٫۴۳۶ ۲۷٫۴۲۰ استرالیای غربی
۴۵. لیسمور، استرالیا ۲۷٫۲۴۶ ۲۸٫۲۳۰ ۲۷٫۳۵۸ ۲۷٫۰۶۹ نیو ساوت ولز
۴۶. کافس هاربر ۲۰٫۳۲۶ ۲۲٫۱۷۷ ۲۶٫۰۸۳ ۲۶٫۳۵۳ نیو ساوت ولز
۴۷. آلبانی، استرالیای غربی ۱۸٫۸۲۶ ۲۰٫۴۹۳ ۲۲٫۴۱۵ ۲۵٫۱۹۶ استرالیای غربی
۴۸. ریچموند ۲۲٫۸۰۰ ۲۱٫۳۱۷ ۲۵٫۸۸۹ ۲۵٫۰۱۱ نیو ساوت ولز
۴۹. پالمرستون ۷٫۸۰۴ ۱۲٫۲۳۳ ۲۰٫۵۷۰ ۲۳٫۶۱۴ قلمرو شمالی
۵۰. ماونت گامبیر ۲۱٫۱۵۳ ۲۲٫۰۳۷ ۲۲٫۷۵۱ ۲۳٫۴۹۴ استرالیای جنوبی
۵۱. دوونپورت ۲۲٫۶۶۰ ۲۲٫۲۹۹ ۲۱٫۵۷۵ ۲۲٫۳۱۵ تاسمانی
۵۲. ترارالگون ۱۹٫۶۹۹ ۱۹٫۶۱۴ ۱۸٫۹۹۳ ۲۱٫۹۶۰ ویکتوریا
۵۳. آلیس اسپرینگز ۲۰٫۴۴۸ ۲۲٫۴۸۸ ۲۴٫۶۴۰ ۲۱٫۶۲۲ قلمرو شمالی
۵۴. ماریبورو ۲۰٫۷۹۰ ۲۱٫۲۸۶ ۲۱٫۱۹۱ ۲۱٫۵۰۱ کوئینزلند
۵۵. وایالا ۲۵٫۷۳۹ ۲۳٫۳۸۲ ۲۱٫۲۷۱ ۲۱٫۱۲۲ استرالیای جنوبی
۵۶. گولبرن ۲۱٫۴۵۱ ۲۱٫۲۹۳ ۲۰٫۸۸۴ ۲۰٫۱۲۷ نیو ساوت ولز
۵۷. گاولر ۲۰٫۳۷۱ ۱۶٫۸۳۷ ۱۵٫۴۸۴ ۲۰٫۰۰۶ استرالیای جنوبی

شهرهای ایالت نیو ساوت ولز[۲] ویرایش

شهرهای سرزمین شمالی ویرایش

شهرهای کوئینزلند ویرایش

شهرهای استرالیای جنوبی ویرایش

شهرهای تاسمانی ویرایش

 • هوبارت Hobart مرکز ایالت
 • برنی Burnie
 • دوونپورت Devonport
 • لاونسستون Launceston

شهرهای ایالت ویکتوریا ویرایش

 • ملبورن Melbourne مرکز ایالت
 • آرارات Ararat
 • بنالا Benalla
 • بالارات (ویکتوریا) Ballarat
 • بندیگو (ویکتوریا) Bendigo
 • گیلونگ (ویکتوریا) Geelong
 • همیلتون (ویکتوریا) Hamilton
 • هورشام Horsham
 • موئه Moe
 • مورول Morwell
 • میلدورا Mildura
 • سیل (ویکتوریا) Sale
 • شپرتون Shepparton
 • سوان هیل Swan Hill
 • ترارالگون Traralgon
 • وانگاراتا Wangaratta
 • وارنامبول Warrnambool
 • وودونگا Wodonga

شهرهای استرالیای غربی ویرایش

 • پرت Perth مرکز ایالت
 • آلبانی Albany
 • بانبری Bunbury
 • جرالدتون Geraldton
 • فرمانتل Fremantle
 • کالگوری Kalgoorlie
 • ماندورا Mandurah

شهرهای سرزمین پایتخت استرالیا ویرایش

منابع ویرایش

 1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of cities in Australia by population». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۹/۴/۸۷.
 2. Home - Geographical Names Board