فهرست شهرهای اندونزی

فهرستی از شهرهای کشور اندونزی:

رتبه Agglomeration جمعیت رتبه Agglomeration جمعیت
۱. جاکارتا ۱۸٫۲۶۷٫۱۵۶ ۶. ماکاسار ۱٫۷۱۹٫۸۸۵
۲. باندونگ ۵٫۹۸۰٫۰۱۲ ۷. سیریبون ۱٫۶۵۰٫۰۴۰
۳. مدان ۴٫۰۵۴٫۴۶۷ ۸. یوگیاکارتا ۱٫۵۶۶٫۳۶۶
۴. سورابایا ۴٫۰۰۰٫۹۲۰ ۹. سمارانگ ۱٫۵۲۵٫۶۴۹
۵. پالم‌بانگ ۲٫۰۶۱٫۱۹۴ ۱۰. بندر لامپونگ ۱٫۴۲۱٫۲۱۴

فهرست شهرها ویرایش

رتبه نام ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۷ ۲۰۱۵[۱] استان
۱ جاکارتا ۸٫۲۲۲٫۵۱۵ ۸٫۳۸۹٫۴۴۳ ۸٫۵۶۸٫۸۳۸ ۹٫۵۸۶٫۷۰۵ جاکارتا
۲ سورابایا ۲٫۴۱۰٫۴۱۷ ۲٫۳۹۷٫۷۶۵ ۲٫۳۵۸٫۱۱۱ ۲٫۷۶۵٫۴۸۷ جاوه شرقی
۳ مدان ۱٫۶۰۱٫۶۰۶ ۱٫۷۰۳٫۸۸۵ ۱٫۷۶۳٫۸۷۴ ۲٫۰۹۷٫۶۱۰ سوماترای شمالی
۴ باندونگ ۲٫۰۲۵٫۱۵۹ ۱٫۸۰۶٫۰۹۰ ۱٫۶۵۱٫۸۴۰ ۲٫۳۹۴،۷۸۳ جاوه غربی
۵ بکاسی ۶۴۴٫۲۸۴ ۱٫۲۹۴٫۲۵۸ ۱٫۶۱۹٫۷۷۵ ۲٫۳۳۴٫۷۸۱ جاوه غربی
۶ تانگرانگ ۸۸۷٫۹۵۲ ۱٫۲۲۵٫۷۳۸ ۱٫۴۳۳٫۴۲۷ ۱٫۷۸۹٫۷۸۱ بانتن
۷ ماکاسار ۹۱۲٫۸۸۳ ۱٫۱۸۰٫۳۳۶ ۱٫۳۸۰٫۸۴۰ ۱٫۳۳۱٫۳۹۱ سولاوسی جنوبی
۸ دپوک ۶۶۱٫۴۹۵ ۹۴۹٫۲۰۷ ۱٫۳۱۵٫۱۷۳ ۱٫۷۳۸٫۷۵۰ جاوه غربی
۹ سمارانگ ۱٫۰۰۳٫۵۷۵ ۱٫۲۸۱٫۵۴۰ ۱٫۲۸۶٫۹۳۸ ۱٫۵۲۰٫۴۸۱ جاوه مرکزی
۱۰ پالم‌بانگ ۱٫۰۸۵٫۴۷۵ ۱٫۱۹۴٫۴۴۰ ۱٫۲۵۷٫۴۴۹ ۱٫۴۴۰٫۶۷۸ سوماترای جنوبی
۱۱ پادنگ ۴۷۷٫۰۶۴ ۷۰۵٫۰۴۴ ۸۹۹٫۳۴۹ سوماترای غربی
۱۲ بندر لامپونگ ۴۵۷٫۹۲۷ ۶۷۰٫۰۷۴ ۸۵۷٫۳۵۲ لامپونگ
۱۳ بوگور ۲۷۱٫۳۴۱ ۶۹۱٫۴۲۱ ۸۰۱٫۵۷۰ جاوه غربی
۱۴ مالنگ ۶۴۹٫۷۶۶ ۷۲۵٫۷۷۵ ۷۵۲٫۰۲۰ جاوه شرقی
۱۵ پکانبارو ۳۴۱٫۲۵۵ ۵۲۸٫۶۷۹ ۷۰۵٫۴۷۰ ریائو
۱۶ یوگیاکارتا ۴۱۲٫۰۵۹ ۵۵۹٫۰۹۹ ۶۶۹٫۸۷۰ یوگیاکارتا
۱۷ بانجارماسین ۴۴۳٫۱۰۴ ۵۲۷٫۷۲۴ ۵۹۰٫۲۰۶ کالیمانتان جنوبی
۱۸ سوراکارتا ۵۰۳٫۸۲۷ ۵۴۰٫۷۸۰ ۵۵۹٫۷۶۶ جاوه مرکزی
۱۹ مانادو ۲۷۵٫۲۱۴ ۳۸۸٫۰۰۸ ۴۷۹٫۷۱۵ سولاوسی شمالی
۲۰ پونتیانک ۳۸۷٫۴۴۱ ۴۳۲٫۷۳۲ ۴۶۲٫۷۳۰ کالیمانتان غربی
۲۱ بالیک‌پاپان ۳۰۹٫۲۳۴ ۳۹۶٫۹۰۹ ۴۴۷٫۳۲۷ کالیمانتان شرقی
۲۲ جمبی ۳۰۱٫۴۳۰ ۳۷۶٫۳۱۲ ۴۳۷٫۷۱۶ Jambi
۲۳ دنپاسار ۳۴۵٫۱۵۰ ۳۸۷٫۴۷۷ ۴۱۲٫۶۳۳ بالی
۲۴ سیماهی ۳۴۴٫۶۰۷ ۳۶۸٫۳۴۳ ۳۸۰٫۸۷۳ جاوه غربی
۲۵ آمبون ۲۰۵٫۱۹۳ ۳۰۰٫۶۹۰ ۳۷۹٫۷۱۵ ملوک
۲۶ پاکت ۴۷٫۹۴۹ ۲۴۵٫۷۶۳ ۳۶۸٫۰۴۰ جاوه غربی
۲۷ تامبون ۶۱٫۴۵۱ ۲۲۹٫۱۰۰ ۳۵۸٫۷۸۴ جاوه غربی
۲۸ ساماریندا ۳۳۴٫۸۵۱ ۳۴۶٫۹۵۹ ۳۵۶٫۱۳۹ کالیمانتان شرقی
۲۹ پرکوت سی توآن ۱۲۹٫۰۳۶ ۲۳۵٫۱۱۴ ۳۴۷٫۸۲۷ سوماترای شمالی
۳۰ بنگکولو ۱۴۶٫۳۹۵ ۲۴۲٫۶۹۵ ۳۴۰٫۴۰۶ Bengkulu
۳۱ ماترام ۲۷۵٫۰۸۹ ۳۰۴٫۵۵۲ ۳۲۳٫۴۲۴ سوندای غربی
۳۲ کوپانگ ۱۲۹٫۲۵۹ ۲۲۱٫۱۱۰ ۳۱۱٫۳۱۵ سوندای شرقی
۳۳ جمبر ۲۱۸٫۵۲۹ ۲۷۱٫۴۹۴ ۳۰۹٫۶۷۶ جاوه شرقی
۳۴ پالو ۱۴۲٫۷۶۷ ۲۲۷٫۴۱۲ ۳۰۷٫۵۰۸ سولاوسی مرکزی
۳۵ سیلگون، اندونزی ۱۱۶٫۹۸۱ ۲۸۱٫۰۱۹ ۳۰۷٫۳۶۸ بانتن
۳۶ سوکابومی ۷۱٫۸۷۱ ۲۴۶٫۸۴۷ ۲۸۸٫۷۸۱ جاوه غربی
۳۷ باندا آسه ۱۴۳٫۳۶۰ ۲۰۹٫۳۳۴ ۲۶۸٫۹۱۳ آچه
۳۸ تاسیک‌مالایا ۱۷۹٫۷۶۶ ۲۷۹٫۹۳۱ ۲۶۶٫۷۱۹ جاوه غربی
۳۹ کندری، اندونزی ۹۴٫۸۲۵ ۱۷۴٫۷۴۲ ۲۶۴٫۲۲۰ سولاوسی جنوب شرقی
۴۰ سیبادک ۷۲٫۴۶۱ ۱۶۶٫۱۴۴ ۲۶۳٫۹۰۷ جاوه غربی
۴۱ پکالونگن ۲۲۷٫۳۷۵ ۲۴۸٫۸۸۴ ۲۶۱٫۰۱۴ جاوه مرکزی
۴۲ سیریبون ۲۴۴٫۹۰۶ ۲۵۲٫۱۸۰ ۲۵۴٫۳۷۰ جاوه غربی
۴۳ ماجالایا ۹۳٫۱۷۹ ۱۷۱٫۲۵۲ ۲۵۳٫۸۵۳ جاوه غربی
۴۴ بینجای ۱۲۷٫۱۸۴ ۱۸۹٫۷۶۶ ۲۴۶٫۱۸۵ سوماترای شمالی
۴۵ سومدنگ ۴۶٫۳۳۴ ۱۴۵٫۴۴۷ ۲۴۱٫۷۰۲ جاوه غربی
۴۶ سیبونگ‌بولانگ ۵۰٫۵۳۷ ۱۴۸٫۳۸۴ ۲۴۰٫۴۷۵ جاوه غربی
۴۷ پوروکترا ۹۵٫۹۳۴ ۱۶۷٫۱۵۲ ۲۳۹٫۱۵۲ جاوه غربی
۴۸ تگال ۲۲۵٫۶۱۰ ۲۳۴٫۴۲۳ ۲۳۷٫۴۸۰ جاوه مرکزی
۴۹ سیامپی ۴۲٫۷۰۱ ۱۵۲٫۳۳۵ ۲۳۶٫۰۵۶ جاوه غربی
۵۰ رنگاسدنگکلوگ ۳۱٫۰۶۵ ۱۴۱٫۸۳۰ ۲۳۴٫۰۲۶ جاوه غربی
۵۱ کدیری ۲۳۵٫۳۳۳ ۲۳۶٫۳۰۵ ۲۳۳٫۹۶۴ جاوه شرقی
۵۲ سیلیونگسی ۵۶٫۶۵۶ ۱۴۸٫۸۰۴ ۲۳۱٫۳۲۲ جاوه غربی
۵۳ سیبی‌تونگ ۵۱٫۸۲۸ ۱۴۳٫۷۰۵ ۲۲۷٫۹۶۵ جاوه مرکزی
۵۴ پارونگ ۵۳٫۰۲۶ ۱۳۵٫۱۴۸ ۲۲۶٫۶۹۰ جاوه غربی
۵۵ لئو جانن ٫٫ ۱۸۵٫۹۴۱ ۲۲۴٫۱۶۰ کالیمانتان شرقی
۵۶ کوروگ ۳۵٫۰۹۹ ۱۳۸٫۵۶۲ ۲۱۹٫۵۰۸ بانتن
۵۷ پور وکرتو ۲۰۲٫۴۵۲ ۲۱۳٫۳۵۹ ۲۱۸٫۱۸۷ جاوه مرکزی
۵۸ لئوویلیانگ ۲۴٫۹۸۵ ۱۴۱٫۹۷۲ ۲۱۶٫۳۰۰ جاوه غربی
۵۹ سیلاکپ ۲۰۶٫۹۲۸ ۲۱۲٫۸۶۲ ۲۱۴٫۲۰۲ جاوه مرکزی
۶۰ لمبانگ ۴۲٫۰۹۴ ۱۲۹٫۴۸۷ ۲۱۳٫۵۷۶ جاوه غربی
۶۱ سیپوتات ۲۷۰٫۸۱۵ ۱۹۴٫۸۳۴ ۲۱۳٫۱۰۲ بانتن
۶۲ پماتنگ سیانتر ۲۰۳٫۸۲۲ ۲۰۶٫۲۰۰ ۲۰۹٫۹۰۸ سوماترای شمالی
۶۳ پوندوک آرن ۹۲٫۶۷۴ ۱۵۱٫۷۶۸ ۲۰۸٫۱۸۶ بانتن
۶۴ بربس ۸۳٫۰۲۶ ۱۴۴٫۸۶۴ ۲۰۷٫۱۱۱ جاوه مرکزی
۶۵ کاراونگ ۱۴۵٫۰۴۱ ۱۸۰٫۴۵۰ ۲۰۶٫۴۱۶ جاوه غربی
۶۶ سیبی‌نونگ ۱۰۱٫۳۱۷ ۱۵۵٫۲۲۸ ۲۰۳٫۹۱۳ جاوه غربی
۶۷ سیکوپا ۴۰٫۹۰۳ ۱۲۳٫۸۰۶ ۲۰۲٫۳۳۱ بانتن
۶۸ بوجونگ گده ۴۸٫۱۵۱ ۱۲۶٫۰۲۲ ۱۹۵٫۶۷۶ جاوه غربی
۶۹ تمن ۱۰۶٫۹۷۵ ۱۵۴٫۰۴۰ ۱۹۳٫۸۵۱ جاوه مرکزی
۷۰ پالانگ‌کارایا ۹۹٫۶۹۳ ۱۴۸٫۱۹۷ ۱۹۳٫۳۳۵ کالیمانتان مرکزی
۷۱ بانجاران ۲۵٫۹۳۲ ۱۱۶٫۴۵۰ ۱۹۱٫۳۷۷ جاوه غربی
۷۲ پلومبن ۵۵٫۵۷۲ ۱۲۲٫۵۵۱ ۱۹۰٫۸۶۱ جاوه غربی
۷۳ مادیون، اندونزی ۱۶۵٫۸۰۷ ۱۸۰٫۴۹۸ ۱۸۸٫۰۰۲ جاوه شرقی
۷۴ پمالنگ ۱۵۲٫۶۶۷ ۱۷۴٫۲۲۹ ۱۸۷٫۸۶۲ جاوه مرکزی
۷۵ سالاتیگا ۹۸٫۰۱۲ ۱۴۴٫۷۲۱ ۱۸۵٫۱۸۹ جاوه مرکزی
۷۶ Perbaungan ۲۵٫۶۷۳ ۱۱۱٫۸۵۰ ۱۸۱٫۵۳۸ سوماترای شمالی
۷۷ پروبولینگو ۱۷۶٫۹۰۶ ۱۸۰٫۹۶۶ ۱۸۱٫۴۰۲ جاوه شرقی
۷۸ سیسالنگکا ۴۴٫۸۸۶ ۱۱۶٫۶۳۸ ۱۸۰٫۶۳۳ جاوه غربی
۷۹ لاونگ ۴۸٫۴۴۰ ۱۲۲٫۶۱۸ ۱۷۹٫۴۰۸ جاوه شرقی
۸۰ پامولنگ ٫٫ ۱۶۳٫۶۲۰ ۱۷۸٫۹۶۱ جاوه غربی
۸۱ تانجونگ موروا ۷۴٫۶۲۹ ۱۲۴٫۳۵۰ ۱۷۳٫۵۹۹ سوماترای شمالی
۸۲ همپرن پراک ۳۸٫۷۲۳ ۱۰۸٫۳۱۵ ۱۷۲٫۱۰۶ سوماترای شمالی
۸۳ سرانگ ۱۲۲٫۴۲۹ ۱۵۰٫۴۰۱ ۱۷۰٫۵۸۴ بانتن
۸۴ رنسایکک ۲۳٫۳۳۱ ۱۱۴٫۳۶۴ ۱۷۰٫۲۰۸ جاوه غربی
۸۵ سورینگ ۲۲٫۴۹۵ ۱۱۳٫۲۸۶ ۱۶۹٫۳۳۱ جاوه غربی
۸۶ سونگل ۹۲٫۳۴۱ ۱۳۳٫۱۱۰ ۱۶۸٫۸۲۱ سوماترای شمالی
۸۷ لوبوک لینگائو ۵۳٫۶۲۷ ۱۱۱٫۲۲۴ ۱۶۷٫۵۲۴ سوماترای جنوبی
۸۸ پورودادی ۵۹٫۸۸۳ ۱۱۶٫۷۵۹ ۱۶۷٫۴۷۴ جاوه مرکزی
۸۹ گونونگ پوتری ۶۲٫۴۰۶ ۱۱۲٫۴۷۵ ۱۶۴٫۶۰۵ جاوه غربی
۹۰ مترو ۷۳٫۲۵۹ ۱۱۸٫۷۲۵ ۱۶۳٫۷۱۵ Lampung
۹۱ سوکرجا ٫٫ ۱۴۷٫۳۶۲ ۱۶۱٫۱۷۹ جاوه غربی
۹۲ استاناجاپورا ۸۰٫۴۴۵ ۱۲۲٫۲۶۶ ۱۵۹٫۷۶۶ جاوه غربی
۹۳ پاسورئوان ۱۵۲٫۰۷۵ ۱۵۷٫۲۱۵ ۱۵۸٫۷۰۴ جاوه شرقی
۹۴ پاسرکمیس ٫٫ ۱۴۴٫۵۷۰ ۱۵۸٫۱۲۵ بانتن
۹۵ کارنگ تنگاه ۲۸٫۰۶۲ ۱۰۱٫۴۳۰ ۱۵۷٫۷۵۱ جاوه غربی
۹۶ کبومن ۷۶٫۷۴۲ ۱۱۸٫۵۳۸ ۱۵۶٫۳۰۳ جاوه مرکزی
۹۷ دومای، اندونزی ۸۰٫۸۵۹ ۱۱۹٫۳۱۷ ۱۵۴٫۳۷۴ ریائو
۹۸ تانجونگ بالای ۸۱٫۱۶۰ ۱۱۹٫۱۱۲ ۱۵۲٫۸۸۳ سوماترای شمالی
۹۹ گورونتالو ۹۴٫۰۵۸ ۱۲۶٫۴۰۷ ۱۵۱٫۸۰۲ گورونتالو
۱۰۰ سیانجور ۱۱۴٫۳۳۵ ۱۳۶٫۰۷۰ ۱۵۱٫۱۲۵ جاوه غربی
۱۰۱ باتوراجا ۵۲٫۳۰۲ ۱۰۲٫۹۵۰ ۱۵۱٫۰۳۵ سوماترای جنوبی
۱۰۲ سیدوارجو ۷۲٫۵۲۱ ۱۱۳٫۵۲۴ ۱۵۱٫۰۰۹ جاوه شرقی
۱۰۳ وارو ۱۲۴٫۲۸۲ ۱۴۰٫۲۸۵ ۱۵۰٫۱۳۷ جاوه شرقی
۱۰۴ سیکامپک ٫٫ ۱۳۶٫۴۹۶ ۱۴۹٫۲۹۴ جاوه غربی
۱۰۵ سیومس ۱۸۷٫۳۷۹ ۱۵۶٫۳۹۵ ۱۴۸٫۸۱۸ جاوه غربی
۱۰۶ ورو ۸۳٫۸۴۳ ۱۱۸٫۶۹۴ ۱۴۷٫۹۴۷ جاوه غربی
۱۰۷ پسه ۲۹٫۶۹۷ ۸۹٫۶۳۴ ۱۴۶٫۸۳۷ جاوه غربی
۱۰۸ تلوکناگا ۴۱٫۷۱۸ ۹۳٫۵۹۷ ۱۴۶٫۸۲۹ بانتن
۱۰۹ بیتونگ ۷۳٫۳۳۹ ۱۴۵٫۹۱۲ ۱۴۵٫۹۱۲ سولاوسی شمالی
۱۱۰ اونگرن ۴۴٫۵۷۵ ۹۵٫۹۴۹ ۱۴۴٫۸۰۶ جاوه مرکزی
۱۱۱ سیسات ٫٫ ۱۳۲٫۱۷۶ ۱۴۴٫۵۶۹ جاوه غربی
۱۱۲ سینگراجا ۷۵٫۳۳۶ ۱۱۱٫۹۶۹ ۱۴۳٫۵۸۳ بالی
۱۱۳ ادیورنا ۸۲٫۶۲۷ ۱۱۵٫۴۴۲ ۱۴۲٫۳۹۸ جاوه مرکزی
۱۱۴ پرینگسوو ۳۶٫۴۴۴ ۹۲٫۱۵۹ ۱۴۱٫۹۷۹ Lampung
۱۱۵ جایاپورا ۹۴٫۷۴۷ ۱۲۰٫۲۸۳ ۱۴۰٫۷۲۳ Papua
۱۱۶ کیسرن ۷۴٫۶۷۹ ۱۰۸٫۹۰۶ ۱۳۹٫۲۰۰ سوماترای شمالی
۱۱۷ بلینداه ٫٫ ۱۲۷٫۰۳۲ ۱۳۸٫۹۴۳ جاوه غربی
۱۱۸ سوبانگ ۷۳٫۰۲۷ ۱۰۷٫۹۴۱ ۱۳۸٫۴۶۱ جاوه غربی
۱۱۹ ایندرامایو ۵۶٫۴۴۷ ۹۶٫۳۷۸ ۱۳۶٫۰۷۱ جاوه غربی
۱۲۰ پادارالنگ ۶۶٫۴۷۷ ۱۰۲٫۴۹۴ ۱۳۵٫۲۱۴ جاوه غربی
۱۲۱ پایاکومبوش ۵۰٫۴۷۵ ۹۵٫۴۸۵ ۱۳۴٫۸۲۰ سوماترای غربی
۱۲۲ مارتاپورا ۱۰۵٫۱۳۶ ٫٫ ۱۳۴٫۸۱۸ کالیمانتان جنوبی
۱۲۳ بلیتر ۱۱۲٫۹۸۶ ۱۲۶٫۴۵۳ ۱۳۴٫۵۷۰ جاوه شرقی
۱۲۴ پتی ۵۹٫۳۵۲ ۹۷٫۷۶۳ ۱۳۴٫۵۴۴ جاوه مرکزی
۱۲۵ بالارجا ٫٫ ۱۲۲٫۰۰۹ ۱۳۳٫۴۴۹ بانتن
۱۲۶ لومجنگ ۶۹٫۵۵۱ ۱۰۳٫۳۳۶ ۱۳۲٫۷۶۹ جاوه شرقی
۱۲۷ سورنگ ۷۹٫۶۵۷ ٫٫ ۱۳۲٫۷۰۰ Papua
۱۲۸ جومبنگ ۹۲٫۶۰۷ ۱۱۵٫۰۰۷ ۱۳۱٫۱۵۵ جاوه شرقی
۱۲۹ پامانوکان ۳۱٫۴۳۲ ۸۳٫۷۸۰ ۱۳۱٫۰۰۹ جاوه غربی
۱۳۰ تانجونگ پینانگ ۸۹٫۹۱۲ ۱۱۲٫۸۴۶ ۱۳۰٫۷۲۵ جزایر ریائو
۱۳۱ سیلیونی ۲۴٫۴۰۳ ۷۸٫۰۳۱ ۱۳۰٫۶۴۶ جاوه غربی
۱۳۲ کتاپنگ ۳۰٫۴۹۵ ۷۷٫۷۶۵ ۱۳۰٫۵۲۹ جاوه غربی
۱۳۳ رنگکاسبیتونگ ٫٫ ۱۱۸٫۹۵۸ ۱۳۰٫۱۱۲ بانتن
۱۳۴ کلاتن ۱۰۳٫۳۲۷ ۱۱۹٫۳۳۰ ۱۲۹٫۶۸۹ جاوه مرکزی
۱۳۵ تمن ٫٫ ۱۲۳٫۱۳۸ ۱۲۸٫۱۵۷ جاوه شرقی
۱۳۶ بابکان(اندونزی) ٫٫ ۱۱۶٫۹۸۷ ۱۲۷٫۹۵۶ جاوه غربی
۱۳۷ پانگکال پینانگ ۱۰۸٫۳۷۷ ۱۲۰٫۵۳۵ ۱۲۷٫۸۵۴ جزایر بانگکا-بلیتونگ
۱۳۸ کیامیس ٫٫ ۱۱۵٫۸۹۰ ۱۲۶٫۷۵۶ جاوه غربی
۱۳۹ کرسک ۲۰٫۳۳۲ ۷۹٫۷۵۰ ۱۲۶٫۳۸۸ بانتن
۱۴۰ گاروت ۹۵٫۸۱۱ ۱۱۳٫۶۰۵ ۱۲۵٫۸۶۶ جاوه غربی
۱۴۱ کدونگوونی ۷۶٫۹۴۸ ۱۰۲٫۹۴۶ ۱۲۳٫۳۷۸ جاوه مرکزی
۱۴۲ سوکراجا ٫٫ ۱۱۲٫۴۳۸ ۱۲۲٫۹۸۰ جاوه غربی
۱۴۳ پانگکاه ۶۳٫۷۴۳ ۹۴٫۷۴۰ ۱۲۱٫۷۷۱ جاوه مرکزی
۱۴۴ سپتان ٫٫ ۱۱۱٫۰۱۸ ۱۲۱٫۴۲۷ بانتن
۱۴۵ باتنگ ۷۸٫۷۳۶ ۱۰۲٫۶۷۲ ۱۲۰٫۹۷۰ جاوه مرکزی
۱۴۶ پره پره ۸۴٫۰۹۳ ۱۰۳٫۶۵۱ ۱۱۷٫۶۴۷ سولاوسی جنوبی
۱۴۷ تبینگ تینگی ۱۱۶٫۷۴۹ ۱۱۷٫۳۴۶ ۱۱۷٫۱۲۷ سوماترای شمالی
۱۴۸ تانجونگ بالای-مرال ۵۶٫۹۹۷ ٫٫ ۱۱۷٫۰۶۲ ریائو
۱۴۹ ساونگن ۹۱٫۱۳۴ ٫٫ ۱۱۶٫۹۴۷ جاوه غربی
۱۵۰ ارجاوینانگون ۵۳٫۵۶۱ ۸۵٫۴۴۴ ۱۱۵٫۳۰۸ جاوه غربی
۱۵۱ موجوکرتو ۹۶٫۶۲۶ ۱۰۷٫۶۹۷ ۱۱۴٫۲۹۵ جاوه شرقی
۱۵۲ سیپارای ۱۱۱٫۴۶۷ ۱۱۳٫۷۴۵ ۱۱۴٫۰۵۲ جاوه غربی
۱۵۳ کمنگ ٫٫ ۱۰۴٫۰۷۵ ۱۱۳٫۸۳۳ جاوه غربی
۱۵۴ پوروورجو ۵۶٫۳۵۵ ۸۶٫۴۸۴ ۱۱۳٫۵۵۳ جاوه مرکزی
۱۵۵ کیساروا ۵۳٫۴۱۷ ۸۴٫۳۱۵ ۱۱۲٫۹۸۵ جاوه غربی
۱۵۶ سیربون اوتارا ۲۲٫۳۸۴ ۶۸٫۴۶۰ ۱۱۲٫۷۲۷ جاوه غربی
۱۵۷ سیتوروپ ۱۰۵٫۰۷۹ ۱۰۸٫۹۰۲ ۱۱۰٫۳۲۷ جاوه غربی
۱۵۸ بانیووانگی ۸۹٫۸۷۷ ۱۰۲٫۴۲۲ ۱۱۰٫۳۱۳ جاوه شرقی
۱۵۹ سونگایپنوح ۳۰٫۶۴۶ ۶۸٫۴۲۶ ۱۱۰٫۳۰۳ Jambi
۱۶۰ پرابومولیح ۶۲٫۹۷۰ ۸۸٫۶۱۴ ۱۰۹٫۹۹۰ سوماترای جنوبی
۱۶۱ ماگلانگ ۱۲۳٫۱۵۶ ۱۱۵٫۵۹۴ ۱۰۹٫۴۹۶ جاوه مرکزی
۱۶۲ سیارک ۷۷۲ ٫٫ ۹۸٫۵۷۰ ۱۰۷٫۷۱۳ سولاوسی جنوبی
۱۶۳ سومبر ۲۹٫۷۷۵ ۶۷٫۷۵۰ ۱۰۷٫۲۵۳ جاوه غربی
۱۶۴ بونتانگ ۶۶٫۸۴۲ ٫٫ ۱۰۷٫۱۱۱ کالیمانتان شرقی
۱۶۵ نگامپراه ٫٫ ۹۷٫۴۴۹ ۱۰۶٫۵۸۶ جاوه غربی
۱۶۶ گروگول ۶۳٫۹۰۲ ۸۷٫۴۱۸ ۱۰۶٫۳۳۳ جاوه مرکزی
۱۶۷ پاندگلانگ ۳۰٫۶۶۶ ۶۷٫۷۱۱ ۱۰۵٫۴۲۴ بانتن
۱۶۸ رانتاوپراپات ۸۳٫۹۱۲ ٫٫ ۱۰۵٫۳۷۹ سوماترای شمالی
۱۶۹ بلاوان ۸۳٫۶۶۶ ٫٫ ۱۰۵٫۰۷۰ سوماترای شمالی
۱۷۰ سینگ‌کوانگ ۷۹٫۲۶۰ ۹۴٫۰۰۹ ۱۰۴٫۷۹۸ کالیمانتان غربی
۱۷۱ تالانگ ۶۲٫۱۵۷ ۸۵٫۶۷۷ ۱۰۴٫۷۴۱ جاوه مرکزی
۱۷۲ ترنیت ۸۳٫۵۶۷ ۹۵٫۹۲۱ ۱۰۳٫۹۲۸ ملوک شمالی
۱۷۳ دپوک ۱۰۶٫۸۲۵ ۱۰۵٫۹۷۴ ۱۰۳٫۶۸۲ یوگیاکارتا
۱۷۴ کیکارانگ ۱۲۹٫۰۵۳ ۱۱۳٫۶۳۹ ۱۰۳٫۳۰۸ جاوه غربی
۱۷۵ پادانگ پاریامن ۳۶٫۹۴۷ ۷۱٫۷۲۰ ۱۰۲٫۶۷۹ سوماترای غربی
۱۷۶ وونوزوبو ۴۲٫۶۱۵ ۷۲٫۷۸۵ ۱۰۲٫۶۲۰ جاوه مرکزی
۱۷۷ بوکیت تینگی ۷۲٫۰۹۳ ۸۹٫۳۹۳ ۱۰۲٫۵۲۱ سوماترای غربی
۱۷۸ دوکوهتوری ۷۰٫۸۵۵ ۸۸٫۷۹۶ ۱۰۱٫۸۹۴ جاوه مرکزی
۱۷۹ پدانگ سیدمپوان ۹۱٫۱۵۳ ۹۷٫۵۰۵ ۱۰۱٫۴۴۳ سوماترای شمالی
۱۸۰ سیلدوگ ٫٫ ۹۲٫۳۵۵ ۱۰۱٫۰۱۴ جاوه غربی
۱۸۱ تاراکان ۷۵٫۵۰۸ ۸۹٫۱۶۱ ۱۰۰٫۴۸۸ کالیمانتان شرقی
۱۸۲ ماجالنگکا ۲۸٫۸۶۴ ۶۴٫۱۵۲ ۱۰۰٫۳۴۲ جاوه غربی
۱۸۳ پامه‌کاسان ۴۸٫۶۵۴ ۷۵٫۶۴۱ ۱۰۰٫۱۶۷ جاوه شرقی
۱۸۴ تمبیلاهان ۴۷٫۹۰۰ ۷۴٫۶۰۱ ۱۰۰٫۰۵۹ ریائو

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش