شهرهای باستانی و تاریخی ایران

این فهرست شامل شهرهایی است که در گذشته در ایران وجود داشته‌اند اما یا امروزه تنها ویرانه‌های آن‌ها برجاست (مانند تخت جمشید) ویا تنها نامی از آن‌ها در کتاب‌ها باقی مانده‌است (مانند کرج ابودلف).

ویرانه‌های بیشاپور در کازرون
تخت جمشید در مرودشت
بندر سیراف
شهر سوخته در زابل

فهرست شهرهای باستانی و تاریخی ایرانویرایش

پانویسویرایش