فهرست شهرهای ترینیداد و توباگو

فهرست شهرهای ترینیداد و توباگو.

فهرست شهرهای ترینیداد و توباگو
Rang شهر جمعیت تقسیمات کشوری
سرشماری سال ۲۰۰۰ تخمین سال ۲۰۰۵
۱. چاگواناس ۶۱٫۸۹۷ ۶۶٫۲۳۵ چاگواناس
۲. سان فرناندو ۴۸٫۷۸۴ ۴۹٫۶۳۰ سان فرناندو (ترینیداد و توباگو)
۳. پرت آو اسپاین ۳۷٫۹۶۵ ۳۸٫۴۵۰ پرت آو اسپاین
۴. آریما ۲۸٫۳۱۰ ۳۰٫۶۹۵ آریما
۵. مارابلا k.A. ۲۶٫۷۰۰ پرنسس تاون
۶. پوینت فورتین ۱۷٫۷۵۵ ۱۷٫۶۲۵ پوینت فورتین
۷. موروانت ۱۵٫۳۶۶ ۱۵٫۷۰۰ سن خوآن-لاونتویل
۸. تاکاریگوآ k.A. ۱۵٫۰۶۷ توناپونا-پیارکو
۹. توناپونا ۱۳٫۵۷۹ ۱۴٫۶۱۴ توناپونا-پیارکو
۱۰. سن خوآن ۱۳٫۷۹۷ ۱۴٫۰۹۷ سن خوآن-لاونتویل
۱۱. سانگره گرانده ۱۲٫۴۳۶ ۱۳٫۶۰۱ سانگره گرانده
۱۲. پنیال ۱۲٫۲۸۱ ۱۲٫۸۰۲ پنیال دبه
۱۳. لا هورکوئتا ۱۱٫۸۳۲ ۱۲٫۷۳۴ توآپونا-پیارکو
۱۴. آروکا k.A. ۱۲٫۰۵۴ توآپونا-پیارکو
۱۵. لاونتویل ۱۰٫۵۷۶ ۱۰٫۸۰۶ سن خوآن لاونتویل
۱۶. لا رومن ۹٫۵۹۸ ۱۰٫۰۰۵ پنیال دبه
۱۷. گاسپاریلو ۹٫۵۹۶ ۹٫۹۳۷ کووا-تاپاکیته-تالپبارو
۱۸. پتی ولی ۸٫۱۴۰ ۸٫۶۲۱ دیگو مارتین
۱۹. پرنسس تاون ۷٫۰۶۲ ۷٫۰۶۱ پرنسس تاون
۲۰. سیپاریا ۵٫۶۸۰ ۵٫۵۳۰ سیپاریا
۲۱. سنت جوزف k.A. ۴٫۹۰۴ سن خوآن-لاونتویل
۲۲. موکوراپو k.A. ۴٫۳۴۲ دیگو مارتین
۲۳. تاباکیته k.A. ۳٫۳۱۴ کووا-تاباکیته-تالپارو
۲۴. دبه k.A. ۳٫۱۲۷ پنیال دبه
۲۵. بیچه k.A. ۲٫۸۴۴ سانگره گرانده
۲۶. کووا ۲٫۷۳۹ ۲٫۸۳۶ کووا-تاباکیته-تالپارو
۲۷. ریو کلارو ۱٫۴۹۵ ۱٫۳۹۹ مایارو-ریو کلارو
۲۸. اسکاربارو ۹۸۰ ۱٫۰۳۶ توباگو

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش