فهرست‌های شهرهای جهان

فهرست
(تغییرمسیر از فهرست شهرهای جهان)

Crystal Clear app clock-orange.svg در حال پیشرفت است

در این صفحه فهرستی از شهرهای جهان به تفکیک کشور آمده‌است. برای هر کشور نخست پایتخت آن (بی‌توجه به جمعیت آن) و سپس پر جمعیت‌ترین شهرهای آن ذکر شده‌است.

توجه کنید که پیشوند هایی مانند جمهوری ابتدای نام در نظر گرفته نمی شوند، همچنین پیشوند جمهوری به صورت ج. خلاصه شده است. به طور مثال جمهوری اسلامی ایران به صورت ج.اسلامی ایران و در بخشI نمایش داده می شود.

محتویات

بیشترویرایش

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

Wویرایش

Yویرایش

Zویرایش