فهرست شهرهای سرزمین‌های فلسطین

(تغییرمسیر از فهرست شهرهای فلسطین)

فهرست شهرهای سرزمین‌های فلسطین به موارد زیر اشاره دارد:

شهرهای کرانه باختری رود اردن
شهرهای نوار غزه

جستارهای وابسته ویرایش