فهرست شهرهای فلوریدا

بر پایه سرشماری سال ۲۰۰۷، در ایالت فلوریدا در آمریکا تعداد ۲۸۳ شهر، ۱۰۸ شهرک، و ۱۹ روستا وجود دارند. این مناطق مسکونی در میان ۶۷ شهرستان پخش شده‌اند.[۱]

رتبه نام شهرستان جمعیت
(۲۰۱۰)[۲][۳]
مساحت[۴] دولت[۳] عنوان[۳] سال[۳]
۱۶۸ آلاچوا آلاچوا ۹٬۰۵۹ ۷۵٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۵
۳۷۰ الفورد جکسون ۴۸۹ ۳٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۱۱
۶۱ آلتامونت اسپرینگز سمینول ۴۱٬۴۹۶ ۲۴٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۰
۳۶۸ آلثا کلهون ۵۳۶ ۳٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۶
۳۰۹ آنا ماریا، فلوریدا ماناتی ۱٬۵۰۳ ۲٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۲۳
۲۷۵ آپالاچیکولاCounty seat فرانکلین ۲٬۲۳۱ ۶٫۹ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۳۱
۱۲۴ آپوپکا اورنج ۱۴٬۶۲۵ ۶۴٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۸۲
۱۷۸ آرکادیاCounty seat دوسوتو ۷٬۶۳۷ ۱۰٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۸۶
۳۲۴ آرچر آلاچوا ۱٬۱۱۸ ۶٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۵۰
۲۹۳ آستاتولا لیک ۱٬۸۱۰ ۵٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۷
۱۴۰ آتلانتیک بیچ دووال ۱۲٬۶۵۵ ۳۳٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۶
۲۸۳ آتلانتیس پام بیچ ۲٬۰۰۵ ۳٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۹
۱۳۴ اوبورن‌دیل پولک ۱۳٬۵۰۷ ۲۴٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۱
۷۰ اونتورا میامی-دید ۳۵٬۷۶۲ ۹٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۵
۱۷۰ آوون پارک هایلندز ۸٬۸۳۶ ۱۴٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۹۱
۲۶۵ بال هاربر میامی-دید ۲٬۵۱۳ ۱٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۴۶
۳۱۴ بالدوین دووال ۱٬۴۲۵ ۵٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۷۶
۱۱۴ بارتاوCounty seat پولک ۱۷٬۲۹۸ ۱۳۵٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۲
۴۰۲ بسکام جکسون ۱۲۱ ۰٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۱
۲۰۵ بی هاربر آیلندز میامی-دید ۵٬۶۲۸ ۱٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۴۷
۴۰۵ بی لیک اورنج ۴۷ ۵۴٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۷
۳۷۳ بل گیل‌کرایست ۴۵۶ ۴٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۰۳
۱۱۳ بل گلید پام بیچ ۱۷٬۴۶۷ ۱۲٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۸
۱۹۹ بل آیل اورنج ۵٬۹۸۸ ۱۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۴
۲۳۱ بل‌ایر پاینلاس ۳٬۸۶۹ ۷٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۴
۳۰۵ بل‌ایر بیچ پاینلاس ۱٬۵۶۰ ۴٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۰
۲۸۲ بل‌ایر بلافس پاینلاس ۲٬۰۳۱ ۱٫۶ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۶۳
۴۰۳ بل‌ایر شور پاینلاس ۱۰۹ ۱٫۱ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۵
۲۲۱ بل‌ویو ماریون ۴٬۴۹۲ ۴٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۸۵
۳۸۵ بورلی بیچ فلگلر ۳۳۸ ۱٫۰ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۵
۲۴۶ بیسکین پارک میامی-دید ۳٬۰۵۵ ۱٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر روستا ۱۹۳۳
۲۶۴ بلاونتس‌تاونCounty seat کلهون ۲٬۵۱۴ ۸٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۳
۲۷ بوکا راتون پام بیچ ۸۴٬۳۹۲ ۷۵٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۵۶ بونیفیCounty seat هلمز ۲٬۷۹۳ ۹٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۸۶
۵۷ بونیتا اسپرینگز لی ۴۳٬۹۱۴ ۱۰۶٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۹
۲۵۲ بولینگ گرین هاردی ۲٬۹۳۰ ۳٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۷
۳۲ بوینتون بیچ پام بیچ ۶۸٬۲۱۷ ۴۲٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۷
۵۲ برادنتونCounty seat ماناتی ۴۹٬۵۴۶ ۳۷٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۰۳
۳۱۹ برادنتون بیچ ماناتی ۱٬۱۷۱ ۲٫۸ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۲
۳۴۹ برانفورد سوانی ۷۱۲ ۲٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۱۵
۳۶۱ برینی بریزز پام بیچ ۶۰۱ ۰٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۳
۳۲۹ بریستولCounty seat لیبرتی ۹۹۶ ۴٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۵۸
۳۲۵ برانسونCounty seat لوی ۱٬۱۱۳ ۱۰٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۱
۳۸۴ بروکر بردفورد ۳۳۸ ۱٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۲
۱۷۷ بروکس‌ویل، فلوریداCounty seat هرناندو ۷٬۷۱۹ ۱۲٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۵۶
۲۶۰ بانل، فلوریداCounty seat فلگلر ۲٬۶۷۶ ۱۲٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۳
۲۶۹ بوش‌نل، فلوریداCounty seat سامتر ۲٬۴۱۸ ۶٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۱
۳۲۳ کلاهان ناساو ۱٬۱۲۳ ۳٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۱۱
۱۲۵ کال‌اوی، فلوریدا بی ۱۴٬۴۰۵ ۱۵٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۹۶
۳۹۵ کمپبلتون جکسون ۲۳۰ ۲٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۵
۱۶۳ کیپ کاناورال بریوارد ۹٬۹۱۲ ۶٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۳
۱۱ کیپ کورال لی ۱۵۴٬۶۶۸ ۳۱۰٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۷۰
۲۵۷ کارابل فرانکلین ۲٬۷۷۸ ۱۲٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۹۳
۳۷۶ کری‌ویل فرانکلین ۴۱۱ ۸٫۱ کیلومتر مربع Council شهرک ۱۹۶۵
۸۸ کسلبری سمینول ۲۶٬۲۴۱ ۱۸٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۰
۳۵۱ سیدار کی لوی ۷۰۲ ۵٫۳ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۲۳
۳۳۰ سنتر هیل سامتر ۹۸۸ ۴٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۵
۳۰۰ سنچری اسکامبیا ۱٬۶۹۸ ۸٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۵
۲۳۷ چاتاهوچی گدسن ۳٬۶۵۲ ۱۴٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۱
۲۷۴ چیفلند لوی ۲٬۲۴۵ ۱۰٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۳
۲۳۸ چیپلیCounty seat واشنگتن ۳٬۶۰۵ ۱۰٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۰۱
۳۸۱ سینکو بایو اوکالوسا ۳۸۳ ۰٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۰
۱۶ کلیرواترCounty seat پاینلاس ۱۰۷٬۶۹۷ ۹۷٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۹۱
۸۴ کلرمونت لیک ۲۸٬۷۴۲ ۲۹٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۶
۱۸۱ کلویستون هندری ۷٬۱۵۵ ۱۲٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۴۰۰ کلاود لیک پام بیچ ۱۴۷ ۰٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۸
۱۱۵ کوکو بریوارد ۱۷٬۱۴۰ ۲۴٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۹۵
۱۵۴ کوکو بیچ بریوارد ۱۱٬۲۳۱ ۳۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۴۹ کوکونات کریک برووارد ۵۲٬۹۰۹ ۳۰٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۷
۳۵۰ کلمن سامتر ۷۰۳ ۳٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۰۸
۸۵ کوپر سیتی برووارد ۲۸٬۵۴۷ ۱۷٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۵۵ کورال گیبلز میامی-دید ۴۶٬۷۸۰ ۹۶٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۱۵ کورال اسپرینگز برووارد ۱۲۱٬۴۹۲ ۶۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۳
۳۳۲ کاتوندیل جکسون ۹۳۳ ۴٫۴ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۰۵
۳۰۳ کرسنت سیتی پوتنام ۱٬۵۷۷ ۵٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۳
۹۹ کرست‌ویوCounty seat اوکالوسا ۲۰٬۹۷۸ ۳۳٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۱۶
۲۹۸ کراس سیتیCounty seat دیکسی ۱٬۷۲۸ ۴٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۴
۲۴۴ کریستال ریور سیتروس ۳٬۱۰۸ ۱۶٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۳
۶۴ کاتلر بی میامی-دید ۴۰٬۲۸۶ ۱۲٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۲۰۰۵
۱۹۱ دید سیتیCounty seat پسکو ۶٬۴۳۷ ۸٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۹
۸۲ دانیا بیچ برووارد ۲۹٬۶۳۹ ۱۶٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۴
۲۵۴ دون‌پورت پولک ۲٬۸۸۸ ۴٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۵
۲۲ دیوی برووارد ۹۱٬۹۹۲ ۸۸٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۲۵
۳۶ دیتونا بیچ ولوسیا ۶۱٬۰۰۵ ۱۶۸٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۷۶
۲۲۶ دیتونا بیچ شورز ولوسیا ۴٬۲۴۷ ۲٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۰
۱۰۷ دوباری ولوسیا ۱۹٬۳۲۰ ۵۵٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۳
۳۱ دیرفیلد بیچ برووارد ۷۵٬۰۱۸ ۳۸٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۱۱ دوفونیاک اسپرینگزCounty seat والتون ۵٬۱۷۷ ۲۹٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۱
۸۷ دولندCounty seat ولوسیا ۲۷٬۰۳۱ ۴۱٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۲
۳۷ دلری بیچ پام بیچ ۶۰٬۵۲۲ ۴۱٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۱
۲۴ دلتونا ولوسیا ۸۵٬۱۸۲ ۱۰۶٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۹۵
۱۴۴ دستین اوکالوسا ۱۲٬۳۰۵ ۲۱٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۸۴
۵۶ دورال میامی-دید ۴۵٬۷۰۴ ۳۵٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۲۰۰۳
۲۳۶ داندی پولک ۳٬۷۱۷ ۱۱٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۵
۷۱ داندین پاینلاس ۳۵٬۳۲۱ ۷۳٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۹۹
۲۹۷ دانلون ماریون ۱٬۷۳۳ ۱۹٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۹۱
۲۷۳ ایگل لیک پولک ۲٬۲۵۵ ۳٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۱
۲۷۹ ایتون‌ویل اورنج ۲٬۱۵۹ ۲٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۸۷
۳۸۹ ابرو واشنگتن ۲۷۰ ۸٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۷
۱۰۱ اجواتر ولوسیا ۲۰٬۷۵۰ ۲۶٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۴
۲۶۷ اجوود اورنج ۲٬۵۰۳ ۳٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۶۹
۲۷۱ ال پورتال میامی-دید ۲٬۳۲۵ ۱٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۳۷
۳۸۲ استو هلمز ۳۶۴ ۶٫۱ کیلومتر مربع Council شهر ۱۸۸۳
۱۰۹ اوستیس لیک ۱۸٬۵۵۸ ۲۴٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۳
۳۷۸ اورگلیدز سیتی کولیر ۴۰۰ ۳٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۵۳
۳۴۶ فنینگ اسپرینگز گیل‌کرایست
لوی
۷۶۴ ۹٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۶۵
۲۱۰ فلس‌مر ایندین ریور ۵٬۱۹۷ ۱۴٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۱
۱۵۲ فرناندینا بیچCounty seat ناساو ۱۱٬۴۸۷ ۲۷٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۵
۲۲۲ فلگلر بیچ فلگلر ۴٬۴۸۴ ۱۰٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۱۵۳ فلوریدا سیتی میامی-دید ۱۱٬۲۴۵ ۱۸٫۳ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۱۴
۸ فورت لادردیل، فلوریداCounty seat برووارد ۱۶۶٬۰۳۹ ۹۳٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۱
۲۰۶ فورت مید پولک ۵٬۶۲۶ ۱۳٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۵
۳۵ فورت مایرزCounty seat لی ۶۲٬۲۹۸ ۱۰۴٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۶
۱۹۳ فورت مایرز بیچ لی ۶٬۲۷۷ ۱۵٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۹۵
۵۹ فورت پیرسCounty seat سنت لوسی ۴۱٬۵۹۰ ۵۳٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۱
۱۰۶ فورت والتون بیچ اوکالوسا ۱۹٬۵۰۷ ۲۱٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۴۱
۳۶۶ فورت وایت کلمبیا ۵۶۷ ۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۸۴
۲۹۵ فریپورت والتون ۱٬۷۸۷ ۲۸٫۰ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۶۳
۲۵۰ فراست‌پروف پولک ۲٬۹۹۲ ۶٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۱
۲۲۶ فروتلند پارک لیک ۴٬۰۷۸ ۹٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۷
۱۳ گینس‌ویلCounty seat آلاچوا ۱۲۴٬۴۳۳ ۱۲۷٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۶۹
۳۹۶ گلن ریج پام بیچ ۲۱۹ ۰٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۴۷
۳۳۳ گلدن بیچ میامی-دید ۹۱۹ ۱٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۹
۳۹۲ گلف پام بیچ ۲۵۲ ۲٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۵۷
۲۷۲ گریس‌ویل جکسون ۲٬۲۷۸ ۱۱٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۲
۳۳۶ گرند ریج جکسون ۸۹۲ ۵٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۱
۲۳۳ گرنت-والکاریا بریوارد ۳٬۸۵۰ ۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۲۰۰۶
۱۸۶ گرین کوو اسپرینگزCounty seat کلی ۶٬۹۰۸ ۲۴٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۷۴
۶۶ گرین‌اکرز پام بیچ ۳۷٬۵۷۳ ۱۲٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۶
۳۶۰ گرینزبورو گدسن ۶۰۲ ۲٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۱۱
۳۳۹ گرین‌ویل مدیسون ۸۴۳ ۳٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۰۷
۳۵۳ گرینوود جکسون ۶۸۶ ۱۲٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۷
۳۱۲ گرتنا گدسن ۱٬۴۶۰ ۴٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۸
۱۷۲ گروولند لیک ۸٬۷۲۹ ۷٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۲
۲۰۱ گالف بریز سانتا روزا ۵٬۷۶۳ ۶۱٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۱
۳۴۳ گالف استریم پام بیچ ۷۸۶ ۲٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۲۵
۱۴۶ گالف‌پورت پاینلاس ۱۲٬۰۲۹ ۹٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۰
۱۰۳ هینز سیتی پولک ۲۰٬۵۳۵ ۲۳٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۴
۶۷ هالاندیل بیچ برووارد ۳۷٬۱۱۳ ۱۱٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۷
۲۸۷ همپتون بردفورد ۱٬۹۳۵ ۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۷۰
۳۶۵ هستینگز سنت جانز ۵۸۰ ۱٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۰۹
۲۹۲ هاوانا، فلوریدا گدسن ۱٬۸۱۱ ۴٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۰۷
۲۹۱ هاورهیل، فلوریدا پام بیچ ۱٬۸۷۳ ۱٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۰
۳۱۵ هاوثورن، فلوریدا آلاچوا ۱٬۴۱۷ ۱۲٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۱
۶ هیالیا، فلوریدا میامی-دید ۲۲۵٬۴۶۱ ۵۱٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۵
۹۷ هیالیا گاردنز، فلوریدا میامی-دید ۲۱٬۷۴۴ ۶٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۴۸
۲۰۹ های اسپرینگز، فلوریدا آلاچوا ۵٬۳۵۰ ۴۷٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۹۲
۲۲۹ هایلند بیچ، فلوریدا پام بیچ ۳٬۹۸۸ ۲٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۴۹
۳۹۰ هایلند پارک، فلوریدا پولک ۲۵۸ ۱٫۹ کیلومتر مربع شهردار-هیئت روستا ۱۹۲۷
۳۸۸ هیلکرست هایتس، فلوریدا پولک ۲۸۰ ۰٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۲۳
۲۵۱ هیلیارد، فلوریدا ناساو ۲٬۹۳۹ ۱۴٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۷
۲۹۰ هیلسبورو بیچ، فلوریدا برووارد ۱٬۸۷۵ ۴٫۲ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۳۹
۱۴۹ هولی هیل، فلوریدا ولوسیا ۱۱٬۶۵۹ ۱۱٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۱
۱۲ هالیوود، فلوریدا برووارد ۱۴۱٬۲۰۲ ۷۹٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۳۴ هلمز بیچ، فلوریدا ماناتی ۳٬۸۳۶ ۴٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۰
۳۸ هومستد، فلوریدا میامی-دید ۶۰٬۵۱۲ ۳۷٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۳
۳۹۹ هورسشو بیچ، فلوریدا دیکسی ۱۸۰ ۰٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۳
۳۲۶ هاوی-این-د-هیلز، فلوریدا لیک ۱٬۰۹۸ ۴٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۵
۲۶۳ هیپولوکسو، فلوریدا پام بیچ ۲٬۵۹۱ ۲٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۵
۲۴۹ ایندیالانتیک، فلوریدا بریوارد ۳٬۰۰۳ ۳٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۲
۴۰۴ ایندین کریک، فلوریدا میامی-دید ۸۶ ۱٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۳۹
۱۷۵ ایندین هاربر بیچ، فلوریدا بریوارد ۸٬۲۲۵ ۶٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۵
۲۳۰ ایندین ریور شورز، فلوریدا ایندین ریور ۳٬۹۰۱ ۱۸٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۳
۲۲۷ ایندین راکس بیچ، فلوریدا پاینلاس ۴٬۱۱۳ ۳٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۶
۲۹۶ ایندین شورز، فلوریدا پاینلاس ۱٬۷۶۸ ۲٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۹
۳۰۲ اینگلیس، فلوریدا لوی ۱٬۶۶۱ ۹٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۶
۳۰۶ اینترلچن، فلوریدا پوتنام ۱٬۵۵۹ ۱۶٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۸۸
۱۸۰ اینورنس، فلوریداCounty seat سیتروس ۷٬۲۱۰ ۲۱٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۹
۱۹۵ ایسلامورادا، فلوریدا مونرو ۶٬۱۱۹ ۱۸٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۹۷
۴۰۷ ایسلاندیا، فلوریدا میامی-دید ۱۸ ۱۷۱٫۹ کیلومتر مربع None شهر ۱۹۶۰
۱ جکسون‌ویلCounty seat دووال ۸۲۳٬۳۱۶ ۲٬۲۹۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۳۲
۹۸ جکسون‌ویل بیچ، فلوریدا دووال ۲۱٬۳۶۲ ۵۶٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۷
۳۹۳ جیکاب سیتی، فلوریدا جکسون ۲۵۰ ۸٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۸۳
۱۶۷ جسپر، فلوریداCounty seat همیلتون ۹٬۱۰۲ ۵٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۵۸
۳۶۹ جی، فلوریدا سانتا روزا ۵۳۳ ۴٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۳۹
۳۳۷ جنینگز، فلوریدا همیلتون ۸۷۸ ۴٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۰۰
۲۴۲ جونو بیچ، فلوریدا پام بیچ ۳٬۱۷۶ ۴٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۳
۴۵ جوپیتر پام بیچ ۵۵٬۱۵۶ ۵۴٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۵
۳۷۸ جوپیتر اینلت کالونی، فلوریدا پام بیچ ۴۰۰ ۰٫۶ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۹
۳۴۱ جوپیتر آیلند، فلوریدا مارتین ۸۱۷ ۹٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۵۳
۲۲۳ کنت سیتی، فلوریدا پاینلاس ۴٬۳۴۷ ۱٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۷
۱۴۳ کی بیسکین، فلوریدا میامی-دید ۱۲٬۳۴۴ ۳٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۹۱
۳۴۲ کی کالونی بیچ، فلوریدا مونرو ۷۹۷ ۱٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۷
۹۰ کی وست، فلوریداCounty seat مونرو ۲۴٬۶۴۹ ۱۹٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۸
۳۰۸ کی‌استون هایتس، فلوریدا بردفورد
کلی
۱٬۵۱۷ ۱۲٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۴۰ کیسیمیCounty seat اوسئولا، فلوریدا ۵۹٬۶۸۲ ۴۴٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۳
۲۱۹ لابل، فلوریداCounty seat هندری ۴٬۶۴۰ ۹٫۲ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۲۵
۲۸۸ لا کروس، فلوریدا آلاچوا ۱٬۸۹۷ ۳٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۷
۱۲۸ لیدی لیک، فلوریدا لیک ۱۳٬۹۲۶ ۱۷٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۸۸۳
۲۱۴ لیک الفرد، فلوریدا پولک ۵٬۰۱۵ ۲۲٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۸
۴۱۰ لیک بوئنا ویستا، فلوریدا اورنج ۱۰ ۱۲٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۷
۲۷۷ لیک باتلر، فلوریداCounty seat یونیون ۲٬۱۹۰ ۴٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۹۳
۱۴۵ لیک سیتی، فلوریداCounty seat کلمبیا ۱۲٬۰۴۶ ۲۸٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۵۹
۲۴۰ لیک کلارک شورز، فلوریدا پام بیچ ۳٬۳۷۶ ۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۷
۳۱۸ لیک همیلتون، فلوریدا پولک ۱٬۲۳۱ ۱۰٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۵
۲۵۳ لیک هلن، فلوریدا ولوسیا ۲٬۹۰۸ ۱۱٫۲ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۸۸
۱۲۹ لیک مری، فلوریدا سمینول ۱۳٬۸۲۲ ۲۵٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۷۳
۱۷۶ لیک پارک، فلوریدا پام بیچ ۸٬۱۵۵ ۶٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۲۱
۲۷۶ لیک پلسید، فلوریدا هایلندز ۲٬۲۲۳ ۷٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۷
۱۲۶ لیک ویلز، فلوریدا پولک ۱۴٬۲۲۵ ۳۶٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۷
۷۳ لیک ورث، فلوریدا پام بیچ ۳۴٬۹۱۰ ۱۶٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۲
۲۱ لیک‌لند، فلوریدا پولک ۹۷٬۵۳۰ ۱۹۲٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۵
۱۵۹ لانتانا پالم بیچ، فلوریدا ۱۰٬۴۲۳ ۷٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۱
۲۸ لارگو، فلوریدا پاینلاس ۷۷٬۶۴۸ ۴۱٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۵
۸۰ لودردیل لیکس، فلوریدا برووارد ۳۲٬۵۹۳ ۹٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۱
۱۹۸ لودردیل-بای-د-سی، فلوریدا برووارد ۶٬۰۵۶ ۳٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۲۴
۳۳ لودرهیل، فلوریدا برووارد ۶۶٬۸۸۷ ۱۹٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۳۶۷ لورل هیل، فلوریدا اوکالوسا ۵۳۷ ۸٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۰۵
۳۳۸ لاوتی، فلوریدا بردفورد ۸۵۳ ۳٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۰۵
۳۹۸ لیتون، فلوریدا مونرو ۱۸۴ ۰٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۶۳
۴۰۶ لیزی لیک، فلوریدا برووارد ۲۴ ۰٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر روستا ۱۹۵۳
۳۸۳ لی، فلوریدا مدیسون ۳۵۲ ۳٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۰۹
۱۰۴ لیسبرگ لیک ۲۰٬۱۱۷ ۶۳٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۷۵
۱۶۱ لایتهاوس پوینت، فلوریدا برووارد ۱۰٬۳۴۴ ۶٫۲ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۶
۱۸۸ لایو اوکCounty seat سوانی ۶٬۸۵۰ ۲۹٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۷۸
۱۸۷ لانگبوت کی، فلوریدا ماناتی
ساراسوتا
۶٬۸۸۸ ۴۴٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۵۵
۱۳۱ لانگ‌وود، فلوریدا سمینول ۱۳٬۶۵۷ ۱۴٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۷۵
۲۴۱ لوکساهاتچی گرووز، فلوریدا پام بیچ ۳٬۱۸۰ ۳۲٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۲۰۰۶
۱۱۰ لین هیون، فلوریدا بی ۱۸٬۴۹۳ ۲۴٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۳
۱۹۲ مک‌کلنیCounty seat بیکر ۶٬۳۷۴ ۸٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۳۹
۲۲۵ مادیرا بیچ پاینلاس ۴٬۲۶۳ ۸٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۷
۲۵۵ مدیسونCounty seat مدیسون ۲٬۸۴۳ ۶٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۵
۱۲۱ میت‌لند اورنج ۱۵٬۷۵۱ ۱۴٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۹
۲۵۹ مالابار بریوارد ۲٬۷۵۷ ۳۴٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۲
۲۸۱ مالون جکسون ۲٬۰۸۸ ۸٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۱۱
۳۷۷ مانالپان پام بیچ ۴۰۶ ۶٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۳۱
۲۸۹ مانگونیا پارک پام بیچ ۱٬۸۸۸ ۱٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۴۷
۱۷۴ ماراتون مونرو ۸٬۲۹۷ ۲۵٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۹
۱۲۰ مارکو آیلند کولیر ۱۶٬۴۱۳ ۴۴٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۷
۴۸ مارگیت برووارد ۵۳٬۲۸۴ ۲۳٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۵
۱۹۷ ماریاناCounty seat جکسون ۶٬۱۰۲ ۲۰٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۵
۴۰۸ مرین‌لند فلگلر
سنت جانز
۱۶ ۰٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۴۰
۲۳۲ مری استر اوکالوسا ۳٬۸۵۱ ۴٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۴۶
۲۱۲ مسکوت لیک ۵٬۱۰۱ ۷٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۳۱۷ مایوCounty seat لافایت ۱٬۲۳۷ ۲٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۰۳
۳۷۴ مکینتاش ماریون ۴۵۲ ۱٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۱۳
۳۴۰ مدلی میامی-دید ۸۳۸ ۱۱٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۴۹
۲۹ ملبورن بریوارد ۷۶٬۰۶۸ ۹۱٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۸
۲۴۵ ملبورن بیچ بریوارد ۳٬۱۰۱ ۳٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۲۳
۳۵۵ ملبورن ویلج بریوارد ۶۶۲ ۱٫۵ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۷
۳۲۷ مکزیکو بیچ بی ۱٬۰۷۲ ۳٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۷
۲ میامیCounty seat میامی-دید ۴۰۰٬۸۹۲ ۱۴۳٫۳ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۹۶
۲۳ میامی میامی-دید ۸۸٬۱۱۰ ۴۸٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۵
۱۷ میامی گاردنز میامی-دید ۱۰۷٬۵۵۹ ۵۱٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۲۰۰۳
۸۳ میامی لیکس میامی-دید ۲۹٬۳۶۱ ۱۶٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۲۰۰۰
۱۵۷ میامی شورز میامی-دید ۱۰٬۴۹۳ ۹٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۳۲
۱۳۰ میامی اسپرینگز میامی-دید ۱۳٬۸۰۹ ۷٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۶
۳۶۲ میکانوپی آلاچوا ۶۰۰ ۲٫۸ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۸۳۷
۲۴۸ میدوی گدسن ۳٬۰۰۴ ۹٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۸۶
۱۷۱ میلتونCounty seat سانتا روزا ۸٬۸۲۶ ۱۱٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۴۴
۱۶۵ مینیولا لیک ۹٬۴۰۳ ۸٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۶
۱۴ میرامار برووارد ۱۲۲٬۴۳۸ ۸۰٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۵
۲۶۶ مونتیچلوCounty seat جفرسون ۲٬۵۰۶ ۸٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۵۹
۳۱۱ مونت‌وردی لیک ۱٬۴۶۳ ۴٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۲۵
۳۰۱ مور هیونCounty seat گلیدز ۱٬۶۸۰ ۳٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۷
۱۴۲ مانت دورا لیک ۱۲٬۳۷۰ ۱۴٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۰
۲۳۵ مالبری پولک ۳٬۸۱۷ ۸٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۱
۱۰۵ نیپلزCounty seat کولیر ۱۹٬۵۳۷ ۳۷٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۱۸۵ نپتون بیچ دووال ۷٬۰۳۷ ۱۷٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۳۱
۱۲۳ نیو پورت ریچی پسکو ۱۴٬۹۱۱ ۱۱٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۴
۹۵ نیو اسمیرنا بیچ ولوسیا ۲۲٬۴۶۴ ۷۹٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۷
۲۲۴ نیوبری آلاچوا ۴٬۳۰۱ ۱۱۹٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۸
۱۳۹ نایس‌ویل اوکالوسا ۱۲٬۷۴۹ ۲۹٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۳۸
۳۹۴ نوما هلمز ۲۳۲ ۲٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۷۷
۱۸۲ نورث بی ویلج میامی-دید ۷٬۱۳۷ ۲٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۵
۶۳ نورث لودرلیل برووارد ۴۱٬۰۲۳ ۱۰٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۳
۴۱ نورث میامی میامی-دید ۵۸٬۷۸۶ ۲۵٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۶
۶۰ نورث میامی بیچ میامی-دید ۴۱٬۵۲۳ ۱۳٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۶
۱۴۸ نورث پالم بیچ پام بیچ ۱۲٬۰۱۵ ۱۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۵۶
۴۲ نورث پورت ساراسوتا ۵۷٬۳۵۷ ۱۹۵٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۳۱۰ نورث ردینگتون بیچ پاینلاس ۱٬۴۷۴ ۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهرک ۱۹۵۳
۲۹۴ اوک هیل ولوسیا ۱٬۷۹۲ ۲۹٫۱ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۲۷
۶۲ اوکلند پارک برووارد ۴۱٬۳۶۳ ۱۷٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۹
۳۳۱ اوکلند اورنج ۹۴۳ ۴٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۸۸۷
۴۷ اوکالاCounty seat ماریون ۵۳٬۴۹۱ ۱۰۰٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۶۹
۳۷۱ اوشن بریز پارک مارتین ۴۶۷ ۰٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۶۰
۳۰۷ اوشن ریج پام بیچ ۱٬۵۴۱ ۵٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۳۱
۷۹ اوکوئی اورنج ۳۲٬۶۵۳ ۳۶٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۰۷ اوکیچوبیCounty seat اوکیچوبی ۵٬۶۲۱ ۱۰٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۱۵
۱۳۲ اولدزمار پاینلاس ۱۳٬۵۹۱ ۲۵٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۵
۱۲۲ اوپا-لوکا میامی-دید ۱۵٬۲۱۹ ۱۱٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۶
۱۵۵ اورنج سیتی ولوسیا ۱۰٬۵۹۹ ۱۵٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۲
۱۷۳ اورنج پارک کلی ۸٬۴۱۲ ۱۴٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۸۷۹
۳۷۵ اورکیدر ایندین ریور ۴۱۵ ۴٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۶۵
۵ اورلندوCounty seat اورنج ۲۳۹٬۰۳۷ ۲۶۱٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۸۵
۶۵ اورمند بیچ ولوسیا ۳۸٬۱۳۷ ۷۵٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۰
۴۰۱ آتر کریک لوی ۱۳۴ ۳٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۹
۶۸ اوویه‌دو سمینول ۳۶٬۶۵۱ ۴۰٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۰۳ پاهوکی پام بیچ ۵٬۶۴۹ ۱۴٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۲
۱۵۶ پالاتکاCounty seat پوتنام ۱۰٬۵۵۸ ۱۹٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۵۳
۱۸ پالم بی بریوارد ۱۰۳٬۲۲۵ ۱۷۲٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۰
۱۶۰ پالم بیچ پام بیچ ۱۰٬۳۹۴ ۲۷٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۱۱
۵۴ پالم بیچ گاردنز پام بیچ ۴۸٬۴۵۲ ۱۴۳٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۹
۳۲۱ پالم بیچ شورز پام بیچ ۱٬۱۴۲ ۱٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۵۱
۳۰ پالم کوست فلگلر ۷۵٬۱۸۰ ۱۳۳٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۹۹
۳۳۵ پالم شورز بریوارد ۹۰۰ ۱٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۵۹
۱۰۸ پالم اسپرینگز پام بیچ ۱۸٬۹۲۸ ۴٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۵۷
۱۴۱ پالمتو ماناتی ۱۲٬۶۰۶ ۱۱٫۵ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۹۷
۹۴ پالمتو بی میامی-دید ۲۳٬۴۱۰ ۲۲٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۲۰۰۲
۶۹ پاناما سیتیCounty seat بی ۳۶٬۴۸۴ ۶۹٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۹
۱۴۷ پاناما سیتی بیچ بی ۱۲٬۰۱۸ ۱۸٫۲ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۷۷
۲۲۰ پارکر بی ۴٬۶۲۳ ۶٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۶۷
۹۲ پارکلند برووارد ۲۳٬۹۶۲ ۲۷٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۳
۳۵۶ پکستون والتون ۶۴۴ ۱۰٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۵۲
۱۹۶ پمبروک پارک برووارد ۶٬۱۰۲ ۴٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۵۷
۱۰ پمبروک پاینز برووارد ۱۵۵٬۲۵۲ ۸۹٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۰
۳۵۹ پنی فارمز کلی ۶۱۱ ۳٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۲۷
۵۱ پنساکولاCounty seat اسکامبیا ۵۱٬۹۲۳ ۱۰۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۲۲
۱۸۴ پریCounty seat تیلور ۷٬۰۶۰ ۲۴٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۳
۲۶۱ پیرسون ولوسیا ۲٬۶۷۶ ۲۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۹
۱۱۲ پاین‌کرست میامی-دید ۱۸٬۲۲۳ ۱۹٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۹۶
۵۳ پاینلاس پارک پاینلاس ۴۹٬۰۷۹ ۳۸. کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۵
۷۴ پلنت سیتی هیلزبورو ۳۴٬۷۲۱ ۵۸٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۵
۲۵ پلنتیشن برووارد ۸۴٬۹۵۵ ۵۶٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۵۳
۳۰۴ پولک سیتی پولک ۱٬۵۶۲ ۲٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۳۳۴ پومونا پارک پوتنام ۹۱۲ ۸٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۹۴
۲۰ پومپانو بیچ برووارد ۱۰۰٬۱۵۴ ۶۶٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۸
۳۶۳ پونس دو لئون هلمز ۵۹۸ ۱۲٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۳
۲۴۷ پونس اینلت ولوسیا ۳٬۰۳۲ ۳۸٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۶۳
۴۴ پورت اورنج ولوسیا ۵۶٬۰۴۸ ۶۹٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۶۷
۲۶۲ پورت ریچی پسکو ۲٬۶۷۱ ۷٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۳۹ پورت سن جوCounty seat گالف ۳٬۴۴۵ ۸٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۳
۹ پورت سنت لوسی سنت لوسی ۱۶۵٬۱۵۳ ۱۹۸٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۶۱
۱۱۸ پونتا گورداCounty seat شارلوت ۱۶٬۶۴۱ ۴۷٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۰
۱۸۳ کوئینسیCounty seat گدسن ۷٬۰۹۸ ۱۹٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۸
۳۹۱ ریفورد یونیون ۲۵۵ ۱٫۴ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۰۰
۳۵۸ ردیک ماریون ۶۲۹ ۳٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۵
۳۱۳ ردینگتون بیچ پاینلاس ۱٬۴۲۷ ۳٫۳ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۴۴
۲۸۰ ردینگتون شورز پاینلاس ۲٬۱۲۱ ۳٫۱ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۵
۸۱ ریویرا بیچ پام بیچ ۳۲٬۴۸۸ ۲۵٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۲
۸۹ راک‌لج بریوارد ۲۴٬۹۲۶ ۳۱٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۷
۷۶ رویال پالم بیچرویال پالم بیچ پام بیچ ۳۴٬۱۴۰ ۲۶٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۵۹
۱۱۷ سیفتی هاربر پاینلاس ۱۶٬۸۸۴ ۱۳٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۷
۳۲۲ سن آنتونیو پسکو ۱٬۱۳۸ ۳٫۲ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۸۹
۴۶ سنفوردCounty seat سمینول ۵۳٬۵۷۰ ۵۸٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۷۷
۱۹۰ سنیبل لی ۶٬۴۶۹ ۸۵٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۷۴
۵۰ ساراسوتاCounty seat ساراسوتا ۵۲٬۴۸۸ ۶۷٫۲ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۲
۱۶۲ ستلایت بیچ بریوارد ۱۰٬۱۰۹ ۸٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۷
۳۵۴ سی رنچ لیکس برووارد ۶۷۰ ۰٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر روستا ۱۹۵۹
۹۶ سباستینCounty seat ایندین ریور ۲۱٬۹۲۹ ۳۵٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۴
۱۵۸ سبرینگCounty seat هایلندز ۱۰٬۴۹۱ ۲۸٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۴
۱۶۴ سمینول پاینلاس ۹٬۸۶۲ ۷٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۷۰
۲۸۴ سووالز پوینت مارتین ۱٬۹۹۶ ۱۰٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۵۷
۳۴۸ شالیمار اوکالوسا ۷۲۳ ۰٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۷
۲۷۸ اسنیدز جکسون ۲٬۱۸۷ ۱۲٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۹۴
۳۷۲ سوپ‌کاپی واکولا ۴۵۷ ۳٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۵۵
۲۱۷ ساوت بی پام بیچ ۴٬۸۷۶ ۹٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۱
۱۳۶ ساوت دیتونا ولوسیا ۱۳٬۲۲۱ ۱۲٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۳۸
۱۵۰ ساوت میامی میامی-دید ۱۱٬۶۵۷ ۶٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۶
۳۲۰ ساوت پالم بیچ پام بیچ ۱٬۱۷۱ ۰٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهرک ۱۹۵۵
۲۱۶ ساوت پاسادنا پاینلاس ۴٬۹۶۴ ۳٫۰ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۵۵
۱۷۹ ساوت‌وست رنچز برووارد ۷٬۳۴۵ ۳۳٫۷ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۲۰۰۰
۱۶۹ اسپرینگ‌فیلد بی ۹٬۰۵۲ ۱۰٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۳۵
۱۳۷ سنت آگوستینCounty seat سنت جانز ۱۲٬۹۷۵ ۲۷. کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۲
۱۹۴ سنت آگوستین بیچ سنت جانز ۶٬۱۷۶ ۵٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۷۲ سنت کلاود اوسئولا ۳۵٬۱۸۳ ۲۳٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۱
۳۱۶ سنت لیو پسکو ۱٬۳۴۰ ۴٫۹ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۹۱
۳۶۴ سنت لوسی ویلج سنت لوسی ۵۹۰ ۲٫۱ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۱
۳۸۶ سنت مارکس واکولا ۲۹۳ ۵٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۳
۱۶۶ سنت پیچ بیچ پاینلاس ۹٬۳۴۶ ۵۱٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۷
۴ سن پترزبورگ پاینلاس ۲۴۴٬۸۱۸ ۳۴۴٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۰۳
۲۰۸ استارکCounty seat بردفورد ۵٬۴۴۹ ۱۷٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۷۰
۱۱۹ استوارتCounty seat مارتین ۱۶٬۵۵۵ ۲۲٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۴
۱۰۰ سانی آیلز بیچ میامی-دید ۲۰٬۸۳۲ ۳٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۹۷
۲۶ سانرایز برووارد ۸۴٬۴۳۹ ۴۷٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۱
۲۰۲ سرفساید میامی-دید ۵٬۷۴۴ ۲٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۳۵
۱۳۳ سوئیت‌واتر میامی-دید ۱۳٬۵۷۵ ۲٫۱ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۴۱
۷ تالاهاسی # County seat لئون ۱۸۱٬۳۷۶ ۲۶۷٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۲۵
۳۹ تاماراک برووارد ۶۰٬۴۲۷ ۳۰٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۶۳
۳ تمپا، فلوریداCounty seat هیلزبورو ۳۳۵٬۷۰۹ ۴۴۱٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۵۵
۹۳ تارپون اسپرینگز پاینلاس ۲۳٬۴۸۴ ۴۳٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۷
۱۳۸ تاوارسCounty seat لیک ۱۲٬۹۱۹ ۱۹٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۸۸۵
۹۱ تمپل تراس هیلزبورو ۲۴٬۵۴۱ ۱۸.ه کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۲۰۴ تکوئستا پام بیچ ۵٬۶۲۹ ۵٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۵۷
۵۸ تیتوس‌ویلCounty seat بریوارد ۴۳٬۷۶۱ ۶۷٫۱ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۷
۱۸۹ ترژر آیلند پاینلاس ۶٬۷۶۸ ۱۳٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۵
۲۹۹ ترنتونCounty seat گیل‌کرایست ۱٬۷۱۷ ۶٫۷ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهرک ۱۹۱۱
۲۴۳ اوماتیلا لیک ۳٬۱۷۲ ۷٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۴
۲۱۳ والپارایسو اوکالوسا ۵٬۰۳۶ ۳۳٫۰ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۲۱
۱۰۲ ونیس ساراسوتا ۲۰٬۷۴۸ ۲۵٫۰ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۶
۳۴۷ ورنون واشنگتن ۷۴۳ ۱۲٫۲ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۶
۱۱۶ ورو بیچ ایندین ریور ۱۶٬۹۳۹ ۳۳٫۵ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۱۹
۲۷۰ ویرجینیا بیچ میامی-دید ۲٬۳۷۵ ۰٫۸ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر روستا ۱۹۴۷
۳۲۸ والدو آلاچوا ۱٬۰۱۵ ۴٫۵ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۰۷
۲۱۵ واچولاCounty seat هاردی ۵٬۰۰۱ ۶٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۷
۳۸۰ ووسو واشنگتن ۳۹۸ ۲٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۳
۳۴۴ وبستر سامتر ۷۸۵ ۳٫۴ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۰۰
۴۰۹ ویکی واچی هرناندو ۱۲ ۲٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۹۶۶
۳۵۲ ولاکا سنت جانز ۷۰۱ ۳٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۸۸۷
۴۳ ولینگتون پام بیچ ۵۶٬۵۰۸ ۱۱۶٫۶ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر روستا ۱۹۹۵
۱۱۱ وست ملبورن بریوارد ۱۸٬۳۵۵ ۲۰٫۳ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۵۹
۲۰۰ وست میامی میامی-دید ۵٬۹۶۵ ۱٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۷
۱۹ وست پالم بیچ، فلوریداCounty seat پام بیچ ۱۰۰٬۱۷۵ ۱۵۰٫۷ کیلومتر مربع شهردار-هیئت شهر ۱۸۹۴
۱۲۷ وست پارک برووارد ۱۴٬۱۵۶ ۵٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۲۰۰۵
۳۴ وستون برووارد ۶۵٬۳۳۳ ۶۸٫۱ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۹۶
۳۸۷ وست‌ویل هلمز ۲۸۹ ۱۹٫۳ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۷۰
۲۸۵ وواهیچکا گالف ۱٬۹۸۱ ۱۹٫۳ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۳۴۵ وایت اسپرینگز همیلتون ۷۷۷ ۴٫۸ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۸۸۵
۲۱۸ ویلوود سامتر ۴٬۷۹۱ ۱۳٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۷۷
۲۵۸ ویلینستون لوی ۲٬۷۶۸ ۱۵٫۷ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۹
۱۵۱ ویلتون مانورس برووارد ۱۱٬۶۳۲ ۵٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۴۷
۲۶۸ ویندرمیر اورنج ۲٬۴۶۲ ۲٫۹ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۲۵
۷۵ وینتر گاردن اورنج ۳۴٬۵۶۸ ۴۴٫۰ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۳
۷۷ وینتر هیون پولک ۳۳٬۸۷۴ ۶۵٫۸ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۲۳
۸۶ وینتر پارک اورنج ۲۷٬۸۵۲ ۲۲٫۴ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۸۸۷
۷۸ وینتر اسپرینگز سمینول ۳۳٬۲۸۲ ۳۷٫۶ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۵۹
۳۹۷ وورتینگتون اسپرینگز یونیون ۱۹۶ ۰٫۹ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهرک ۱۹۶۳
۳۵۷ یانکیتاون لوی ۶۳۸ ۵۲٫۶ کیلومتر مربع شهردار-شورای شهر شهر ۱۹۲۵
۱۳۵ زفیرهیلز پسکو ۱۳٬۲۸۸ ۱۶٫۴ کیلومتر مربع شورای شهر-مدیر شهر ۱۹۱۴
۲۸۶ زولفو اسپرینگز هاردی ۱٬۹۷۲ ۳٫۹ کیلومتر مربع هیئت-مدیر شهر ۱۹۰۴

منابع

ویرایش
  1. "نسخه آرشیو شده" (به انگلیسی). U.S. Census Bureau. Archived from the original on 10 November 2013. Retrieved 26 June 2012.
  2. Florida Population: Census Summary 2010 (PDF)، University of Florida, Bureau of Economic and Business Research، بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۳، دریافت‌شده در ۳ ژوئن ۲۰۱۲
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ Municipal directory، Florida League of Cities، بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸، دریافت‌شده در ۳ ژوئن ۲۰۱۲
  4. Florida–Place. DP1 Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 مقدار |پیوند= را بررسی کنید (کمک)، U.S. Census Bureau

پیوند به بیرون

ویرایش