فهرست شهرهای قزاقستان

فهرست شهرهای بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در قزاقستان:

شهرهای قزاقستان
نشان نام تاریخ شهرشدن سرشماری وضعیت استان
آوانگاری به قزاقی ۱۹۷۹ ۱۹۸۹ ۱۹۹۹ آخرین سرشماری
سیریلیک نام قبلی
Coat of arms of Aktau.svg
آقتائو Ақтау شفچنکو ۱۹۶۳ ۱۱۰۵۷۵ ۱۵۹۲۴۵ ۱۴۳۳۹۶ ۱۸۰۳۷۳ ۲ استان مانغیستاو
Aktobe seal - 2.png
آکتوبه Ақтөбе آقتوبینسک ۱۸۸۰ ۱۹۰۵۶۹ ۲۵۳۵۳۲ ۲۵۳۰۸۸ ۲۸۵۵۰۷ ۲ استان آکتوبه
Coat of arms of Almaty.svg
آلماآتی Алматы ۱۸۶۷ ۹۰۹۶۴۴ ۱۱۲۷۸۸۴ ۱۱۲۹۳۵۶ ۱۳۲۸۳۶۲ ۱
Arkalyk seal.png
آرقالیق Арқалық ۱۹۶۵ ۴۷۹۶۳ ۶۲۳۶۷ ۴۵۷۰۰ ۵۶۶۱۴ ۴ استان قوستانای
Emblem of Astana (Cyrillic).png
نور سلطان Нұр-Сұлтан آستانه، آق‌مولا، آقمولینسک، تسلینوگراد ۱۸۳۱ ۲۳۳۶۳۸ ۲۷۷۳۶۵ ۳۱۲۹۶۵ ۳۸۹۱۸۹ ۱ پایتخت
Coat of arms of Atyrau.svg
آتیرائو Атырау گوریف ۱۸۸۵ ۱۳۰۹۱۶ ۱۴۹۲۶۱ ۱۴۲۴۹۷ ۱۵۸۳۰۸ ۲ استان آتیرائو
Baikonur seal.png
بایقونور Байқоңыр لنینسک ۱۹۶۹ ۷۴۷۰۰ ۶۰۲۰۰ ۵۹۴۵۲ ۱
بالقاش Балқаш ۱۹۳۷ ۷۸۱۴۵ ۸۶۷۴۲ ۸۱۱۰۰ ۸۶۸۹۷ ۳ استان قاراغندی
Seal Zhezkazgan.png
جزقازغان Жезқазған ژزقازغان ۱۹۵۴ ۸۹۲۰۰ ۱۰۷۰۵۳ ۱۰۳۴۰۰ ۱۱۲۱۵۴ ۳ استان قراغاندی
Seal of Karaganda, Kazakhstan.png
قاراغاندی Қарағанды ۱۹۳۴ ۵۷۱۸۷۷ ۵۰۷۳۱۸ ۴۳۶۸۶۴ ۴۵۱۸۰۰ ۲ استان قراغندی
کنتائو Кентау ۱۹۵۵ ۶۲۹۹۱ ۶۳۷۸۴ ۵۸۱۰۰ ۶۰۷۹۹ ۴ استان قزاقستان جنوبی
قیزیل‌اوردا Қызылорда ۱۸۶۷ ۱۵۶۱۲۸ ۱۵۰۴۲۵ ۱۵۷۳۶۴ ۱۸۲۹۲۹ ۲ استان قیزیل‌اوردا
Kokshetau seal.png
کوکشتائو Көкшетау کوکچتاو ۱۸۶۲ ۱۰۳۱۶۲ ۱۳۵۴۲۴ ۱۲۳۳۸۹ ۱۳۲۷۵۳ ۲ استان آق‌مولا
Kostanay city seal.gif
قوستانای Қостанай قوستانای ۱۸۹۳ ۱۶۴۵۰۰ ۲۲۳۵۵۸ ۲۲۱۴۲۹ ۲۴۹۳۹۵ ۲ استان آق‌مولا
ژانائوزن Жаңаөзен نووی اوزن ۱۹۶۸ ۳۴۰۰۰ ۴۸۳۰۰ ۵۱۱۰۰ ۶۰۷۹۶ ۳ استان مانغیستاو
Герб Павлодара.png
پاولودار Павлодар ۱۸۶۱ ۲۷۲۸۹۵ ۳۲۹۶۸۱ ۳۲۰۴۰۰ ۳۵۴۸۰۹ ۲ استان پاولودار
Seal Petropavl.png
پتروپاول Петропавл پتروپاولوفسک ۱۸۰۷ ۲۰۶۵۵۹ ۲۳۹۶۰۶ ۲۱۶۳۰۰ ۲۰۸۵۴۷ ۲ استان قزاقستان شمالی
ریدر، قزاقستان Риддер ۱۹۳۴ ۶۸۱۳۵ ۶۸۷۳۰ ۵۶۲۶۹ ۵۴۲۵۲ ۳ استان قزاقستان شرقی
ساران، قزاقستان Сараң ۱۹۵۴ ۵۴۸۷۸ ۶۳۹۰۰ ۴۸۵۰۰ ۴۹۰۸۲ ۳ استان قراغندی
ساتپایف Сәтбаев ۱۹۷۳ ۴۸۷۰۰ ۵۹۳۴۳ ۶۲۹۰۰ ۷۳۸۷۴ ۳ استان قانون غارغاندی
Semey Seal.png
سمیی Семей Semipalatinsk ۱۷۸۲ ۲۸۲۵۷۴ ۳۱۷۱۱۲ ۲۹۲۵۰۰ ۳۱۲۱۳۶ ۳ استان قزاقستان شرقی
استپنوگورسک Степногорск ۱۹۶۴ ۴۶۷۰۰ ۶۳۳۰۰ ۵۰۹۰۰ ۴۷۷۰۵ ۳ استان آق‌مولا
Taldykorgan seal.png
تالدیقورغان Талдықорған ۱۹۴۴ ۸۷۹۴۸ ۱۱۸۶۲۳ ۱۰۷۱۰۰ ۱۱۴۷۲۸ ۲ استان آلماآتی
Seal Taraz.png
تاراز (قزاقستان) Тараз تالاس، ژامبیل، آئولی-آتا تاریخ باستان ۲۶۳۷۹۳ ۳۰۳۹۶۱ ۳۳۰۱۲۵ ۳۹۸۲۳۳ ۲ استان جامبیل
Coat of arms of Temirtau.svg
تمیرتائو Теміртау ۱۹۴۵ ۲۱۳۰۲۶ ۲۱۳۵۵۱ ۱۸۱۸۰۰ ۱۷۹۵۲۰ ۳ استانقاراندی
حضرت ترکستان Түркістан تاریخ باستان ۶۶۷۴۱ ۷۷۶۹۲ ۸۷۶۰۰ ۱۰۹۶۷۳ ۳ استان قزاقستان جنوبی
Oral seal.svg
اورال، قزاقستان Орал اورالسک ۱۶۱۳ ۱۶۷۳۵۲ ۱۹۹۵۲۲ ۲۱۲۹۰۰ ۲۵۵۴۸۹ ۲ استان قزاقستان غربی
Oskemen seal.jpg
اوسکمن Өскемен اوست-کامنگورسک ۱۸۶۸ ۲۷۴۲۸۷ ۳۲۲۲۲۱ ۳۱۰۹۵۰ ۳۴۴۴۲۱ ۲ استان قزاقستان شرقی
شیمکنت Шымкент چیمکنت قرون وسطی ۳۲۱۵۳۵ ۳۸۰۰۹۱ ۳۹۰۲۰۰ ۴۵۴۵۸۳ ۲ استان قزاقستان جنوبی
شاختینسک Шахтинск ۱۹۶۱ ۵۰۳۸۲ ۶۵۶۰۰ ۵۴۸۰۰ ۵۴۷۴۸ ۳ استان قراغندی
شچوئینسک Щучинск ۱۹۳۹ ۵۵۵۰۰ ۴۷۹۰۰ ۵۰۱۲۸ ۴ استان آق‌مولا
Ekibastuz seal.png
اکیباستوز Екібастуз ۱۹۵۷ ۶۵۸۷۱ ۱۳۵۰۰۶ ۱۳۷۲۰۰ ۱۵۸۱۶۵ ۳ استان پاولودار
سی می
رودنی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی