فهرست شهرهای قزاقستان

فهرست شهرهای بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در قزاقستان:

شهرهای قزاقستان
نشان نام تاریخ شهرشدن سرشماری وضعیت استان
به فارسی به قزاقی ۱۹۷۹ ۱۹۸۹ ۱۹۹۹ آخرین سرشماری
سیریلیک عربی قزاق
آق‌تاو Ақтау اقتاۋ ۱۹۶۳ ۱۱۰۵۷۵ ۱۵۹۲۴۵ ۱۴۳۳۹۶ ۱۸۰۳۷۳ ۲ استان مین‌قشلاق
آق‌تپه Ақтөбе اقتوبه ۱۸۸۰ ۱۹۰۵۶۹ ۲۵۳۵۳۲ ۲۵۳۰۸۸ ۲۸۵۵۰۷ ۲ استان آق‌تپه
آلماتی Алматы الماتی ۱۸۶۷ ۹۰۹۶۴۴ ۱۱۲۷۸۸۴ ۱۱۲۹۳۵۶ ۱۳۲۸۳۶۲ ۱ شهر هم‌درجه استان
آرقالیق Арқалық ارقالیق ۱۹۶۵ ۴۷۹۶۳ ۶۲۳۶۷ ۴۵۷۰۰ ۵۶۶۱۴ ۴ استان قوستانای
آستانه Астана استانا ۱۸۳۱ ۲۳۳۶۳۸ ۲۷۷۳۶۵ ۳۱۲۹۶۵ ۳۸۹۱۸۹ ۱ پایتخت
شهر هم‌درجه استان
آتیراو Атырау اتیراۋ ۱۸۸۵ ۱۳۰۹۱۶ ۱۴۹۲۶۱ ۱۴۲۴۹۷ ۱۵۸۳۰۸ ۲ استان آتیرائو
بایقونور Байқоңыр بایقوڭیر ۱۹۶۹ ۷۴۷۰۰ ۶۰۲۰۰ ۵۹۴۵۲ ۱ شهر هم‌درجه استان
بالقاش Балқаш بالقاش ۱۹۳۷ ۷۸۱۴۵ ۸۶۷۴۲ ۸۱۱۰۰ ۸۶۸۹۷ ۳ استان قراغندی
جزقازغان Жезқазған جه‌زقازعان ۱۹۵۴ ۸۹۲۰۰ ۱۰۷۰۵۳ ۱۰۳۴۰۰ ۱۱۲۱۵۴ ۳ استان قراغندی
قراغندی Қарағанды قاراعاندی ۱۹۳۴ ۵۷۱۸۷۷ ۵۰۷۳۱۸ ۴۳۶۸۶۴ ۴۵۱۸۰۰ ۲ استان قراغندی
کن‌تاو Кентау که‌نتاۋ ۱۹۵۵ ۶۲۹۹۱ ۶۳۷۸۴ ۵۸۱۰۰ ۶۰۷۹۹ ۴ استان ترکستان
قیزیل‌اوردا Қызылорда قیزیلوردا ۱۸۶۷ ۱۵۶۱۲۸ ۱۵۰۴۲۵ ۱۵۷۳۶۴ ۱۸۲۹۲۹ ۲ استان قیزیل‌اوردا
کوکشه‌تاو Көкшетау کوکشه‌تاۋ ۱۸۶۲ ۱۰۳۱۶۲ ۱۳۵۴۲۴ ۱۲۳۳۸۹ ۱۳۲۷۵۳ ۲ استان آق‌مولا
قوستانای Қостанай قوستانای ۱۸۹۳ ۱۶۴۵۰۰ ۲۲۳۵۵۸ ۲۲۱۴۲۹ ۲۴۹۳۹۵ ۲ استان آق‌مولا
جانااوزن Жаңаөзен جاڭاوزه‌ن ۱۹۶۸ ۳۴۰۰۰ ۴۸۳۰۰ ۵۱۱۰۰ ۶۰۷۹۶ ۳ استان مین‌قشلاق
پاولودار Павлодар پاۆلودار ۱۸۶۱ ۲۷۲۸۹۵ ۳۲۹۶۸۱ ۳۲۰۴۰۰ ۳۵۴۸۰۹ ۲ استان پاولودار
پتروپاول Петропавл په‌تروپاۆل ۱۸۰۷ ۲۰۶۵۵۹ ۲۳۹۶۰۶ ۲۱۶۳۰۰ ۲۰۸۵۴۷ ۲ استان قزاقستان شمالی
ریدر، قزاقستان Риддер ریدده‌ر ۱۹۳۴ ۶۸۱۳۵ ۶۸۷۳۰ ۵۶۲۶۹ ۵۴۲۵۲ ۳ استان قزاقستان شرقی
ساران، قزاقستان Сараң ساراڭ ۱۹۵۴ ۵۴۸۷۸ ۶۳۹۰۰ ۴۸۵۰۰ ۴۹۰۸۲ ۳ استان قراغندی
ساتپایف Сәтбаев ساتباه‌ۆ ۱۹۷۳ ۴۸۷۰۰ ۵۹۳۴۳ ۶۲۹۰۰ ۷۳۸۷۴ ۳ استان قراغندی
سمیی Семей سه‌مه‌ی ۱۷۸۲ ۲۸۲۵۷۴ ۳۱۷۱۱۲ ۲۹۲۵۰۰ ۳۱۲۱۳۶ ۳ استان قزاقستان شرقی
استپنوگورسک Степногорск سته‌پنوگورسک ۱۹۶۴ ۴۶۷۰۰ ۶۳۳۰۰ ۵۰۹۰۰ ۴۷۷۰۵ ۳ استان آق‌مولا
تالدی‌قورغان Талдықорған تالدیقورعان ۱۹۴۴ ۸۷۹۴۸ ۱۱۸۶۲۳ ۱۰۷۱۰۰ ۱۱۴۷۲۸ ۲ استان آلماآتی
طراز Тараз تاراز تاریخ باستان ۲۶۳۷۹۳ ۳۰۳۹۶۱ ۳۳۰۱۲۵ ۳۹۸۲۳۳ ۲ استان ژمبیل
تمیرتاو Теміртау ته‌میرتاۋ ۱۹۴۵ ۲۱۳۰۲۶ ۲۱۳۵۵۱ ۱۸۱۸۰۰ ۱۷۹۵۲۰ ۳ استان قراغندی
حضرت ترکستان Түркістан تۇرکیستان تاریخ باستان ۶۶۷۴۱ ۷۷۶۹۲ ۸۷۶۰۰ ۱۰۹۶۷۳ ۳ استان ترکستان
اورال Орал ورال ۱۶۱۳ ۱۶۷۳۵۲ ۱۹۹۵۲۲ ۲۱۲۹۰۰ ۲۵۵۴۸۹ ۲ استان قزاقستان غربی
اوسکمن Өскемен وسکه‌مه‌ن ۱۸۶۸ ۲۷۴۲۸۷ ۳۲۲۲۲۱ ۳۱۰۹۵۰ ۳۴۴۴۲۱ ۲ استان قزاقستان شرقی
چیمکند Шымкент شیمکه‌نت قرون وسطی ۳۲۱۵۳۵ ۳۸۰۰۹۱ ۳۹۰۲۰۰ ۴۵۴۵۸۳ ۲ شهر هم‌درجه استان
شاختینسک Шахтинск شاحتینسک ۱۹۶۱ ۵۰۳۸۲ ۶۵۶۰۰ ۵۴۸۰۰ ۵۴۷۴۸ ۳ استان قراغندی
شچوئینسک Щучинск ششۋچینسک ۱۹۳۹ ۵۵۵۰۰ ۴۷۹۰۰ ۵۰۱۲۸ ۴ استان آق‌مولا
اکی‌باس‌توز Екібастуз ه‌کیباستۇز ۱۹۵۷ ۶۵۸۷۱ ۱۳۵۰۰۶ ۱۳۷۲۰۰ ۱۵۸۱۶۵ ۳ استان پاولودار

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی