فهرست شهرهای ماساچوست

این فهرست تمام شهرها و شهرک‌های ایالت ماساچوست در ایالات متحده آمریکا است.

فهرست ویرایش

 
بوستون، پایتخت ماساچوست
 
براکتون
 
کمبریج
 
اِوِریت
 
گلوکستر
 
هیورهیل
 
لارنس
 
لوول
 
مدفورد
 
بدفورد
 
اسپرینگفیلد
 
وینتراپ
 
ورچستر
فهرست شهرهای ایالت ماساچوست
نام نوع[۱] شهرستان[۲] نوع مدیریت[۱] جمعیت
(۲۰۱۰)[۲]
سال ثبت[۳]
ابینگتن شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۹۸۵ ۱۷۱۲
اکتن شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۱٬۹۲۴ ۱۷۳۵
اکشنت شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۳۰۳ ۱۸۶۰
آدمز شهرک برکشایر ملاقات نمایندگان شهر ۸٬۴۸۵ ۱۷۷۸
ایجوام شهر همپدن شهردار-شورای شهر ۲۸٬۴۳۸ ۱۸۵۵
آلفورد شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۴۹۴ ۱۷۷۳
آمسبری شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۱۶٬۲۸۳ ۱۶۶۸
امهرست شهرک همشایر ملاقات نمایندگان شهر ۳۷٬۸۱۹ ۱۷۷۵
اندووِر شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۳۳٬۲۰۱ ۱۶۴۶
آکوینا شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۳۱۱ ۱۸۷۰
آرلینگتون شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۴۲٬۸۴۴ ۱۸۰۷
اشبرنهام شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۶٬۰۸۱ ۱۷۶۵
اشبای شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۳٬۰۷۴ ۱۷۶۷
اشفیلد شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۷۳۷ ۱۷۶۵
اشلند شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۶٬۵۹۳ ۱۸۴۶
اتول شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۵۸۴ ۱۷۶۲
اتلبارو شهر بریستول شهردار-شورای شهر ۴۳٬۵۹۳ ۱۶۹۴
اوبرن شهرک ورچستر ملاقات نمایندگان شهر ۱۶٬۱۸۸ ۱۷۷۸
آون شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۴٬۳۵۶ ۱۸۸۸
آیر شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۷٬۴۲۷ ۱۸۷۱
برنستبل شهر بارنستبل شورای شهر-مدیر ۴۵٬۱۹۳ ۱۶۳۸
باره شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۵٬۳۹۸ ۱۷۷۴
بکت شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۷۷۹ ۱۷۶۵
بدفورد شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۳۲۰ ۱۷۲۹
بلکرتن شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۶۴۹ ۱۷۶۱
بلینگهام شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۶٬۳۳۲ ۱۷۱۹
بلمونت شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۴٬۷۲۹ ۱۸۵۹
برکلی شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۶٬۴۱۱ ۱۷۳۵
برلین شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۲٬۸۶۶ ۱۸۱۲
برنارداستون شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۲٬۱۲۹ ۱۷۶۲
بِوِرلی شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۳۹٬۵۰۲ ۱۶۶۸
بیلریکا شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۴۰٬۲۴۳ ۱۶۵۵
بلک استون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۹٬۰۲۶ ۱۸۴۵
بلندفورد شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۳۳ ۱۷۴۱
بولتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۴٬۸۹۷ ۱۷۳۸
بوستون شهر سافولک شهردار-شورای شهر ۶۱۷٬۵۹۴ ۱۶۳۰
بورن شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۱۹٬۷۵۴ ۱۸۸۴
باکسبرو شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۴٬۹۹۶ ۱۸۳۵
باکسفورد شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۷٬۹۶۵ ۱۶۸۵
بویلستون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۴٬۳۵۵ ۱۷۸۵
برینتری شهر نورفولک شهردار-شورای شهر ۳۵٬۷۴۴ ۱۶۴۰
بروستر شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۹٬۸۲۰ ۱۸۰۳
بریجواتر شهر پلیموت شورای شهر-مدیر ۲۶٬۵۶۳ ۱۶۵۶
بریمفیلد شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۳٬۶۰۹ ۱۷۳۱
براکتون شهر پلیموت شهردار-شورای شهر ۹۳٬۸۱۰ ۱۸۲۱
بروکفیلد شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۳٬۳۹۰ ۱۷۱۸
بروکلاین شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۵۸٬۷۳۲ ۱۷۰۵
باکلند شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۹۰۲ ۱۷۷۹
برلینگتون شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۴٬۴۹۸ ۱۷۹۹
کمبریج شهر میدلسکس شهردار-مدیر-شورای شهر ۱۰۵٬۱۶۲ ۱۶۳۶
کنتون شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۲۱٬۵۶۱ ۱۷۹۷
کارلایل شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۴٬۸۵۲ ۱۷۸۰
کارور شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۵۰۹ ۱۷۹۰
کارلمونت شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۶۶ ۱۷۶۵
چارلتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۹۸۱ ۱۷۷۵
چتم شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۶٬۱۲۵ ۱۷۱۲
شلمزفورد شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۳۳٬۸۰۲ ۱۶۵۵
چلسی شهرک سافولک شورای شهر-مدیر ۳۵٬۱۷۷ ۱۷۳۹
چشیر شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۳٬۲۳۵ ۱۷۹۳
چستر شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱٬۳۳۷ ۱۷۶۵
چسترفیلد شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۲۲ ۱۷۶۲
شیکوپی شهر همپدن شهردار-عضو انجمن شهرداری ۵۵٬۲۹۸ ۱۸۴۸
شیلمارک شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۸۶۶ ۱۷۱۴
کلارکزبرگ شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۷۰۲ ۱۷۹۸
کلینتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۶۰۶ ۱۸۵۰
کوهست شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۷٬۵۴۲ ۱۷۷۵
کولرین شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۶۷۱ ۱۷۶۱
کونکورد شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۶۶۸ ۱۶۳۵
کانوی شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۸۹۷ ۱۷۷۵
کامینگتون شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۸۷۲ ۱۷۷۹
دالتون شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۶٬۷۵۶ ۱۷۸۴
دنورس شهرک اسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۶٬۴۹۳ ۱۷۷۵
دارتموت شهرک بریستول ملاقات نمایندگان شهر ۳۴٬۰۳۲ ۱۶۶۴
دِدهام شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۴٬۷۲۹ ۱۶۳۶
دیرفیلد شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۵٬۱۲۵ ۱۶۷۷
دنیس شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۲۰۷ ۱۷۹۳
دیگتون شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۷٬۰۸۶ ۱۷۱۲
داگلاس شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۸٬۴۷۱ ۱۷۷۵
دوور شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۵٬۵۸۹ ۱۸۳۶
دراکات شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۹٬۴۵۷ ۱۷۰۱
دادلی شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۳۹۰ ۱۷۳۲
دانستبل شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۳٬۱۷۹ ۱۶۷۳
داکسبری شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۰۵۹ ۱۶۳۷
بریجواتر شرقی شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۷۹۴ ۱۸۲۳
بروکفیلد شرقی شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۲٬۱۸۳ ۱۹۲۰
لانگمیدو شرقی شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۷۲۰ ۱۸۹۴
استهام شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۴٬۹۵۶ ۱۶۴۶
استهامپتون شهر همشایر شهردار-شورای شهر ۱۶٬۰۵۳ ۱۸۰۹
استون شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۲۳٬۱۱۲ ۱۷۲۵
ادگارتون شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۴٬۰۶۷ ۱۶۷۱
اگریمونت شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۲۵ ۱۷۷۵
اروینگ شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۸۰۰ ۱۸۳۸
اسکس شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۳٬۵۰۴ ۱۸۱۹
اِوِریت شهر میدلسکس شهردار-شورای شهر-عضو انجمن شهرداری ۴۱٬۶۶۷ ۱۸۷۰
فیرهاون شهرک بریستول ملاقات نمایندگان شهر ۱۵٬۸۷۳ ۱۸۱۲
فال ریور شهر بریستول شهردار-شورای شهر ۸۸٬۸۵۷ ۱۸۰۳
فالموت شهرک بارنستبل ملاقات نمایندگان شهر ۳۱٬۵۳۱ ۱۶۸۶
فیچبرگ شهر ورچستر شهردار-شورای شهر ۴۰٬۳۱۸ ۱۷۶۴
فلوریدا شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۷۵۲ ۱۸۰۵
فاکسبرو شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۶٬۸۶۵ ۱۷۷۸
فرامینگهام شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۶۸٬۳۱۸ ۱۷۰۰
فرانکین شهر نورفولک شورای شهر-فرماندار ۳۱٬۶۳۵ ۱۷۷۸
فری تون شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۸٬۸۷۰ ۱۶۸۳
گاردنر شهر ورچستر شهردار-شورای شهر ۲۰٬۲۲۸ ۱۷۸۵
جرجتون شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۸٬۱۸۳ ۱۸۳۸
گیل شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۵۰۰ ۱۷۹۳
گلوکستر شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۲۸٬۷۸۹ ۱۶۴۲
گوشن شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۰۵۴ ۱۷۸۱
گوسنولد شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۷۵ ۱۸۶۴
گرفتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۷۶۵ ۱۷۳۵
گرنبای شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۶٬۲۴۰ ۱۷۶۸
گرنویل شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱٬۵۶۶ ۱۷۷۵
برینگتون بزرگ شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۷٬۱۰۴ ۱۷۶۱
گرینفیلد شهر فرانکلین شهردار-شورای شهر ۱۷٬۴۵۶ ۱۷۷۵
گروتون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۶۴۶ ۱۶۵۵
گرولند شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۴۵۹ ۱۸۵۰
هدلی شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۵٬۲۵۰ ۱۶۶۱
هلیفکس شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۷٬۵۱۸ ۱۷۳۴
همیلتون شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۷٬۷۶۴ ۱۷۹۳
همپدن شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۵٬۱۳۹ ۱۸۷۸
هنکوک شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۷۱۷ ۱۷۷۶
هانوور شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۸۷۹ ۱۷۲۷
هانسن شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۲۰۹ ۱۸۲۰
هاردویک شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۲٬۹۹۰ ۱۷۳۹
هاروارد شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۶٬۵۲۰ ۱۷۳۲
هارویک شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۲۴۳ ۱۶۹۴
هیتفیلد شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۳٬۲۷۹ ۱۶۷۰
هیورهیل شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۶۰٬۸۷۹ ۱۶۴۱
هاولی شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۳۳۷ ۱۷۹۲
هیث شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۷۰۶ ۱۷۸۵
هینگهام شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۲۲٬۱۵۷ ۱۶۳۵
هینسدیل شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۲٬۰۳۲ ۱۸۰۴
هالبروک شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۱۰٬۷۹۱ ۱۸۷۲
هولدن شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۳۴۶ ۱۷۴۱
هلند شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۲٬۴۸۱ ۱۸۳۵
هلیستون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۵۴۷ ۱۷۲۴
هولیوک شهر همپدن شهردار-شورای شهر ۳۹٬۸۸۰ ۱۸۵۰
هوپدیل شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۵٬۹۱۱ ۱۸۸۶
هوپکینتون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۹۲۵ ۱۷۱۵
هابردزتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۴٬۳۸۲ ۱۷۷۵
هودستون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۹٬۰۶۳ ۱۸۶۶
هال شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۲۹۳ ۱۶۴۴
هانتینگتون شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۲٬۱۸۰ ۱۷۷۵
ایپسویچ شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۱۷۵ ۱۶۳۴
گینگستون شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۶۲۹ ۱۷۲۶
لیکویل شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۶۰۲ ۱۸۵۳
لنکستر شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۸٬۰۵۵ ۱۶۵۳
لنسبرو شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۳٬۰۹۱ ۱۷۶۵
لارنس شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۷۶٬۳۷۷ ۱۸۴۷
لی شهرک برکشایر ملاقات نمایندگان شهر ۵٬۹۴۳ ۱۷۷۷
لیکستر شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۹۷۰ ۱۷۱۴
لناکس شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۵٬۰۲۵ ۱۷۷۵
لئومینستر شهر ورچستر شهردار-شورای شهر ۴۰٬۷۵۹ ۱۷۴۰
لِوِرت شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۸۵۱ ۱۷۷۴
لکسینگتون شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۳۱٬۳۹۴ ۱۷۱۳
لیدن شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۷۱۱ ۱۸۰۹
لینکولن شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۳۶۲ ۱۷۵۴
لیتلتون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۸٬۹۲۴ ۱۷۱۵
لانگمیدو شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۷۸۴ ۱۷۸۳
لووِل شهر میدلسکس شهردار-مدیر-شورای شهر ۱۰۶٬۵۱۹ ۱۸۲۶
لودلاو شهرک همپدن ملاقات نمایندگان شهر ۲۱٬۱۰۳ ۱۷۷۵
لولنبرگ شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۰۸۶ ۱۷۲۸
لینن شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۹۰٬۳۲۹ ۱۶۲۹
لیننفیلد شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۵۹۶ ۱۸۱۴
ملدن شهر میدلسکس شهردار-شورای شهر ۵۹٬۴۵۰ ۱۶۴۹
منچستز ساحل دریا شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۵٬۱۳۶ ۱۶۴۵
منسفیلد شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۲۳٬۱۸۴ ۱۷۷۵
ماربلهد شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۱۹٬۸۰۸ ۱۶۴۹
ماریون شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۴٬۹۰۷ ۱۸۵۲
مارلبرو شهرک میدلسکس شهردار-شورای شهر ۳۸٬۴۹۹ ۱۶۶۰
مارشفیلد شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۲۵٬۱۳۲ ۱۶۴۰
ماشپی شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۰۰۶ ۱۸۷۰
ماتاپویست شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۶٬۰۴۵ ۱۸۵۷
مینراد شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۱۰۶ ۱۸۷۱
مدفیلد شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۰۲۴ ۱۶۵۱
مدفورد شهر میدلسکس شهردار-شورای شهر ۵۶٬۱۷۳ ۱۶۳۰
مدوی شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۷۵۲ ۱۷۱۳
ملروز شهر میدلسکس شهردار-عضو انجمن شهرداری ۲۶٬۹۸۳ ۱۸۵۰
مندون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۵٬۸۳۹ ۱۶۶۷
مریمک شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۳۳۸ ۱۸۷۶
مثوئن شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۴۷٬۲۵۵ ۱۷۲۵
میدلبرو شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۲۳٬۱۱۶ ۱۶۶۹
میدلفیلد شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۵۲۱ ۱۷۸۳
میدلتون شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۸٬۹۸۷ ۱۷۲۸
مایلفورد شهرک ورچستر ملاقات نمایندگان شهر ۲۷٬۹۹۹ ۱۷۸۰
میلبری شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۲۶۱ ۱۸۱۳
میلیس شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۷٬۸۹۱ ۱۸۸۵
میلویل شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۳٬۱۹۰ ۱۹۱۶
میلتون شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۷٬۰۰۳ ۱۶۶۲
مونرو شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱۲۱ ۱۸۲۲
مونسون شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۸٬۵۶۰ ۱۷۷۵
مونتاگ شهرک فرانکلین ملاقات نمایندگان شهر ۸٬۴۳۷ ۱۷۷۵
مونتری شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۹۶۱ ۱۸۴۷
مونتگومری شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۸۳۸ ۱۷۸۰
مونت واشینگتون شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱۶۷ ۱۷۷۹
ناهانت شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۳٬۴۱۰ ۱۸۵۳
نانتاکت شهرک Nantucket ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۱۷۲ ۱۶۷۱
ناتیک شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۳۳٬۰۰۶ ۱۷۸۱
نیدهام شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۸٬۸۸۶ ۱۷۱۱
اشفورد جدید شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۲۲۸ ۱۸۳۵
بدفورد جدید شهر بریستول شهردار-شورای شهر ۹۵٬۰۷۲ ۱۷۸۷
برینتری جدید شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۹۹۹ ۱۷۷۵
مارلبرو جدید شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۵۰۹ ۱۷۷۵
سلیم جدید شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۹۹۰ ۱۷۷۵
نیوبری شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۶۶۶ ۱۶۳۵
نیوبوریپورت شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۱۷٬۴۱۶ ۱۷۶۴
نیوتون شهر میدلسکس شهردار-عضو انجمن شهرداری ۸۵٬۱۴۶ ۱۶۸۸
نورفالک شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۲۲۷ ۱۸۷۰
آدمز شمالی شهر برکشایر شهردار-شورای شهر ۱۳٬۷۰۸ ۱۸۷۸
اندرور شمالی شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۲۸٬۳۵۲ ۱۸۵۵
اتلبرو شمالی شهرک بریستول ملاقات نمایندگان شهر ۲۸٬۷۱۲ ۱۸۸۷
بروکفیلد شمالی شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۴٬۶۸۰ ۱۸۱۲
ریدینگ شمالی شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۸۹۲ ۱۸۵۳
نورتهامپتون شهر همشایر شهردار-شورای شهر ۲۸٬۵۴۹ ۱۶۵۶
نوزتبرو شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۱۵۵ ۱۷۷۵
نورتبریج شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۷۰۷ ۱۷۷۵
نورتفیلد شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۳٬۰۳۲ ۱۷۲۳
نورتون شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۹٬۰۳۱ ۱۷۱۱
نورول شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۵۰۶ ۱۸۴۹
نوروود شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۸٬۶۰۲ ۱۸۷۲
اوک بلوفز شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۴٬۵۲۷ ۱۸۸۰
اوکهام شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱٬۹۰۲ ۱۷۷۵
اورنج شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۷٬۸۳۹ ۱۸۱۰
اورلینز شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۵٬۸۹۰ ۱۷۹۷
اوتیس شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۶۱۲ ۱۷۷۳
آکسفورد شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۷۰۹ ۱۷۱۳
پالمر شهر همپدن شورای شهر-مدیر ۱۲٬۱۴۰ ۱۷۷۵
پاکستون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۴٬۸۰۶ ۱۷۷۵
پیبوی شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۵۱٬۲۵۱ ۱۸۶۸
پلهام شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۳۲۱ ۱۷۴۳
پمبروک شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۸۳۷ ۱۷۱۲
پپیرل شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۴۹۷ ۱۷۷۵
پرو شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۸۴۷ ۱۷۷۱
پیترشم شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۳۴ ۱۷۵۴
فیلیپستون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱٬۶۸۲ ۱۷۸۶
پیتزفیلد شهر برکشایر شهردار-شورای شهر ۴۴٬۷۳۷ ۱۷۶۱
پلینفیلد شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۶۴۸ ۱۸۰۷
پلینویل شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۸٬۲۶۴ ۱۹۰۵
پلیموت شهرک پلیموت ملاقات نمایندگان شهر ۵۶٬۴۶۸ ۱۶۲۰
پلیمپتون شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۲٬۸۲۰ ۱۷۰۷
پرینستون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۳٬۴۱۳ ۱۷۷۱
پراوینستاون شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۲٬۹۴۲ ۱۷۲۷
کوئنسی شهر نورفولک شهردار-شورای شهر ۹۲٬۲۷۱ ۱۷۹۲
رندولف شهر نورفولک شورای شهر-مدیر ۳۲٬۱۱۲ ۱۷۹۳
رایهام شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۳۸۳ ۱۷۳۱
ریدینگ شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۴٬۷۴۷ ۱۶۴۴
ریهوبو شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۶۰۸ ۱۶۴۵
رور شهر سافولک شهردار-شورای شهر ۵۱٬۷۵۵ ۱۸۴۶
ریچموند شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۴۷۵ ۱۷۶۵
روچستر شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۵٬۲۳۲ ۱۶۸۶
راکلند شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۴۸۹ ۱۸۷۴
راکپورت شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۹۵۲ ۱۸۴۰
رو شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۳۹۳ ۱۷۸۵
رولی شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۵٬۸۵۶ ۱۶۳۹
رویالستون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱٬۲۵۸ ۱۷۶۵
راسل شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱٬۷۷۵ ۱۷۹۲
روتلند شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۷٬۹۷۳ ۱۷۱۳
سلیم شهر اسکس شهردار-شورای شهر ۴۱٬۳۴۰ ۱۶۲۶
سلیسبری شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۸٬۲۸۳ ۱۶۳۹
سندیسفیلد شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۹۱۵ ۱۷۶۲
سندویچ شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۲۰٬۶۷۵ ۱۶۳۹
ساگوس شهرک اسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۶٬۶۲۸ ۱۸۱۵
ساوی شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۶۹۲ ۱۷۹۷
سیتویت شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۸٬۱۳۳ ۱۶۳۶
سیکانک شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۳٬۷۲۲ ۱۸۱۲
شارن شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۶۱۲ ۱۷۷۵
شفیلد شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۳٬۲۵۷ ۱۷۳۳
شلبرن شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۸۹۳ ۱۷۷۵
شربورن شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۴٬۱۱۹ ۱۶۷۴
شرلی شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۷٬۲۱۱ ۱۷۷۵
شروزبری شهرک ورچستر ملاقات نمایندگان شهر ۳۵٬۶۰۸ ۱۷۲۷
شاتزبری شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۷۷۱ ۱۷۶۱
سامرست شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۸٬۱۶۵ ۱۷۹۰
سامرویل شهر میدلسکس شهردار-عضو انجمن شهرداری ۷۵٬۷۵۴ ۱۸۴۲
هدلی جنوبی شهرک همشایر ملاقات نمایندگان شهر ۱۷٬۵۱۴ ۱۷۷۵
ساتهمپتون شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۵٬۷۹۲ ۱۷۷۵
ساتبرو شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۹٬۷۶۷ ۱۷۲۷
ساتبریج شهر ورچستر شورای شهر-مدیر ۱۶٬۷۱۹ ۱۸۱۶
ساتویک شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۹٬۵۰۲ ۱۷۷۵
اسپنسر شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۶۸۸ ۱۷۷۵
اسپرینگفیلد شهر همپدن شهردار-شورای شهر ۱۵۳٬۰۶۰ ۱۶۳۶
استرلینگ شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۷٬۸۰۸ ۱۷۸۱
استوکبریج شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۹۴۷ ۱۷۳۹
استونهام شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۱٬۴۳۷ ۱۷۲۵
استوتون شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۶٬۹۶۲ ۱۷۲۶
استو شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۵۹۰ ۱۶۸۳
استوربریج شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۹٬۲۶۸ ۱۷۳۸
سدبری شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۷٬۶۵۹ ۱۶۳۹
ساندرلند شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۳٬۶۸۴ ۱۷۱۴
ساتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۸٬۹۶۳ ۱۷۱۴
سوامسکات شهرک اسکس ملاقات نمایندگان شهر ۱۳٬۷۸۷ ۱۸۵۲
سوامسی شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۸۶۵ ۱۶۶۷
تانتون شهر بریستول شهردار-شورای شهر ۵۵٬۸۷۴ ۱۶۳۹
تمپلتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۸٬۰۱۳ ۱۷۶۲
توکسبری شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۸٬۹۶۱ ۱۷۳۴
تیسبری شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۳٬۹۴۹ ۱۶۷۱
تولند شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۴۸۵ ۱۸۱۰
تاپسفیلد شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۶٬۰۸۵ ۱۶۵۰
تانسند شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۸٬۹۲۶ ۱۷۳۲
ترورو شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۲٬۰۰۳ ۱۷۰۹
تاینسبرو شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۲۹۲ ۱۸۰۹
تایرینگهام شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۳۲۷ ۱۷۶۲
آپتون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۷٬۵۴۲ ۱۷۳۵
آکس‌بریج شهرک ورچستر ملاقات نمایندگان شهر ۱۳٬۴۵۷ ۱۷۲۷
ویکفیلد شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۴٬۹۳۲ ۱۸۱۲
والز شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱٬۸۳۸ ۱۷۷۵
والپول شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۴٬۰۷۰ ۱۷۲۴
والتهام شهر میدلسکس شهردار-شورای شهر ۶۰٬۶۳۲ ۱۷۳۸
ویر شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۹٬۸۷۲ ۱۷۷۵
ویرهام شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۲۱٬۸۲۲ ۱۷۳۹
وارن شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۵٬۱۳۵ ۱۷۴۲
واریک شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۷۸۰ ۱۷۶۳
واشینگتون شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۵۳۸ ۱۷۷۷
واترتاون شهر میدلسکس شورای شهر-مدیر ۳۱٬۹۱۵ ۱۶۳۰
ویلند شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۲٬۹۹۴ ۱۷۸۰
وبستر شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۶٬۷۶۷ ۱۸۳۲
ولزلی شهرک نورفولک ملاقات نمایندگان شهر ۲۷٬۹۸۲ ۱۸۸۱
ولفلیت شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۲٬۷۵۰ ۱۷۷۵
وندل شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۸۴۸ ۱۷۸۱
ونهام شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۴٬۸۷۵ ۱۶۴۳
بویلستون غربی شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۷٬۶۶۹ ۱۸۰۸
بریجواتر غربی شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۶٬۹۱۶ ۱۸۲۲
بروکفیلد غربی شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۳٬۷۰۱ ۱۸۴۸
نیوبری غربی شهرک اسکس ملاقات آزاد شهر ۴٬۲۳۵ ۱۸۱۹
اسپرینگفیلد غربی شهر همپدن شهردار-شورای شهر ۲۸٬۳۹۱ ۱۷۷۴
استوکبریج غربی شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۳۰۶ ۱۷۷۵
تیسبری غربی شهرک دوکز ملاقات آزاد شهر ۲٬۷۴۰ ۱۸۹۲
وستبرو شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۸٬۲۷۲ ۱۷۱۷
وستفیلد شهرک همپدن شهردار-شورای شهر ۴۱٬۰۹۴ ۱۶۶۹
وستفورد شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۱٬۹۵۱ ۱۷۲۹
وستهامپتون شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۶۰۷ ۱۷۷۸
وستماینستر شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۷٬۲۷۷ ۱۷۷۰
وستون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۱۱٬۲۶۱ ۱۷۱۳
وستپورت شهرک بریستول ملاقات آزاد شهر ۱۵٬۵۳۲ ۱۷۸۷
وستوود شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۶۱۸ ۱۸۹۷
ویموت شهر نورفولک شهردار-شورای شهر ۵۳٬۷۴۳ ۱۶۳۵
واتلی شهرک فرانکلین ملاقات آزاد شهر ۱٬۴۹۶ ۱۷۷۱
وایتمن شهرک پلیموت ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۴۸۹ ۱۸۷۵
ویلبرهام شهرک همپدن ملاقات آزاد شهر ۱۴٬۲۱۹ ۱۷۶۳
ویلیامزبرگ شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۲٬۴۸۲ ۱۷۷۵
ویلیامزتاون شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۷٬۷۵۴ ۱۷۶۵
ویلمینگتون شهرک میدلسکس ملاقات آزاد شهر ۲۲٬۳۲۵ ۱۷۳۰
وینچندون شهرک ورچستر ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۳۰۰ ۱۷۶۴
وینچستر شهرک میدلسکس ملاقات نمایندگان شهر ۲۱٬۳۷۴ ۱۸۵۰
ویندسور شهرک برکشایر ملاقات آزاد شهر ۸۹۹ ۱۷۷۱
وینتراپ شهر سافولک شورای شهر-مدیر ۱۷٬۴۹۷ ۱۸۵۲
ووبورن شهر میدلسکس شهردار-عضو انجمن شهرداری ۳۸٬۱۲۰ ۱۶۴۲
ورستر شهر ورچستر شهردار-مدیر-شورای شهر ۱۸۱٬۰۴۵ ۱۶۸۴
ورتینگتون شهرک همشایر ملاقات آزاد شهر ۱٬۱۵۶ ۱۷۶۸
ورنتهام شهرک نورفولک ملاقات آزاد شهر ۱۰٬۹۵۵ ۱۶۷۳
یارموت شهرک بارنستبل ملاقات آزاد شهر ۲۳٬۷۹۳ ۱۶۳۹

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ "2009-10 Municipal Directory". Massachusetts Municipal Association. Archived from the original on 15 June 2013. Retrieved 2010-01-25.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ "Population and Housing Occupancy Status: 2010 - State -- County Subdivision, 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". U.S. Census Bureau. Retrieved 2011-03-23.
  3. "Massachusetts City and Town Incorporation and Settlement Dates". Commonwealth of Massachusetts. Retrieved 2009-05-06.