فهرست شهرهای مالت

فهرست ویکی‌مدیا
فهرست شهرهای مالت
Städte in Malta
Rang Stadt Einwohner Distrikt
Zensus ۱۹۸۵ Zensus ۱۹۹۵ Zensus ۲۰۰۵
۱. بیرکیرکارا ۲۰٫۳۸۵ ۲۱٫۲۸۱ ۲۱٫۷۷۵ هاربور شمالی
۲. موستا ۱۲٫۱۴۸ ۱۶٫۷۵۴ ۱۸٫۶۷۶ مالت شمالی
۳. کورمی ۱۸٫۲۵۶ ۱۷٫۶۹۴ ۱۶٫۵۷۶ هاربور شمالی
۴. زابار ۱۲٫۸۶۹ ۱۴٫۱۳۸ ۱۴٫۶۹۴ هاربور جنوبی
۵. سان پال ایلبهار ۴٫۴۶۵ ۷٫۳۹۲ ۱۳٫۶۱۹ مالت شمالی
۶. سلیما ۱۴٫۱۳۷ ۱۲٫۹۰۶ ۱۲٫۹۹۳ هاربور شمالی
۷. سان گوان ۸٫۱۷۹ ۱۲٫۰۱۱ ۱۲٫۶۳۰ هاربور شمالی
۸. ناسار ۶٫۴۶۱ ۹٫۸۲۲ ۱۱٫۹۴۷ مالت شمالی
۹. ربات، مالت ۱۲٫۹۲۰ ۱۲٫۹۹۵ ۱۱٫۴۶۲ مالت غربی
۱۰. زیتون، مالت ۱۱٫۳۲۱ ۱۱٫۳۷۹ ۱۱٫۴۲۵ مالت جنوب شرقی
۱۱. زبوگ ۹٫۷۸۸ ۱۰٫۳۹۸ ۱۱٫۲۹۰ مالت غربی
۱۲. فگورا ۸٫۲۵۴ ۱۱٫۰۴۲ ۱۱٫۲۷۶ هاربور جنوبی
۱۳. آتارد ۵٫۶۸۱ ۹٫۲۱۴ ۱۰٫۱۸۶ مالت غربی
۱۴. زوریک ۷٫۹۸۴ ۸٫۶۸۴ ۹٫۸۱۶ مالت جنوب شرقی
۱۵. هارون، مالت ۱۳٫۶۸۲ ۱۱٫۱۹۵ ۹٫۵۱۳ هاربور شمالی
۱۶. مرسسکلا ۱٫۹۳۶ ۴٫۷۷۰ ۹٫۲۹۸ مالت جنوب شرقی
۱۷. پائولا ۱۱٫۷۴۴ ۹٫۴۰۰ ۸٫۸۵۶ هاربور جنوبی
۱۸. بیرزبوگا ۵٫۶۶۸ ۷٫۳۰۷ ۸٫۶۶۸ مالت جنوب شرقی
۱۹. سویکی k.A. ۶٫۷۲۱ ۸٫۰۹۹ هاربور شمالی
۲۰. سیگیوی ۵٫۸۶۴ ۷٫۰۹۷ ۷٫۹۰۳ مالت غربی
۲۱. سن جولیان ۱۰٫۲۳۹ ۷٫۳۵۲ ۷٫۶۶۷ هاربور شمالی
۲۲. مسیدا ۶٫۲۱۹ ۶٫۹۴۲ ۷٫۶۲۳ هاربور شمالی
۲۳. ترزین ۷٫۰۱۶ ۷٫۴۱۲ ۷٫۶۰۸ هاربور جنوبی
۲۴. ملیها ۴٫۵۲۵ ۶٫۲۲۱ ۷٫۵۴۹ مالت شمالی
۲۵. گزیرا ۸٫۴۷۱ ۷٫۸۷۲ ۷٫۰۸۶ هاربور شمالی
۲۶. ویکتوریا، مالت ۵٫۹۶۸ ۶٫۵۲۴ ۶٫۴۱۴ گوزو و کومینو
۲۷. والتا ۹٫۳۴۰ ۷٫۲۶۲ ۶٫۳۱۵ هاربور جنوبی
۲۸. سانتا ونرا ۷٫۸۲۷ ۶٫۱۸۳ ۶٫۰۸۷ هاربور شمالی
۲۹. لاکا ۵٫۵۸۵ ۶٫۱۵۰ ۶٫۰۲۸ هاربور جنوبی
۳۰. کاسپیکوا ۷٫۷۳۱ ۶٫۰۸۵ ۵٫۶۴۲ هاربور جنوبی
۳۱. مارسا ۷٫۹۵۳ ۵٫۳۲۴ ۵٫۳۸۹ هاربور جنوبی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی