فهرست شهرهای مجارستان

فهرست شهرهای مجارستان

Towns and villages in Hungary
رتبه نام شهر نام شهر
به مجاری
سرشماری
۱۹۹۰
سرشماری
۲۰۰۱
تخمین
۲۰۰۷
شهرستان
۱. بوداپست Budapest ۲٫۰۱۶٫۷۷۴ ۱٫۷۵۶٫۷۹۶ ۱٫۶۹۶٫۱۲۸ بوداپست
۲. دِبِرتسِن Debrecen ۲۱۲٫۲۳۵ ۲۰۷٫۵۶۰ ۲۰۴٫۱۲۴ هایدو-بیهار
۳. میشکولتس Miskolc ۱۹۶٫۴۴۲ ۱۸۵٫۳۸۷ ۱۷۲٫۶۳۷ بورشود-آبااوی-زمپلن
۴. سِگِد Szeged ۱۷۵٫۳۰۱ ۱۶۵٫۵۸۸ ۱۶۴٫۸۸۳ چونگراد
۵. پِچ Pécs ۱۷۰٫۰۳۹ ۱۶۱٫۳۷۷ ۱۵۶٫۶۴۹ بارانیا
۶. دْیور Győr ۱۲۹٫۳۳۸ ۱۲۹٫۸۷۹ ۱۲۸٫۲۶۵ دْیور-موشون-شوپرون
۷. نْیِردْیْهَزا Nyíregyháza ۱۱۴٫۱۵۲ ۱۱۷٫۳۵۱ ۱۱۶٫۲۹۸ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۸. کِچکِمِت Kecskemét ۱۰۲٫۵۱۶ ۱۰۷٫۶۶۵ ۱۰۹٫۸۴۷ باچ-کیشکون
۹. سیکِشفِهِروار Székesfehérvár ۱۰۸٫۹۵۸ ۱۰۴٫۷۶۹ ۱۰۱٫۶۰۰ فِیِر
۱۰. سُمباتهِی Szombathely ۸۵٫۶۱۷ ۸۲٫۲۹۸ ۷۹٫۵۳۴ واش
۱۱. سُلنوک Szolnok ۷۸٫۳۲۸ ۷۷٫۵۵۳ ۷۵٫۴۷۴ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲. تاتابانیا Tatabánya ۷۴٫۲۷۷ ۷۲٫۹۶۲ ۷۰٫۵۴۱ کوماروم-استرگوم
۱۳. کاپُشوار Kaposvár ۷۱٫۷۸۸ ۶۸٫۲۴۰ ۶۷٫۷۴۶ شوموگی
۱۴. بکشچابا Békéscsaba ۶۷٫۶۰۹ ۶۷٫۶۶۴ ۶۵٫۲۰۶ بکش
۱۵. ایرد Érd ۴۳٫۳۲۷ ۵۶٫۱۲۳ ۶۲٫۴۰۸ پِشت
۱۶. وِسپریم Veszprém ۶۳٫۸۶۷ ۶۱٫۹۵۸ ۶۲٫۰۲۳ وِسپریم
۱۷. زالائِگِرسِگ Zalaegerszeg ۶۲٫۲۱۲ ۶۲٫۲۵۵ ۶۱٫۸۹۸ زالا
۱۸. شُپرُن Sopron ۵۵٫۰۸۳ ۵۵٫۰۸۱ ۵۷٫۲۱۰ دْیور-موشون-شوپرون
۱۹. اِگِر Eger ۶۱٫۸۹۲ ۵۸٫۱۷۳ ۵۶٫۶۴۷ هِوِش
۲۰. نادْیْکانیژا Nagykanizsa ۵۴٫۰۵۲ ۵۲٫۷۷۳ ۵۰٫۸۲۳ زالا
۲۱. دونائویْواروش Dunaújváros ۵۹٫۰۲۸ ۵۳٫۹۵۷ ۵۰٫۰۸۴ فِیِر
۲۲. هُدمِزُواشارهِی Hódmezővásárhely ۵۱٫۱۸۰ ۴۸٫۹۰۹ ۴۷٫۴۸۵ چونگراد
۲۳. شالگوتاریان Salgótarján ۴۷٫۸۲۲ ۴۵٫۶۴۵ ۳۹٫۶۴۰ نوگراد
۲۴. سِگلید Cegléd ۳۷٫۱۶۷ ۳۸٫۰۲۷ ۳۸٫۴۷۶ پِشت
۲۵. بایا Baja ۳۸٫۶۸۶ ۳۸٫۳۶۰ ۳۷٫۴۶۲ باچ-کیشکون
۲۶. اُزد Ózd ۴۳٫۵۹۲ ۳۹٫۳۷۱ ۳۷٫۰۴۰ بورشود-آبااوی-زمپلن
۲۷. سِکسارد Szekszárd ۳۶٫۸۵۷ ۳۶٫۰۰۷ ۳۴٫۱۷۴ تولنا
۲۸. واتس Vác ۳۴٫۰۱۵ ۳۴٫۰۸۵ ۳۳٫۲۱۳ پِشت
۲۹. پاپا Pápa ۳۳٫۸۴۶ ۳۳٫۷۱۹ ۳۳٫۰۸۰ وِسپریم
۳۰. دوناکِسی Dunakeszi ۲۶٫۱۱۱ ۲۹٫۰۸۰ ۳۲٫۷۶۸ پِشت
۳۱. دْیوندْیوش Gyöngyös ۳۶٫۴۵۱ ۳۳٫۸۴۳ ۳۲٫۷۲۸ هِوِش
۳۲. گُدُلو Gödöllő ۲۸٫۱۹۵ ۳۱٫۰۹۱ ۳۲٫۴۹۵ پِشت
۳۳. دْیولا Gyula ۳۴٫۳۳۱ ۳۳٫۲۹۳ ۳۲٫۲۳۹ بکش
۳۴. هایدوبوسورمِنْی Hajdúböszörmény ۳۰٫۸۲۳ ۳۲٫۰۵۳ ۳۱٫۹۱۰ هایدو-بیهار
۳۵. مُشونمادْیارووَر Mosonmagyaróvár ۳۰٫۰۷۹ ۳۰٫۴۴۳ ۳۱٫۴۹۰ دْیور-موشون-شوپرون
۳۶. کیشکونْفِلِدْیْهَزا Kiskunfélegyháza ۳۴٫۲۲۰ ۳۲٫۴۸۹ ۳۰٫۹۴۶ باچ-کیشکون
۳۷. کازینتسبارتسیکا Kazincbarcika ۳۶٫۸۵۵ ۳۳٫۴۱۴ ۳۰٫۷۰۹ بورشود-آبااوی-زمپلن
۳۸. اُرُشهَزا Orosháza ۳۴٫۵۲۶ ۳۲٫۳۳۹ ۳۰٫۶۸۸ بکش
۳۹. اِستِرگُم Esztergom ۲۹٫۸۴۱ ۲۹٫۰۴۱ ۳۰٫۲۶۱ کوماروم-استرگوم
۴۰. آیکا Ajka ۳۳٫۸۳۲ ۳۲٫۱۷۶ ۳۰٫۲۱۳ وِسپریم
۴۱. سِنتِش Szentes ۳۲٫۸۹۱ ۳۱٫۴۰۵ ۲۹٫۷۸۵ چونگراد
۴۲. کیشکونهالاش Kiskunhalas ۲۹٫۸۷۲ ۲۹٫۷۵۹ ۲۹٫۳۱۸ باچ-کیشکون
۴۳. سیگِتسِنتمیکلوش Szigetszentmiklós ۱۹٫۳۷۲ ۲۳٫۱۶۷ ۲۹٫۱۷۷ پِشت
۴۴. یاسبِرِنْی Jászberény ۲۹٫۴۶۱ ۲۸٫۳۸۸ ۲۷٫۳۸۶ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۴۵. بودااورش Budaörs ۱۹٫۸۲۰ ۲۳٫۷۲۱ ۲۷٫۰۰۴ پِشت
۴۶. کُمْلو Komló ۲۹٫۹۷۳ ۲۷٫۶۰۶ ۲۶٫۴۶۵ بارانیا
۴۷. نادکورُش Nagykőrös ۲۶٫۹۵۶ ۲۵٫۸۴۲ ۲۵٫۳۲۸ پِشت
۴۸. ماکو Makó ۲۷٫۵۲۹ ۲۵٫۷۸۳ ۲۴٫۹۸۶ چونگراد
۴۹. تاتا Tata ۲۵٫۰۴۹ ۲۴٫۰۵۷ ۲۴٫۸۰۵ کوماروم-استرگوم
۵۰. سِنتِندره Szentendre ۱۹٫۳۵۱ ۲۲٫۳۲۴ ۲۴٫۶۲۰ پِشت
۵۱. شیوفُک Siófok ۲۲٫۶۲۷ ۲۳٫۲۹۱ ۲۳٫۹۸۲ شوموگی
۵۲. هایدوسُبُسلو Hajdúszoboszló ۲۳٫۸۹۱ ۲۳٫۸۰۴ ۲۳٫۳۸۳ هایدو-بیهار
۵۳. دْیال Gyál ۱۷٫۶۴۱ ۲۰٫۹۰۰ ۲۲٫۵۵۲ پِشت
۵۴. تُرُکسِنتمیکلوش Törökszentmiklós ۲۳٫۹۲۰ ۲۳٫۱۹۸ ۲۲٫۳۴۰ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۵۵. کارتساگ Karcag ۲۳٫۸۲۸ ۲۲٫۹۱۸ ۲۱٫۴۳۹ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۵۶. هاتوان Hatvan ۲۴٫۳۰۸ ۲۳٫۲۴۴ ۲۱٫۳۱۴ هِوِش
۵۷. کستهِی Keszthely ۲۲٫۲۳۴ ۲۲٫۳۷۷ ۲۱٫۲۸۹ زالا
۵۸. وَرپالوتا Várpalota ۲۶٫۹۲۸ ۲۱٫۸۵۸ ۲۰٫۹۲۷ وِسپریم
۵۹. بکش Békés ۲۲٫۰۹۸ ۲۱٫۷۵۷ ۲۰٫۸۴۶ بکش
۶۰. دُمبووَر Dombóvár ۲۱٫۱۸۳ ۲۱٫۲۲۶ ۲۰٫۲۷۲ تولنا
۶۱. پاکش Paks ۲۰٫۲۷۴ ۲۰٫۹۹۰ ۲۰٫۲۰۴ تولنا
۶۲. وِچیش Vecsés ۱۸٫۱۰۶ ۱۸٫۶۳۳ ۱۹٫۶۹۱ پِشت
۶۳. کُمَرُم Komárom ۱۹٫۵۳۲ ۱۹٫۸۰۸ ۱۹٫۵۸۷ کوماروم-استرگوم
۶۴. اُرُسلانی Oroszlány ۲۱٫۰۵۳ ۲۰٫۵۳۸ ۱۹٫۳۲۸ کوماروم-استرگوم
۶۵. موهاچ Mohács ۲۰٫۳۲۶ ۱۹٫۱۸۱ ۱۹٫۰۴۴ بارانیا
۶۶. مِزوتور Mezőtúr ۲۰٫۷۵۰ ۱۹٫۶۶۵ ۱۸٫۶۵۳ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۶۷. دوناهاراستی Dunaharaszti ۱۵٫۲۴۷ ۱۶٫۳۵۲ ۱۸٫۳۵۶ پِشت
۶۸. مُنُر Monor ۱۸٫۴۸۳ ۲۰٫۷۴۵ ۱۸٫۲۶۸ پِشت
۶۹. سارْواش Szarvas ۱۸٫۹۳۴ ۱۸٫۷۱۶ ۱۸٫۰۷۷ بکش
۷۰. چونگراد Csongrád ۲۰٫۰۲۱ ۱۹٫۰۶۴ ۱۷٫۹۸۳ چونگراد
۷۱. هایدونَنَش Hajdúnánás ۱۸٫۷۲۲ ۱۸٫۳۱۶ ۱۷٫۸۹۲ هایدو-بیهار
۷۲. کالوچّا Kalocsa ۱۸٫۳۵۰ ۱۸٫۵۱۲ ۱۷٫۸۴۴ باچ-کیشکون
۷۳. بالمازْئویْواروش Balmazújváros ۱۷٫۹۰۱ ۱۸٫۱۹۷ ۱۷٫۷۵۲ هایدو-بیهار
۷۴. فُت Fót ۱۹٫۰۶۹ ۱۹٫۱۳۰ ۱۷٫۶۳۳ پِشت
۷۵. کیشواردا Kisvárda ۱۳٫۳۱۵ ۱۵٫۸۸۸ ۱۷٫۵۵۰ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۷۶. سازهالُمباتا Százhalombatta ۱۸٫۲۹۰ ۱۸٫۳۱۱ ۱۷٫۵۴۹ پِشت
۷۷. ماتِسالکا Mátészalka ۱۶٫۵۷۳ ۱۶٫۸۴۵ ۱۷٫۷۱۲ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۷۸. مِزوکُوِشد Mezőkövesd ۱۸٫۱۲۴ ۱۸٫۰۵۷ ۱۷٫۲۱۶ بورشود-آبااوی-زمپلن
۷۹. گُد Göd ۱۲٫۷۵۴ ۱۵٫۱۸۳ ۱۶٫۹۵۱ پِشت
۸۰. تیسائویْواروش Tiszaújváros ۱۸٫۶۸۵ ۱۷٫۵۶۳ ۱۶٫۹۲۷ بورشود-آبااوی-زمپلن
۸۱. بالاشّادْیارمات Balassagyarmat ۱۹٫۷۹۲ ۱۸٫۰۴۸ ۱۶٫۹۲۲ نوگراد
۸۲. شاتورایائویْهِی Sátoraljaújhely ۱۹٫۱۰۵ ۱۸٫۳۳۵ ۱۶٫۸۸۲ بورشود-آبااوی-زمپلن
۸۳. تاپولتسا Tapolca ۱۸٫۲۶۴ ۱۷٫۹۷۹ ۱۶٫۷۳۲ وِسپریم
۸۴. داباش Dabas ۱۴٫۸۰۰ ۱۵٫۸۷۹ ۱۶٫۴۲۲ پِشت
۸۵. پُماز Pomáz ۱۲٫۴۷۴ ۱۴٫۰۳۰ ۱۶٫۲۰۲ پِشت
۸۶. آبُنی Abony ۱۴٫۸۵۸ ۱۵٫۷۶۸ ۱۵٫۸۵۱ پِشت
۸۷. بِرِتیواویفالو Berettyóújfalu ۱۶٫۷۸۰ ۱۶٫۳۹۳ ۱۵٫۶۴۷ هایدو-بیهار
۸۸. پوشپُکلادانْی Püspökladány ۱۶٫۳۷۱ ۱۶٫۲۱۰ ۱۵٫۵۶۵ هایدو-بیهار
۸۹. سیگِتهالُم Szigethalom ۹٫۷۹۵ ۱۲٫۱۹۱ ۱۵٫۴۸۱ پِشت
۹۰. شَروَر Sárvár ۱۵٫۸۳۶ ۱۵٫۷۱۹ ۱۵٫۱۴۴ واش
۹۱. دْیومورو Gyömrő ۱۱٫۴۹۴ ۱۳٫۳۳۳ ۱۴٫۹۵۹ پِشت
۹۲. دْیومائِندرود Gyomaendrőd ۱۶٫۴۹۵ ۱۵٫۶۶۰ ۱۴٫۹۲۸ بکش
۹۳. کیشکورُش Kiskőrös ۱۴٫۹۱۱ ۱۵٫۳۴۸ ۱۴٫۶۴۹ باچ-کیشکون
۹۴. مُر Mór ۱۴٫۸۳۸ ۱۴٫۶۸۵ ۱۴٫۵۶۹ فِیِر
۹۵. پِتسِل Pécel ۱۰٫۷۵۱ ۱۲٫۴۸۳ ۱۴٫۳۲۸ پِشت
۹۶. وِرِشِدْیْهَز Veresegyház ۶٫۳۷۳ ۱۰٫۰۹۶ ۱۴٫۳۱۰ پِشت
۹۷. بونْیهاد Bonyhád ۱۵٫۲۷۹ ۱۴٫۶۱۹ ۱۴٫۰۴۵ تولنا
۹۸. باتُنیْتِرِنیه Bátonyterenye ۱۵٫۳۴۳ ۱۵٫۲۵۰ ۱۳٫۷۴۱ نوگراد
۹۹. شاروشپاتاک Sárospatak ۱۵٫۰۶۲ ۱۴٫۸۲۷ ۱۳٫۶۶۳ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۰۰. بوداکِسی Budakeszi ۱۱٫۸۰۳ ۱۲٫۶۳۲ ۱۳٫۵۹۰ پِشت
۱۰۱. اویفَهیرتو Újfehértó ۱۳٫۰۵۶ ۱۳٫۶۳۰ ۱۳٫۵۵۳ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۲. تیساواشوَری Tiszavasvári ۱۴٫۲۳۲ ۱۴٫۶۹۸ ۱۳٫۳۲۹ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۳. پیلیشوُرُشوار Pilisvörösvár ۱۱٫۰۶۷ ۱۲٫۵۸۶ ۱۳٫۲۶۹ پِشت
۱۰۴. شاربوگارد Sárbogárd ۱۳٫۱۱۵ ۱۳٫۵۴۱ ۱۳٫۲۶۷ فِیِر
۱۰۵. بالاتُنفورِد Balatonfüred ۱۳٫۵۲۰ ۱۳٫۲۷۲ ۱۳٫۱۸۶ وِسپریم
۱۰۶. نادْیْکَتا Nagykáta ۱۱٫۹۱۵ ۱۲٫۷۵۱ ۱۳٫۰۱۴ پِشت
۱۰۷. هایدوهادهَز Hajdúhadház ۱۳٫۱۵۴ ۱۲٫۹۷۴ ۱۲٫۸۷۲ هایدو-بیهار
۱۰۸. نیرباتور Nyírbátor ۱۳٫۸۴۹ ۱۳٫۵۶۶ ۱۲٫۸۴۳ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۹. شایوسِنتپیتِر Sajószentpéter ۱۳٫۳۷۰ ۱۳٫۳۹۴ ۱۲٫۷۵۸ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۱۰. تُرُکبالینت Törökbálint ۹٫۴۵۹ ۱۰٫۹۷۴ ۱۲٫۶۵۱ پِشت
۱۱۱. دُرُگ Dorog ۱۲٫۷۹۸ ۱۲٫۹۴۳ ۱۲٫۲۰۳ کوماروم-استرگوم
۱۱۲. کُرمِند Körmend ۱۲٫۱۵۷ ۱۲٫۶۲۶ ۱۲٫۱۸۶ واش
۱۱۳. هایدوشَمشون Hajdúsámson ۷٫۷۳۴ ۱۰٫۶۱۱ ۱۲٫۱۶۳ هایدو-بیهار
۱۱۴. کیشئویسالاش Kisújszállás ۱۳٫۱۵۹ ۱۲٫۹۹۹ ۱۲٫۱۵۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۱۵. مارتسالی Marcali ۱۲٫۸۰۸ ۱۲٫۷۰۲ ۱۲٫۰۸۲ شوموگی
۱۱۶. آلبِرتیرشا Albertirsa ۱۰٫۵۸۹ ۱۱٫۳۱۹ ۱۲٫۰۲۱ پِشت
۱۱۷. کوسِگ Kőszeg ۱۱٫۹۴۵ ۱۱٫۷۱۴ ۱۲٫۰۱۶ واش
۱۱۸. بارچ Barcs ۱۲٫۳۲۶ ۱۲٫۴۲۶ ۱۱٫۹۳۰ شوموگی
۱۱۹. کیشکونمایشا Kiskunmajsa ۱۲٫۰۳۰ ۱۲٫۱۰۹ ۱۱٫۸۷۸ باچ-کیشکون
۱۲۰. تُلنا Tolna ۱۲٫۰۸۲ ۱۲٫۳۶۲ ۱۱٫۸۴۹ تولنا
۱۲۱. تیسافُلدوَر Tiszaföldvár ۱۱٫۸۴۰ ۱۲٫۰۷۶ ۱۱٫۷۸۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲۲. تیساکچکه Tiszakécske ۱۱٫۶۴۹ ۱۱٫۹۱۵ ۱۱٫۶۶۲ باچ-کیشکون
۱۲۳. بیچکه Bicske ۱۲٫۳۰۵ ۱۱٫۱۱۷ ۱۱٫۶۴۱ فِیِر
۱۲۴. تیسافورِد Tiszafüred ۱۴٫۳۴۳ ۱۴٫۰۳۴ ۱۱٫۵۱۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲۵. پیلیش Pilis ۹٫۰۶۰ ۱۰٫۴۸۰ ۱۱٫۴۸۹ پِشت
۱۲۶. نادْیاتَد Nagyatád ۱۴٫۰۳۴ ۱۲٫۱۱۸ ۱۱٫۴۶۱ شوموگی
۱۲۷. مِزوبِرنْی Mezőberény ۱۱٫۵۹۲ ۱۱٫۶۲۰ ۱۱٫۳۹۰ بکش
۱۲۸. تسلدُمُلک Celldömölk ۱۲٫۰۶۱ ۱۱٫۶۸۵ ۱۱٫۲۵۷ واش
۱۲۹. لایُشمیژه Lajosmizse ۱۱٫۰۰۰ ۱۱٫۱۰۴ ۱۱٫۱۶۵ باچ-کیشکون
۱۳۰. هِوِش Heves ۱۱٫۴۰۳ ۱۱٫۴۸۲ ۱۱٫۱۳۷ هِوِش
۱۳۱. سیگِتوار Szigetvár ۱۲٫۲۲۶ ۱۱٫۴۶۲ ۱۱٫۱۰۳ بارانیا
۱۳۲. ایشاسِگ Isaszeg ۸٫۷۸۹ ۱۰٫۱۷۱ ۱۰٫۹۷۹ پِشت
۱۳۳. ماگلُد Maglód ۷٫۸۶۸ ۹٫۶۲۶ ۱۰٫۸۷۲ پِشت
۱۳۴. شارکاد Sarkad ۱۰٫۹۵۸ ۱۰٫۹۵۲ ۱۰٫۸۲۲ بکش
۱۳۵. چورنا Csorna ۱۲٫۴۷۰ ۱۰٫۸۳۴ ۱۰٫۷۹۱ دْیور-موشون-شوپرون
۱۳۶. اِدِلنْی Edelény ۱۲٫۱۴۰ ۱۱٫۲۴۴ ۱۰٫۷۷۱ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۳۷. بیاتوربادْی Biatorbágy ۷٫۱۷۶ ۸٫۱۱۲ ۱۰٫۷۲۰ پِشت
۱۳۸. کاپووَر Kapuvár ۱۱٫۱۶۷ ۱۰٫۶۶۷ ۱۰٫۵۸۸ دْیور-موشون-شوپرون
۱۳۹. اولو Üllő ۹٫۰۳۸ ۹٫۷۸۸ ۱۰٫۴۲۳ پِشت
۱۴۰. نادْیْکَلو Nagykálló ۹٫۹۹۱ ۱۰٫۷۶۶ ۱۰٫۳۲۴ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۴۱. بوداکالاس Budakalász ۷٫۹۲۸ ۹٫۲۵۳ ۱۰٫۱۷۱ پِشت
۱۴۲. شیکلوش Siklós ۱۰٫۶۰۷ ۱۰٫۴۶۱ ۱۰٫۰۵۳ بارانیا
۱۴۳. پاستو Pásztó ۱۲٫۲۱۷ ۱۰٫۴۵۷ ۱۰٫۰۴۶ نوگراد
۱۴۴. آسود Aszód ۶٬۰۵۱ ۶٬۰۵۱ ۶٬۰۵۱ نوگراد [

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی