فهرست شهرهای مجارستان

فهرست شهرهای مجارستان

Towns and villages in Hungary
بوداپست
دبرتسن
سگد
میشکولتس
پچ
دْیور
کاپُشوار
نیردْیْهَزا
رتبه نام شهر نام شهر
به مجاری
سرشماری
۱۹۹۰
سرشماری
۲۰۰۱
تخمین
۲۰۰۷
شهرستان
۱. بوداپست Budapest ۲٫۰۱۶٫۷۷۴ ۱٫۷۵۶٫۷۹۶ ۱٫۶۹۶٫۱۲۸ بوداپست
۲. دِبِرتسِن Debrecen ۲۱۲٫۲۳۵ ۲۰۷٫۵۶۰ ۲۰۴٫۱۲۴ هایدو-بیهار
۳. میشکولتس Miskolc ۱۹۶٫۴۴۲ ۱۸۵٫۳۸۷ ۱۷۲٫۶۳۷ بورشود-آبااوی-زمپلن
۴. سِگِد Szeged ۱۷۵٫۳۰۱ ۱۶۵٫۵۸۸ ۱۶۴٫۸۸۳ چونگراد-چاناد
۵. پِچ Pécs ۱۷۰٫۰۳۹ ۱۶۱٫۳۷۷ ۱۵۶٫۶۴۹ بارانیا
۶. دْیور Győr ۱۲۹٫۳۳۸ ۱۲۹٫۸۷۹ ۱۲۸٫۲۶۵ دیور-موشون-شوپرون
۷. نْیرِدْیْ‌هازا Nyíregyháza ۱۱۴٫۱۵۲ ۱۱۷٫۳۵۱ ۱۱۶٫۲۹۸ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۸. کچکمت Kecskemét ۱۰۲٫۵۱۶ ۱۰۷٫۶۶۵ ۱۰۹٫۸۴۷ باچ-کیش‌کون
۹. سِکِش‌فهروار Székesfehérvár ۱۰۸٫۹۵۸ ۱۰۴٫۷۶۹ ۱۰۱٫۶۰۰ فِیِر
۱۰. سومبات‌هی Szombathely ۸۵٫۶۱۷ ۸۲٫۲۹۸ ۷۹٫۵۳۴ واش
۱۱. سولنوک Szolnok ۷۸٫۳۲۸ ۷۷٫۵۵۳ ۷۵٫۴۷۴ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲. تاتابانیا Tatabánya ۷۴٫۲۷۷ ۷۲٫۹۶۲ ۷۰٫۵۴۱ کوماروم-استرگوم
۱۳. کاپُشوار Kaposvár ۷۱٫۷۸۸ ۶۸٫۲۴۰ ۶۷٫۷۴۶ شومودی
۱۴. بکش‌چابا Békéscsaba ۶۷٫۶۰۹ ۶۷٫۶۶۴ ۶۵٫۲۰۶ بکش
۱۵. اِرد Érd ۴۳٫۳۲۷ ۵۶٫۱۲۳ ۶۲٫۴۰۸ پِشت
۱۶. وسپرم Veszprém ۶۳٫۸۶۷ ۶۱٫۹۵۸ ۶۲٫۰۲۳ وِسپرم
۱۷. زالائِگِرسِگ Zalaegerszeg ۶۲٫۲۱۲ ۶۲٫۲۵۵ ۶۱٫۸۹۸ زالا
۱۸. شوپرون Sopron ۵۵٫۰۸۳ ۵۵٫۰۸۱ ۵۷٫۲۱۰ دیور-موشون-شوپرون
۱۹. اِگِر Eger ۶۱٫۸۹۲ ۵۸٫۱۷۳ ۵۶٫۶۴۷ هوش
۲۰. نادی‌کانیژا Nagykanizsa ۵۴٫۰۵۲ ۵۲٫۷۷۳ ۵۰٫۸۲۳ زالا
۲۱. دونااوی‌واروش Dunaújváros ۵۹٫۰۲۸ ۵۳٫۹۵۷ ۵۰٫۰۸۴ فِیِر
۲۲. هودمزوواشارهی Hódmezővásárhely ۵۱٫۱۸۰ ۴۸٫۹۰۹ ۴۷٫۴۸۵ چونگراد-چاناد
۲۳. شالگوتاریان Salgótarján ۴۷٫۸۲۲ ۴۵٫۶۴۵ ۳۹٫۶۴۰ نوگراد
۲۴. تسگلد Cegléd ۳۷٫۱۶۷ ۳۸٫۰۲۷ ۳۸٫۴۷۶ پِشت
۲۵. بایا Baja ۳۸٫۶۸۶ ۳۸٫۳۶۰ ۳۷٫۴۶۲ باچ-کیش‌کون
۲۶. اُزد Ózd ۴۳٫۵۹۲ ۳۹٫۳۷۱ ۳۷٫۰۴۰ بورشود-آبااوی-زمپلن
۲۷. سِکسارد Szekszárd ۳۶٫۸۵۷ ۳۶٫۰۰۷ ۳۴٫۱۷۴ تولنا
۲۸. واتس Vác ۳۴٫۰۱۵ ۳۴٫۰۸۵ ۳۳٫۲۱۳ پِشت
۲۹. پاپا Pápa ۳۳٫۸۴۶ ۳۳٫۷۱۹ ۳۳٫۰۸۰ وِسپرم
۳۰. دوناکِسی Dunakeszi ۲۶٫۱۱۱ ۲۹٫۰۸۰ ۳۲٫۷۶۸ پِشت
۳۱. دْیوندْیوش Gyöngyös ۳۶٫۴۵۱ ۳۳٫۸۴۳ ۳۲٫۷۲۸ هوش
۳۲. گودوللو Gödöllő ۲۸٫۱۹۵ ۳۱٫۰۹۱ ۳۲٫۴۹۵ پِشت
۳۳. دْیولا Gyula ۳۴٫۳۳۱ ۳۳٫۲۹۳ ۳۲٫۲۳۹ بکش
۳۴. هایدوبوسورمِنْی Hajdúböszörmény ۳۰٫۸۲۳ ۳۲٫۰۵۳ ۳۱٫۹۱۰ هایدو-بیهار
۳۵. موشون‌مادیارووار Mosonmagyaróvár ۳۰٫۰۷۹ ۳۰٫۴۴۳ ۳۱٫۴۹۰ دیور-موشون-شوپرون
۳۶. کیش‌کون‌فلدی‌هازا Kiskunfélegyháza ۳۴٫۲۲۰ ۳۲٫۴۸۹ ۳۰٫۹۴۶ باچ-کیش‌کون
۳۷. کازینتس‌بارتسیکا Kazincbarcika ۳۶٫۸۵۵ ۳۳٫۴۱۴ ۳۰٫۷۰۹ بورشود-آبااوی-زمپلن
۳۸. اوروش‌هازا Orosháza ۳۴٫۵۲۶ ۳۲٫۳۳۹ ۳۰٫۶۸۸ بکش
۳۹. اِستِرگُم Esztergom ۲۹٫۸۴۱ ۲۹٫۰۴۱ ۳۰٫۲۶۱ کوماروم-استرگوم
۴۰. آیکا Ajka ۳۳٫۸۳۲ ۳۲٫۱۷۶ ۳۰٫۲۱۳ وِسپرم
۴۱. سِنتِش Szentes ۳۲٫۸۹۱ ۳۱٫۴۰۵ ۲۹٫۷۸۵ چونگراد-چاناد
۴۲. کیش‌کون‌هالاش Kiskunhalas ۲۹٫۸۷۲ ۲۹٫۷۵۹ ۲۹٫۳۱۸ باچ-کیش‌کون
۴۳. سیگت‌سنت‌میکلوش Szigetszentmiklós ۱۹٫۳۷۲ ۲۳٫۱۶۷ ۲۹٫۱۷۷ پِشت
۴۴. یاسبِرِنْی Jászberény ۲۹٫۴۶۱ ۲۸٫۳۸۸ ۲۷٫۳۸۶ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۴۵. بودااورش Budaörs ۱۹٫۸۲۰ ۲۳٫۷۲۱ ۲۷٫۰۰۴ پِشت
۴۶. کُمْلو Komló ۲۹٫۹۷۳ ۲۷٫۶۰۶ ۲۶٫۴۶۵ بارانیا
۴۷. نادی‌کوروش Nagykőrös ۲۶٫۹۵۶ ۲۵٫۸۴۲ ۲۵٫۳۲۸ پِشت
۴۸. ماکو Makó ۲۷٫۵۲۹ ۲۵٫۷۸۳ ۲۴٫۹۸۶ چونگراد-چاناد
۴۹. تاتا Tata ۲۵٫۰۴۹ ۲۴٫۰۵۷ ۲۴٫۸۰۵ کوماروم-استرگوم
۵۰. سنت‌اندره Szentendre ۱۹٫۳۵۱ ۲۲٫۳۲۴ ۲۴٫۶۲۰ پِشت
۵۱. شیوفُک Siófok ۲۲٫۶۲۷ ۲۳٫۲۹۱ ۲۳٫۹۸۲ شومودی
۵۲. هایدوسوبوسلو Hajdúszoboszló ۲۳٫۸۹۱ ۲۳٫۸۰۴ ۲۳٫۳۸۳ هایدو-بیهار
۵۳. دْیال Gyál ۱۷٫۶۴۱ ۲۰٫۹۰۰ ۲۲٫۵۵۲ پِشت
۵۴. توروک‌سنت‌میکلوش Törökszentmiklós ۲۳٫۹۲۰ ۲۳٫۱۹۸ ۲۲٫۳۴۰ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۵۵. کارتساگ Karcag ۲۳٫۸۲۸ ۲۲٫۹۱۸ ۲۱٫۴۳۹ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۵۶. هاتوان Hatvan ۲۴٫۳۰۸ ۲۳٫۲۴۴ ۲۱٫۳۱۴ هوش
۵۷. کِست‌هی Keszthely ۲۲٫۲۳۴ ۲۲٫۳۷۷ ۲۱٫۲۸۹ زالا
۵۸. وارپالوتا Várpalota ۲۶٫۹۲۸ ۲۱٫۸۵۸ ۲۰٫۹۲۷ وِسپرم
۵۹. بکش Békés ۲۲٫۰۹۸ ۲۱٫۷۵۷ ۲۰٫۸۴۶ بکش
۶۰. دُمبووَر Dombóvár ۲۱٫۱۸۳ ۲۱٫۲۲۶ ۲۰٫۲۷۲ تولنا
۶۱. پاکش Paks ۲۰٫۲۷۴ ۲۰٫۹۹۰ ۲۰٫۲۰۴ تولنا
۶۲. وچِش Vecsés ۱۸٫۱۰۶ ۱۸٫۶۳۳ ۱۹٫۶۹۱ پِشت
۶۳. کوماروم Komárom ۱۹٫۵۳۲ ۱۹٫۸۰۸ ۱۹٫۵۸۷ کوماروم-استرگوم
۶۴. اوروسلانی Oroszlány ۲۱٫۰۵۳ ۲۰٫۵۳۸ ۱۹٫۳۲۸ کوماروم-استرگوم
۶۵. موهاچ Mohács ۲۰٫۳۲۶ ۱۹٫۱۸۱ ۱۹٫۰۴۴ بارانیا
۶۶. مِزوتور Mezőtúr ۲۰٫۷۵۰ ۱۹٫۶۶۵ ۱۸٫۶۵۳ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۶۷. دوناهاراستی Dunaharaszti ۱۵٫۲۴۷ ۱۶٫۳۵۲ ۱۸٫۳۵۶ پِشت
۶۸. مُنُر Monor ۱۸٫۴۸۳ ۲۰٫۷۴۵ ۱۸٫۲۶۸ پِشت
۶۹. سارْواش Szarvas ۱۸٫۹۳۴ ۱۸٫۷۱۶ ۱۸٫۰۷۷ بکش
۷۰. چونگراد Csongrád ۲۰٫۰۲۱ ۱۹٫۰۶۴ ۱۷٫۹۸۳ چونگراد-چاناد
۷۱. هایدونَنَش Hajdúnánás ۱۸٫۷۲۲ ۱۸٫۳۱۶ ۱۷٫۸۹۲ هایدو-بیهار
۷۲. کالوچا Kalocsa ۱۸٫۳۵۰ ۱۸٫۵۱۲ ۱۷٫۸۴۴ باچ-کیش‌کون
۷۳. بالمازاوی‌واروش Balmazújváros ۱۷٫۹۰۱ ۱۸٫۱۹۷ ۱۷٫۷۵۲ هایدو-بیهار
۷۴. فُت Fót ۱۹٫۰۶۹ ۱۹٫۱۳۰ ۱۷٫۶۳۳ پِشت
۷۵. کیش‌واردا Kisvárda ۱۳٫۳۱۵ ۱۵٫۸۸۸ ۱۷٫۵۵۰ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۷۶. ساس‌هالومباتا Százhalombatta ۱۸٫۲۹۰ ۱۸٫۳۱۱ ۱۷٫۵۴۹ پِشت
۷۷. ماته‌سالکا Mátészalka ۱۶٫۵۷۳ ۱۶٫۸۴۵ ۱۷٫۷۱۲ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۷۸. مزوکووشد Mezőkövesd ۱۸٫۱۲۴ ۱۸٫۰۵۷ ۱۷٫۲۱۶ بورشود-آبااوی-زمپلن
۷۹. گُد Göd ۱۲٫۷۵۴ ۱۵٫۱۸۳ ۱۶٫۹۵۱ پِشت
۸۰. تیسااوی‌واروش Tiszaújváros ۱۸٫۶۸۵ ۱۷٫۵۶۳ ۱۶٫۹۲۷ بورشود-آبااوی-زمپلن
۸۱. بالاش‌دیارمات Balassagyarmat ۱۹٫۷۹۲ ۱۸٫۰۴۸ ۱۶٫۹۲۲ نوگراد
۸۲. شاتورایااوی‌هی Sátoraljaújhely ۱۹٫۱۰۵ ۱۸٫۳۳۵ ۱۶٫۸۸۲ بورشود-آبااوی-زمپلن
۸۳. تاپولتسا Tapolca ۱۸٫۲۶۴ ۱۷٫۹۷۹ ۱۶٫۷۳۲ وِسپرم
۸۴. داباش Dabas ۱۴٫۸۰۰ ۱۵٫۸۷۹ ۱۶٫۴۲۲ پِشت
۸۵. پُماز Pomáz ۱۲٫۴۷۴ ۱۴٫۰۳۰ ۱۶٫۲۰۲ پِشت
۸۶. آبُنی Abony ۱۴٫۸۵۸ ۱۵٫۷۶۸ ۱۵٫۸۵۱ پِشت
۸۷. برتیواوی‌فالو Berettyóújfalu ۱۶٫۷۸۰ ۱۶٫۳۹۳ ۱۵٫۶۴۷ هایدو-بیهار
۸۸. پوشپوک‌لادانی Püspökladány ۱۶٫۳۷۱ ۱۶٫۲۱۰ ۱۵٫۵۶۵ هایدو-بیهار
۸۹. سیگِتهالُم Szigethalom ۹٫۷۹۵ ۱۲٫۱۹۱ ۱۵٫۴۸۱ پِشت
۹۰. شاروار Sárvár ۱۵٫۸۳۶ ۱۵٫۷۱۹ ۱۵٫۱۴۴ واش
۹۱. دْیومرو Gyömrő ۱۱٫۴۹۴ ۱۳٫۳۳۳ ۱۴٫۹۵۹ پِشت
۹۲. دیومائندرود Gyomaendrőd ۱۶٫۴۹۵ ۱۵٫۶۶۰ ۱۴٫۹۲۸ بکش
۹۳. کیش‌کوروش Kiskőrös ۱۴٫۹۱۱ ۱۵٫۳۴۸ ۱۴٫۶۴۹ باچ-کیش‌کون
۹۴. مور Mór ۱۴٫۸۳۸ ۱۴٫۶۸۵ ۱۴٫۵۶۹ فِیِر
۹۵. پِتسِل Pécel ۱۰٫۷۵۱ ۱۲٫۴۸۳ ۱۴٫۳۲۸ پِشت
۹۶. وِرِش‌اِدی‌هاز Veresegyház ۶٫۳۷۳ ۱۰٫۰۹۶ ۱۴٫۳۱۰ پِشت
۹۷. بونی‌هاد Bonyhád ۱۵٫۲۷۹ ۱۴٫۶۱۹ ۱۴٫۰۴۵ تولنا
۹۸. باتُنیْتِرِنیه Bátonyterenye ۱۵٫۳۴۳ ۱۵٫۲۵۰ ۱۳٫۷۴۱ نوگراد
۹۹. شاروش‌پاتاک Sárospatak ۱۵٫۰۶۲ ۱۴٫۸۲۷ ۱۳٫۶۶۳ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۰۰. بوداکِسی Budakeszi ۱۱٫۸۰۳ ۱۲٫۶۳۲ ۱۳٫۵۹۰ پِشت
۱۰۱. اوی‌فَهرتو Újfehértó ۱۳٫۰۵۶ ۱۳٫۶۳۰ ۱۳٫۵۵۳ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۲. تیساواش‌واری Tiszavasvári ۱۴٫۲۳۲ ۱۴٫۶۹۸ ۱۳٫۳۲۹ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۳. پیلیش‌ووروش‌وار Pilisvörösvár ۱۱٫۰۶۷ ۱۲٫۵۸۶ ۱۳٫۲۶۹ پِشت
۱۰۴. شاربوگارد Sárbogárd ۱۳٫۱۱۵ ۱۳٫۵۴۱ ۱۳٫۲۶۷ فِیِر
۱۰۵. بالاتون‌فورِد Balatonfüred ۱۳٫۵۲۰ ۱۳٫۲۷۲ ۱۳٫۱۸۶ وِسپرم
۱۰۶. نادی‌کاتا Nagykáta ۱۱٫۹۱۵ ۱۲٫۷۵۱ ۱۳٫۰۱۴ پِشت
۱۰۷. هایدوهادهَز Hajdúhadház ۱۳٫۱۵۴ ۱۲٫۹۷۴ ۱۲٫۸۷۲ هایدو-بیهار
۱۰۸. نیرباتور Nyírbátor ۱۳٫۸۴۹ ۱۳٫۵۶۶ ۱۲٫۸۴۳ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۰۹. شایوسِنت‌پِتِر Sajószentpéter ۱۳٫۳۷۰ ۱۳٫۳۹۴ ۱۲٫۷۵۸ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۱۰. توروک‌بالینت Törökbálint ۹٫۴۵۹ ۱۰٫۹۷۴ ۱۲٫۶۵۱ پِشت
۱۱۱. دُرُگ Dorog ۱۲٫۷۹۸ ۱۲٫۹۴۳ ۱۲٫۲۰۳ کوماروم-استرگوم
۱۱۲. کُرمِند Körmend ۱۲٫۱۵۷ ۱۲٫۶۲۶ ۱۲٫۱۸۶ واش
۱۱۳. هایدوشَمشون Hajdúsámson ۷٫۷۳۴ ۱۰٫۶۱۱ ۱۲٫۱۶۳ هایدو-بیهار
۱۱۴. کیش‌اوی‌سالاش Kisújszállás ۱۳٫۱۵۹ ۱۲٫۹۹۹ ۱۲٫۱۵۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۱۵. مارتسالی Marcali ۱۲٫۸۰۸ ۱۲٫۷۰۲ ۱۲٫۰۸۲ شومودی
۱۱۶. آلبِرتیرشا Albertirsa ۱۰٫۵۸۹ ۱۱٫۳۱۹ ۱۲٫۰۲۱ پِشت
۱۱۷. کوسِگ Kőszeg ۱۱٫۹۴۵ ۱۱٫۷۱۴ ۱۲٫۰۱۶ واش
۱۱۸. بارچ Barcs ۱۲٫۳۲۶ ۱۲٫۴۲۶ ۱۱٫۹۳۰ شومودی
۱۱۹. کیش‌کون‌مایشا Kiskunmajsa ۱۲٫۰۳۰ ۱۲٫۱۰۹ ۱۱٫۸۷۸ باچ-کیش‌کون
۱۲۰. تُلنا Tolna ۱۲٫۰۸۲ ۱۲٫۳۶۲ ۱۱٫۸۴۹ تولنا
۱۲۱. تیسافولدوار Tiszaföldvár ۱۱٫۸۴۰ ۱۲٫۰۷۶ ۱۱٫۷۸۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲۲. تیساکچکه Tiszakécske ۱۱٫۶۴۹ ۱۱٫۹۱۵ ۱۱٫۶۶۲ باچ-کیش‌کون
۱۲۳. بیچکه Bicske ۱۲٫۳۰۵ ۱۱٫۱۱۷ ۱۱٫۶۴۱ فِیِر
۱۲۴. تیسافورِد Tiszafüred ۱۴٫۳۴۳ ۱۴٫۰۳۴ ۱۱٫۵۱۸ یاس-نادْیْکون-سولنوک
۱۲۵. پیلیش Pilis ۹٫۰۶۰ ۱۰٫۴۸۰ ۱۱٫۴۸۹ پِشت
۱۲۶. نادی‌آتاد Nagyatád ۱۴٫۰۳۴ ۱۲٫۱۱۸ ۱۱٫۴۶۱ شومودی
۱۲۷. مِزوبِرنْی Mezőberény ۱۱٫۵۹۲ ۱۱٫۶۲۰ ۱۱٫۳۹۰ بکش
۱۲۸. تسلدومولک Celldömölk ۱۲٫۰۶۱ ۱۱٫۶۸۵ ۱۱٫۲۵۷ واش
۱۲۹. لایوش‌میژه Lajosmizse ۱۱٫۰۰۰ ۱۱٫۱۰۴ ۱۱٫۱۶۵ باچ-کیش‌کون
۱۳۰. هِوِش Heves ۱۱٫۴۰۳ ۱۱٫۴۸۲ ۱۱٫۱۳۷ هوش
۱۳۱. سیگت‌وار Szigetvár ۱۲٫۲۲۶ ۱۱٫۴۶۲ ۱۱٫۱۰۳ بارانیا
۱۳۲. ایشاسِگ Isaszeg ۸٫۷۸۹ ۱۰٫۱۷۱ ۱۰٫۹۷۹ پِشت
۱۳۳. ماگلُد Maglód ۷٫۸۶۸ ۹٫۶۲۶ ۱۰٫۸۷۲ پِشت
۱۳۴. شارکاد Sarkad ۱۰٫۹۵۸ ۱۰٫۹۵۲ ۱۰٫۸۲۲ بکش
۱۳۵. چورنا Csorna ۱۲٫۴۷۰ ۱۰٫۸۳۴ ۱۰٫۷۹۱ دیور-موشون-شوپرون
۱۳۶. اِدِلنْی Edelény ۱۲٫۱۴۰ ۱۱٫۲۴۴ ۱۰٫۷۷۱ بورشود-آبااوی-زمپلن
۱۳۷. بیاتوربادْی Biatorbágy ۷٫۱۷۶ ۸٫۱۱۲ ۱۰٫۷۲۰ پِشت
۱۳۸. کاپووَر Kapuvár ۱۱٫۱۶۷ ۱۰٫۶۶۷ ۱۰٫۵۸۸ دیور-موشون-شوپرون
۱۳۹. اولو Üllő ۹٫۰۳۸ ۹٫۷۸۸ ۱۰٫۴۲۳ پِشت
۱۴۰. نادْیْکَلو Nagykálló ۹٫۹۹۱ ۱۰٫۷۶۶ ۱۰٫۳۲۴ سابولچ-ساتمار-بِرِگ
۱۴۱. بوداکالاس Budakalász ۷٫۹۲۸ ۹٫۲۵۳ ۱۰٫۱۷۱ پِشت
۱۴۲. شیکلوش Siklós ۱۰٫۶۰۷ ۱۰٫۴۶۱ ۱۰٫۰۵۳ بارانیا
۱۴۳. پاستو Pásztó ۱۲٫۲۱۷ ۱۰٫۴۵۷ ۱۰٫۰۴۶ نوگراد
۱۴۴. آسود Aszód ۶٬۰۵۱ ۶٬۰۵۱ ۶٬۰۵۱ نوگراد

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی