فهرست شهرهای نیوجرسی

فهرست شهرها و شهرداری ایالت نیوجرسی:

نقشهٔ کل ۵۶۵ شهرداری
نیوآرک، بزرگترین شهر در نیوجرسی
جرزی سیتی
پترسون، نیوجرسی
الیزابت، نیوجرسی
ترنتون، مرکز نیوجرسی
کمدن، نیوجرسی
آتلانتیک سیتی، نیوجرسی
ردیف شهرداری شهرستان جمعیت
در ۲۰۱۰[۱]
شهرداری
نوع
Form of
government
۱ نیوآرک اسیکس ۲۷۸٬۱۵۴ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۲ جرزی سیتی Hudson ۲۴۷٬۵۹۷ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۳ پترسون، نیوجرسی Passaic ۱۴۶٬۱۹۹ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۴ الیزابت، نیوجرسی Union ۱۲۴٬۹۶۹ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۵ ادیسون، نیوجرسی Middlesex ۹۹٬۹۶۷ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۶ وودبریج، نیوجرسی Middlesex ۹۹٬۵۸۵ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۷ لیکوود، نیوجرسی Ocean ۹۲٬۸۴۳ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۸ تامز ریور، نیوجرسی Ocean ۹۱٬۲۳۹ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۹ همیلتون، نیوجرسی Mercer ۸۸٬۴۶۴ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۰ ترنتون، نیوجرسی Mercer ۸۴٬۹۱۳ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۱ کلیفتون، نیوجرسی Passaic ۸۴٬۱۳۶ City 1923 Municipal Manager Law
۱۲ کمدن، نیوجرسی Camden ۷۷٬۳۴۴ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۳ بریک، نیوجرسی Ocean ۷۵٬۰۷۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۴ چری هیل، نیوجرسی Camden ۷۱٬۰۴۵ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۵ پاسائیک، نیوجرسی Passaic ۶۹٬۷۸۱ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۶ میدلتاون، نیوجرسی Monmouth ۶۶٬۵۲۲ Township Special Charter (New Jersey)
۱۷ اونیون سیتی، نیوجرسی Hudson ۶۶٬۴۵۵ City Walsh Act
۱۸ اولدبریج، نیوجرسی Middlesex ۶۵٬۳۷۵ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۹ گلاستر، نیوجرسی Camden ۶۴٬۶۳۴ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۰ اورنج شرقی، نیوجرسی اسیکس ۶۴٬۲۷۰ City City (New Jersey)
۲۱ بایون، نیوجرسی Hudson ۶۳٬۰۲۴ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۲ فرانکلین، سامرست کانتی، نیوجرسی Somerset ۶۲٬۳۰۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۲۳ برگن شمالی، نیوجرسی Hudson ۶۰٬۷۷۳ Township Walsh Act
۲۴ وینلند، نیوجرسی Cumberland ۶۰٬۷۲۴ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۵ آنیون، نیوجرسی Union ۵۶٬۶۴۲ Township Township (New Jersey)
۲۶ پیسکتاوای، نیوجرسی Middlesex ۵۶٬۰۴۴ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۷ نیو برانزویک، نیوجرسی Middlesex ۵۵٬۱۸۱ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۸ جکسون، نیوجرسی Ocean ۵۴٬۸۵۶ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۲۹ وین، نیوجرسی Passaic ۵۴٬۷۱۷ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۰ ایروینگتون، نیوجرسی اسیکس ۵۳٬۹۲۶ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۱ پارسیپنی-تروی هیلز، نیوجرسی Morris ۵۳٬۲۳۸ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۲ هاوول، نیوجرسی Monmouth ۵۱٬۰۷۵ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۳۳ پرث امبوی، نیوجرسی Middlesex ۵۰٬۸۱۴ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۴ هابوکن، نیوجرسی Hudson ۵۰٬۰۰۵ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۵ پلینفیلد، نیوجرسی Union ۴۹٬۸۰۸ City Special Charter (New Jersey)
۳۶ نیو یورک غربی، نیوجرسی Hudson ۴۹٬۷۰۸ Town Walsh Act
۳۷ واشینگتون، گلاستر، نیوجرسی Gloucester ۴۸٬۵۵۹ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۸ برانزویک شرقی، نیوجرسی Middlesex ۴۷٬۵۱۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۳۹ بلومفیلد، نیوجرسی اسیکس ۴۷٬۳۱۵ Township Special Charter (New Jersey)
۴۰ اورنج غربی، نیوجرسی اسیکس ۴۶٬۲۰۷ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۴۱ ایوشیم، نیوجرسی Burlington ۴۵٬۵۳۸ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۴۲ بریجواتر، نیوجرسی Somerset ۴۴٬۴۶۴ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۴۳ برانزویک جنوبی، نیوجرسی Middlesex ۴۳٬۴۱۷ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۴۴ اگ هاربور، نیوجرسی Atlantic ۴۳٬۳۲۳ Township Township (New Jersey)
۴۵ منچستر، نیوجرسی Ocean ۴۳٬۰۷۰ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۴۶ هکنساک، نیوجرسی Bergen ۴۳٬۰۱۰ City 1923 Municipal Manager Law
۴۷ سیرویل، نیوجرسی Middlesex ۴۲٬۷۰۴ Borough Borough (New Jersey)
۴۸ ماونت لورل، نیوجرسی Burlington ۴۱٬۸۶۴ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۴۹ برکلی، نیوجرسی Ocean ۴۱٬۲۵۵ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۵۰ برانزویک شمالی، نیوجرسی Middlesex ۴۰٬۷۴۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council-Administrator)
۵۱ کیرنی، نیوجرسی Hudson ۴۰٬۶۸۴ Town Town (New Jersey)
۵۲ لیندن، نیوجرسی Union ۴۰٬۴۹۹ City City (New Jersey)
۵۳ مارلبورو، نیوجرسی Monmouth ۴۰٬۱۹۱ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۵۴ تینک، نیوجرسی Bergen ۳۹٬۷۷۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۵۵ آتلانتیک سیتی، نیوجرسی Atlantic ۳۹٬۵۵۸ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۵۶ وینزلوو، نیوجرسی Camden ۳۹٬۴۹۹ Township Township (New Jersey)
۵۷ مونرو، میدلسکستاون، نیوجرسی Middlesex ۳۹٬۱۳۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۵۸ مانالاپان، نیوجرسی Monmouth ۳۸٬۸۷۲ Township Township (New Jersey)
۵۹ هیلزبور، نیوجرسی Somerset ۳۸٬۳۰۳ Township Township (New Jersey)
۶۰ مونتکلیر، نیوجرسی اسیکس ۳۷٬۶۶۹ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۶۱ گالووی، نیوجرسی Atlantic ۳۷٬۳۴۹ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۶۲ فریهولد، نیوجرسی Monmouth ۳۶٬۱۸۴ Township Township (New Jersey)
۶۳ مونرو، گلاستر، کانتی نیوجرسی Gloucester ۳۶٬۱۲۹ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۶۴ بلویل، نیوجرسی اسیکس ۳۵٬۹۲۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۶۵ پنساوکن، نیوجرسی Camden ۳۵٬۸۸۵ Township Township (New Jersey)
۶۶ اوینگ، نیوجرسی Mercer ۳۵٬۷۹۰ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۶۷ مونرو، گلاستر کانتی، نیوجرسی Bergen ۳۵٬۳۴۵ Borough Borough (New Jersey)
۶۸ لاورنس، مرکر کانتی، نیوجرسی Mercer ۳۳٬۴۷۲ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۶۹ فایر لاون، نیوجرسی Bergen ۳۲٬۴۵۷ Borough Faulkner Act (Council-Manager)
۷۰ ویلینگبورو، نیوجرسی Burlington ۳۱٬۶۲۹ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۷۱ لانگ برنچ، نیوجرسی Monmouth ۳۰٬۷۱۹ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۷۲ دپتفورد، نیوجرسی Gloucester ۳۰٬۵۶۱ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۷۳ گارفیلد، نیوجرسی Bergen ۳۰٬۴۸۷ City 1923 Municipal Manager Law
۷۴ وستفیلد، نیوجرسی Union ۳۰٬۳۱۶ Town Special Charter (New Jersey)
۷۵ اورنج، نیوجرسی اسیکس ۳۰٬۱۳۴ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۷۶ لیوینگستون، نیوجرسی اسیکس ۲۹٬۳۶۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۷۷ وورهیز، نیوجرسی Camden ۲۹٬۱۳۱ Township Township (New Jersey)
۷۸ پرینستون، نیوجرسیخطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب تمام کنندهٔ </ref> بدون برچسب <ref> (). </ref> Mercer ۲۸٬۵۷۲ Borough Borough (New Jersey)
۷۹ میلویل، نیوجرسی Cumberland ۲۸٬۴۰۰ City Walsh Act
۸۰ ناتلی، نیوجرسی اسیکس ۲۸٬۳۷۰ Township Walsh Act
۸۱ ماونت اولیو، نیوجرسی Morris ۲۸٬۱۱۷ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۸۲ نپتون، نیوجرسی Monmouth ۲۷٬۹۳۵ Township Township (New Jersey)
۸۳ پمبرتون، نیوجرسی Burlington ۲۷٬۹۱۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۸۴ لیسی، نیوجرسی Ocean ۲۷٬۶۴۴ Township Township (New Jersey)
۸۵ راوی، نیوجرسی Union ۲۷٬۳۴۶ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۸۶ اوشن، مانموث کانتی، نیوجرسی Monmouth ۲۷٬۲۹۱ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۸۷ ویندسور شرقی، نیوجرسی Mercer ۲۷٬۱۹۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۸۸ ویندسور غربی، نیوجرسی Mercer ۲۷٬۱۶۵ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۸۹ انگلوود، نیوجرسی Bergen ۲۷٬۱۴۷ City Special Charter (New Jersey)
۹۰ برگنفیلد، نیوجرسی Bergen ۲۶٬۷۶۴ Borough Borough (New Jersey)
۹۱ برناردز، نیوجرسی Somerset ۲۶٬۶۵۲ Township Township (New Jersey)
۹۲ استافورد، نیوجرسی Ocean ۲۶٬۵۳۵ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۹۳ همیلتون، آتلانتیک کانتی، نیوجرسی Atlantic ۲۶٬۵۰۳ Township Township (New Jersey)
۹۴ پاراموس، نیوجرسی Bergen ۲۶٬۳۴۲ Borough Borough (New Jersey)
۹۵ وال، نیوجرسی Monmouth ۲۶٬۱۶۴ Township Township (New Jersey)
۹۶ مأوا، نیوجرسی Bergen ۲۵٬۸۹۰ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۹۷ میلفورد غربی، نیوجرسی Passaic ۲۵٬۸۵۰ Township Faulkner Act (Mayor-Council-Administrator)
۹۸ راندولف، نیوجرسی Morris ۲۵٬۷۳۴ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۹۹ بریجتون، نیوجرسی Cumberland ۲۵٬۳۴۹ City Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۰۰ ریجوود، نیوجرسی Bergen ۲۴٬۹۵۸ Village Faulkner Act (Council-Manager)
۱۰۱ راک‌اوی، نیوجرسی Morris ۲۴٬۱۵۶ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۰۲ لادی، نیوجرسی Bergen ۲۴٬۱۳۶ Borough 1923 Municipal Manager Law
۱۰۳ ورنون، نیوجرسی Sussex ۲۳٬۹۴۳ Township Faulkner Act (Mayor-Council)[۲]
۱۰۴ مپلوود، نیوجرسی اسیکس ۲۳٬۸۶۷ Township
۱۰۵ کلیفساید پارک، نیوجرسی Bergen ۲۳٬۵۹۴ Borough
۱۰۶ اسکاتچ پلینز، نیوجرسی Union ۲۳٬۵۱۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۰۷ پلینفیلد جنوبی، نیوجرسی Middlesex ۲۳٬۳۸۵ Borough
۱۰۸ راکسبوری، نیوجرسی Morris ۲۳٬۳۲۴ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۰۹ مدفورد، نیوجرسی Burlington ۲۳٬۰۳۳ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۱۰ پلینسبورو، نیوجرسی Middlesex ۲۲٬۹۹۹ Township
۱۱۱ لاور، نیوجرسی Cape May ۲۲٬۸۶۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۱۲ کارترت، نیوجرسی Middlesex ۲۲٬۸۴۴ Borough
۱۱۳ کرنفورد، نیوجرسی Union ۲۲٬۶۲۵ Township
۱۱۴ بورلینگتون، نیوجرسی Burlington ۲۲٬۵۹۴ Township
۱۱۵ موریس، نیوجرسی Morris ۲۲٬۳۰۶ Township
۱۱۶ مانتگومری، نیوجرسی Somerset ۲۲٬۲۵۴ Township
۱۱۷ راریتان، نیوجرسی Hunterdon ۲۲٬۱۸۵ Township
۱۱۸ پلینفیلد شمالی، نیوجرسی Somerset ۲۱٬۹۳۶ Borough
۱۱۹ دپتفورد غربی، نیوجرسی Gloucester ۲۱٬۶۷۷ Township
۱۲۰ مانتویل، نیوجرسی Morris ۲۱٬۵۲۸ Township Special Charter (New Jersey)
۱۲۱ سامیت، نیوجرسی Union ۲۱٬۴۵۷ City City (New Jersey)
۱۲۲ هیلساید، نیوجرسی Union ۲۱٬۴۰۴ Township
۱۲۳ جفرسون، نیوجرسی Morris ۲۱٬۳۱۴ Township
۱۲۴ راسل، نیوجرسی Union ۲۱٬۰۸۵ Borough
۱۲۵ بارنگات، نیوجرسی Ocean ۲۰۹۳۶ Township
۱۲۶ مورستاون، نیوجرسی Burlington ۲۰٬۷۲۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۲۷ لیندهورست، نیوجرسی Bergen ۲۰٬۵۵۴ Township Walsh Act
۱۲۸ هیزلت، نیوجرسی Monmouth ۲۰٬۳۳۴ Township
۱۲۹ پلیزنتویل، نیوجرسی Atlantic ۲۰٬۲۴۹ City City (New Jersey)
۱۳۰ ملبورن، نیوجرسی اسیکس ۲۰٬۱۴۹
۱۳۱ لیتل اگ هاربر، نیوجرسی Ocean ۲۰٬۰۶۵ Township
۱۳۲ اسپارتا، نیوجرسی Sussex ۱۹٬۷۲۲ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۳۳ پالیسیدز پارک، نیوجرسی Bergen ۱۹٬۶۲۲ Borough
۱۳۴ الموود پارک، نیوجرسی Bergen ۱۹٬۴۰۳ Borough
۱۳۵ میپل شید، نیوجرسی Burlington ۱۹٬۱۳۱ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۳۶ میدل، نیوجرسی Cape May ۱۸٬۹۱۱ Township
۱۳۷ هاوثهورن، نیوجرسی Passaic ۱۸٬۷۹۱ Borough
۱۳۸ گلسبورو، نیوجرسی Gloucester ۱۸٬۵۷۹ Borough
۱۳۹ واشینگتون، موریس کانتی، نیوجرسی Morris ۱۸٬۵۳۳ Township
۱۴۰ موریستاون، نیوجرسی Morris ۱۸٬۴۱۱ Town
۱۴۱ پوینت پلزنت، نیوجرسی Ocean ۱۸٬۳۹۲ Borough
۱۴۲ ابردین، نیوجرسی Monmouth ۱۸٬۲۱۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۴۳ داور، نیوجرسی Morris ۱۸٬۱۵۷ Town Town (New Jersey)
۱۴۴ رادرفورد، نیوجرسی Bergen ۱۸٬۰۶۱ Borough
۱۴۵ تینتون فالز، نیوجرسی Monmouth ۱۷٬۸۹۲ Borough
۱۴۶ لیندن‌وولد، نیوجرسی Camden ۱۷٬۶۱۳ Borough
۱۴۷ دامونت، نیوجرسی Bergen ۱۷٬۴۷۹ Borough
۱۴۸ هاوپول، مرکر کانتی، نیوجرسی Mercer ۱۷٬۳۰۴ Township
۱۴۹ دلران، نیوجرسی Burlington ۱۶٬۸۹۶ Township
۱۵۰ فرانکلین، گلاستر، نیوجرسی Gloucester ۱۶٬۸۲۰ Township
۱۵۱ هالمدل، نیوجرسی Monmouth ۱۶٬۷۷۳ Township
۱۵۲ ویکاف، نیوجرسی Bergen ۱۶٬۶۹۶ Township
۱۵۳ دنویل، نیوجرسی Morris ۱۶٬۶۳۵ Township
۱۵۴ نیو میلفورد، نیوجرسی Bergen ۱۶٬۳۴۱ Borough
۱۵۵ سیکوکس، نیوجرسی Hudson ۱۶٬۲۶۴ Town Town (New Jersey)
۱۵۶ ورنج جنوبی، نیوجرسی اسیکس ۱۶٬۱۹۸ Township[۳] Special Charter (New Jersey)
۱۵۷ ریدینگتون، نیوجرسی Hunterdon ۱۶٬۱۲۶ Township
۱۵۸ اسبوری پارک، نیوجرسی Monmouth ۱۶٬۱۱۶ City 1923 Municipal Manager Law
۱۵۹ ریور جنوبی، نیوجرسی Middlesex ۱۶٬۰۰۸ Borough
۱۶۰ مدیسون، نیوجرسی Morris ۱۵٬۸۴۵ Borough
۱۶۱ اسپرینگفیلد، نیوجرسی Union ۱۵٬۸۱۷ Township
۱۶۲ سینامینسون، نیوجرسی Burlington ۱۵٬۵۶۹ Township
۱۶۳ پکوانک، نیوجرسی Morris ۱۵٬۵۴۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۶۴ آرلینگتون شمالی، نیوجرسی Bergen ۱۵٬۳۹۲ Borough
۱۶۵ وارن، نیوجرسی Somerset ۱۵٬۳۱۱ Township
۱۶۶ مانتوا، نیوجرسی Gloucester ۱۵٬۲۱۷ Township
۱۶۷ هاپاتکونگ، نیوجرسی Sussex ۱۵٬۱۴۷ Borough
۱۶۸ فیلیپسبورگ، نیوجرسی Warren ۱۴٬۹۵۰ Town
۱۶۹ هامونتن، نیوجرسی Atlantic ۱۴٬۷۹۱ Town Town (New Jersey)
۱۷۰ کلارک، نیوجرسی Union ۱۴٬۷۵۶ Township
۱۷۱ هدن، نیوجرسی Camden ۱۴٬۷۰۷ Township Walsh Act
۱۷۲ تنافلی، نیوجرسی Bergen ۱۴٬۴۸۸ Borough Special Charter (New Jersey)
۱۷۳ رامسی، نیوجرسی Bergen ۱۴٬۴۷۳ Borough
۱۷۴ برانچبورگ، نیوجرسی Somerset ۱۴٬۴۵۹ Township
۱۷۵ لیتل فالز، نیوجرسی Passaic ۱۴٬۴۳۲ Township
۱۷۶ هایلند پارک، نیوجرسی Middlesex ۱۳٬۹۸۲ Borough
۱۷۷ کالینگسوود، نیوجرسی Camden ۱۳٬۹۲۶ Borough Walsh Act
۱۷۸ فایرویو، نیوجرسی Bergen ۱۳٬۸۳۵ Borough
۱۷۹ هانوفر، نیوجرسی Morris ۱۳٬۷۱۲ Township
۱۸۰ سیدل بروک، نیوجرسی Bergen ۱۳٬۶۵۹ Township
۱۸۱ راببینسویل، نیوجرسی Mercer ۱۳٬۶۴۲ Township Faulkner Act (Mayor-Council)
۱۸۲ میدلسکس، نیوجرسی Middlesex ۱۳٬۶۳۵ Borough
۱۸۳ هریسون، نیوجرسی Hudson ۱۳٬۶۲۰ Town Town (New Jersey)
۱۸۴ متوچن، نیوجرسی Middlesex ۱۳٬۵۷۴ Borough
۱۸۵ کلینتون، نیوجرسی Hunterdon ۱۳٬۴۷۸ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۱۸۶ پنسویل، نیوجرسی Salem ۱۳٬۴۰۹ Township
۱۸۷ ورونا، نیوجرسی اسیکس ۱۳٬۳۳۲ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۸۸ روزل پارک، نیوجرسی Union ۱۳٬۲۹۷ Borough
۱۸۹ برکلی هایتس، نیوجرسی Union ۱۳٬۱۸۳ Township
۱۹۰ اواکلند، نیوجرسی Bergen ۱۲٬۷۵۴ Borough
۱۹۱ ریجفیلد پارک، نیوجرسی Bergen ۱۲٬۷۲۹ Village Walsh Act
۱۹۲ ایتونتاون، نیوجرسی Monmouth ۱۲٬۷۰۹ Borough
۱۹۳ لامبرتون، نیوجرسی Burlington ۱۲٬۵۵۹ Township
۱۹۴ ویهاوکن، نیوجرسی Hudson ۱۲٬۵۵۴ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۹۵ هریسون، نیوجرسی Gloucester ۱۲٬۴۱۷ Township
۱۹۶ سیدار گروو، نیوجرسی اسیکس ۱۲٬۴۱۱ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۱۹۷ آپر، نیوجرسی Cape May ۱۲٬۳۷۳ Township
۱۹۸ رینگوود، نیوجرسی Passaic ۱۲٬۲۲۸ Borough Faulkner Act (Council-Manager)
۱۹۹ رد بنک، نیوجرسی Monmouth ۱۲٬۲۰۶ Borough
۲۰۰ نیو پراویدنس، نیوجرسی Union ۱۲٬۱۷۱ Borough
۲۰۱ فلورانس، نیوجرسی Burlington ۱۲٬۱۰۹ Township
۲۰۲ سومرویل، نیوجرسی Somerset ۱۲٬۰۹۸ Borough
۲۰۳ فریهلد، نیوجرسی Monmouth ۱۲٬۰۵۲ Borough
۲۰۴ هسبراک هایتس، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۸۴۲ Borough
۲۰۵ وودلند پارک، نیوجرسی Passaic ۱۱٬۸۱۹ Borough Faulkner Act (Small Municipality)
۲۰۶ اوشن سیتی، نیوجرسی Cape May ۱۱٬۷۰۱ City
۲۰۷ فلورهام پارک، نیوجرسی Morris ۱۱٬۶۹۶ Borough
۲۰۸ گلن راک، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۶۰۱ Borough
۲۰۹ هدنفیلد، نیوجرسی Camden ۱۱٬۵۹۳ Borough Walsh Act
۲۱۰ بلماور، نیوجرسی Camden ۱۱٬۵۸۳ Borough
۲۱۱ اجواتر، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۵۱۳ Borough
۲۱۲ گلاستر سیتی، نیوجرسی Camden ۱۱٬۴۵۶ City Special Charter (New Jersey)
۲۱۳ باردنتاون، نیوجرسی Burlington ۱۱٬۳۶۷ Township
۲۱۴ وانتیج، نیوجرسی Sussex ۱۱٬۳۵۸ Township
۲۱۵ ریور اج، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۳۴۰ Borough
۲۱۶ والینگتون، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۳۳۵ Borough
۲۱۷ گوتنبرگ، نیوجرسی Hudson ۱۱٬۱۷۶ Town Town (New Jersey)
۲۱۸ هانوفر شرقی، نیوجرسی Morris ۱۱٬۱۵۷ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۲۱۹ واناک، نیوجرسی Passaic ۱۱٬۱۱۶ Borough
۲۲۰ پامپتون لیکس، نیوجرسی Passaic ۱۱٬۰۹۷ Borough
۲۲۱ بیچوود، نیوجرسی Ocean ۱۱٬۰۴۵ Borough
۲۲۲ ریجفیلد، نیوجرسی Bergen ۱۱٬۰۳۲ Borough
۲۲۳ وستوود، نیوجرسی Bergen ۱۰٬۹۰۸ Borough
۲۲۴ توتووا، نیوجرسی Passaic ۱۰٬۸۰۴ Borough
۲۲۵ سامرس پوینت، نیوجرسی Atlantic ۱۰٬۷۹۵ City City (New Jersey)
۲۲۶ کیلدول غربی، نیوجرسی اسیکس ۱۰٬۷۵۹ Township
۲۲۷ ونتنور سیتی، نیوجرسی Atlantic ۱۰٬۶۵۰ City Walsh Act
۲۲۸ واترفورد، نیوجرسی Camden ۱۰٬۶۴۹ Township
۲۲۹ لیتل فری، نیوجرسی Bergen ۱۰٬۶۲۶ Borough
۲۳۰ فرانکلین لیکس، نیوجرسی Bergen ۱۰٬۵۹۰ Borough
۲۳۱ میلستون، نیوجرسی Monmouth ۱۰٬۵۶۶ Township
۲۳۲ لینکلن پارک، نیوجرسی Morris ۱۰٬۵۲۱ Borough
۲۳۳ ساوت‌همپتن، نیوجرسی Burlington ۱۰٬۴۶۴ Township
۲۳۴ شاتهام، نیوجرسی Morris ۱۰٬۴۵۲ Township
۲۳۵ بوند بروک، نیوجرسی Somerset ۱۰٬۴۰۲ Borough
۲۳۶ منویل، نیوجرسی Somerset ۱۰٬۳۴۴ Borough
۲۳۷ کینلون، نیوجرسی Morris ۱۰٬۲۴۸ Borough
۲۳۸ پاین هیل، نیوجرسی Camden ۱۰٬۲۳۳ Borough
۲۳۹ هیلزدیل، نیوجرسی Bergen ۱۰٬۲۱۹ Borough
۲۴۰ وولویچ، نیوجرسی Gloucester ۱۰٬۲۰۰ Township
۲۴۱ وودبوری، نیوجرسی Gloucester ۱۰٬۱۷۴ City City (New Jersey)
۲۴۲ کولتس نک، نیوجرسی Monmouth ۱۰٬۱۴۲ Township
۲۴۳ کینزبورگ، نیوجرسی Monmouth ۱۰٬۱۰۵ Borough Faulkner Act (Council-Manager)
۲۴۴ بورلینگتون، نیوجرسی Burlington ۹٬۹۲۰ City
۲۴۵ هاکتستاون، نیوجرسی Warren ۹٬۷۲۴ Town Special Charter (New Jersey)
۲۴۶ ریور ویل، نیوجرسی Bergen ۹٬۶۵۹ Township
۲۴۷ والدویک، نیوجرسی Bergen ۹٬۶۲۵ Borough
۲۴۸ گرینویچ شرقی، نیوجرسی Gloucester ۹٬۵۵۵ Township
۲۴۹ میوود، نیوجرسی Bergen ۹٬۵۵۵ Borough
۲۵۰ موونت هالی، نیوجرسی Burlington ۹٬۵۳۶ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۲۵۱ بریگنتین، نیوجرسی Atlantic ۹٬۴۵۰ City Faulkner Act (Council-Manager)
۲۵۲ پیتسگروو، نیوجرسی Salem ۹٬۳۹۳ Township
۲۵۳ واشینگتون، برگان کانتی، نیوجرسی Bergen ۹٬۱۰۲ Township
۲۵۴ پیتمن، نیوجرسی Gloucester ۹٬۰۱۱ Borough
۲۵۵ شاتهام برو، نیوجرسی Morris ۸٬۹۶۲ Borough
۲۵۶ لئونیا، نیوجرسی Bergen ۸٬۹۳۷ Borough
۲۵۷ رادرفورد شرقی، نیوجرسی Bergen ۸٬۹۱۳ Borough
۲۵۸ اجواتر پارک، نیوجرسی Burlington ۸٬۸۸۱ Township
۲۵۹ اودوبان، نیوجرسی Camden ۸٬۸۱۹ Borough Walsh Act
۲۶۰ وستمپتون، نیوجرسی Burlington ۸٬۸۱۳ Township
۲۶۱ ماتاوان، نیوجرسی Monmouth ۸٬۸۱۰ Borough
۲۶۲ لونگ هیل، نیوجرسی Morris ۸٬۷۰۲ Township
۲۶۳ پارک ریج، نیوجرسی Bergen ۸٬۶۴۵ Borough
۲۶۴ آمبوی جنوبی، نیوجرسی Middlesex ۸٬۶۳۱ City
۲۶۵ نورثفیلد، نیوجرسی Atlantic ۸٬۶۲۴ City City (New Jersey)
۲۶۶ کرسکیل، نیوجرسی Bergen ۸٬۵۷۳ Borough
۲۶۷ مانزفیلد، بورلینگتون کانتی، نیوجرسی Burlington ۸٬۵۴۴ Township
۲۶۸ رانامد، نیوجرسی Camden ۸٬۴۶۸ Borough
۲۶۹ پلامستد، نیوجرسی Ocean ۸٬۴۲۱ Township
۲۷۰ هالدون شمالی، نیوجرسی Passaic ۸٬۴۱۷ Borough
۲۷۱ آبسکون، نیوجرسی Atlantic ۸٬۴۱۱ City City (New Jersey)
۲۷۲ کلوستر، نیوجرسی Bergen ۸٬۳۷۳ Borough
۲۷۳ بیرام، نیوجرسی Sussex ۸٬۳۵۰ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۲۷۴ بونتون، نیوجرسی Morris ۸٬۳۴۷ Town Town (New Jersey)
۲۷۵ اوشن، اوشن کانتی، نیوجرسی Ocean ۸٬۳۳۲ Township
۲۷۶ هالدون، نیوجرسی Passaic ۸٬۳۱۸ Borough
۲۷۷ اسپاتسوود، نیوجرسی Middlesex ۸٬۲۵۷ Borough
۲۷۸ هاردیستون، نیوجرسی Sussex ۸٬۲۱۳ Township Special Charter (New Jersey)
۲۷۹ آپر سیدل ریور، نیوجرسی Bergen ۸٬۲۰۸ Borough
۲۸۰ بوگوتا، نیوجرسی Bergen ۸٬۱۸۷ Borough
۲۸۱ کلایتون، نیوجرسی Gloucester ۸٬۱۷۹ Borough
۲۸۲ بدمینستر، نیوجرسی Somerset ۸٬۱۶۵ Township
۲۸۳ لانگ برنچ غربی، نیوجرسی Monmouth ۸٬۰۹۷ Borough
۲۸۴ ریورساید، نیوجرسی Burlington ۸٬۰۷۹ Township
۲۸۵ کرنیس پوینت، نیوجرسی Salem ۸٬۰۴۹ Township
۲۸۶ لوپاتکونگ، نیوجرسی Warren ۸٬۰۱۴ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۲۸۷ نیوتون، نیوجرسی Sussex ۷٬۹۹۷ Town Faulkner Act (Council-Manager)
۲۸۸ اورادل، نیوجرسی Bergen ۷٬۹۷۸ Borough
۲۸۹ موریس ریور، نیوجرسی Cumberland ۷٬۹۷۶ Township
۲۹۰ کنیلوورث، نیوجرسی Union ۷٬۹۱۴ Borough
۲۹۱ مونتویل، نیوجرسی Bergen ۷٬۸۴۴ Borough
۲۹۲ چستر، نیوجرسی Morris ۷٬۸۳۸ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۲۹۳ کیلدول، نیوجرسی اسیکس ۷٬۸۲۲ Borough
۲۹۴ Mansfield Township Warren ۷٬۷۲۵ Township
۲۹۵ برناردزویل، نیوجرسی Somerset ۷٬۷۰۷ Borough
۲۹۶ چسترفیلد، نیوجرسی Burlington ۷٬۶۹۹ Township
۲۹۷ هانوور شمالی، نیوجرسی Burlington ۷٬۶۷۸ Township
۲۹۸ آپر دیر فیلد، نیوجرسی Cumberland ۷٬۶۶۰ Township
۲۹۹ بلومینگدیل، نیوجرسی Passaic ۷٬۶۵۶ Borough
۳۰۰ وود-ریج، نیوجرسی Bergen ۷٬۶۲۶ Borough
۳۰۱ برلین، نیوجرسی Camden ۷٬۵۸۸ Borough
۳۰۲ بوئنا ویستا، نیوجرسی Atlantic ۷٬۵۷۰ Township
۳۰۳ باتلر، نیوجرسی Morris ۷٬۵۳۹ Borough
۳۰۴ گلن ریج برو، نیوجرسی اسیکس ۷٬۵۲۷ Borough
۳۰۵ هدن هایتس، نیوجرسی Camden ۷٬۴۷۳ Borough
۳۰۶ Fairfield اسیکس ۷٬۴۶۶ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۳۰۷ امرسون، نیوجرسی Bergen ۷٬۴۰۱ Borough
۳۰۸ پالمیرا، نیوجرسی Burlington ۷٬۳۹۸ Borough
۳۰۹ نیو هانوفر، نیوجرسی Burlington ۷٬۳۸۵ Township
۳۱۰ فانوود، نیوجرسی Union ۷٬۳۱۸ Borough
۳۱۱ کیپورت، نیوجرسی Monmouth ۷٬۲۴۰ Borough
۳۱۲ دانلن، نیوجرسی Middlesex ۷٬۲۲۷ Borough
۳۱۳ گرین بروک، نیوجرسی Somerset ۷٬۲۰۳ Township
۳۱۴ میدلند پارک، نیوجرسی Bergen ۷٬۱۲۸ Borough
۳۱۵ رامسون، نیوجرسی Monmouth ۷٬۱۲۲ Borough
۳۱۶ لینوود، نیوجرسی Atlantic ۷٬۰۹۲ City City (New Jersey)
۳۱۷ استراتفورد، نیوجرسی Camden ۷٬۰۴۰ Borough
۳۱۸ بارینگتون، نیوجرسی Camden ۶٬۹۸۳ Borough
۳۱۹ تیبرنیکل، نیوجرسی Burlington ۶٬۹۴۹ Township
۳۲۰ آپر فریهولد، نیوجرسی Monmouth ۶٬۹۰۲ Township
۳۲۱ میلتاون، نیوجرسی Middlesex ۶٬۸۹۳ Borough
۳۲۲ Raritan Somerset ۶٬۸۸۱ Borough
۳۲۳ مونتینساید، نیوجرسی Union ۶٬۶۸۵ Borough
۳۲۴ واشینگتون، وارن کانتی، نیوجرسی Warren ۶٬۶۵۱ Township
۳۲۵ لبنان، نیوجرسی Hunterdon ۶٬۵۸۸ Township
۳۲۶ وارتن، نیوجرسی Morris ۶٬۵۲۲ Borough
۳۲۷ آلندیل، نیوجرسی Bergen ۶٬۵۰۵ Borough
۳۲۸ شیمونگ، نیوجرسی Burlington ۶٬۴۹۰ Township
۳۲۹ دنیس، نیوجرسی Cape May ۶٬۴۶۷ Township
۳۳۰ واشینگتون، نیوجرسی Warren ۶٬۴۶۱ Borough Faulkner Act (Council-Manager)
۳۳۱ راکاوی، نیوجرسی Morris ۶٬۴۳۸ Borough
۳۳۲ مارگیت سیتی، نیوجرسی Atlantic ۶٬۳۵۴ City Walsh Act
۳۳۳ اندوور، نیوجرسی Sussex ۶٬۳۱۹ Township
۳۳۴ Fairfield Township Cumberland ۶٬۲۹۵ Township
۳۳۵ آنیون بیچ، نیوجرسی Monmouth ۶٬۲۴۵ Borough
۳۳۶ کیلدول شمالی، نیوجرسی اسیکس ۶٬۱۸۳ Borough
۳۳۷ مولیکا، نیوجرسی Atlantic ۶٬۱۴۷ Township
۳۳۸ کارلاستادت، نیوجرسی Bergen ۶٬۱۲۷ Borough
۳۳۹ فایر هیون، نیوجرسی Monmouth ۶٬۱۲۱ Borough
۳۴۰ هاینسپورت، نیوجرسی Burlington ۶٬۱۱۰ Township
۳۴۱ پائولسبورو، نیوجرسی Gloucester ۶٬۰۹۷ Borough
۳۴۲ استامپتون، نیوجرسی Burlington ۶٬۰۶۹ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۳۴۳ لوگان، نیوجرسی Gloucester ۶٬۰۴۲ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۳۴۴ توکسبوری، نیوجرسی Hunterdon ۵٬۹۹۳ Township
۳۴۵ بلایرستاون، نیوجرسی Warren ۵٬۹۶۷ Township
۳۴۶ لیتل سیلور، نیوجرسی Monmouth ۵٬۹۵۰ Borough
۳۴۷ جامسبورگ، نیوجرسی Middlesex ۵٬۹۱۵ Borough
۳۴۸ Union Township Hunterdon ۵٬۹۰۸ Township
۳۴۹ ماناسکوان، نیوجرسی Monmouth ۵٬۸۹۷ Borough
۳۵۰ مندهام، نیوجرسی Morris ۵٬۸۶۹ Township
۳۵۱ Prospect Park Passaic ۵٬۸۶۵ Borough
۳۵۲ اوشنپورت، نیوجرسی Monmouth ۵٬۸۳۲ Borough
۳۵۳ روزلند، نیوجرسی اسیکس ۵٬۸۱۹ Borough
۳۵۴ واتچونگ، نیوجرسی Somerset ۵٬۸۰۱ Borough
۳۵۵ بلمار، نیوجرسی Monmouth ۵٬۷۹۴ Borough Faulkner Act (Small Municipality)
۳۵۶ اولد تاپان، نیوجرسی Bergen ۵٬۷۵۰ Borough
۳۵۷ وودکلیف لیک، نیوجرسی Bergen ۵٬۷۳۰ Borough
۳۵۸ Greenwich Township Warren ۵٬۷۱۲ Township
۳۵۹ ناروود، نیوجرسی Bergen ۵٬۷۱۱ Borough
۳۶۰ ایندپندنس، نیوجرسی Warren ۵٬۶۶۲ Township
۳۶۱ فرانکفورت، نیوجرسی Sussex ۵٬۵۶۵ Township
۳۶۲ موریس پلینز، نیوجرسی Morris ۵٬۵۳۲ Borough
۳۶۳ راشل پارک، نیوجرسی Bergen ۵٬۵۳۰ Township
۳۶۴ هایتستون، نیوجرسی Mercer ۵٬۴۹۴ Borough
۳۶۵ برلین، نیوجرسی Camden ۵٬۳۵۷ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۳۶۶ ویلدوود، نیوجرسی Cape May ۵٬۳۲۵ City Walsh Act
۳۶۷ هلند، نیوجرسی Hunterdon ۵٬۲۹۱ Township
۳۶۸ انگلوود کلیفس، نیوجرسی Bergen ۵٬۲۸۱ Borough
۳۶۹ همپتون، نیوجرسی Sussex ۵٬۱۹۶ Township
۳۷۰ کامرسیال، نیوجرسی Cumberland ۵٬۱۷۸ Township
۳۷۱ سامردیل، نیوجرسی Camden ۵٬۱۵۱ Borough
۳۷۲ پنس گروو، نیوجرسی Salem ۵٬۱۴۷ Borough
۳۷۳ سیلم، نیوجرسی Salem ۵٬۱۴۶ City City (New Jersey)
۳۷۴ ماوونت ارلینگتون، نیوجرسی Morris ۵٬۰۵۰ Borough
۳۷۵ فرانکلین، نیوجرسی Sussex ۵٬۰۴۵ Borough
۳۷۶ هایلندز، نیوجرسی Monmouth ۵٬۰۰۵ Borough Faulkner Act (Small Municipality)
۳۷۷ کلمنتون، نیوجرسی Camden ۵٬۰۰۰ Borough
۳۷۸ مندهام بارو، نیوجرسی Morris ۴٬۹۸۱ Borough
۳۷۹ الکساندریا، نیوجرسی Hunterdon ۴٬۹۳۸ Township
۳۸۰ Greenwich Township Gloucester ۴٬۸۹۹ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۳۸۱ وایت، نیوجرسی Warren ۴٬۸۸۲ Township
۳۸۲ دمارست، نیوجرسی Bergen ۴٬۸۸۱ Borough
۳۸۳ نپتون سیتی، نیوجرسی Monmouth ۴٬۸۶۹ Borough
۳۸۴ بریل، نیوجرسی Monmouth ۴٬۷۷۴ Borough
۳۸۵ اسپرینگ لیک هایتس، نیوجرسی Monmouth ۴٬۷۱۳ Borough
۳۸۶ ماونت افریم، نیوجرسی Camden ۴٬۶۷۶ Borough Walsh Act
۳۸۷ پوینت پلیزنت بیچ، نیوجرسی Ocean ۴٬۶۶۵ Borough
۳۸۸ هرینگتون پارک، نیوجرسی Bergen ۴٬۶۶۴ Borough
۳۸۹ نورثویل، نیوجرسی Bergen ۴٬۶۴۰ Borough
۳۹۰ بوئنا، نیوجرسی Atlantic ۴٬۶۰۳ Borough
۳۹۱ فلمینگتون، نیوجرسی Hunterdon ۴٬۵۸۱ Borough
۳۹۲ Hopewell Township Cumberland ۴٬۵۷۱ Township
۳۹۳ دلاوار، نیوجرسی Hunterdon ۴٬۵۶۳ Township
۳۹۴ باوند بروک جنوبی، نیوجرسی Somerset ۴٬۵۶۳ Borough
۳۹۵ آتلانتیک هایلندز، نیوجرسی Monmouth ۴٬۳۸۵ Borough
۳۹۶ مگنولیا، نیوجرسی Camden ۴٬۳۴۱ Borough
۳۹۷ آلاموچی، نیوجرسی Warren ۴٬۳۲۳ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۳۹۸ بردلی بیچ، نیوجرسی Monmouth ۴٬۲۹۸ Borough Faulkner Act (Small Municipality)
۳۹۹ وستویل، نیوجرسی Gloucester ۴٬۲۸۸ Borough
۴۰۰ دلانکو، نیوجرسی Burlington ۴٬۲۸۳ Township
۴۰۱ Boonton Township Morris ۴٬۲۶۳ Township
۴۰۲ اگ هاربور سیتی، نیوجرسی Atlantic ۴٬۲۴۳ City City (New Jersey)
۴۰۳ گاروود، نیوجرسی Union ۴٬۲۲۶ Borough
۴۰۴ الک، نیوجرسی Gloucester ۴٬۲۱۶ Township
۴۰۵ موونتین لیکس، نیوجرسی Morris ۴٬۱۶۰ Borough Faulkner Act (Council-Manager)
۴۰۶ مدفورد لیکس، نیوجرسی Burlington ۴٬۱۴۶ Borough 1923 Municipal Manager Law
۴۰۷ استیلواتر، نیوجرسی Sussex ۴٬۰۹۹ Township
۴۰۸ هو-هو-کوس، نیوجرسی Bergen ۴٬۰۷۸ Borough
۴۰۹ ویلدوود شمالی، نیوجرسی Cape May ۴٬۰۴۱ City City (New Jersey)
۴۱۰ اواکلین، نیوجرسی Camden ۴٬۰۳۸ Borough
۴۱۱ پیلسگروو، نیوجرسی Salem ۴٬۰۱۶ Township
۴۱۲ امول شرقی، نیوجرسی Hunterdon ۴٬۰۱۳ Township
۴۱۳ بثهلهم، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۹۷۹ Township
۴۱۴ بوردنتاون، نیوجرسی Burlington ۳٬۹۲۴ City Walsh Act
۴۱۵ لمبرتویل، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۹۰۶ City Faulkner Act (Small Municipality)
۴۱۶ کرانبوری، نیوجرسی Middlesex ۳٬۸۵۷ Township
۴۱۷ مونتاگو، نیوجرسی Sussex ۳٬۸۴۷ Township
۴۱۸ کینگوود، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۸۴۵ Township
۴۱۹ امول غربی، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۸۴۰ Township
۴۲۰ هاردینگ، نیوجرسی Morris ۳٬۸۳۸ Township
۴۲۱ مرشانتویل، نیوجرسی Camden ۳٬۸۲۱ Borough
۴۲۲ شروسبوری، نیوجرسی Monmouth ۳٬۸۰۹ Borough
۴۲۳ تامز ریور جنوبی، نیوجرسی Ocean ۳٬۶۸۴ Borough
۴۲۴ مین هیل، نیوجرسی Morris ۳٬۶۵۱ Township
۴۲۵ های بریج، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۶۴۸ Borough
۴۲۶ استانهوپ، نیوجرسی Sussex ۳٬۶۱۰ Borough
۴۲۷ کیپ می، نیوجرسی Cape May ۳٬۶۰۷ City Faulkner Act (Council-Manager)
۴۲۸ گرین تاونشیپ، نیوجرسی Sussex ۳٬۶۰۱ Township
۴۲۹ ریوردیل، نیوجرسی Morris ۳٬۵۵۹ Borough
۴۳۰ آپر پیتسگروو، نیوجرسی Salem ۳٬۵۰۵ Township
۴۳۱ وودستاون، نیوجرسی Salem ۳٬۵۰۵ Borough
۴۳۲ الووی، نیوجرسی Salem ۳٬۴۶۷ Township
۴۳۳ فردون، نیوجرسی Sussex ۳٬۴۳۷ Township
۴۳۴ اسپرینگفیلد ،بورلینگتون کانتی، نیوجرسی Burlington ۳٬۴۱۴ Township Faulkner Act (Council-Manager)
۴۳۵ هاوورث، نیوجرسی Bergen ۳٬۳۸۲ Borough
۴۳۶ تاکرتون، نیوجرسی Ocean ۳٬۳۴۷ Borough
۴۳۷ فوهاتکونگ، نیوجرسی Warren ۳٬۳۳۹ Township Faulkner Act (Small Municipality)
۴۳۸ لاورنس، کامبرلند کانتی ، نیوجرسی Cumberland ۳٬۲۹۰ Township
۴۳۹ مونمووث بیچ، نیوجرسی Monmouth ۳٬۲۷۹ Borough Walsh Act
۴۴۰ هامبورگ، نیوجرسی Sussex ۳٬۲۷۷ Borough
۴۴۱ ویلدوود کرست، نیوجرسی Cape May ۳٬۲۷۰ Borough Walsh Act
۴۴۲ نتکونگ، نیوجرسی Morris ۳٬۲۳۲ Borough
۴۴۳ فرانکلین، هانتردان کانتی ، نیوجرسی Hunterdon ۳٬۱۹۵ Township
۴۴۴ Franklin Warren ۳٬۱۷۶ Township
۴۴۵ هریسون جنوبی، نیوجرسی Gloucester ۳٬۱۶۲ Township
۴۴۶ سیدل ریور، نیوجرسی Bergen ۳٬۱۵۲ Borough
۴۴۷ دیرفیلد، نیوجرسی Cumberland ۳٬۱۱۹ Township
۴۴۸ نوولتون، نیوجرسی Warren ۳٬۰۵۵ Township
۴۴۹ وودبوری هایتس، نیوجرسی Gloucester ۳٬۰۵۵ Borough
۴۵۰ لانگ بیچ، نیوجرسی Ocean ۳٬۰۵۱ Township Walsh Act
۴۵۱ نشنال پارک، نیوجرسی Gloucester ۳٬۰۳۶ Borough
۴۵۲ اسپرینگ لیک، نیوجرسی Monmouth ۲٬۹۹۳ Borough
۴۵۳ وودلین، نیوجرسی Camden ۲٬۹۷۸ Borough
۴۵۴ لاونساید، نیوجرسی Camden ۲٬۹۴۵ Borough
۴۵۵ لیبرتی، نیوجرسی Warren ۲٬۹۴۲ Township
۴۵۶ سیساید هایتس، نیوجرسی Ocean ۲٬۸۸۷ Borough
۴۵۷ ریورتون، نیوجرسی Burlington ۲٬۷۷۹ Borough
۴۵۸ کلینتون، نیوجرسی Hunterdon ۲٬۷۱۹ Town Town (New Jersey)
۴۵۹ ویموث، نیوجرسی Atlantic ۲٬۷۱۵ Township
۴۶۰ موناچی، نیوجرسی Bergen ۲٬۷۰۸ Borough
۴۶۱ بلویدر، نیوجرسی Warren ۲٬۶۸۱ Town Town (New Jersey)
۴۶۲ هارمونی، نیوجرسی Warren ۲٬۶۶۷ Township
۴۶۳ کوینتون، نیوجرسی Salem ۲٬۶۶۶ Township
۴۶۴ لیکهورست، نیوجرسی Ocean ۲٬۶۵۴ Borough
۴۶۵ پنینگتون، نیوجرسی Mercer ۲٬۵۸۵ Borough
۴۶۶ اسودسبورو، نیوجرسی Gloucester ۲٬۵۸۴ Borough
۴۶۷ پیپک-گلداستون، نیوجرسی Somerset ۲٬۵۸۲ Borough
۴۶۸ بورلی، نیوجرسی Burlington ۲٬۵۷۷ City City (New Jersey)
۴۶۹ لافایت، نیوجرسی Sussex ۲٬۵۳۸ Township
۴۷۰ آکسفورد، نیوجرسی Warren ۲٬۵۱۴ Township
۴۷۱ وودبین، نیوجرسی Cape May ۲٬۴۷۲ Borough
۴۷۲ وجنسبورگ، نیوجرسی Sussex ۲٬۴۱۰ Borough
۴۷۳ نیوآرک شرقی، نیوجرسی Hudson ۲٬۴۰۶ Borough
۴۷۴ هکنساک جنوبی، نیوجرسی Bergen ۲٬۳۷۸ Township
۴۷۵ آلفا، نیوجرسی Warren ۲٬۳۶۹ Borough
۴۷۶ ونونا، نیوجرسی Gloucester ۲٬۲۷۸ Borough
۴۷۷ گیببسبورو، نیوجرسی Camden ۲٬۲۷۴ Borough
۴۷۸ فرلینگهویسن، نیوجرسی Warren ۲٬۲۳۰ Township
۴۷۹ هلمتا، نیوجرسی Middlesex ۲٬۱۷۸ Borough
۴۸۰ ساسکس، نیوجرسی Sussex ۲٬۱۳۰ Borough
۴۸۱ پاین بیچ، نیوجرسی Ocean ۲٬۱۲۷ Borough
۴۸۲ سی آیل سیتی، نیوجرسی Cape May ۲٬۱۱۴ City Walsh Act
۴۸۳ اسکس فلز، نیوجرسی اسیکس ۲٬۱۱۳ Borough
۴۸۴ اوشن گیت، نیوجرسی Ocean ۲٬۰۱۱ Borough
۴۸۵ سندیستون، نیوجرسی Sussex ۱٬۹۹۸ Township
۴۸۶ بروکلاون، نیوجرسی Camden ۱٬۹۵۵ Borough
۴۸۷ هاووپ، نیوجرسی Warren ۱٬۹۵۲ Township
۴۸۸ هاووپول، نیوجرسی Mercer ۱٬۹۲۲ Borough
۴۸۹ لاورل اسپرینگز، نیوجرسی Camden ۱٬۹۰۸ Borough
۴۹۰ ایون-بای-د-سی، نیوجرسی Monmouth ۱٬۹۰۱ Borough Walsh Act
۴۹۱ فولسوم، نیوجرسی Atlantic ۱٬۸۸۵ Borough
۴۹۲ لولت، نیوجرسی Ocean ۱٬۸۷۵ Borough
۴۹۳ الپاین، نیوجرسی Bergen ۱٬۸۴۹ Borough
۴۹۴ انگلیشتاون، نیوجرسی Monmouth ۱٬۸۴۷ Borough
۴۹۵ آلنتاون، نیوجرسی Monmouth ۱٬۸۲۸ Borough
۴۹۶ سی گرت، نیوجرسی Monmouth ۱٬۸۲۸ Borough
۴۹۷ مانینگتون، نیوجرسی Salem ۱٬۸۰۶ Township
۴۹۸ وودلند، نیوجرسی Burlington ۱٬۷۸۸ Township
۴۹۹ اولدمنز، نیوجرسی Salem ۱٬۷۷۳ Township
۵۰۰ لاور الوویز کریک، نیوجرسی Salem ۱٬۷۷۰ Township
۵۰۱ لیک کومو، نیوجرسی Monmouth ۱٬۷۵۹ Borough
۵۰۲ استل مانور، نیوجرسی Atlantic ۱٬۷۳۵ City Faulkner Act (Small Municipality)
۵۰۳ گلن گاردنر، نیوجرسی Hunterdon ۱٬۷۰۴ Borough
۵۰۴ هاردویک، نیوجرسی Warren ۱٬۶۹۶ Township
۵۰۵ ایسلند هایتس، نیوجرسی Ocean ۱٬۶۷۳ Borough Faulkner Act (Small Municipality)
۵۰۶ Chester Morris ۱٬۶۴۹ Borough
۵۰۷ چزیلهورست، نیوجرسی Camden ۱٬۶۳۴ Borough
۵۰۸ ایگلزوود، نیوجرسی Ocean ۱٬۶۰۳ Township
۵۰۹ داوون، نیوجرسی Cumberland ۱٬۵۸۵ Township
۵۱۰ سیساید پارک، نیوجرسی Ocean ۱٬۵۷۹ Borough
۵۱۱ نیوفیلد، نیوجرسی Gloucester ۱٬۵۵۳ Borough
۵۱۲ ویکتوری گاردنز، نیوجرسی Morris ۱٬۵۲۰ Borough
۵۱۳ وینفیلد، نیوجرسی Union ۱٬۴۷۱ Township
۵۱۴ باس ریور، نیوجرسی Burlington ۱٬۴۴۳ Township Walsh Act
۵۱۵ استو کریک، نیوجرسی Cumberland ۱٬۴۳۱ Township
۵۱۶ سی برایت، نیوجرسی Monmouth ۱٬۴۱۲ Borough
۵۱۷ Pemberton Burlington ۱٬۴۰۹ Borough
۵۱۸ Hampton Hunterdon ۱٬۴۰۱ Borough
۵۱۹ المر، نیوجرسی Salem ۱٬۳۹۵ Borough
۵۲۰ فرنچتاون، نیوجرسی Hunterdon ۱٬۳۷۳ Borough
۵۲۱ Lebanon Hunterdon ۱٬۳۵۸ Borough
۵۲۲ اوالون، نیوجرسی Cape May ۱٬۳۳۴ Borough
۵۲۳ فارمینگدیل، نیوجرسی Monmouth ۱٬۳۲۹ Borough
۵۲۴ میلفورد، نیوجرسی Hunterdon ۱٬۲۳۳ Borough
۵۲۵ سورف سیتی، نیوجرسی Ocean ۱٬۲۰۵ Borough
۵۲۶ بیچ هیون، نیوجرسی Ocean ۱٬۱۷۰ Borough Walsh Act
۵۲۷ شیپ باتم، نیوجرسی Ocean ۱٬۱۵۶ Borough
۵۲۸ شروزبوری، نیوجرسی Monmouth ۱٬۱۴۱ Township
۵۲۹ پورت ریپابلیک، نیوجرسی Atlantic ۱٬۱۱۵ City City (New Jersey)
۵۳۰ کالیفون، نیوجرسی Hunterdon ۱٬۰۷۶ Borough
۵۳۱ السینبورو، نیوجرسی Salem ۱٬۰۳۶ Township
۵۳۲ کیپ می غربی، نیوجرسی Cape May ۱٬۰۲۴ Borough Walsh Act
۵۳۳ اودوبان پارک، نیوجرسی Camden ۱٬۰۲۳ Borough
۵۳۴ بای هد، نیوجرسی Ocean ۹۶۸ Borough
۵۳۵ فار هیلز، نیوجرسی Somerset ۹۱۹ Borough
۵۳۶ لانگپورت، نیوجرسی Atlantic ۸۹۵ Borough Walsh Act
۵۳۷ روزولت، نیوجرسی Monmouth ۸۸۲ Borough
۵۳۸ بلومربوری، نیوجرسی Hunterdon ۸۷۰ Borough
۵۳۹ های-نلا، نیوجرسی Camden ۸۷۰ Borough
۵۴۰ استون هاربور، نیوجرسی Cape May ۸۶۶ Borough
۵۴۱ برنچویل، نیوجرسی Sussex ۸۴۱ Borough
۵۴۲ اینترلیکن، نیوجرسی Monmouth ۸۲۰ Borough
۵۴۳ Greenwich Cumberland ۸۰۴ Township
۵۴۴ رایتستاون، نیوجرسی Burlington ۸۰۲ Borough
۵۴۵ دیل، نیوجرسی Monmouth ۷۵۰ Borough Walsh Act
۵۴۶ واشینگتون، بورلینگتون کانتی، نیوجرسی Burlington ۶۸۷ Township
۵۴۷ راکی هیل، نیوجرسی Somerset ۶۸۲ Borough
۵۴۸ Andover Sussex ۶۰۶ Borough
۵۴۹ ویلدوود غربی، نیوجرسی Cape May ۶۰۳ Borough Walsh Act
۵۵۰ بارنگات لایت، نیوجرسی Ocean ۵۷۴ Borough
۵۵۱ فیلدزبورو، نیوجرسی Burlington ۵۴۰ Borough
۵۵۲ استاکتون، نیوجرسی Hunterdon ۵۳۸ Borough
۵۵۳ راکلی، نیوجرسی Bergen ۵۳۱ Borough
۵۵۴ شایلو، نیوجرسی Cumberland ۵۱۶ Borough
۵۵۵ الن‌هورست، نیوجرسی Monmouth ۴۹۶ Borough Walsh Act
۵۵۶ کوربین سیتی، نیوجرسی Atlantic ۴۹۲ City City (New Jersey)
۵۵۷ Millstone Somerset ۴۱۸ Borough
۵۵۸ هاروی سیدرز، نیوجرسی Ocean ۳۳۷ Borough Walsh Act
۵۵۹ مانتولوکینگ، نیوجرسی Ocean ۲۹۶ Borough
۵۶۰ کیپ می پوینت، نیوجرسی Cape May ۲۹۱ Borough Walsh Act
۵۶۱ لاچ اربور، نیوجرسی Monmouth ۱۹۴ Village Walsh Act
۵۶۲ تتربورو، نیوجرسی Bergen ۶۷ Borough 1923 Municipal Manager Law
۵۶۳ والپک، نیوجرسی Sussex ۱۶ Township
۵۶۴ پاین ولی، نیوجرسی Camden ۱۲ Borough Walsh Act
۵۶۵ تویستاک، نیوجرسی Camden ۵ Borough Walsh Act

پانویس ویرایش

  1. Census 2010: New Jersey - USATODAY.com
  2. «Vernon Township Mayor's Office website». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ اكتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
  3. New Jersey State Commission on County and Municipal Government, Modern Forms of Municipal Government بایگانی‌شده در ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ توسط Archive.today, 1992, Chapter VI: Municipal Names and Municipal Classification بایگانی‌شده در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine

منابع ویرایش