فهرست شهرها و روستاهای لوئیزیانا

فهرست شهرها و شهرک‌های ایالت لوئیزیانا:

ردیف نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
۱ ابیویل، لوئیزیانا ciudad ۱۲٬۲۵۷
۲ ابیتا اسپرینگز، لوئیزیانا pueblo ۲٬۳۶۵
۳ ادیس، لوئیزیانا pueblo ۳٬۵۹۳
۴ آلبانی، لوئیزیانا villa ۱٬۰۸۸
۵ الکساندریا، لوئیزیانا ciudad ۴۷٬۷۲۳
۶ آما، لوئیزیانا CDP ۱٬۳۱۶
۷ املیا، لوئیزیانا CDP ۲٬۴۵۹
۸ امیت سیتی، لوئیزیانا pueblo ۴٬۱۴۱
۹ اناکوکو، لوئیزیانا villa ۸۶۹
۱۰ انجی، لوئیزیانا villa ۲۵۱
۱۱ ارابی، لوئیزیانا CDP ۳٬۶۳۵
۱۲ آرکیدیا، لوئیزیانا pueblo ۲٬۹۱۹
۱۳ ارناودویل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۵۷
۱۴ اشلند، لوئیزیانا villa ۲۶۹
۱۵ آتن، لوئیزیانا villa ۲۴۹
۱۶ آتلانتا، لوئیزیانا villa ۱۶۳
۱۷ اووندال، لوئیزیانا CDP ۴٬۹۵۴
۱۸ بیکر، لوئیزیانا ciudad ۱۳٬۸۹۵
۱۹ بالدوین، لوئیزیانا pueblo ۲٬۴۳۶
۲۰ بال، لوئیزیانا pueblo ۴٬۰۰۰
۲۱ بنکس اسپرینگز، لوئیزیانا CDP ۱٬۱۹۲
۲۲ باراتاریا، لوئیزیانا CDP ۱٬۱۰۹
۲۳ باسیل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۸۲۱
۲۴ بسکین، لوئیزیانا villa ۲۵۴
۲۵ بسترپ، لوئیزیانا ciudad ۱۱٬۳۶۵
۲۶ باتون‌روژ ciudad ۲۲۹٬۴۹۳
۲۷ باتون‌روژ CDP ۳٬۵۸۸
۲۸ بایو بلو، لوئیزیانا CDP ۱۲٬۳۵۲
۲۹ بایو کین، لوئیزیانا CDP ۱۹٬۳۵۵
۳۰ بایو کانتری کلاب، لوئیزیانا CDP ۱٬۳۹۶
۳۱ بایو گووش، لوئیزیانا CDP ۲٬۰۷۱
۳۲ بایو گوولا، لوئیزیانا CDP ۶۱۲
۳۳ بایو ل'وورس، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۷۸
۳۴ بایو ویستا، لوئیزیانا CDP ۴٬۶۵۲
۳۵ بلچ، لوئیزیانا villa ۲۶۳
۳۶ بل شسی، لوئیزیانا CDP ۱۲٬۶۷۹
۳۷ بل رووز، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۰۲
۳۸ بلمانت، لوئیزیانا CDP ۳۶۱
۳۹ بنتون، لوئیزیانا pueblo ۱٬۹۴۸
۴۰ برنیس، لوئیزیانا pueblo ۱٬۶۸۹
۴۱ بریک، لوئیزیانا pueblo ۴٬۹۴۶
۴۲ بینویل، لوئیزیانا villa ۲۱۸
۴۳ بلانچارد، لوئیزیانا pueblo ۲٬۸۹۹
۴۴ بوگالوسا، لوئیزیانا ciudad ۱۲٬۲۳۲
۴۵ بنیتا، لوئیزیانا villa ۲۸۴
۴۶ بوتویل، لوئیزیانا CDP ۸۵۴
۴۷ بوردلونویل، لوئیزیانا CDP ۵۲۵
۴۸ بووژر، لوئیزیانا ciudad ۶۱٬۳۱۵
۴۹ بورگ، لوئیزیانا CDP ۲٬۵۷۹
۵۰ بووت، لوئیزیانا CDP ۳٬۰۷۵
۵۱ بویس، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۰۴
۵۲ برنچ، لوئیزیانا CDP ۳۸۸
۵۳ براوکس بریج، لوئیزیانا ciudad ۸٬۱۳۹
۵۴ بریج سیتی، لوئیزیانا CDP ۷٬۷۰۶
۵۵ بروسارد، لوئیزیانا ciudad ۸٬۱۹۷
۵۶ براونفیلد، لوئیزیانا CDP ۵٬۴۰۱
۵۷ براونزویل، لوئیزیانا CDP ۴٬۳۱۷
۵۸ بروسلی، لوئیزیانا pueblo ۲٬۵۸۹
۵۹ بریسلاند، لوئیزیانا villa ۱۰۸
۶۰ بانکی، لوئیزیانا ciudad ۴٬۱۷۱
۶۱ بوراس، لوئیزیانا CDP ۹۴۵
۶۲ کید، لوئیزیانا CDP ۱٬۷۲۳
۶۳ کلهون، لوئیزیانا CDP ۶۷۹
۶۴ کلوین، لوئیزیانا villa ۲۳۸
۶۵ کمرون، لوئیزیانا CDP ۴۰۶
۶۶ کمپتی، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۵۶
۶۷ کنکتون، لوئیزیانا villa ۴۸۴
۶۸ کرنکرو، لوئیزیانا ciudad ۷٬۵۲۶
۶۹ کرلیس، لوئیزیانا CDP ۴٬۶۷۰
۷۰ کستر، لوئیزیانا villa ۲۵۸
۷۱ کتاهوولا، لوئیزیانا CDP ۱٬۰۹۴
۷۲ سیسیلیا، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۸۰
۷۳ سنتر پوینت، لوئیزیانا CDP ۴۹۲
۷۴ سنترال، لوئیزیانا ciudad ۲۶٬۸۶۴
۷۵ چاکبای، لوئیزیانا CDP ۵٬۱۷۷
۷۶ چالمت، لوئیزیانا CDP ۱۶٬۷۵۱
۷۷ چارنتون، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۰۳
۷۸ چاتایگنیر، لوئیزیانا villa ۳۶۴
۷۹ چتم، لوئیزیانا pueblo ۵۵۷
۸۰ چاووین، لوئیزیانا CDP ۲٬۹۱۲
۸۱ چنیویل، لوئیزیانا pueblo ۶۲۵
۸۲ چاکتاو، لوئیزیانا CDP ۸۷۹
۸۳ چوودرانت، لوئیزیانا villa ۸۴۵
۸۴ چارچ پوینت، لوئیزیانا pueblo ۴٬۵۶۰
۸۵ کلیبورن، لوئیزیانا CDP ۱۱٬۵۰۷
۸۶ کلرنس، لوئیزیانا villa ۴۹۹
۸۷ کلارک، لوئیزیانا villa ۱٬۰۱۷
۸۸ کلیتن، لوئیزیانا pueblo ۷۱۱
۸۹ کلینتن، لوئیزیانا pueblo ۱٬۶۵۳
۹۰ کوولفکس، لوئیزیانا pueblo ۱٬۵۵۸
۹۱ کولینستون، لوئیزیانا villa ۲۸۷
۹۲ کلامبیا، لوئیزیانا pueblo ۳۹۰
۹۳ کانونت، لوئیزیانا CDP ۷۱۱
۹۴ کانورس، لوئیزیانا villa ۴۴۰
۹۵ کاتن ولی، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۰۹
۹۶ کوتونپورت، لوئیزیانا pueblo ۲٬۰۰۶
۹۷ کووشاتا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۹۶۴
۹۸ کاوینگتن، لوئیزیانا ciudad ۸٬۷۶۵
۹۹ کرولا، لوئیزیانا villa ۲۱۳
۱۰۰ کرسنت، لوئیزیانا CDP ۹۵۹
۱۰۱ کراولی، لوئیزیانا ciudad ۱۳٬۲۶۵
۱۰۲ کالن، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۶۳
۱۰۳ کات، لوئیزیانا CDP ۵٬۹۷۶
۱۰۴ دلکمبر، لوئیزیانا pueblo ۱٬۸۶۶
۱۰۵ دلی، لوئیزیانا pueblo ۲٬۹۱۹
۱۰۶ دلتا، لوئیزیانا villa ۲۸۴
۱۰۷ دنم اسپرینگز، لوئیزیانا ciudad ۱۰٬۲۱۵
۱۰۸ دکوینسی، لوئیزیانا ciudad ۳٬۲۳۵
۱۰۹ دریددر، لوئیزیانا ciudad ۱۰٬۵۷۸
۱۱۰ دی الماندس، لوئیزیانا CDP ۲٬۵۰۵
۱۱۱ دسترهان، لوئیزیانا CDP ۱۱٬۵۳۵
۱۱۲ دویل، لوئیزیانا CDP ۱٬۷۶۴
۱۱۳ دیکسی این، لوئیزیانا villa ۲۷۳
۱۱۴ دودسون، لوئیزیانا villa ۳۳۷
۱۱۵ دونالدسونویل، لوئیزیانا ciudad ۷٬۴۳۶
۱۱۶ دونسویل، لوئیزیانا villa ۱۴۱
۱۱۷ دویلین، لوئیزیانا villa ۸۱۸
۱۱۸ درای پرنگ، لوئیزیانا villa ۴۳۶
۱۱۹ دوباچ، لوئیزیانا pueblo ۹۶۱
۱۲۰ دوببرلی، لوئیزیانا villa ۲۷۳
۱۲۱ دولاک، لوئیزیانا CDP ۱٬۴۶۳
۱۲۲ دوسون، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۱۶
۱۲۳ ایست هودگ، لوئیزیانا villa ۲۸۹
۱۲۴ ایستوود، لوئیزیانا CDP ۴٬۰۹۳
۱۲۵ ایدن آیل، لوئیزیانا CDP ۷٬۰۴۱
۱۲۶ ادگارد، لوئیزیانا CDP ۲٬۴۴۱
۱۲۷ ادگفیلد، لوئیزیانا villa ۲۱۸
۱۲۸ اگان، لوئیزیانا CDP ۶۳۱
۱۲۹ ایلیزبت، لوئیزیانا pueblo ۵۳۲
۱۳۰ الموود، لوئیزیانا CDP ۴٬۶۳۵
۱۳۱ التون، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۲۸
۱۳۲ امپایر، لوئیزیانا CDP ۹۹۳
۱۳۳ اپس، لوئیزیانا villa ۸۵۴
۱۳۴ ارت، لوئیزیانا pueblo ۲٬۱۱۴
۱۳۵ ایراس، لوئیزیانا pueblo ۱۵۵
۱۳۶ اروینویل، لوئیزیانا CDP ۲٬۱۹۲
۱۳۷ ایستل، لوئیزیانا CDP ۱۶٬۳۷۷
۱۳۸ استروود، لوئیزیانا villa ۸۸۹
۱۳۹ ایونیس، لوئیزیانا ciudad ۱۰٬۳۹۸
۱۴۰ اورگرین، لوئیزیانا pueblo ۳۱۰
۱۴۱ فارمرویل، لوئیزیانا pueblo ۳٬۸۶۰
۱۴۲ فنتون، لوئیزیانا villa ۳۷۹
۱۴۳ فریدی، لوئیزیانا pueblo ۳٬۵۱۱
۱۴۴ فیفث وارد، لوئیزیانا CDP ۸۰۰
۱۴۵ فیشر، لوئیزیانا villa ۲۳۰
۱۴۶ فلورین، لوئیزیانا villa ۶۳۳
۱۴۷ فوولسم، لوئیزیانا villa ۷۱۶
۱۴۸ فوردوچ، لوئیزیانا pueblo ۹۲۸
۱۴۹ فوریست، لوئیزیانا villa ۳۵۵
۱۵۰ فوریست هیل، لوئیزیانا villa ۸۱۸
۱۵۱ فورت جسوپ، لوئیزیانا CDP ۵۰۹
۱۵۲ فورت پووک شمالی، لوئیزیانا CDP ۲٬۸۶۴
۱۵۳ فورت پووک جنوبی، لوئیزیانا CDP ۹٬۰۳۸
۱۵۴ فرانکلین، لوئیزیانا ciudad ۷٬۶۶۰
۱۵۵ فرانکلینتون، لوئیزیانا pueblo ۳٬۸۵۷
۱۵۶ فرنچ ستلمنت، لوئیزیانا villa ۱٬۱۱۶
۱۵۷ فریرسون، لوئیزیانا CDP ۱۴۳
۱۵۸ گلیانوو، لوئیزیانا CDP ۷٬۶۷۶
۱۵۹ گاردر، لوئیزیانا CDP ۱۰٬۵۸۰
۱۶۰ گاریویل، لوئیزیانا CDP ۲٬۸۱۱
۱۶۱ جرجتاون، لوئیزیانا villa ۳۲۷
۱۶۲ گیبسلاند، لوئیزیانا pueblo ۹۷۹
۱۶۳ گیلبرت، لوئیزیانا villa ۵۲۱
۱۶۴ گیلیام، لوئیزیانا villa ۱۶۴
۱۶۵ گیلیس، لوئیزیانا CDP ۶۵۷
۱۶۶ گلنکو، لوئیزیانا CDP ۲۱۱
۱۶۷ گلنمورا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۳۴۲
۱۶۸ گلوستر، لوئیزیانا CDP ۹۴
۱۶۹ گوولدن مدوو، لوئیزیانا pueblo ۲٬۱۰۱
۱۷۰ گولدونا، لوئیزیانا villa ۴۳۰
۱۷۱ گنزالیس، لوئیزیانا ciudad ۹٬۷۸۱
۱۷۲ گرامبلینگ، لوئیزیانا ciudad ۴٬۹۴۹
۱۷۳ گرمرسی، لوئیزیانا pueblo ۳٬۶۱۳
۱۷۴ گرند کین، لوئیزیانا villa ۲۴۲
۱۷۵ گرند کوتاو، لوئیزیانا pueblo ۹۴۷
۱۷۶ گرند آیل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۲۹۶
۱۷۷ گرند پوینت، لوئیزیانا CDP ۲٬۴۷۳
۱۷۸ گری، لوئیزیانا CDP ۵٬۵۸۴
۱۷۹ گریسن، لوئیزیانا villa ۵۳۲
۱۸۰ گرینزبرگ، لوئیزیانا pueblo ۷۱۸
۱۸۱ گرینوود، لوئیزیانا pueblo ۳٬۲۱۹
۱۸۲ گرتنا، لوئیزیانا ciudad ۱۷٬۷۳۶
۱۸۳ گروس تیتی، لوئیزیانا villa ۶۴۷
۱۸۴ گویدان، لوئیزیانا pueblo ۱٬۳۹۸
۱۸۵ هکبری، لوئیزیانا CDP ۱٬۲۶۱
۱۸۶ هاهنویل، لوئیزیانا CDP ۳٬۳۴۴
۱۸۷ هل سامیت، لوئیزیانا villa ۳۰۰
۱۸۸ همند، لوئیزیانا ciudad ۲۰٬۰۱۹
۱۸۹ هرهن، لوئیزیانا ciudad ۹٬۲۷۷
۱۹۰ هرسنبرگ، لوئیزیانا villa ۳۴۸
۱۹۱ هاروی، لوئیزیانا CDP ۲۰٬۳۴۸
۱۹۲ هاوگهتون، لوئیزیانا pueblo ۳٬۴۵۴
۱۹۳ هیز، لوئیزیانا CDP ۷۸۰
۱۹۴ هاینسویل، لوئیزیانا pueblo ۲٬۳۲۷
۱۹۵ هفلین، لوئیزیانا villa ۲۴۴
۱۹۶ هندرسن، لوئیزیانا pueblo ۱٬۶۷۴
۱۹۷ هسمر، لوئیزیانا villa ۸۰۲
۱۹۸ هستر، لوئیزیانا CDP ۴۹۸
۱۹۹ هودگ، لوئیزیانا villa ۴۷۰
۲۰۰ هوومر، لوئیزیانا pueblo ۳٬۲۳۷
۲۰۱ هورنبک، لوئیزیانا pueblo ۴۸۰
۲۰۲ هوستون، لوئیزیانا villa ۳۱۸
۲۰۳ هوما، لوئیزیانا ciudad ۳۳٬۷۲۷
۲۰۴ آیدا، لوئیزیانا villa ۲۲۱
۲۰۵ ایندیپندنس، لوئیزیانا pueblo ۱٬۶۶۵
۲۰۶ اینیسوولد، لوئیزیانا CDP ۶٬۱۸۰
۲۰۷ آیووتا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۵۰۰
۲۰۸ آیوا، لوئیزیانا pueblo ۲٬۹۹۶
۲۰۹ جکسن، لوئیزیانا pueblo ۳٬۸۴۲
۲۱۰ جیمزتاون، لوئیزیانا villa ۱۳۹
۲۱۱ لافیت، لوئیزیانا pueblo ۱٬۹۰۳
۲۱۲ جانرت، لوئیزیانا ciudad ۵٬۵۳۰
۲۱۳ جفرسن، لوئیزیانا CDP ۱۱٬۱۹۳
۲۱۴ یینا، لوئیزیانا pueblo ۳٬۳۹۸
۲۱۵ جنینگز، لوئیزیانا ciudad ۱۰٬۳۸۳
۲۱۶ جوونزوو، لوئیزیانا pueblo ۴٬۷۰۴
۲۱۷ جونسویل، لوئیزیانا pueblo ۲٬۲۶۵
۲۱۸ جردن هیل، لوئیزیانا CDP ۲۱۱
۲۱۹ جویس، لوئیزیانا CDP ۳۸۴
۲۲۰ جانکشن سیتی، لوئیزیانا villa ۵۸۲
۲۲۱ کپلن، لوئیزیانا ciudad ۴٬۶۰۰
۲۲۲ کاچی، لوئیزیانا pueblo ۲۹۵
۲۲۳ کنر، لوئیزیانا ciudad ۶۶٬۷۰۲
۲۲۴ کنتوود، لوئیزیانا pueblo ۲٬۱۹۸
۲۲۵ کیلبوورن، لوئیزیانا villa ۴۱۶
۲۲۶ کیلیان، لوئیزیانا pueblo ۱٬۲۰۶
۲۲۷ کیلونا، لوئیزیانا CDP ۷۹۳
۲۲۸ کایند، لوئیزیانا pueblo ۲٬۴۷۷
۲۲۹ کرامر، لوئیزیانا CDP ۹۳۴
۲۳۰ کروتز اسپرینگز، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۹۸
۲۳۱ لابادیویل، لوئیزیانا CDP ۱٬۸۵۴
۲۳۲ لاکسین، لوئیزیانا CDP ۴۸۰
۲۳۳ لاکومب، لوئیزیانا CDP ۸٬۶۷۹
۲۳۴ لفیت، لوئیزیانا ciudad ۱۲۰٬۶۲۳
۲۳۵ لافیت، لوئیزیانا CDP ۹۷۲
۲۳۶ لافورشه کراسینگ، لوئیزیانا CDP ۲٬۰۰۲
۲۳۷ لیک آرتر، لوئیزیانا pueblo ۲٬۷۳۸
۲۳۸ لیک چارلز، لوئیزیانا ciudad ۷۱٬۹۹۳
۲۳۹ لیک پراویدنس، لوئیزیانا pueblo ۳٬۹۹۱
۲۴۰ لیکشور، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۳۰
۲۴۱ لیکویو، لوئیزیانا CDP ۹۴۸
۲۴۲ لاپلاس، لوئیزیانا CDP ۲۹٬۸۷۲
۲۴۳ لاروس، لوئیزیانا CDP ۷٬۴۰۰
۲۴۴ لاوتل، لوئیزیانا CDP ۱٬۱۹۸
۲۴۵ لکومپت، لوئیزیانا pueblo ۱٬۲۲۷
۲۴۶ لسویل، لوئیزیانا ciudad ۶٬۶۱۲
۲۴۷ لمانویل، لوئیزیانا CDP ۸۶۰
۲۴۸ لونویل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۸۴
۲۴۹ لیلی، لوئیزیانا villa ۱۱۸
۲۵۰ لیزبن، لوئیزیانا villa ۱۸۵
۲۵۱ لیوینگستن، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۶۹
۲۵۲ لیووونیا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۴۴۲
۲۵۳ لاکپرت، لوئیزیانا pueblo ۲٬۵۷۸
۲۵۴ لاکپورت هایتس، لوئیزیانا CDP ۱٬۲۸۶
۲۵۵ لووگنزپرت، لوئیزیانا pueblo ۱٬۵۵۵
۲۵۶ لنگستریت، لوئیزیانا villa ۱۵۷
۲۵۷ لونگویل، لوئیزیانا CDP ۶۳۵
۲۵۸ لوراوویل، لوئیزیانا villa ۸۸۷
۲۵۹ لاکی، لوئیزیانا villa ۲۷۲
۲۶۰ لولینگ، لوئیزیانا CDP ۱۲٬۱۱۹
۲۶۱ لوتچر، لوئیزیانا pueblo ۳٬۵۵۹
۲۶۲ لیدیا، لوئیزیانا CDP ۹۵۲
۲۶۳ مدسنویل، لوئیزیانا pueblo ۷۴۸
۲۶۴ ماموو، لوئیزیانا pueblo ۳٬۲۴۲
۲۶۵ مندویل، لوئیزیانا ciudad ۱۱٬۵۶۰
۲۶۶ مانگهام، لوئیزیانا pueblo ۶۷۲
۲۶۷ منزفیلد، لوئیزیانا ciudad ۵٬۰۰۱
۲۶۸ منسورا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۴۱۹
۲۶۹ منی، لوئیزیانا pueblo ۲٬۸۵۳
۲۷۰ مرینگوین، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۹۸
۲۷۱ مریان، لوئیزیانا pueblo ۷۶۵
۲۷۲ مارکسویل، لوئیزیانا ciudad ۵٬۷۰۲
۲۷۳ ماررو، لوئیزیانا CDP ۳۳٬۱۴۱
۲۷۴ مارتن، لوئیزیانا villa ۵۹۴
۲۷۵ ماتهوس، لوئیزیانا CDP ۲٬۲۰۹
۲۷۶ مریس، لوئیزیانا villa ۹۶۴
۲۷۷ مکناری، لوئیزیانا villa ۲۱۱
۲۷۸ ملویل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۴۱
۲۷۹ می روژ، لوئیزیانا villa ۶۲۸
۲۸۰ مراوکس، لوئیزیانا CDP ۵٬۸۱۶
۲۸۱ مرمنتاو، لوئیزیانا villa ۶۶۱
۲۸۲ مریدال، لوئیزیانا CDP ۹٬۷۷۲
۲۸۳ مریویل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۰۳
۲۸۴ متایری، لوئیزیانا CDP ۱۳۸٬۴۸۱
۲۸۵ میدوی، لوئیزیانا CDP ۱٬۲۹۱
۲۸۶ میلتن، لوئیزیانا CDP ۳٬۰۳۰
۲۸۷ میندن، لوئیزیانا ciudad ۱۳٬۰۸۲
۲۸۸ مینورکا، لوئیزیانا CDP ۲٬۳۱۷
۲۸۹ منروو، لوئیزیانا ciudad ۴۸٬۸۱۵
۲۹۰ مونتگوت، لوئیزیانا CDP ۱٬۵۴۰
۲۹۱ مانتری، لوئیزیانا CDP ۴۳۹
۲۹۲ مانتگامری، لوئیزیانا pueblo ۷۳۰
۲۹۳ مانتیچلوو، لوئیزیانا CDP ۵٬۱۷۲
۲۹۴ مانتپیلیر، لوئیزیانا villa ۲۶۶
۲۹۵ مونتز، لوئیزیانا CDP ۱٬۹۱۸
۲۹۶ مونشاین، لوئیزیانا CDP ۱۹۴
۲۹۷ مورینگسپورت، لوئیزیانا pueblo ۷۹۳
۲۹۸ موراوویل، لوئیزیانا villa ۹۲۹
۲۹۹ مرگن سیتی، لوئیزیانا ciudad ۱۲٬۴۰۴
۳۰۰ مورگانزا، لوئیزیانا villa ۶۱۰
۳۰۱ مرس، لوئیزیانا villa ۸۱۲
۳۰۲ مس بلاف، لوئیزیانا CDP ۱۱٬۵۵۷
۳۰۳ ماوند، لوئیزیانا villa ۱۹
۳۰۴ ماونت لبنن، لوئیزیانا pueblo ۸۳
۳۰۵ ناپولونویل، لوئیزیانا villa ۶۶۰
۳۰۶ ناتالبانی، لوئیزیانا CDP ۲٬۹۸۴
۳۰۷ نچیز، لوئیزیانا villa ۵۹۷
۳۰۸ نکیتاش، لوئیزیانا ciudad ۱۸٬۳۲۳
۳۰۹ نووا آیبیریا، لوئیزیانا ciudad ۳۰٬۶۱۷
۳۱۰ نیو لانو، لوئیزیانا pueblo ۲٬۵۰۴
۳۱۱ نیواورلئان، لوئیزیانا ciudad ۳۴۳٬۸۲۹
۳۱۲ نیو رودز، لوئیزیانا ciudad ۴٬۸۳۱
۳۱۳ نیو سرپی، لوئیزیانا CDP ۱٬۴۶۴
۳۱۴ نیولتون، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۸۷
۳۱۵ نوبل، لوئیزیانا villa ۲۵۲
۳۱۶ نرکو، لوئیزیانا CDP ۳٬۰۷۴
۳۱۷ هودگ شمالی، لوئیزیانا villa ۳۸۸
۳۱۸ واچری شمالی، لوئیزیانا CDP ۲٬۳۴۶
۳۱۹ نوروود، لوئیزیانا villa ۳۲۲
۳۲۰ اوک گروو، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۲۷
۳۲۱ اوک هیل پلیس، لوئیزیانا CDP ۸٬۱۹۵
۳۲۲ اووک ریج، لوئیزیانا villa ۱۴۴
۳۲۳ اووکدیل، لوئیزیانا ciudad ۷٬۷۸۰
۳۲۴ اوبرلین، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۷۰
۳۲۵ اول سیتی، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۰۸
۳۲۶ اوولد جفرسن، لوئیزیانا CDP ۶٬۹۸۰
۳۲۷ اولیا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۳۸۵
۳۲۸ آپلوسس، لوئیزیانا ciudad ۱۶٬۶۳۴
۳۲۹ اورتا، لوئیزیانا CDP ۴۱۸
۳۳۰ اوسون، لوئیزیانا CDP ۲٬۱۴۴
۳۳۱ پاینکوورتویل، لوئیزیانا CDP ۹۱۱
۳۳۲ پلمتوو، لوئیزیانا villa ۱۶۴
۳۳۳ پارادیس، لوئیزیانا CDP ۱٬۲۹۸
۳۳۴ پارکس، لوئیزیانا villa ۶۵۳
۳۳۵ پترسن، لوئیزیانا ciudad ۶٬۱۱۲
۳۳۶ پائولینا، لوئیزیانا CDP ۱٬۱۷۸
۳۳۷ پرل ریور، لوئیزیانا pueblo ۲٬۵۰۶
۳۳۸ پیر پارت، لوئیزیانا CDP ۳٬۱۶۹
۳۳۹ پاین پریری، لوئیزیانا villa ۱٬۶۱۰
۳۴۰ پاینویل، لوئیزیانا ciudad ۱۴٬۵۵۵
۳۴۱ پاینیر، لوئیزیانا villa ۱۵۶
۳۴۲ پیتکین، لوئیزیانا CDP ۵۷۶
۳۴۳ پلین دیلینگ، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۱۵
۳۴۴ پلاکومین، لوئیزیانا ciudad ۷٬۱۱۹
۳۴۵ پلاوچویل، لوئیزیانا villa ۲۴۸
۳۴۶ پلزنت هیل، لوئیزیانا villa ۷۲۳
۳۴۷ پلژر بند، لوئیزیانا CDP ۲۵۰
۳۴۸ پوینت پلیس، لوئیزیانا CDP ۴۰۰
۳۴۹ ای لا هاچ، لوئیزیانا CDP ۱۸۷
۳۵۰ پالک، لوئیزیانا pueblo ۴۶۹
۳۵۱ پونچاتوولا، لوئیزیانا ciudad ۶٬۵۵۹
۳۵۲ پرت الن، لوئیزیانا ciudad ۵٬۱۸۰
۳۵۳ پرت بار، لوئیزیانا pueblo ۲٬۰۵۵
۳۵۴ پرت سالفر، لوئیزیانا CDP ۱٬۷۶۰
۳۵۵ پرت وینسنت، لوئیزیانا villa ۷۴۱
۳۵۶ پاوتن، لوئیزیانا villa ۱۳۵
۳۵۷ پویدراس، لوئیزیانا CDP ۲٬۳۵۱
۳۵۸ پرایریویل، لوئیزیانا CDP ۲۶٬۸۹۵
۳۵۹ پرسکویل، لوئیزیانا CDP ۱٬۸۰۷
۳۶۰ پرین، لوئیزیانا CDP ۷٬۸۱۰
۳۶۱ پراسپکت، لوئیزیانا CDP ۴۷۶
۳۶۲ پرووونسال، لوئیزیانا villa ۶۱۱
۳۶۳ کویتمان، لوئیزیانا villa ۱۸۱
۳۶۴ راسلاند، لوئیزیانا CDP ۱۰٬۱۹۳
۳۶۵ راین، لوئیزیانا ciudad ۷٬۹۵۳
۳۶۶ رایویل، لوئیزیانا pueblo ۳٬۶۹۵
۳۶۷ رد شوت، لوئیزیانا CDP ۶٬۲۶۱
۳۶۸ رددل، لوئیزیانا CDP ۷۳۳
۳۶۹ ریو، لوئیزیانا villa ۲۳۲
۳۷۰ ریسرو، لوئیزیانا CDP ۹٬۷۶۶
۳۷۱ ریچمند، لوئیزیانا villa ۵۷۷
۳۷۲ ریکوود، لوئیزیانا pueblo ۳٬۳۹۲
۳۷۳ ریجکرست، لوئیزیانا pueblo ۶۹۴
۳۷۴ رینگولد، لوئیزیانا pueblo ۱٬۴۹۵
۳۷۵ ریور ریج، لوئیزیانا CDP ۱۳٬۴۹۴
۳۷۶ روانوک، لوئیزیانا CDP ۵۴۶
۳۷۷ روبلین، لوئیزیانا villa ۱۷۴
۳۷۸ راک هیل، لوئیزیانا CDP ۲۷۴
۳۷۹ رودسا، لوئیزیانا villa ۲۷۰
۳۸۰ رومویل، لوئیزیانا CDP ۱۳۰
۳۸۱ رزدیل، لوئیزیانا villa ۷۹۳
۳۸۲ روسلاند، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۲۳
۳۸۳ روسپین، لوئیزیانا pueblo ۱٬۶۹۲
۳۸۴ راستن، لوئیزیانا ciudad ۲۱٬۸۵۹
۳۸۵ سیلین، لوئیزیانا villa ۲۷۷
۳۸۶ سرپتا، لوئیزیانا pueblo ۸۹۱
۳۸۷ شرایور، لوئیزیانا CDP ۶٬۸۵۳
۳۸۸ اسکات، لوئیزیانا ciudad ۸٬۶۱۴
۳۸۹ شنندووا، لوئیزیانا CDP ۱۸٬۳۹۹
۳۹۰ شونگالو، لوئیزیانا villa ۱۸۲
۳۹۱ شریوپورت ciudad ۱۹۹٬۳۱۱
۳۹۲ سیبلی، لوئیزیانا pueblo ۱٬۲۱۸
۳۹۳ سیسلی آیلند، لوئیزیانا villa ۵۲۶
۳۹۴ سیک، لوئیزیانا villa ۱۱۹
۳۹۵ سیمسپورت، لوئیزیانا pueblo ۲٬۱۶۱
۳۹۶ سیمپسن، لوئیزیانا villa ۶۳۸
۳۹۷ سیمسبورو، لوئیزیانا villa ۸۴۱
۳۹۸ سینگر، لوئیزیانا CDP ۲۸۷
۳۹۹ سیراکوساویل، لوئیزیانا CDP ۴۲۲
۴۰۰ اسلتر، لوئیزیانا pueblo ۹۹۷
۴۰۱ اسلایدل، لوئیزیانا ciudad ۲۷٬۰۶۸
۴۰۲ سورل، لوئیزیانا CDP ۷۶۶
۴۰۳ سورنتو، لوئیزیانا pueblo ۱٬۴۰۱
۴۰۴ ساوت منزفیلد، لوئیزیانا villa ۳۴۶
۴۰۵ ساوت واچری، لوئیزیانا CDP ۳٬۶۴۲
۴۰۶ اسپارسویل، لوئیزیانا villa ۱۳۷
۴۰۷ اسپوکن، لوئیزیانا CDP ۴۴۲
۴۰۸ اسپرینگفیلد، لوئیزیانا pueblo ۴۸۷
۴۰۹ اسپرینگهیل، لوئیزیانا ciudad ۵٬۲۶۹
۴۱۰ سنت فرانسیسویل، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۶۵
۴۱۱ سنت گیبریال، لوئیزیانا ciudad ۶٬۶۷۷
۴۱۲ سنت جیمز، لوئیزیانا CDP ۸۲۸
۴۱۳ سنت جووزف، لوئیزیانا pueblo ۱٬۱۷۶
۴۱۴ سنت مارتینویل، لوئیزیانا ciudad ۶٬۱۱۴
۴۱۵ سنت موریس، لوئیزیانا CDP ۳۲۳
۴۱۶ سنت رووز، لوئیزیانا CDP ۸٬۱۲۲
۴۱۷ استنلی، لوئیزیانا villa ۱۰۷
۴۱۸ استارکس، لوئیزیانا CDP ۶۶۴
۴۱۹ استارت، لوئیزیانا CDP ۹۰۵
۴۲۰ استرلینگتون، لوئیزیانا pueblo ۱٬۵۹۴
۴۲۱ استوونول، لوئیزیانا pueblo ۱٬۸۱۴
۴۲۲ سوگارتوون، لوئیزیانا CDP ۵۴
۴۲۳ سالفر، لوئیزیانا ciudad ۲۰٬۴۱۰
۴۲۴ سان، لوئیزیانا villa ۴۷۰
۴۲۵ سانست، لوئیزیانا pueblo ۲٬۸۹۷
۴۲۶ سپریم، لوئیزیانا CDP ۱٬۰۵۲
۴۲۷ سوارتز، لوئیزیانا CDP ۴٬۵۳۶
۴۲۸ تفت، لوئیزیانا CDP ۶۳
۴۲۹ تلولا، لوئیزیانا ciudad ۷٬۳۳۵
۴۳۰ تانگیپاهوا، لوئیزیانا villa ۷۴۸
۴۳۱ تریتوون، لوئیزیانا CDP ۲۳٬۳۱۹
۴۳۲ تیبدوو، لوئیزیانا ciudad ۱۴٬۵۶۶
۴۳۳ تیکفاو، لوئیزیانا villa ۶۹۴
۴۳۴ تیمبرلن، لوئیزیانا CDP ۱۰٬۲۴۳
۴۳۵ ترایمف، لوئیزیانا CDP ۲۱۶
۴۳۶ تولوس، لوئیزیانا pueblo ۳۸۵
۴۳۷ ترکی کریک، لوئیزیانا villa ۴۴۱
۴۳۸ یونیون، لوئیزیانا CDP ۸۹۲
۴۳۹ یورینیا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۳۱۳
۴۴۰ وارنادو، لوئیزیانا villa ۱٬۴۶۱
۴۴۱ ونیس، لوئیزیانا CDP ۲۰۲
۴۴۲ ونترس، لوئیزیانا CDP ۸۹۰
۴۴۳ ویدیلیا، لوئیزیانا pueblo ۴٬۲۹۹
۴۴۴ وینا، لوئیزیانا pueblo ۳۸۶
۴۴۵ وینا بند، لوئیزیانا CDP ۱٬۲۵۱
۴۴۶ ویلیج سنت جورج، لوئیزیانا CDP ۷٬۱۰۴
۴۴۷ ویل پلت، لوئیزیانا ciudad ۷٬۴۳۰
۴۴۸ وینتن، لوئیزیانا pueblo ۳٬۲۱۲
۴۴۹ وایولت، لوئیزیانا CDP ۴٬۹۷۳
۴۵۰ ویویان، لوئیزیانا pueblo ۳٬۶۷۱
۴۵۱ واگامان، لوئیزیانا CDP ۱۰٬۰۱۵
۴۵۲ واکر، لوئیزیانا pueblo ۶٬۱۳۸
۴۵۳ والیس، لوئیزیانا CDP ۶۷۱
۴۵۴ والاس ریج، لوئیزیانا CDP ۷۱۰
۴۵۵ واشینگتن، لوئیزیانا pueblo ۹۶۴
۴۵۶ واترپروف، لوئیزیانا pueblo ۶۸۸
۴۵۷ واتسون، لوئیزیانا CDP ۱٬۰۴۷
۴۵۸ ولکام، لوئیزیانا CDP ۸۰۰
۴۵۹ ولش، لوئیزیانا pueblo ۳٬۲۲۶
۴۶۰ وست منرو، لوئیزیانا ciudad ۱۳٬۰۶۵
۴۶۱ وستلیک، لوئیزیانا ciudad ۴٬۵۶۸
۴۶۲ وستمینستر، لوئیزیانا CDP ۳٬۰۰۸
۴۶۳ وستوگو، لوئیزیانا ciudad ۸٬۵۳۴
۴۶۴ بایو گوولا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۸۸۳
۴۶۵ ویلسن، لوئیزیانا villa ۵۹۵
۴۶۶ وینفیلد، لوئیزیانا ciudad ۴٬۸۴۰
۴۶۷ وینسبورو، لوئیزیانا ciudad ۴٬۹۱۰
۴۶۸ ویسنر، لوئیزیانا pueblo ۹۶۴
۴۶۹ وودمیر، لوئیزیانا CDP ۱۲٬۰۸۰
۴۷۰ وودورت، لوئیزیانا pueblo ۱٬۰۹۶
۴۷۱ یوونگسویل، لوئیزیانا ciudad ۸٬۱۰۵
۴۷۲ زاکاری، لوئیزیانا ciudad ۱۴٬۹۶۰
۴۷۳ زولا، لوئیزیانا pueblo ۱٬۷۵۹

منابعویرایش

ویکی‌پدیا اسپانیایی