فهرست ظرف‌های شراب‌خوری

در زبان فارسی برای ظرف‌های میگساری نام‌های گوناگون با ویژگی‌های گوناگونی وجود دارد. چندتا از آن‌ها به ترتیب کوچک به بزرگ این‌ها هستند:

 • پیک: لیوانک شیشه‌ای عرق خوری
 • چَتوَر: بطری به اندازه یک چهارم شیشه‌های معمولی، چتول هم می‌گویند
 • پیمانه: لیوان شراب خوری، رطل هم می‌گویند
 • جام: لیوان شیشه‌ای باده خوری
 • پیاله: کاسه کوچک بی پایه
 • تغار: آوند نسبتاً کوچک
 • مینا: شیشه باده خوری
 • ساغر: کاسه پایه دار
 • سبو: کاسه سفالی دسته دار
 • سبوچه: سبوی کوچک
 • تُنگ: آوند شیشه‌ای گردن باریک، صراحی هم گفته اند.
 • سَکره: تنگ سفالین بزرگ (از گویش لارستانی)
 • هَسی: تشت سفالین (از گویش لارستانی)
 • تَکوک: آوندهایی که به شکل جانوران درست می‌شده.
 • ساتگین: آوند شیشه‌ای بزرگ و استوار باده خوری
 • زیغال: جام شکم بزرگ یک نفره، قدح هم گفته اند.
 • پارچ: کاسه‌ای بزرگ که دور می‌گردانند.
 • قرابه: آوند شیشه‌ای شکم بزرگ
 • چمانه: نیم-کدوی تراشیده و نگارینی که با آن می‌می خوردند.
 • کوزه: آوند سفالین نسبتاً بزرگ
 • خُم: بزرگ‌ترین آوند باده سازی و باده خوری (در اصل خُنب بوده)
 • خمره: همان خم

جستارهای وابستهویرایش

گونه‌های می