فهرست علایم و نشانه‌های یونسکو

فهرست علایم و نشانه‌های یونسکو ( UNESCO Nomenclature ) از سوی سازمان جهانی یونسکو به نحوی بسیار شایسته برای به رسمیت شناختن رشته‌های علمی و همچنین شماره دار کردن و طبقه بندی جواز تحقیقاتی در رابطه با هر کدام از رشته‌ها و زیر رشته‌های مربوط به علم، هنر و تکنولوژی در نظر گرفته شده‌است . این شماره‌ها شامل رساله دکترا در این رشته‌ها نیز می‌باشد . نحوه شماره گذاری به سه حالت است . به صورت دو، چهار و شش رقمی . این کدهای برای تعیین رشته‌های تحصیلی معیار جهانی و مدارک نیز به کار می‌روند .

نظام دو رقمی یونسکو

پیوندهای دیگر

منابع

UNESCO nomenclature. (2008, August 20). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:27, August 20, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=UNESCO_nomenclature&oldid=233158441