فهرست فرمانداران نیویورک

فهرست فرمانداران نیویورک مدیر اجرایی و رئیس حکومت در ایالت نیویورک، ایالات متحده آمریکا است.

فرمانداران ایالت نیویورک
No. فرماندار دوره[الف] حزب انتخابات معاون فرماندار[ب]
۱ جورج کلینتون
(1739–1812)
[۱][۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۳۰ ژوئیه ۱۷۷۷[۳]

۱ ژوئیه ۱۷۹۵
(در انتخابات شرکت نکرد)[۱]
بدون حزب[پ] ۱۷۷۷ Pierre Van Cortlandt
۱۷۸۰
۱۷۸۳
۱۷۸۶
۱۷۸۹
آنتی-فدرالیسم[پ] ۱۷۹۲
۲ جان جی
(1745–1829)
[۷][۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئیه ۱۷۹۵[۹]

July 1, 1801
(در انتخابات شرکت نکرد)[۷]
حزب فدرالیست[۱۰] ۱۷۹۵ Stephen Van Rensselaer
۱۷۹۸
۱ جورج کلینتون
(1739–1812)
[۱][۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئیه ۱۸۰۱[۱۱]

July 1, 1804
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۰۱ Jeremiah Van Rensselaer
۳ Morgan Lewis
(1754–1844)
[۱۲][۱۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئیه ۱۸۰۴[۱۱]

July 1, 1807
(شکست در انتخابات)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[ت] ۱۸۰۴ John Broome
(died August 8, 1810)
۴ دانیل تامپکینز
(1774–1825)
[۱۵][۱۶]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئیه ۱۸۰۷[۱۱]

February 24, 1817
(استعفا داد)[ث]
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۰۷
۱۸۱۰
Vacant
John Tayler
(acting from January 29, 1811)[ج]
DeWitt Clinton
(elected May 2, 1811)
۱۸۱۳ John Tayler
۱۸۱۶
۵ John Tayler
(1742–1829)
[۱۷][۱۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۲۴ فوریه ۱۸۱۷[۱۹]

July 1, 1817
(جانشینش روی کار آمد)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] معاون فرماندار به عنوان فرماندار موقت Philetus Swift
(موقت)
۶ دوایت کلینتون
(1769–1828)
[۲۰][۲۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئیه ۱۸۱۷[۲۲]

January 1, 1823
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۱۷ John Tayler
۱۸۲۰
۷ Joseph C. Yates
(1768–1837)
[۲۳][۲۴]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۲۳[۲۵]

January 1, 1825
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۲۲ Erastus Root
۶ دوایت کلینتون
(1769–1828)
[۲۰][۲۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۲۵[۲۶]

February 11, 1828
(died in office)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۲۴ James Tallmadge Jr.
۱۸۲۶ Nathaniel Pitcher
۸ Nathaniel Pitcher
(1777–1836)
[۲۷][۲۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱۱ فوریه ۱۸۲۸[۱۱]

January 1, 1829
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Peter R. Livingston
(موقت)
Charles Dayan
(acting from October 17, 1828)
۹ مارتین ون بیورن
(1782–1862)
[۲۹][۳۰]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۲۹[۳۱]

March 12, 1829
(استعفا داد)[چ]
حزب دموکرات-جمهوری‌خواه[۱۰] ۱۸۲۸ Enos T. Throop
۱۰ Enos T. Throop
(1784–1874)
[۳۲][۳۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱۲ مارس ۱۸۲۹[۳۴]

January 1, 1833
(در انتخابات شرکت نکرد)[۳۲]
دموکرات[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Charles Stebbins
(موقت)
William M. Oliver
(موقت)
۱۸۳۰ Edward Philip Livingston
۱۱ ویلیام ال. مارسی
(1786–1857)
[۳۵][۳۶]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۳۳[۳۶]

January 1, 1839
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۸۳۲ John Tracy
۱۸۳۴
۱۸۳۶
۱۲ ویلیام اچ. سیوارد
(1801–1872)
[۳۷][۳۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۳۹[۳۹]

January 1, 1843
(در انتخابات شرکت نکرد)[۳۷]
حزب ویگ (آمریکا)[۱۰] ۱۸۳۸ Luther Bradish
۱۸۴۰
۱۳ ویلیام سی. بوک
(1786–1859)
[۴۰][۴۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۴۳[۴۱]

January 1, 1845
(lost nomination)[۴۰]
دموکرات[۱۰] ۱۸۴۲ Daniel S. Dickinson
۱۴ سیلاس رایت، جونیور
(1795–1847)
[۴۲][۴۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۴۵[۴۴]

January 1, 1847
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۸۴۴ Addison Gardiner[ح]
(resigned July 5, 1847)
۱۵ John Young
(1802–1852)
[۴۵][۴۶]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۴۷[۴۷]

January 1, 1849
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب ویگ[۱۰] ۱۸۴۶
Albert Lester[ح]
(موقت)
Hamilton Fish
(took office January 1, 1848)
۱۶ همیلتون فیش
(1808–1893)
[۴۸][۴۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۴۹[۵۰]

January 1, 1851
(در انتخابات شرکت نکرد)
حزب ویگ (آمریکا)[۱۰] ۱۸۴۸ George W. Patterson
۱۷ Washington Hunt
(1811–1867)
[۵۱][۵۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۵۱[۵۳]

January 1, 1853
(شکست در انتخابات)
حزب ویگ (آمریکا)[۱۰] ۱۸۵۰ Sanford E. Church[ح]
۱۸ هوراتیو سیمور
(1810–1886)
[۵۴][۵۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۵۳[۵۶]

January 1, 1855
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۸۵۲
۱۹ Myron H. Clark
(1806–1892)
[۵۷][۵۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۵۵[۵۹]

January 1, 1857
(lost nomination)[خ]
حزب ویگ (آمریکا)/
حزب خاک آزاد
(fusion)[د]
۱۸۵۴ Henry Jarvis Raymond
۲۰ John A. King
(1788–1867)
[۶۱][۶۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۵۷[۶۳]

January 1, 1859
(در انتخابات شرکت نکرد)[۶۱]
Republican[۱۰] ۱۸۵۶ Henry R. Selden
۲۱ ادوین دی. مورگان
(1811–1883)
[۶۴][۶۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۵۹[۶۶]

January 1, 1863
(در انتخابات شرکت نکرد)[۶۴]
Republican[۱۰] ۱۸۵۸ Robert Campbell
۱۸۶۰
۱۸ هوراتیو سیمور
(1810–1886)
[۵۴][۵۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۶۳[۶۷]

January 2, 1865
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۸۶۲ David R. Floyd-Jones
۲۲ روبن فنتون
(1819–1885)
[۶۸][۶۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۲ ژانویه ۱۸۶۵[ذ]

January 1, 1869
(در انتخابات شرکت نکرد)
Union[۱۰] ۱۸۶۴ Thomas G. Alvord
۱۸۶۶ Stewart L. Woodford
۲۳ John T. Hoffman
(1828–1888)
[۷۴][۷۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۶۹[۷۶]

January 1, 1873
(در انتخابات شرکت نکرد)
دموکرات[۱۰] ۱۸۶۸ Allen C. Beach
۱۸۷۰
۲۴ جان آدامز دیکس
(1798–1879)
[۷۷][۷۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۷۳[۷۹]

January 1, 1875
(شکست در انتخابات)
Republican[۱۰] ۱۸۷۲ John C. Robinson
۲۵ ساموئل جی. تیلدن
(1814–1886)
[۸۰][۸۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۷۵[۸۲]

January 1, 1877
(در انتخابات شرکت نکرد)[ر]
دموکرات[۱۰] ۱۸۷۴ William Dorsheimer
۲۶ Lucius Robinson
(1810–1891)
[۸۳][۸۴]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۷۷[۸۵]

January 1, 1880
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۸۷۶
۲۷ Alonzo B. Cornell
(1832–1904)
[۸۶][۸۷]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۸۰[۸۸]

January 1, 1883
(lost nomination)[ز]
Republican[۱۰] ۱۸۷۹ George Gilbert Hoskins
۲۸ گروور کلیولند
(1837–1908)
[۸۹][۹۰]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۸۳[۹۱]

January 6, 1885
(استعفا داد)[ژ]
دموکرات[۱۰] ۱۸۸۲ David B. Hill
۲۹ دیوید بی. هیل
(1843–1910)
[۹۲][۹۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۶ ژانویه ۱۸۸۵[۹۴]

January 1, 1892
(در انتخابات شرکت نکرد)[س]
دموکرات[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Dennis McCarthy[ش]
(موقت)
۱۸۸۵ Edward F. Jones
۱۸۸۸
۳۰ Roswell P. Flower
(1835–1899)
[۹۶][۹۷]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۹۲[۹۸]

January 1, 1895
(در انتخابات شرکت نکرد)
دموکرات[۱۰] ۱۸۹۱ William F. Sheehan
۳۱ لیوای مورتون
(1824–1920)
[۹۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۹۵[۱۰۰]

January 1, 1897
(در انتخابات شرکت نکرد)
Republican[۱۰] ۱۸۹۴ Charles T. Saxton
۳۲ فرنک اس. بلک
(1853–1913)
[۱۰۱][۱۰۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۹۷[۱۰۳]

December 31, 1898
(lost nomination)[۱۰۱]
Republican[۱۰] ۱۸۹۶ Timothy L. Woodruff
۳۳ تئودور روزولت
(1858–1919)
[۱۰۴][۱۰۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۸۹۹[۱۰۶]

January 1, 1901
(در انتخابات شرکت نکرد)[ص]
Republican[۱۰] ۱۸۹۸
۳۴ Benjamin Odell
(1854–1926)
[۱۰۷][۱۰۸]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۰۱[۱۰۹]

December 31, 1904
(در انتخابات شرکت نکرد)
Republican[۱۰] ۱۹۰۰
۱۹۰۲ Frank W. Higgins
۳۵ Frank W. Higgins
(1856–1907)
[۱۱۰][۱۱۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۰۵[۱۱۲]

January 1, 1907
(در انتخابات شرکت نکرد)[۱۱۰]
Republican[۱۰] ۱۹۰۴ Matthew Linn Bruce
(resigned December 5, 1906)
John Raines
(موقت)
۳۶ چارلز ایوانز هیوز
(1862–1948)
[۱۱۳][۱۱۴]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۰۷[۱۱۵]

October 6, 1910
(استعفا داد)[ض]
Republican[۱۰] ۱۹۰۶ Lewis Stuyvesant Chanler[ش]
انتخابات ایالتی ۱۹۰۸ نیویورک Horace White
۳۷ Horace White
(1865–1943)
[۱۱۶][۱۱۷]
۰خطا: زمان نامعتبر۶ اکتبر ۱۹۱۰[۱۱۸]

December 31, 1910
(جانشینش روی کار آمد)
Republican[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید George H. Cobb
(موقت)
۳۸ John Alden Dix
(1860–1928)
[۱۱۹][۱۲۰]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۱۱[۱۲۱]

January 1, 1913
(lost nomination)[۱۲۲]
دموکرات[۱۰] انتخابات ایالتی ۱۹۱۰ نیویورک Thomas F. Conway
۳۹ William Sulzer
(1863–1941)
[۱۲۳][۱۲۴]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۱۳[۱۲۵]

October 17, 1913
(impeached and removed)[ط]
دموکرات[۱۰] ۱۹۱۲ Martin H. Glynn
۴۰ Martin H. Glynn
(1871–1924)
[۱۲۶][۱۲۷]
۰خطا: زمان نامعتبر۱۷ اکتبر ۱۹۱۳[۱۲۸]

December 31, 1914
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Robert F. Wagner
(موقت)
۴۱ Charles Seymour Whitman
(1868–1947)
[۱۲۹][۱۳۰]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۱۵[۱۳۱]

January 1, 1919
(شکست در انتخابات)
Republican[۱۰] ۱۹۱۴ Edward Schoeneck
۱۹۱۶
۴۲ ال اسمیت
(1873–1944)
[۱۳۲][۱۳۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۱۹[۱۳۴]

December 31, 1920
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۹۱۸ Harry C. Walker
۴۳ Nathan L. Miller
(1868–1953)
[۱۳۵][۱۳۶]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۲۱[۱۳۷]

December 31, 1922
(شکست در انتخابات)
Republican[۱۰] ۱۹۲۰ Jeremiah Wood
(resigned September 26, 1922)
Clayton R. Lusk
(موقت)
۴۲ ال اسمیت
(1873–1944)
[۱۳۲][۱۳۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۲۳[۱۳۸]

December 31, 1928
(در انتخابات شرکت نکرد)[ظ]
دموکرات[۱۰] ۱۹۲۲ George R. Lunn
۱۹۲۴ Seymour Lowman[ش]
۱۹۲۶ Edwin Corning
44 فرانکلین دلانو روزولت
(1882–1945)
[۱۳۹][۱۴۰]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۲۹[۱۴۱]

December 31, 1932
(در انتخابات شرکت نکرد)[ع]
دموکرات[۱۰] ۱۹۲۸ Herbert H. Lehman
۱۹۳۰
۴۵ هربرت اچ. لمن
(1878–1963)
[۱۴۲][۱۴۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۳۳[۱۴۴]

December 2, 1942
(استعفا داد)[غ]
دموکرات[۱۰] ۱۹۳۲ M. William Bray
۱۹۳۴
۱۹۳۶
۱۹۳۸ Charles Poletti
۴۶ Charles Poletti
(1903–2002)
[۱۴۵][۱۴۶]
۰خطا: زمان نامعتبر۲ دسامبر ۱۹۴۲[۱۴۷]

December 31, 1942
(جانشینش روی کار آمد)
دموکرات[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Joe R. Hanley[ش]
(موقت)
۴۷ توماس دیویی
(1902–1971)
[۱۴۸][۱۴۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۴۳[۱۵۰]

December 31, 1954
(در انتخابات شرکت نکرد)
Republican[۱۰] ۱۹۴۲ Thomas W. Wallace
۱۹۴۶ Joe R. Hanley
۱۹۵۰ Frank C. Moore
(resigned September 30, 1953)
Arthur H. Wicks
(موقت)
Walter J. Mahoney
(موقت)
۴۸ آورل هریمن
(1891–1986)
[۱۵۱][۱۵۲]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۵۵[۱۵۳]

December 31, 1958
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۰] ۱۹۵۴ George DeLuca
۴۹ نلسون راکفلر
(1908–1979)
[۱۵۴][۱۵۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۵۹[۱۵۶]

December 18, 1973
(استعفا داد)[ف]
Republican[۱۰] ۱۹۵۸ Malcolm Wilson
۱۹۶۲
۱۹۶۶
۱۹۷۰
۵۰ Malcolm Wilson
(1914–2000)
[۱۵۸][۱۵۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۱۸ دسامبر ۱۹۷۳[۱۵۷]

December 31, 1974
(شکست در انتخابات)
Republican[۱۰] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Warren M. Anderson
(موقت)
۵۱ Hugh Carey
(1919–2011)
[۱۶۰][۱۶۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۷۵[۱۶۲]

December 31, 1982
(در انتخابات شرکت نکرد)
دموکرات[۱۰] ۱۹۷۴ Mary Anne Krupsak
۱۹۷۸ Mario Cuomo
۵۲ ماریو کومو
(1932–2015)
[۱۶۳]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۸۳[۱۶۴]

December 31, 1994
(شکست در انتخابات)
دموکرات[۱۶۳] ۱۹۸۲ Alfred DelBello
(resigned February 1, 1985)
Warren M. Anderson[ش]
(موقت)
۱۹۸۶ Stan Lundine
۱۹۹۰
۵۳ George Pataki
(b. 1945)
[۱۶۵]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۱۹۹۵[۱۶۶]

December 31, 2006
(در انتخابات شرکت نکرد)
Republican[۱۶۵] ۱۹۹۴ Betsy Ross[ق]
۱۹۹۸ Mary Donohue
۲۰۰۲
۵۴ الیوت اسپیتزر
(b. 1959)
[۱۶۷]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۲۰۰۷[۱۶۸]

March 17, 2008
(استعفا داد)[ک]
دموکرات[۱۶۷] ۲۰۰۶ David Paterson
۵۵ دیوید پترسون (سیاستمدار)
(b. 1954)
[۱۶۹]
۰خطا: زمان نامعتبر۱۷ مارس ۲۰۰۸[۱۷۰]

December 31, 2010
(در انتخابات شرکت نکرد)
دموکرات[۱۶۹] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Joseph Bruno[ش]
(موقت)
Dean Skelos[ش]
(موقت)
Malcolm Smith
(موقت)
Pedro Espada Jr.
(موقت)[گ]
Richard Ravitch
(contested)[ل]
Malcolm Smith
(موقت)[م]
Richard Ravitch[ن]
۵۶ اندرو کوئومو
(b. 1957)
[۱۷۱]
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژانویه ۲۰۱۱[۱۷۲]

August 23, 2021
(استعفا داد)[و]
دموکرات[۱۷۱] ۲۰۱۰ Robert Duffy
۲۰۱۴ Kathy Hochul
۲۰۱۸
۵۷ کتی هوکول
(b. 1958)
[۱۷۴]
۰خطا: زمان نامعتبر۲۴ اوت ۲۰۲۱[۱۷۵]

تاکنون[ه]
دموکرات[۱۷۴] از معاونت فرمانداری به فرمانداری رسید Andrea Stewart-Cousins
(موقت)
Brian Benjamin
(appointed September 9, 2021)
(resigned April 12, 2022)[ی]
Andrea Stewart-Cousins
(موقت)
Antonio Delgado
(appointed May 25, 2022)
۲۰۲۲

توضیحات

ویرایش
 1. قانون اساسی 1846 تصریح کرده که فرماندار منصب خود را «تا سی و یکم دسامبر» حفظ می کند. این در دوران مدرن به عنوان تغییر در نیمه‌شب تفسیر شده است. فرمانداران موجود در این فهرست تنها در صورتی مشخص می‌شوند که در ۳۱ دسامبر از سمت خود خارج شده‌اند که ادای سوگند در اوایل یا نیمه‌شب جانشین آن‌ها مستند باشد.
 2. معاونان از همان حزب فرماندار هستند مگر خلاف آن اشاره شده باشد.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ دوبین،[۴] گلشان[۵] و کلنباک[۶] اشاره کرده‌اند که کلینتون حداقل تا ۱۷۸۹ (دوبین) یا ۱۷۹۲ (گلشان و کلنباک) به طور رسمی عضو هیچ حزبی بوده است.
 4. Lewis is labeled a حزب فدرالیست by Kallenbach,[۱۰] and a Democratic-Republican by Dubin,[۱۴] Glashan,[۵] and Sobel.[۱۲]
 5. Tompkins resigned, having been انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۱۸۱۶) معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۱۶]
 6. At the time, the position of president pro-tempore of the Senate was only filled during a vacancy in the office of lieutenant governor, so Tayler was not elected to fill the position until January 29, 1811.
 7. Van Buren resigned, having been confirmed as وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا.[۲۹]
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ Represented the Democratic Party
 9. Clark lost the Republican nomination to John A. King.[۵۷]
 10. Clark is widely labeled a Whig[۶۰] or Whig-Free Soil[۱۰][۵] candidate, and Sobel notes he was nominated by the Whig, حزب خاک آزاد، Anti-Nebraska, and Temperance parties.[۵۷]
 11. All modern sources say Fenton was inaugurated on January 1, and this is found in sources at least as old as 1910;[۷۰] however, all contemporary coverage says he was inaugurated at noon on Monday, January 2.[۷۱][۷۲][۷۳]
 12. Tilden instead ran unsuccessfully for رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۸۰]
 13. Cornell lost the Republican nomination to Charles J. Folger.[۸۶]
 14. Cleveland resigned, having been elected رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۸۹]
 15. Hill was elected to the مجلس سنای ایالات متحده آمریکا for a term starting March 4, 1891, but did not take office until his gubernatorial term expired.[۹۵]
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ ۱۶٫۳ ۱۶٫۴ ۱۶٫۵ ۱۶٫۶ Represented the Republican Party
 17. Roosevelt was instead elected معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۱۰۴]
 18. Hughes resigned, having been confirmed as قاضی دستیار دیوان عالی ایالات متحده آمریکا.[۱۱۳]
 19. Sulzer was impeached and removed from office for campaign contribution fraud.[۱۲۳]
 20. Smith instead انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۱۹۲۸) for رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۱۳۲]
 21. Roosevelt was instead انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۱۹۳۲) رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا.[۱۳۹]
 22. Lehman resigned, having been appointed director of the Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operations at the وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا.[۱۴۲]
 23. Rockefeller resigned to devote himself to his Commission on Critical Choices for Americans.[۱۵۷]
 24. Elected as Betsy McCaughey, but married and changed name in 1995.
 25. Spitzer resigned due to a رسوایی جنسی الیوت اسپیتزر.[۱۶۷]
 26. Espada was a Democrat, but combined with the Republicans in a change of leadership which triggered the 2009 New York State Senate leadership crisis.
 27. Ravitch was appointed on July 8, 2009, but the appointment was contested in the courts. On August 20, the Appellate Division rejected the appointment; Ravitch vacated the office.
 28. Smith succeeded Espada on July 9 as temporary President of the New York State Senate and claimed to be Acting Lieutenant Governor under the provisions of the New York State Constitution while the appointment of Ravitch was contested.
 29. On September 22, the دادگاه تجدیدنظر نیویورک reversed the Appellate Division's ruling, thus re-instating Ravitch to the lieutenant governorship, beginning on July 8.
 30. کوئومو بعد از مطرح شدن اتهامات جنسی علیهش استعفا کرد.[۱۷۳]
 31. اولین دورهٔ هوکول در ۱ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و در ۱ ژانویه ۲۰۲۷ به اتمام می‌رسد.
 32. Benjamin resigned after having been indicted earlier that day on federal wire fraud and رشوه‌خواری charges.[۱۷۶]

منابع

ویرایش
 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ Sobel 1978, pp. 1069–1070.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ "George Clinton". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 3. Faber, Harold (1989-09-25). "Remembering a Governor Almost Forgotten". The New York Times (به انگلیسی). ISSN 0362-4331. Retrieved 2023-05-11.
 4. Dubin 2003, p. 160.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Glashan 1979, p. 224.
 6. Kallenbach 1977, p. 424.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Sobel 1978, pp. 1070–1071.
 8. "John Jay". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 9. Senate, New York (State) Legislature (1901). Documents of the Senate of the State of New York (به انگلیسی). E. Croswell. p. 303.
 10. ۱۰٫۰۰ ۱۰٫۰۱ ۱۰٫۰۲ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۴ ۱۰٫۰۵ ۱۰٫۰۶ ۱۰٫۰۷ ۱۰٫۰۸ ۱۰٫۰۹ ۱۰٫۱۰ ۱۰٫۱۱ ۱۰٫۱۲ ۱۰٫۱۳ ۱۰٫۱۴ ۱۰٫۱۵ ۱۰٫۱۶ ۱۰٫۱۷ ۱۰٫۱۸ ۱۰٫۱۹ ۱۰٫۲۰ ۱۰٫۲۱ ۱۰٫۲۲ ۱۰٫۲۳ ۱۰٫۲۴ ۱۰٫۲۵ ۱۰٫۲۶ ۱۰٫۲۷ ۱۰٫۲۸ ۱۰٫۲۹ ۱۰٫۳۰ ۱۰٫۳۱ ۱۰٫۳۲ ۱۰٫۳۳ ۱۰٫۳۴ ۱۰٫۳۵ ۱۰٫۳۶ ۱۰٫۳۷ ۱۰٫۳۸ ۱۰٫۳۹ ۱۰٫۴۰ ۱۰٫۴۱ ۱۰٫۴۲ ۱۰٫۴۳ ۱۰٫۴۴ ۱۰٫۴۵ ۱۰٫۴۶ ۱۰٫۴۷ ۱۰٫۴۸ ۱۰٫۴۹ ۱۰٫۵۰ ۱۰٫۵۱ ۱۰٫۵۲ ۱۰٫۵۳ Kallenbach 1977, pp. 422–424.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ Williams, Edwin (1831). The New York Annual Register (به انگلیسی). J. Leavitt. p. 35.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Sobel 1978, p. 1071.
 13. "Morgan Lewis". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 14. Dubin 2003, p. 161.
 15. Sobel 1978, p. 1072.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "Daniel D. Tompkins". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 17. Sobel 1978, pp. 1072–1073.
 18. "John Tayler". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 19. "none". Buffalo Gazette. 1817-03-11. p. 2. Retrieved 2023-09-29. His honor Lt. Gov. Tayler, before assuming the executive functions, took an affectionate leave of the Senate.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ Sobel 1978, pp. 1073–1074.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ "Dewitt Clinton". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 22. "none". The Long-Island Star. 1817-07-09. p. 2. Retrieved 2023-09-29. Yesterday, his Excellency Dewitt Clinton, elected governor, and his honor John Taylor, Lieutenant Governor took the oaths of their respective offices.
 23. Sobel 1978, p. 1074.
 24. "Joseph Christopher Yates". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 25. "none". The Evening Post. 1823-01-06. p. 2. Retrieved 2023-09-29. On Wednesday last... his Excellency Joseph H. Yates was sworn into office as Governor of this state...
 26. "New Governor". Poughkeepsie Journal. 1825-01-05. p. 3. Retrieved 2023-09-29.
 27. Sobel 1978, pp. 1074–1075.
 28. "Nathaniel Pitcher". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Sobel 1978, pp. 1075–1076.
 30. "Martin Van Buren". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 31. "none". Poughkeepsie Journal. 1829-01-07. p. 3. Retrieved 2023-09-29. On the first instant the oaths of office were administered to Martin Van Buren, Governor...
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ Sobel 1978, p. 1076.
 33. "Enos Thompson Throop". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 34. New York State Legislature. Journal of the Senate. 1829 sess. , 307, accessed May 12, 2023.
 35. Sobel 1978, pp. 1076–1077.
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ "William Learned Marcy". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ Sobel 1978, pp. 1077–1078.
 38. "William Henry Seward". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 39. "none". The Evening Post. 1839-01-02. p. 2. Retrieved 2023-09-29. Yesterday the new Governor, Mr. Seward, came into office.
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ Sobel 1978, pp. 1078–1079.
 41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ "William C. Bouck". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 42. Sobel 1978, p. 1079.
 43. "Silas Wright". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 44. "Albany". New York Daily Herald. 1845-01-04. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 45. Sobel 1978, p. 1080.
 46. "John Young". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 47. "The Inauguration of John Young As Governor of New York". New York Daily Herald. 1847-01-03. p. 3. Retrieved 2023-09-29.
 48. Sobel 1978, pp. 1080–1081.
 49. "Hamilton Fish". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 50. "Affairs in Albany". New York Daily Herald. 1849-01-04. p. 4. Retrieved 2023-09-29.
 51. Sobel 1978, p. 1081.
 52. "Washington Hunt". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 53. "Inauguration of Governor Hunt, Interesting Proceedings". The Evening Post. 1851-01-02. p. 3. Retrieved 2023-09-29.
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ Sobel 1978, p. 1082.
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ "Horatio Seymour". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 56. "The Inauguration of Gov. Seymour - The Opening of the Legislature, etc". New York Daily Herald. 1853-01-01. p. 4. Retrieved 2023-09-29.
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ ۵۷٫۲ Sobel 1978, pp. 1082–1083.
 58. "Myron Holley Clark". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 59. "Inauguration of the New Governor". New York Daily Herald. 1855-01-01. p. 3. Retrieved 2023-09-29.
 60. Dubin 2003, p. 177.
 61. ۶۱٫۰ ۶۱٫۱ Sobel 1978, p. 1083.
 62. "John Alsop King". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 63. "Inauguration of Gov. King". The Buffalo Commercial. 1857-01-03. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 64. ۶۴٫۰ ۶۴٫۱ Sobel 1978, p. 1084.
 65. "Edwin Denison Morgan". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 66. "Affairs in Albany". The Buffalo Daily Republic. 1859-01-03. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 67. "Inauguration of Governor Horatio Seymour". The Brooklyn Daily Eagle. 1863-01-02. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 68. Sobel 1978, p. 1085.
 69. "Reuben Eaton Fenton". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 70. Manning, James Hilton (1910). Albany Zouave Cadets …: Fifty Years Young, July Twenty-third, MDCCCLX-MDCCCCX … (به انگلیسی). Weed-Parsons Printing Company. p. 39.
 71. "Inauguration of Gov. Fenton". Syracuse Daily Courier And Union. 1865-01-05. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 72. "Inauguration of Governor Fenton". The Brooklyn Daily Eagle. 1865-01-03. p. 3. Retrieved 2023-09-29.
 73. "The State Legislature". The New York Times. 1865-01-02. p. 5. Retrieved 2023-09-29.
 74. Sobel 1978, pp. 1085–1086.
 75. "John Thompson Hoffman". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 76. "Inauguration of the New State Government". The New York Times. 1869-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 77. Sobel 1978, pp. 1086–1087.
 78. "John Adams Dix". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 79. "State Inaugurations". The New York Times. 1873-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 80. ۸۰٫۰ ۸۰٫۱ Sobel 1978, pp. 1087–1088.
 81. "Samuel Jones Tilden". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 82. "The New Governor Sworn". The New York Times. 1875-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 83. Sobel 1978, p. 1088.
 84. "Lucius Robinson". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 85. "The New Governor Installed". The New York Times. 1877-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 86. ۸۶٫۰ ۸۶٫۱ Sobel 1978, p. 1089.
 87. "Alonzo Barton Cornell". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 88. "A New Governor in Office". The New York Times. 1880-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 89. ۸۹٫۰ ۸۹٫۱ Sobel 1978, pp. 1089–1090.
 90. "Steven Grover Cleveland". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 91. "Governor Cleveland". The Buffalo News. 1883-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 92. Sobel 1978, pp. 1090–1091.
 93. "David Bennett Hill". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 94. "The New Regime". The Buffalo News. 1885-01-06. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 95. David Bennett Hill در دایرکتوری زندگی‌نامه‌ای کنگره ایالات متحده
 96. Sobel 1978, p. 1091.
 97. "Roswell Pettibone Flower". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 98. "Oath of Office". The Buffalo News. 1892-01-02. p. 11. Retrieved 2023-09-29.
 99. Sobel 1978, p. 1092.
 100. "Levi P. Morton, Governor". The New York Times. 1895-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 101. ۱۰۱٫۰ ۱۰۱٫۱ Sobel 1978, pp. 1092–1093.
 102. "Frank Swett Black". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 103. "Black Is Now Governor". The New York Times. 1897-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 104. ۱۰۴٫۰ ۱۰۴٫۱ Sobel 1978, pp. 1093–1094.
 105. "Theodore Roosevelt". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 106. "Col. Roosevelt Takes the Oath of Office". The Brooklyn Daily Eagle. 1898-12-31. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 107. Sobel 1978, p. 1094.
 108. "Benjamin Baker Odell". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 109. "Gov. Odell Inaugurated". The New York Times. 1901-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 110. ۱۱۰٫۰ ۱۱۰٫۱ Sobel 1978, pp. 1094–1095.
 111. "Francis Wayland Higgins". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 112. "It Is Gov. Higgins Now". The New York Times. 1905-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 113. ۱۱۳٫۰ ۱۱۳٫۱ Sobel 1978, pp. 1095–1096.
 114. "Charles Evans Hughes". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 115. "Crowds Gather at Albany for Inauguration". Buffalo Courier. 1907-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 116. Sobel 1978, p. 1096.
 117. "Horace White". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 118. "Horace White Is Governor of New York". The Buffalo Enquirer. 1910-10-06. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 119. Sobel 1978, pp. 1096–1097.
 120. "John Alden Dix". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 121. "Dix Sworn In As Governor". The Sun. 1911-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 122. "Sulzer Wins on Fourth Phase, Dix Withdraws". The New York Times (به انگلیسی). 1912-10-03. ISSN 0362-4331. Retrieved 2023-05-11.
 123. ۱۲۳٫۰ ۱۲۳٫۱ Sobel 1978, p. 1097.
 124. "William Sulzer". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 125. "New York's Governor-Elect Took the Oath of Office Yesterday". Buffalo Progressive. 1913-01-02. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 126. Sobel 1978, p. 1098.
 127. "Martin Henry Glynn". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 128. "Glynn Is Sworn In". The New York Times. 1913-10-18. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 129. Sobel 1978, pp. 1098–1099.
 130. "Charles Seymour Whitman". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 131. "Midnight Appointments Made by New Governor". The Post-Star. 1915-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 132. ۱۳۲٫۰ ۱۳۲٫۱ ۱۳۲٫۲ Sobel 1978, pp. 1099–1100.
 133. ۱۳۳٫۰ ۱۳۳٫۱ "Alfred Emanuel Smith". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 134. "Democratic Weather for Smith's Inauguration". The Kingston Daily Freeman. 1919-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 135. Sobel 1978, p. 1100.
 136. "Nathan Lewis Miller". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 137. "Brilliance to Mark Miller's Inaugural Day". Poughkeepsie Eagle-News. 1921-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 138. "Al E. Smith Given Oath". Poughkeepsie Eagle-News. 1923-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 139. ۱۳۹٫۰ ۱۳۹٫۱ Sobel 1978, p. 1101.
 140. "Franklin Delano Roosevelt". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 141. "Roosevelt Takes First Oath Of Office as State Governor". Poughkeepsie Eagle-News. Associated Press. 1929-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 142. ۱۴۲٫۰ ۱۴۲٫۱ Sobel 1978, pp. 1101–1102.
 143. "Herbert Henry Lehman". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 144. "O'Brien Sworn As Mayor; Lehman Now Governor". Times Union. United Press. 1933-01-01. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 145. Sobel 1978, pp. 1102–1103.
 146. "Charles Poletti". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 147. Tyler, William W. (1942-12-03). "Poletti Assumes Governorship; Lehman Resigns". The Post-Star. Associated Press. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 148. Sobel 1978, pp. 1103–1104.
 149. "Thomas Edmund Dewey". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 150. Lee, Dick (1943-01-01). "Dewey Sworn In; 20-Year Republican Drout Ends". Daily News. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 151. Sobel 1978, pp. 1104–1105.
 152. "William Averell Harriman". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 153. "Gov. Harriman Sworn; Hungry Dems Swarm". Daily News. 1955-01-01. p. 2. Retrieved 2023-09-29.
 154. Sobel 1978, pp. 1105–1106.
 155. "Nelson Aldrich Rockefeller". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 156. Dumas, Charles (1959-01-01). "Rockefeller Sworn In As 49th Governor". The Troy Record. Associated Press. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 157. ۱۵۷٫۰ ۱۵۷٫۱ "Wilson Becomes 50th Governor in Quiet Ceremony". The Buffalo News. 1973-12-18. p. 1. Retrieved 2023-09-29.
 158. Sobel 1978, pp. 1106–1107.
 159. "Malcolm Wilson". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 160. Sobel 1978, p. 1107.
 161. "Hugh Leo Carey". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 162. "Carey Takes Oath as Governor". The Post-Standard. United Press International. 1975-01-01. p. 6. Retrieved 2023-09-29.
 163. ۱۶۳٫۰ ۱۶۳٫۱ "Mario Matthew Cuomo". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 164. "Cuomo Takes Oath, Becomes 52nd Governor". The Buffalo News. 1983-01-01. p. A1. Retrieved 2023-09-29.
 165. ۱۶۵٫۰ ۱۶۵٫۱ "George E. Pataki". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 166. Humbert, Marc (1995-01-01). "New Governor in Control of New York". The Post-Star. Associated Press. p. A1. Retrieved 2023-09-29.
 167. ۱۶۷٫۰ ۱۶۷٫۱ ۱۶۷٫۲ "Eliot Spitzer". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 168. Spector, Joseph (2007-01-01). "Glut of Troubles Awaits Spitzer". Democrat and Chronicle. p. 1A. Retrieved 2023-09-29.
 169. ۱۶۹٫۰ ۱۶۹٫۱ "David A. Paterson". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 170. Precious, Tom (2008-03-18). "Trust Is Paterson's Mission". The Buffalo News. p. A1. Retrieved 2023-09-29.
 171. ۱۷۱٫۰ ۱۷۱٫۱ "Andrew Cuomo". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 172. Reisman, Nick (2011-01-01). "Cuomo Is 56th Leader of New York". Poughkeepsie Journal. p. 1A. Retrieved 2023-09-29.
 173. "New York Gov. Andrew Cuomo resigns". NBC News. August 10, 2021. Retrieved August 10, 2021.
 174. ۱۷۴٫۰ ۱۷۴٫۱ "Kathy Hochul". National Governors Association. Retrieved May 9, 2023.
 175. Solomon, Joshua (2021-08-24). "Kathy Hochul Sworn In After Midnight, Becoming New York's First Female Governor". Times Union (به انگلیسی). Retrieved 2023-05-16.
 176. "NY lieutenant governor resigns after arrest in federal probe". AP NEWS (به انگلیسی). 2022-04-12. Retrieved 2022-04-12.

پیوند به بیرون

ویرایش