فهرست فرودگاه‌های آلمان

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های آلمان است که بر پایهٔ مکان، مرتب شده‌اند.

فرودگاه‌ها ویرایش

   
نقشهٔ فرودگاه‌های آلمان

فرودگاه‌هایی که نام آن‌ها پُررنگ نوشته‌شده پروازهای تجاری برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهند.

شهر ایالت ایکائو یاتا نام فرودگاه
ÿ فرودگاه‌های غیرنظامی ÿ ÿ ÿ ÿ
آخن نوردراین-وستفالن EDKA AAH فرودگاه مرتسبروک
الیندراف، والدک-فرانکنبرگ هسن EDFQ فرودگاه آلندورف
آلتنبورگ تورینگن EDAC AOC فرودگاه لایپزیگ-آلتنبورگ
آوگسبورگ بایرن EDMA AGB فرودگاه آوگسبورگ
باد گاندرسهایم نیدرزاکسن EDVA فرودگاه باد گاندرزهایم
باد کیسینگن بایرن EDFK فرودگاه باد کیسینگن
بادن-بادن / کارلسروهه بادن-وورتمبرگ EDSB FKB فرودگاه کارلسروهه/بادن-بادن
برلین برلین EDDB BER فرودگاه برلین براندنبورگ
بیندلاخ / بایرویت بایرن EDQD BYU فرودگاه بیندلاچر برگ
بیتبورگ راینلاند-فالتس EDRB BBJ فرودگاه بیتبورگ
برکوم نیدرزاکسن EDWR BMK فرودگاه صحرایی برکوم
برامشه نیدرزاکسن EDXA فرودگاه آخمر
براونشوایگ نیدرزاکسن EDVE BWE فرودگاه براونشوایگ
برمن ایالت برمن EDDW BRE فرودگاه برمن
برمرهافن ایالت برمن EDWB BRV فرودگاه برمرهافن
کلن / بن نوردراین-وستفالن EDDK CGN فرودگاه کلن بن
دورتموند نوردراین-وستفالن EDLW DTM فرودگاه دورتموند
درسدن / کلوتسشه زاکسن EDDC DRS فرودگاه درسدن
دوسلدورف نوردراین-وستفالن EDDL DUS فرودگاه بین‌المللی دوسلدورف
دوسلدورف / مونشن‌گلادباخ نوردراین-وستفالن EDLN MGL فرودگاه دوسلدورف-مونشنگلادباخ
اگلسباخ هسن EDFE فرودگاه فرانکفورت اگلسباخ
امدن (نیدزاکسن) نیدرزاکسن EDWE EME فرودگاه آمدن
ارفورت تورینگن EDDE ERF فرودگاه ارفورت-وایمار
فرانکفورت هسن EDDF FRA فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت
فرایبورگ بادن-وورتمبرگ EDTF QFB Flugplatz Freiburg
فریدریشسهافن بادن-وورتمبرگ EDNY FDH فرودگاه فریدریش هافن
گیبل‌شتات بایرن EDQG / ETEU GHF فرودگاه گیبل‌شتات / Giebelstadt Army Airfield
Hahn راینلاند-فالتس EDFH HHN فرودگاه فرانکفورت-هان
هامبورگ / Fuhlsbüttel هامبورگ EDDH HAM فرودگاه هامبورگ
هامبورگ / Finkenwerder هامبورگ EDHI XFW فرودگاه هامبورگ فینکن‌وردر
هانوفر نیدرزاکسن EDDV HAJ فرودگاه هانوفر
هایده (اشلسویگ-هولشتاین) شلسویگ-هولشتاین EDXB HEI فرودگاه هاید-بوسوم
Heist شلسویگ-هولشتاین EDHE فرودگاه اوترزن
هلیگولند / de [Düne] شلسویگ-هولشتاین EDXH HGL فرودگاه هلیگولند
Heringsdorf مکلنبورگ-فورپومرن EDAH HDF فرودگاه هرینگسدورف
هوف، آلمان بایرن EDQM HOQ فرودگاه هوف-پلاون
Hoppstädten راینلاند-فالتس EDRH فرودگاه صحرایی هوپشتدتن-ویسباخ
اینگولشتات بایرن ETSI IGS Ingolstadt Manching Airport
کاسل هسن EDVK KSF فرودگاه کاسل کالدن
کیل شلسویگ-هولشتاین EDHK KEL فرودگاه کیل
لار، بادن-وورتمبرگ بادن-وورتمبرگ EDTL LHA فرودگاه بلک فورست
Langenlonsheim راینلاند-فالتس EDEL Langenlonsheim Airfield
لایپزیگ زاکسن EDDP LEJ فرودگاه لایپزیگ/هال
لوبک شلسویگ-هولشتاین EDHL LBC فرودگاه لوبک
ماگدبورگ زاکسن-آنهالت EDBC CSO فرودگاه مگ‌دبورک-کوخستد
ماینتس راینلاند-فالتس EDFZ فرودگاه ماینز-فینتن
مانهایم بادن-وورتمبرگ EDFM MHG فرودگاه شهری مانهایم
ممینگن / Allgäu بایرن EDJA FMM فرودگاه ممینگن
مونیخ بایرن EDDM MUC فرودگاه مونیخ
مونستر / اسنابروک نوردراین-وستفالن EDDG FMO فرودگاه بین‌المللی مانستر اوسنابروک
Nannhausen / زیمرن راینلاند-فالتس EDRN فرودگاه صحرایی نان‌هووسن
نویبرندنبورگ مکلنبورگ-فورپومرن ETNU FNB فرودگاه نوی‌براندنبورگ (de)
نورنبرگ بایرن EDDN NUE فرودگاه نورمبرگ
پادربورن / لیپ‌اشتات نوردراین-وستفالن EDLP PAD فرودگاه پادربورن لیپشتات
Rechlin مکلنبورگ-فورپومرن EDAX REB پایگاه هوایی رشلین-لارتز
روستوک مکلنبورگ-فورپومرن ETNL RLG فرودگاه روستوک-لاگه
زاربروکن زارلاند EDDR SCN فرودگاه زاربروکن
زیگن نوردراین-وستفالن EDGS SGE فرودگاه زیگرلند
اشتات‌لون نوردراین-وستفالن EDLS فرودگاه استادتلوهن-وردن
اشتوتگارت بادن-وورتمبرگ EDDS STR فرودگاه اشتوتگارت
تری‌یر / Föhren راینلاند-فالتس EDRT فرودگاه تریر-فورن
Weeze نوردراین-وستفالن EDLV NRN فرودگاه ویزه
وسترلاند، زیلت شلسویگ-هولشتاین EDXW GWT فرودگاه سایلت
تسوایبروکن راینلاند-فالتس EDRZ ZQW فرودگاه تسوایبروکن
ÿ فرودگاه‌های نظامی ÿ ÿ ÿ ÿ
التنستاد، آپر باواریا بایرن ETHA پایگاه هوایی آلتنشتات (ارتش)
بامبرگ بایرن ETEJ ZCD Bamberg Army Airfield (ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا) (de)
بوام‌هلدر راینلاند-فالتس ETEK فرودگاه صحرایی ارتشی بوام‌هلدر (ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا)
Büchel راینلاند-فالتس ETSB پایگاه هوایی بوشل (نیروی هوایی)
بوکه‌بورگ نیدرزاکسن ETHB پایگاه هوایی بوکبرگ (ارتش)
تسله نیدرزاکسن ETHC ZCN پایگاه هوایی سله (ارتش)
دیفلتس نیدرزاکسن ETND Diepholz Air Base (نیروی هوایی)
اردینگ بایرن ETSE پایگاه هوایی اردینگ (نیروی هوایی)
Faßberg (Fassberg) نیدرزاکسن ETHS پایگاه هوایی فاسبرگ (ارتش)
فریتزلار هسن ETHF FRZ پایگاه هوایی فریتزلار (ارتش)
گایلن‌کیرشن / de [Teveren] نوردراین-وستفالن ETNG GKE پایگاه هوایی ناتو در گایلن‌کیرشن (ناتو)
گرافنور بایرن ETIC Grafenwöhr Army Airfield (ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا)
Hohenfels بایرن ETIH Hohenfels Army Airfield (ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا)
Hohn شلسویگ-هولشتاین ETNH Hohn Air Base (نیروی هوایی)
Holzdorf / شونوالده زاکسن-آنهالت / براندنبورگ ETSH پایگاه هوایی هولتسدورف (نیروی هوایی)
یفر نیدرزاکسن ETNJ Jever Air Base (نیروی هوایی)
لاندسبرگ آم لش بایرن ETSA پایگاه هوایی لاندسبرگ-لچ (نیروی هوایی)
لاوپهایم بادن-وورتمبرگ ETHL پایگاه هوایی لاوپهایم (نیروی هوایی)
Klosterlechfeld بایرن ETSL پایگاه هوایی لچفیلد (نیروی هوایی)
مپن نیدرزاکسن ETWM Meppen Air Base (نیروی هوایی) (de)
نویبورگ آن در دوناو بایرن ETSN Neuburg Air Base (نیروی هوایی)
نیدراشتتن بادن-وورتمبرگ ETHN پایگاه هوایی نیدرشتتن (ارتش)
Nordholz نیدرزاکسن ETMN NDZ پایگاه هوایی نیروی دریایی نوردهولتز (نیروی دریایی)
Nörvenich نوردراین-وستفالن ETNN QOE Nörvenich Air Base (نیروی هوایی)
رام‌اشتاین-میزنباخ راینلاند-فالتس ETAR RMS پایگاه هوایی رامشتاین (نیروی هوایی ایالات متحدهٔ آمریکا)
راین (آلمان) نوردراین-وستفالن ETHE ZPQ پایگاه هوایی راین (ارتش)
روث بای نورنبرگ بایرن ETHR پایگاه هوایی روث (ارتش)
اشلسویگ / Jagel شلسویگ-هولشتاین ETNS WBG Schleswig Air Base (نیروی هوایی)
Spangdahlem راینلاند-فالتس ETAD SPM پایگاه هوایی اسپنگدالم (نیروی هوایی ایالات متحدهٔ آمریکا)
ویسبادن هسن ETOU WIE Wiesbaden Army Airfield (ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا)
ویتموند نیدرزاکسن ETNT Wittmundhafen Air Base (نیروی هوایی)
وونستورف نیدرزاکسن ETNW Wunstorf Air Base (نیروی هوایی)
ÿ فرودگاه‌های پیشین ÿ ÿ ÿ ÿ
برلین برلین EDDB SXF فرودگاه برلین شونفلد (در اکتبر ۲۰۲۰ بسته شد)
برلین برلین EDDI TXL فرودگاه برلین تگل (در نوامبر ۲۰۲۰ بسته شد)
برلین برلین EDDI THF فرودگاه برلین تمپل‌هوف (در اکتبر ۲۰۰۸ بسته شد)
برمرهافن برمن EDWB BRV فرودگاه برمرهافن (در فوریه ۲۰۱۶ بسته شد)
کلن نوردراین-وستفالن ETBB فرودگاه کلن (بسته شد)
Hopsten نوردراین-وستفالن ETNP Hopsten-Dreierwalde Airfield (بسته شد)
مونیخ بایرن EDDM MUC فرودگاه مونیخ-ریم (در مه ۱۹۹۲ بسته شد)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Index of Military Aerodromes and Heliports بایگانی‌شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine. Military Aeronautical Information Publication Germany. 2 July 2009.
  • "ICAO Location Indicators by State" (PDF). International Civil Aviation Organization. 17 September 2010. Archived from the original (Portable Document Format) on 25 March 2019. Retrieved 18 July 2016.
  • "IATA Airline and Airport Code Search". International Air Transport Association.
  • "UN Location Codes: Germany". UN/LOCODE 2012-1. UNECE. 14 September 2012. – includes IATA codes
  • "Airports in Germany". Great Circle Mapper. – IATA and ICAO codes
  • "Airports in Germany". World Aero Data. Archived from the original on 6 June 2011. Retrieved 26 May 2011. – ICAO codes and airport data