فهرست فرودگاه‌های از بین رفته در کانادا

این مقاله شامل فهرست فرودگاه های از بین رفته در کانادا است.


آلبرتاویرایش

بریتیش کلمبیاویرایش

مانیتوباویرایش

نیوبرانزویکویرایش

نیوفاندلند و لابرادورویرایش

نواحی شمال غربویرایش

نوا اسکوشیاویرایش

نوناووتویرایش

انتاریوویرایش

جزیره پرنس ادواردویرایش

استان کبکویرایش

ساسکاچوانویرایش

یوکانویرایش