فهرست فرودگاه‌های کره جنوبی

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های کره جنوبی است.

شهر ایکائو یاتا نام فرودگاه
فرودگاه‌های غیرنظامی
چئونگ‌جو RKTU CJJ فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو
دائجو RKTN TAE فرودگاه بین‌المللی دائجو
گیمپو RKSS GMP فرودگاه بین‌المللی گیمپو
گوانگجو RKJJ KWJ فرودگاه گوانگجو
اینچئون RKSI ICN فرودگاه بین‌المللی اینچن
ججو RKPC CJU فرودگاه بین‌المللی ججو
Muan RKJB MWX فرودگاه بین‌المللی موان
بوسان RKPK PUS فرودگاه بین‌المللی گیمهی
Yangyang RKNY YNY فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ
Civil Airfields
گانسان RKJK KUV فرودگاه گانسان
جین‌هاا (Chinhae) RKPE CHF Jinhae Airport
Jeongseok (Jungseok) RKPD JDG Jungseok Airport
جئونجو (Chonju) RKJU CHN فرودگاه جئونجو
موکپو RKJM MPK فرودگاه موکپو
پوهانگ RKTH KPO فرودگاه پوهانگ
Sokcho RKND SHO فرودگاه سوکچو
اولسان RKPU USN فرودگاه اولسان
ونجو RKNW WJU فرودگاه ونجو
Yechon RKTY YEC Yechon Airport
یئوسو RKJY RSU فرودگاه یئوسو
پایگاه‌های نظامی
Foxmouse Foxmouse Airbase
Chogju Chogju Airbase
Choongwon (Jungwon) RKTI Choongwon Airbase (Jungwon Airbase)
گانگ‌نئونگ RKNN KAG پایگاه هوایی گنگنیونگ
اوسان RKSO OSN پایگاه هوایی اوسان
ساچئون RKPS HIN فرودگاه ساچئون
Seongmu RKTE فرودگاه سئونگمو
سئوسان RKTP Seosan Airbase
سئول RKSM SSN فرودگاه نظامی سئول
سوون (Su Won City) RKSW SWU Suwon Airbase

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش