فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: A

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

AG - جزایر سلیمانویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

AN - نائوروویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

AY - پاپوآ گینه نوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  • "ICAO Location Indicators by State" (Portable Document Format). International Civil Aviation Organization. 17 September 2010.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - includes IATA codes
  • Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes