فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: D

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

DA - الجزایرویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DB - بنینویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DF - بورکینافاسوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DG - غناویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DI - ساحل عاج (Ivory Coast) (Costa do Marfim)ویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DN - نیجریهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DR - نیجرویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DT - تونسویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

DX - توگوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  • "ICAO Location Indicators by State" (PDF). International Civil Aviation Organization. 17 September 2010. Archived from the original (Portable Document Format) on 25 March 2019. Retrieved 3 February 2013.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - includes IATA codes
  • Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes