فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: F

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

فرودگاه‌هایی که کد ایکائو آن‌ها با حرف 'F' آغاز می‌شود، در مرکز آفریقا، جنوب آفریقا و اقیانوس هند واقع شده‌اند.

FA– آفریقای جنوبیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FB– بوتسواناویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FC– جمهوری کنگوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FD– سوازیلندویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FE– جمهوری آفریقای مرکزیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FG– گینه استواییویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FH– سنت هلنا، اسنشن و تریستان دا کوناویرایش

Also see airport category and list.

FI– موریسویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FJ– قلمرو بریتانیا در اقیانوس هندویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FK– کامرونویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FL– زامبیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FM– مجمع‌الجزایر قمر، مایوت، رئونیون, and ماداگاسکارویرایش

Comorosویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

Mayotteویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

Réunionویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

Madagascarویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FN– آنگولاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FO– گابنویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FP– سائوتومه و پرینسیپویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FQ– موزامبیکویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FS– سیشلویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FT– چادویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FV– زیمبابوهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FW– مالاویویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FX– لسوتوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FY– نامیبیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

FZ– جمهوری دموکراتیک کنگوویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  1. AIRAC AIP SUPPLEMENT S057/12 28 JUNE 2012
  • "ICAO Location Indicators by State" (Portable Document Format). International Civil Aviation Organization. 17 September 2010.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012.– includes IATA codes
  • Aviation Safety Network– IATA and ICAO airport codes