فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: S

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

SA - آرژانتینویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SB SD SI SJ SN SS SW - برزیلویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SBویرایش

SDویرایش

SIویرایش

SJویرایش

SNویرایش

SSویرایش

SWویرایش

SC - شیلیویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SE - اکوادورویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

جزایر فالکلندویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SG - پاراگوئهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SK - کلمبیاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SL - بولیویویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

q.v.[۱]

SM - سورینامویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SO - گویان فرانسهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SP - پروویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SU - اوروگوئهویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SV - ونزوئلاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

SY - گویانویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

منابعویرایش

  • "ICAO Location Indicators by State" (PDF). ICAO. 17 September 2010.
  • "United Nations Code for Trade and Transport Locations". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - includes IATA codes
  • Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes