فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران

تاج در فصل ۱۳۲۸

فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران عملکرد تیم فوتبال استقلال، از زمان تأسیس باشگاه تا اکنون در فصل‌ها و جام‌های مختلف فوتبال ایران و آسیا را در بر می‌گیرد.

استقلال با نام اولیه دوچرخه‌سواران در ۴ مهر ۱۳۲۴ در تهران و در دفتری در خیابان فردوسی توسط تعدادی جوان علاقه‌مند به دوچرخه‌سواری تأسیس شد. در ماه‌های اولیه باشگاه تنها محلی برای گردهمایی علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری بود اما ورزش‌های دیگر به سرعت به مجموعه فعالیت باشگاه اضافه شدند و از اسفند همان سال تیم فوتبال باشگاه نیز تأسیس شد.[۱] دوچرخه‌سواران از سال بعد در مسابقات باشگاهی و حذفی تهران شرکت کرد و در هر دو جام موفق به کسب نائب قهرمانی شد.[۲][۳] و پس از آن تا به امروز در بالاترین سطح فوتبال ایران حضور داشته.

فصل‌هاویرایش

راهنما
قهرمان نایب قهرمان سوم چهارم نیمه‌نهایی صعود سقوط آقای گل آن فصل فوتبال ایران
# فصل لیگ جام حذفی

سوپرجام ایران آسیا بهترین گلزن[پانویس ۲]
دسته بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز رتبه جام نتیجه نام تعداد گل
۱ ۱۳۲۵ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۹ ۶ ۱ ۲ ؟[پانویس ۳] ۱۳ دوم *نایب قهرمان مسابقات شکل نگرفته بود مسابقات شکل نگرفته بود [پانویس ۴]
۲ ۱۳۲۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۵ ۲ ۰ ۳ ۷ ۸ ۴ سوم *قهرمان [پانویس ۵]
۳ ۱۳۲۷ باشگاه به دلیل کمبود بودجه در مسابقات شرکت نکرد[۴] -
۴ ۱۳۲۸ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۸ ۰ ۰ ۱۸
[پانویس ۶]
۴ ۱۶ قهرمان *نیمه‌نهایی [پانویس ۷]
۵ ۱۳۲۹ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تهران برگزار نشد *حذف [پانویس ۸]
۶ ۱۳۳۰ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۵ ۱ ۲ ۳۳ ۵ ۱۱ دوم *قهرمان
۷ ۱۳۳۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۴ ۳ ۱ ۰ ۸
[پانویس ۹]
۲ قهرمان
۸ ۱۳۳۲ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۱ ۲ ۲۴
[پانویس ۱۰]
۶ ۹ چهارم *نیمه‌نهایی
۹ ۱۳۳۳ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۱ ۲ ۲۳ ۷ ۹ چهارم *برگزار نشد [پانویس ۱۱]
۱۰ ۱۳۳۴ به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایران، مسابقات قهرمانی تهران برگزار نشد[۵] *حذف -
۱۱ ۱۳۳۵ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۸ ۲ ۱ ۴۴ ۱۵ ۱۸ قهرمان *قهرمان بیوک جدی‌کار
۱۲ ۳۷–۱۳۳۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۳ ۴ ۱ ۲۵ ۷ ۱۰ دوم
مسابقات قهرمانی کشور ۶ ۵ ۱ ۰ ۳۳ ۴ ۱۱ قهرمان
۱۳ ۳۸–۱۳۳۷ قهرمانی باشگاه‌های تهران قهرمان *قهرمان
۱۴ ۱۳۳۸ قهرمانی باشگاه‌های تهران
۱۵ ۴۰–۱۳۳۹ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۴ ۱۳ ۱ ۱ ۳۹ ۸ ۲۷ قهرمان *برگزار نشد
۱۶ ۴۱–۱۳۴۰ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۰ ۳ ۱۶ ۱۵ ۸ سوم *شرکت نکرد بیوک جدی‌کار
۱۷ ۱۳۴۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۹ ۲ ۰ ۲۶ ۴ ۲۰ قهرمان *شرکت نکرد
۱۸ ۱۳۴۲ به دلیل برگزاری مسابقات مقدماتی المپیک ۱۹۶۴ بازی‌های برگزار نشدند[۵] *حذف -
۱۹ ۱۳۴۳ بعد از برگزاری تنها سه هفته مسابقات نیمه‌کاره رها شد[۵] *برگزار نشد
۲۰ ۱۳۴۴ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۴ ۱۳ ۱۵ ششم مرتضی شرکا کنستانت هاراطونیان ۵
[پانویس ۱۲]
۲۱ ۴۵–۱۳۴۴ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۲۱ ۸ ۱۳ پنجم علی جباری ۸
۲۲ ۱۳۴۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۱۴ ۱۱ ۱۴ چهارم ایران نماینده‌ای نفرستاد علی جباری ۶
۲۳ ۱۳۴۷ ق. ب. تهران[پانویس ۱۳] ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۴ ناتمام *حذف برگزار نشد علی جباری ۹
۲۴ ۱۳۴۸ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۹ ۳ ۱۱ قهرمان *برگزار نشد راه نیافت علی جباری ۱۳
قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۵ ۹ ۵ ۱ ۳۳ ۴ ۲۳ دوم
۲۵ ۱۳۴۹ جام منطقه‌ای ایران ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۳ ۳ ۱۰ قهرمان *نایب قهرمان مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا قهرمان غلامحسین مظلومی ۱۳
۲۶ ۱۳۵۰ جام منطقه‌ای ایران ۱۴ ۹ ۰ ۵ ۲۹ ۱۳ ۱۸ سوم برگزار نشد مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا سوم علی جباری ۱۵
قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۴ ۱۰ ۴ ۰ ۳۴ ۹ ۲۴ قهرمان
۲۷ ۱۳۵۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۵ ۱۲ ۳ ۰ ۲۸ ۵ ۲۷ قهرمان برگزار نشد علی جباری ۱۰
۲۸ ۱۳۵۲ جام تخت جمشید ۲۲ ۱۴ ۶ ۲ ۴۴ ۱۵ ۳۴ دوم غلامحسین مظلومی ۱۵
۲۹ ۱۳۵۳ جام تخت جمشید ۲۲ ۱۵ ۳ ۴ ۳۰ ۱۴ ۳۳ قهرمان غلامحسین مظلومی ۱۰
۳۰ ۱۳۵۴ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۳۳ ۲۱ ۳۶ چهارم غلامحسین مظلومی ۹
۳۱ ۱۳۵۵ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۱ ۱۳ ۶ ۲۸ ۱۹ ۳۵ چهارم یک شانزدهم هادی نراقی ۷
۳۲ ۱۳۵۶ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۴ ۷ ۹ ۳۲ ۲۲ ۳۵ چهارم یک چهارم نهایی
[پانویس ۱۴]
هادی نراقی ۱۰
۳۳ ۱۳۵۷ ج. ت. ج.[پانویس ۱۵] ۱۲ ۷ ۳ ۲ ۱۲ ۷ ۱۷ سوم قهرمان پرویز مظلومی ۹
۳۴ ۱۳۵۸ جام شهید اسپندی ۹ ۳ ۳ ۳ ۱۷ ۱۰ ۹ حذف برگزار نشد پرویز مظلومی ۶
ج. ب. تهران[پانویس ۱۶] ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ناتمام
۳۵ ۱۳۵۹ ج. ب. تهران[پانویس ۱۷] ۷ ۶ ۱ ۰ ۲۷ ۱ ۱۳ ناتمام *حذف پرویز مظلومی عبدالعلی چنگیز ۵
۳۶ ۱۳۶۰ جام باشگاه‌های تهران ۱۳ ۵ ۶ ۲ ۱۶ ۸ ۲۱ چهارم *حذف پرویز مظلومی عبدالعلی چنگیز ۴
۳۷ ۱۳۶۱ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۱۱ ۵ ۱ ۳۱ ۷ ۲۷ دوم *حذف پرویز مظلومی ۹
۳۸ ۱۳۶۲ جام باشگاه‌های تهران ۱۶ ۱۲ ۳ ۱ ۲۵ ۴ ۲۵ قهرمان *حذف پرویز مظلومی شاهرخ بیانی ۶
۳۹ ۱۳۶۳ ج. ب. تهران[پانویس ۱۸] ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۵ ۳ ۱۲ ناتمام برگزار نشد راه نیافت عبدالعلی چنگیز ۵
۴۰ ۱۳۶۴ جام باشگاه‌های تهران ۱۱ ۸ ۱ ۲ ۲۲ ۸ ۱۷ قهرمان جعفر مختاری‌فر عبدالعلی چنگیز ۶
۴۱ ۱۳۶۵ جام باشگاه‌های تهران ۹ ۵ ۱ ۳ ۱۱ ۶ ۱۱ سوم نیمه‌نهایی مجید نامجو مطلق ۴
* انصراف
۴۲ ۱۳۶۶ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۹ ۵ ۳ ۱۹ ۷ ۲۳ سوم نیمه‌نهایی پرویز مظلومی ۱۳
*نیمه‌نهایی
۴۳ ۱۳۶۷ جام باشگاه‌های تهران ۱۶ ۷ ۷ ۲ ۱۳ ۲۰ ۲۱ چهارم یک‌چهارم محسن گروسی جعفر مختاری‌فر ۱۰
*نیمه‌نهایی
۴۴ ۶۹–۱۳۶۸ جام قدس ۲۰ ۱۵ ۳ ۲ ۵۲ ۱۰ ۳۳ قهرمان برگزار نشد عبدالصمد مرفاوی ۱۹
جام باشگاه‌های تهران ۱۲ ۸ ۲ ۲ ۱۹ ۶ ۲۶ دوم
۴۵ ۱۳۶۹ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۱۲ ۵ ۰ ۲۹ ۶ ۲۷ دوم نایب‌قهرمان جام باشگاه‌های آسیا صعود به یک چهارم نهایی[پانویس ۱۹] عبدالصمد مرفاوی ۱۴
۴۶ ۷۱–۱۳۷۰ لیگ آزادگان ۲۲ ۱۲ ۸ ۲ ۳۰ ۱۵ ۳۲ دوم یک‌چهارم جام باشگاه‌های آسیا قهرمان عبدالصمد مرفاوی ۲۰
جام باشگاه‌های تهران ۱۵ ۱۰ ۵ ۰ ۲۹ ۸ ۲۵ قهرمان جام باشگاه‌های آسیا نایب قهرمان
۴۷ ۱۳۷۱ لیگ آزادگان[پانویس ۲۰] ۱۴ ۴ ۸ ۲ ۸ ۱۰ ۱۶ پنجم برگزار نشد راه نیافت عباس سرخاب ۶
سوپر جام تهران ۷ ۰ ۵ ۲ ۶ ۱۰ ۵ هفتم
۴۸ ۱۳۷۲ لیگ ۳ ۲۴ ۱۶ ۶ ۲ ۴۵ ۱۵ ۳۰ اول یک‌چهارم عباس سرخاب ۱۱
۴۹ ۱۳۷۳ سوپر جام تهران[پانویس ۲۱] ۶ ۴ ۲ ۰ ۹ ۵ ۱۰ قهرمان دور سوم ادموند اختر ۱۱
لیگ آزادگان ۲۲ ۱۰ ۷ ۵ ۲۵ ۲۰ ۲۷[پانویس ۲۲] دوم
۵۰ ۷۵–۱۳۷۴ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۴ ۹ ۷ ۴۱ ۲۶ ۵۱ سوم قهرمان ادموند اختر ۱۲
۵۱ ۷۶–۱۳۷۵ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۱ ۸ ۱۱ ۴۲ ۳۹ ۴۱ ششم یک‌چهارم جام برندگان جام آسیا چهارم صمد مرفاوی ۱۶
۵۲ ۷۷–۱۳۷۶ لیگ آزادگان ۲۸ ۱۶ ۱۰ ۲ ۴۶ ۲۱ ۵۸ قهرمان برگزار نشد راه نیافت علی‌رضا اکبرپور
فرد ملکیان
۱۰
۵۳ ۷۸–۱۳۷۷ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۴ ۱۱ ۵ ۵۰ ۲۸ ۵۳ دوم نایب قهرمان جام باشگاه‌های آسیا نایب قهرمان علی موسوی ۱۵
۵۴ ۷۹–۱۳۷۸ لیگ آزادگان ۲۶ ۱۲ ۱۱ ۳ ۳۲ ۱۶ ۴۷ دوم قهرمان جام برندگان جام آسیا دور دوم علی لطیفی ۱۴
۵۵ ۸۰–۱۳۷۹ لیگ آزادگان ۲۲ ۱۵ ۵ ۲ ۵۰ ۲۱ ۵۰ قهرمان نیمه‌نهایی جام برندگان جام آسیا چهارم علی سامره ۱۴
۵۶ ۸۱–۱۳۸۰ لیگ برتر ۲۶ ۱۳ ۹ ۴ ۳۶ ۱۳ ۴۹ دوم قهرمان جام باشگاه‌های آسیا سوم فراز فاطمی ۱۸
۵۷ ۸۲–۱۳۸۱ لیگ برتر ۲۶ ۸ ۸ ۱۰ ۳۲ ۳۰ ۳۲ نهم یک‌هشتم لیگ قهرمانان آسیا مرحله گروهی علی سامره ۹
۵۸ ۸۳–۱۳۸۲ لیگ برتر ۲۶ ۱۴ ۹ ۳ ۴۶ ۳۱ ۵۱ دوم نایب‌قهرمان راه نیافت غلام‌رضا عنایتی ۱۵
۵۹ ۸۴–۱۳۸۳ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۱۰ ۴ ۵۱ ۳۵ ۵۸ سوم یک شانزدهم غلام‌رضا عنایتی ۲۰
۶۰ ۸۵–۱۳۸۴ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۱۱ ۳ ۴۴ ۱۷ ۵۹ قهرمان انصراف
[پانویس ۲۳]
راه نیافت غلام‌رضا عنایتی ۲۲
۶۱ ۸۶–۱۳۸۵ لیگ برتر ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۶ ۳۹ ۳۰ ۵۲ چهارم یک شانزدهم برگزار نشد لیگ قهرمانان آسیا حذف شد[پانویس ۲۴] میثم بائو ۶
۶۲ ۸۷–۱۳۸۶ لیگ برتر ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۴ ۴۴ ۴۳ سیزدهم قهرمان راه نیافت آرش برهانی ۱۱
۶۳ ۸۸–۱۳۸۷ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۷۰ ۳۴ ۶۶ قهرمان یک شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی آرش برهانی ۲۸
۶۴ ۸۹–۱۳۸۸ لیگ برتر ۳۴ ۱۶ ۱۱ ۷ ۴۹ ۳۲ ۵۹ سوم یک‌هشتم لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم فرهاد مجیدی ۱۶
۶۵ ۹۰–۱۳۸۹ لیگ برتر ۳۴ ۱۸ ۱۱ ۵ ۵۵ ۳۴ ۶۵ دوم نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی آرش برهانی
فرهاد مجیدی
۱۶
۶۶ ۹۱–۱۳۹۰ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۵۸ ۳۴ ۶۶ سوم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم مجتبی جباری ۱۳
۶۷ ۹۲–۱۳۹۱ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۱۰ ۵ ۴۲ ۱۸ ۶۷ قهرمان نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم[پانویس ۲۵] آرش برهانی ۱۵
۶۸ ۹۳–۱۳۹۲ لیگ برتر ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۳۴ ۲۵ ۵۳ پنجم نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیمه‌نهایی[پانویس ۲۶] محمد قاضی
حنیف عمران‌زاده
۸
لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی
۶۹ ۹۴–۱۳۹۳ لیگ برتر ۳۰ ۱۳ ۸ ۹ ۴۰ ۳۴ ۴۷ ششم یک‌چهارم راه نیافت سجاد شهباززاده ۱۳
۷۰ ۹۵–۱۳۹۴ لیگ برتر ۳۰ ۱۳ ۳ ۴ ۴۳ ۲۸ ۵۲ سوم نایب‌قهرمان سجاد شهباززاده
امید ابراهیمی
۱۱
۷۱ ۹۶–۱۳۹۵ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۵ ۲۷ ۵۷ دوم یک‌چهارم راه نیافت لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم کاوه رضایی ۱۳
۷۲ ۹۷–۱۳۹۶ لیگ برتر ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۴۳ ۱۸ ۵۴ سوم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم[پانویس ۲۷] مامه تیام ۱۲
۷۳ ۹۸–۱۳۹۷ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۰ ۱۳ ۵۷ سوم یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم مرتضی تبریزی ۷
لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی[پانویس ۲۸]
۷۴ ۹۹–۱۳۹۸ لیگ برتر راه نیافت لیگ قهرمانان آسیا

یادداشت‌هاویرایش

 1. مسابقاتی که با علامت * مشخص شده‌اند مسابقات جام حذفی فوتبال تهران هستند.
 2. در کلیه مسابقات و تا پایان لیگ داخلی آن فصل. همچنین بازیکنانی که نام آنان پررنگ نوشته شده‌است، در لیگ هم در آن فصل آقای گل بوده‌اند.
 3. در منابع موجود تعداد گل‌های رد و بدل شده در بیشینه بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 4. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۵ ثبت نشده‌اند.
 5. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۶ ثبت نشده‌اند.
 6. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدار تاج و دماوند ذکر نشده و تنها به ثبت برد تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن بازی است.
 7. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۸ ثبت نشده‌اند.
 8. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۹ ثبت نشده‌اند.
 9. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدارهای تاج با دارائی و تهران‌جوان ذکر نشده‌اند و تنها به ثبت بردهای تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن دو بازی است.
 10. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدار تاج و نیرو شرق ذکر نشده و تنها به ثبت برد تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن بازی است.
 11. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۳۳ ثبت نشده‌اند.
 12. تعداد گل‌های بهترین گل‌زن‌های این فصل بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی تاج و دیهیم به دست آمده است زیرا در منابع موجود نام گل‌زن‌های آن بازی ثبت نشده است. آن بازی با نتیجه ۴–۱ به سود تاج پایان یافت.
 13. بعد از برگزاری تنها دو هفته مسابقات نیمه‌کاره رها شدند.
 14. مسابقات جام حذفی در این فصل در آبان ماه اَغاز شد و بعد از برگزاری دو مرحله یک شانزدهم و یک هشتم نهایی به دلیل صعود تیم ملی ایران به جام جهانی و برگزاری اردوهای آمادگی تیم ملی ادامه این رقابت‌ها به فصل بعد موکول شد.
 15. مسابقات تا شهریور ۱۳۵۷ دنبال شدند اما پس از آن به دلیل اعلام حکومت نظامی در تهران و شهرهای دیگر و سایر حوادث انقلاب ۱۳۵۷ ایران، مسابقات ناتمام ماند.
 16. بازی‌های جام باشگاه‌های تهران از آبان ۱۳۵۸ برگزار شدند اما به دلیل هجوم تماشاگران تیم پرسپولیس به دیدار دوستانه بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در ۲۵ آبان ۱۳۵۸، آن بازی ناتمام رها شد، متعاقب آن بازی‌های جام باشگاه‌های تهران نیز بعد از برگزاری دو هفته تعطیل شد.
 17. مسابقات جام باشگاه‌های تهران با حضور ۱۱۲ تیم و در ۱۴ گروه برای تعیین دسته‌های جام باشگاه آغاز شد و در حالی که استقلال صدرنشین گروه هفتم شده بود به دلیل آغاز جنگ ایران و عراق مسابقات باز هم نیمه‌کاره رها شدند.
 18. به دلیل هجوم تماشاگران پرسپولیس - پاس بازی‌ها ناتمام ماند. تا پیش از این واقعه استقلال در پنج بازی پنج پیروزی کسب کرده بود.
 19. جام باشگاه‌های آسیا ۹۱–۱۹۹۰ در تابستان ۱۳۶۹ آغاز شد اما بعد از برگزاری مرحله گروهی ادامه بازی‌های در مرحله یک چهارم نهایی به دلیل بحران در منطقه خلیج فارس و جنگ خلیج فارس بارها به تعویق افتاد و در نهایت در مرداد ۱۳۷۰ در بنگلادش برگزار شد
 20. باشگاه استقلال با سهمیه‌بندی و با وجود این که در لیگ پنجم شده بود به لیگ ۳ سقوط کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۱۳۷۱ را مطالعه کنید.
 21. استقلال با قهرمانی در این مسابقات جوار حضور در جام آزادگان را به دست آورد.
 22. تا اینجا هر برد دو امتیاز داشت.
 23. استقلال پس از قهرمانی در لیگ آن فصل و صعود تا مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی، به دلیل در پیش بودن مسابقات جام جهانی و اردوهای تیم ملی و تعداد بالای بازیکنان ملی‌پوش باشگاه، از حضور در جام حذفی انصراف داد.
 24. به علت تأخیر در ارسال مدارک از سوی AFC کنار گذاشته شد.
 25. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ در آن فصل تا مرحله یک هشتم نهایی انجام شد و ادامه مسابقات در فصل بعدی فوتبال ایران انجام شد.
 26. استقلال در فصل ۹۳–۱۳۹۲ در نیم‌فصل اول در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ و در نیم‌فصل دوم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴ شرکت کرد.
 27. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ در آن فصل تا مرحله یک هشتم نهایی انجام شد و ادامه مسابقات در فصل بعدی فوتبال ایران انجام شد.
 28. استقلال در فصل ۹۸–۱۳۹۷ در نیم‌فصل اول در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ و در نیم‌فصل دوم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ شرکت کرد.

پانویسویرایش

 1. استقلال، کانون هواداران باشگاه. «تاریخچه تاسیس باشگاه استقلال تهران». www.esteghlaltehranfc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.
 2. «یک خارجی و یک نخست وزیر در استقلال 70 سال قبل!». danakhabar.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.
 3. «روزنامه شرق 90/10/22: سربازهاي عنوان دار قهرمان شدند». magiran.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.[پیوند مرده]
 4. «عمو اوغلی ، پیوند دهنده دوچرخه سواران و آبی عشق». esteghlali.com. ۵ مه ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مارس ۲۰۱۶.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ محمدرضا بدرخانی. «تاریخ شاهین». باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ مارس ۲۰۱۷.

منابعویرایش