فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران

تاج در فصل ۱۳۲۸

فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال استقلال تهران عملکرد تیم فوتبال استقلال، از زمان تأسیس باشگاه تا اکنون در فصل‌ها و جام‌های مختلف فوتبال ایران و آسیا را در بر می‌گیرد.

استقلال با نام اولیه دوچرخه‌سواران در ۴ مهر ۱۳۲۴ در تهران و در دفتری در خیابان فردوسی توسط تعدادی جوان علاقه‌مند به دوچرخه‌سواری تأسیس شد. در ماه‌های اولیه باشگاه تنها محلی برای گردهمایی علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری بود اما ورزش‌های دیگر به سرعت به مجموعه فعالیت باشگاه اضافه شدند و از اسفند همان سال تیم فوتبال باشگاه نیز تأسیس شد.[۱] دوچرخه‌سواران از سال بعد در مسابقات باشگاهی و حذفی تهران شرکت کرد و در هر دو جام موفق به کسب نائب قهرمانی شد.[۲][۳] و پس از آن تا به امروز در بالاترین سطح فوتبال ایران حضور داشته.

فصل‌هاویرایش

راهنما
قهرمان نایب قهرمان سوم چهارم نیمه‌نهایی صعود سقوط آقای گل آن فصل فوتبال ایران
# فصل لیگ جام حذفی

سوپرجام ایران آسیا جام‌های غیر رسمی بهترین گلزن[پانویس ۲]
دسته بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز رتبه جام نتیجه جام نتیجه نام تعداد گل
۱ ۱۳۲۵ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۹ ۶ ۱ ۲ ؟[پانویس ۳] ۱۳ دوم *نایب قهرمان مسابقات شکل نگرفته بود مسابقات شکل نگرفته بود [پانویس ۴]
۲ ۱۳۲۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۵ ۲ ۰ ۳ ۷ ۸ ۴ سوم *قهرمان [پانویس ۵]
۳ ۱۳۲۷ باشگاه به دلیل کمبود بودجه در مسابقات شرکت نکرد[۴] -
۴ ۱۳۲۸ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۸ ۰ ۰ ۱۸
[پانویس ۶]
۴ ۱۶ قهرمان *نیمه‌نهایی [پانویس ۷]
۵ ۱۳۲۹ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تهران برگزار نشد *حذف جشن استقلال افغانستان [پانویس ۸]
۶ ۱۳۳۰ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۵ ۱ ۲ ۳۳ ۵ ۱۱ دوم *قهرمان [پانویس ۹]
۷ ۱۳۳۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۴ ۳ ۱ ۰ ۸
[پانویس ۱۰]
۲ ۷ قهرمان *برگزار نشد [پانویس ۱۱]
۸ ۱۳۳۲ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۱ ۲ ۲۴
[پانویس ۱۲]
۶ ۹ چهارم *نیمه‌نهایی [پانویس ۱۳]
۹ ۱۳۳۳ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۱ ۲ ۲۳ ۷ ۹ چهارم *برگزار نشد [پانویس ۱۴]
۱۰ ۱۳۳۴ به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایران، مسابقات قهرمانی تهران برگزار نشد[۵] *حذف -
۱۱ ۱۳۳۵ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۸ ۲ ۱ ۴۴ ۱۵ ۱۸ قهرمان *شرکت نکرد جدی‌کار ۸[پانویس ۱۵]
۱۲ ۳۷–۱۳۳۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران[پانویس ۱۶] ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۸ ۴ ۴ قهرمان *نائب‌قهرمان [پانویس ۱۷]
مسابقات قهرمانی کشور ۶ ۵ ۱ ۰ ۳۳ ۴ ۱۱ قهرمان
۱۳ ۱۳۳۷ مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تهران برگزار نشد *برگزار نشد جام تاج قهرمان -
۱۴ ۳۸–۱۳۳۷ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۸ ۷ ۰ ۱ ۸
[پانویس ۱۸]
۳ ۱۴ قهرمان *قهرمان جام طلایی تهران چهارم [پانویس ۱۹]
۱۵ ۴۰–۱۳۳۹ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۴ ۱۳ ۱ ۱ ۳۹ ۸ ۲۷ قهرمان *برگزار نشد کوزه‌کنانی ۹[پانویس ۲۰]
۱۶ ۴۱–۱۳۴۰ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۷ ۴ ۰ ۳ ۱۶ ۱۵ ۸ سوم *شرکت نکرد جدی‌کار ۷[پانویس ۲۱]
۱۷ ۱۳۴۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۹ ۲ ۰ ۲۶ ۴ ۲۰ قهرمان *شرکت نکرد [پانویس ۲۲]
۱۸ ۱۳۴۲ به دلیل برگزاری مسابقات مقدماتی المپیک ۱۹۶۴ بازی‌های برگزار نشدند[۵] *شرکت نکرد -
۱۹ ۱۳۴۳ قهرمانی باشگاه‌های تهران[۵] ۶ ۴ ۲ ۰ ۸ ۱ ۱۰ ناتمام *برگزار نشد جام دوستی ناتمام اعلم ۲
۲۰ ۱۳۴۴ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۴ ۱۳ ۱۵ ششم شرکا هاراطونیان ۵
[پانویس ۲۳]
۲۱ ۴۵–۱۳۴۴ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۲۱ ۸ ۱۳ پنجم جباری ۸
۲۲ ۱۳۴۶ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۱۴ ۱۱ ۱۴ چهارم ایران نماینده‌ای نفرستاد جباری ۶
۲۳ ۴۸–۱۳۴۷ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۱ ۹ ۱ ۱ ۲۸ ۳ ۱۹ قهرمان *حذف برگزار نشد جباری ۱۴[پانویس ۲۴]
۲۴ ۱۳۴۸ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۵ ۹ ۵ ۱ ۳۳ ۴ ۲۳ دوم *برگزار نشد راه نیافت جام میلز قهرمان جباری ۱۳
۲۵ ۱۳۴۹ جام منطقه‌ای ایران ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۳ ۳ ۱۰ قهرمان *نایب قهرمان مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا قهرمان جام میلز قهرمان مظلومی ۱۳
۲۶ ۱۳۵۰ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۴ ۱۰ ۴ ۰ ۳۴ ۹ ۲۴ قهرمان برگزار نشد مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا سوم جام میلز قهرمان جباری ۱۵
قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ناتمام
جام منطقه‌ای ایران ۱۴ ۹ ۰ ۵ ۲۹ ۱۳ ۱۸ سوم
۲۷ ۱۳۵۱ قهرمانی باشگاه‌های تهران ۱۵ ۱۲ ۳ ۰ ۲۸ ۵ ۲۷ قهرمان برگزار نشد جام دوستی قهرمان جباری ۱۰
جام میلز ناتمام
۲۸ ۱۳۵۲ جام تخت جمشید ۲۲ ۱۴ ۶ ۲ ۴۴ ۱۵ ۳۴ دوم جام اتحاد قهرمان مظلومی ۱۵
جام اعلم سوم
۲۹ ۱۳۵۳ جام تخت جمشید ۲۲ ۱۵ ۳ ۴ ۳۰ ۱۴ ۳۳ قهرمان مظلومی ۱۰
۳۰ ۱۳۵۴ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۳۳ ۲۱ ۳۶ چهارم مظلومی ۹
۳۱ ۱۳۵۵ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۱ ۱۳ ۶ ۲۸ ۱۹ ۳۵ چهارم یک شانزدهم جام کرم نیرلو حذف در مرحله اول نراقی ۷
۳۲ ۱۳۵۶ جام تخت جمشید ۳۰ ۱۴ ۷ ۹ ۳۲ ۲۲ ۳۵ چهارم یک چهارم نهایی
[پانویس ۲۵]
نراقی ۱۰
۳۳ ۱۳۵۷ ج. ت. ج.[پانویس ۲۶] ۱۲ ۷ ۳ ۲ ۱۲ ۷ ۱۷ سوم قهرمان جام موستار چهارم مظلومی ۹
۳۴ ۱۳۵۸ ج. ب. تهران[پانویس ۲۷] ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ناتمام برگزار نشد جام اسپندی حذف در مرحله دوم -[پانویس ۲۸]
۳۵ ۱۳۵۹ ج. ب. تهران[پانویس ۲۹] ۷ ۶ ۱ ۰ ۲۷ ۱ ۱۳ ناتمام *حذف مظلومی چنگیز ۵
۳۶ ۱۳۶۰ جام باشگاه‌های تهران ۱۳ ۵ ۶ ۲ ۱۶ ۸ ۲۱ چهارم *حذف جام وحدت حذف در مرحله گروهی مظلومی چنگیز ۴
۳۷ ۱۳۶۱ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۱۱ ۵ ۱ ۳۱ ۷ ۲۷ دوم *حذف مظلومی ۹
۳۸ ۱۳۶۲ جام باشگاه‌های تهران ۱۶ ۱۲ ۳ ۱ ۲۵ ۴ ۲۵ قهرمان *حذف مظلومی بیانی ۶
۳۹ ۱۳۶۳ ج. ب. تهران[پانویس ۳۰] ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۵ ۳ ۱۲ ناتمام برگزار نشد راه نیافت چنگیز ۵
۴۰ ۱۳۶۴ جام باشگاه‌های تهران ۱۱ ۸ ۱ ۲ ۲۲ ۸ ۱۷ قهرمان مختاری‌فر چنگیز ۶
۴۱ ۱۳۶۵ جام باشگاه‌های تهران ۹ ۵ ۳ ۱ ۱۴ ۸ ۱۳ سوم شرکت نکرد نامجو‌مطلق ۴
* انصراف
۴۲ ۱۳۶۶ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۹ ۵ ۳ ۱۹ ۷ ۲۳ سوم نیمه‌نهایی مظلومی ۱۳
*نیمه‌نهایی
۴۳ ۱۳۶۷ جام باشگاه‌های تهران ۱۶ ۷ ۷ ۲ ۱۳ ۲۰ ۲۱ چهارم یک‌چهارم گروسی مختاری‌فر ۱۰
*نیمه‌نهایی
۴۴ ۶۹–۱۳۶۸ جام قدس ۲۰ ۱۵ ۳ ۲ ۵۲ ۱۰ ۳۳ قهرمان برگزار نشد جام میلز قهرمان مرفاوی ۱۹
جام باشگاه‌های تهران ۱۲ ۸ ۲ ۲ ۱۹ ۶ ۲۶ دوم جام بوردولوی قهرمان
۴۵ ۱۳۶۹ جام باشگاه‌های تهران ۱۷ ۱۲ ۵ ۰ ۲۹ ۶ ۲۷ دوم نایب‌قهرمان جام باشگاه‌های آسیا صعود به یک چهارم نهایی[پانویس ۳۱] مرفاوی ۱۴
۴۶ ۷۱–۱۳۷۰ لیگ آزادگان ۲۲ ۱۲ ۸ ۲ ۳۰ ۱۵ ۳۲ دوم یک‌چهارم جام باشگاه‌های آسیا قهرمان جام استقلال قطر قهرمان مرفاوی ۲۰
جام باشگاه‌های تهران ۱۵ ۱۰ ۵ ۰ ۲۹ ۸ ۲۵ قهرمان جام باشگاه‌های آسیا نایب قهرمان
۴۷ ۱۳۷۱ لیگ آزادگان[پانویس ۳۲] ۱۴ ۴ ۸ ۲ ۸ ۱۰ ۱۶ پنجم برگزار نشد راه نیافت جشنواره بسیج قهرمان سرخاب ۶
سوپر جام تهران ۷ ۰ ۵ ۲ ۶ ۱۰ ۵ هفتم
۴۸ ۱۳۷۲ لیگ ۳ ۲۴ ۱۶ ۶ ۲ ۴۵ ۱۵ ۳۰ یک‌چهارم جام نقش جهان اصفهان سوم سرخاب ۱۱
قهرمان جام خداحافظی جمعه مبارک
۴۹ ۱۳۷۳ سوپر جام تهران[پانویس ۳۳] ۶ ۴ ۲ ۰ ۹ ۵ ۱۰ اول دور سوم جام وحدت امارات اختر ۱۱
لیگ آزادگان ۲۲ ۱۰ ۷ ۵ ۲۵ ۲۰ ۲۷[پانویس ۳۴] دوم
۵۰ ۷۵–۱۳۷۴ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۴ ۹ ۷ ۴۱ ۲۶ ۵۱ سوم قهرمان جام نقش جهان اصفهان حذف در مرحله گروهی اختر ۱۲
۵۱ ۷۶–۱۳۷۵ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۱ ۸ ۱۱ ۴۲ ۳۹ ۴۱ ششم یک‌چهارم جام برندگان جام آسیا چهارم جام نقش جهان اصفهان چهارم مرفاوی ۱۶
جام صداقت امارات دوم
۵۲ ۷۷–۱۳۷۶ لیگ آزادگان ۲۸ ۱۶ ۱۰ ۲ ۴۶ ۲۱ ۵۸ قهرمان برگزار نشد راه نیافت جام خزر قهرمان اکبرپور
ملکیان
۱۰
جام پرچم ترکمنستان قهرمان
۵۳ ۷۸–۱۳۷۷ لیگ آزادگان ۳۰ ۱۴ ۱۱ ۵ ۵۰ ۲۸ ۵۳ دوم نایب قهرمان جام باشگاه‌های آسیا نایب قهرمان موسوی ۱۵
۵۴ ۷۹–۱۳۷۸ لیگ آزادگان ۲۶ ۱۲ ۱۱ ۳ ۳۲ ۱۶ ۴۷ دوم قهرمان جام برندگان جام آسیا دور دوم جام چهارجانبه کیش سوم لطیفی ۱۴
۵۵ ۸۰–۱۳۷۹ لیگ آزادگان ۲۲ ۱۵ ۵ ۲ ۵۰ ۲۱ ۵۰ قهرمان نیمه‌نهایی جام برندگان جام آسیا چهارم سامره ۱۴
۵۶ ۸۱–۱۳۸۰ لیگ برتر ۲۶ ۱۳ ۹ ۴ ۳۶ ۱۳ ۴۹ دوم قهرمان جام باشگاه‌های آسیا سوم جام چهار جانبه مشهد سوم فاطمی ۱۸
جام اتحادیه ایران
جام چهارجانبه کیش قهرمان
۵۷ ۸۲–۱۳۸۱ لیگ برتر ۲۶ ۸ ۸ ۱۰ ۳۲ ۳۰ ۳۲ نهم یک‌هشتم لیگ قهرمانان آسیا مرحله گروهی جام دوستی عربستان سامره ۹
جام اتحادیه ایران قهرمان
۵۸ ۸۳–۱۳۸۲ لیگ برتر ۲۶ ۱۴ ۹ ۳ ۴۶ ۳۱ ۵۱ دوم نایب‌قهرمان راه نیافت جام اتحادیه تهران عنایتی ۱۵
۵۹ ۸۴–۱۳۸۳ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۱۰ ۴ ۵۱ ۳۵ ۵۸ سوم یک شانزدهم جام صلح و دوستی دوم عنایتی ۲۰
جام شیخ راشد دبی ناتمام ماند
۶۰ ۸۵–۱۳۸۴ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۱۱ ۳ ۴۴ ۱۷ ۵۹ قهرمان انصراف
[پانویس ۳۵]
راه نیافت جام صلح و دوستی قهرمان عنایتی ۲۲
۶۱ ۸۶–۱۳۸۵ لیگ برتر ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۶ ۳۹ ۳۰ ۵۲ چهارم یک شانزدهم برگزار نشد لیگ قهرمانان آسیا حذف شد[پانویس ۳۶] بائو ۶
۶۲ ۸۷–۱۳۸۶ لیگ برتر ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۴ ۴۴ ۴۳ سیزدهم قهرمان راه نیافت برهانی ۱۱
۶۳ ۸۸–۱۳۸۷ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۷۰ ۳۴ ۶۶ قهرمان یک شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی برهانی ۲۸
۶۴ ۸۹–۱۳۸۸ لیگ برتر ۳۴ ۱۶ ۱۱ ۷ ۴۹ ۳۲ ۵۹ سوم یک‌هشتم لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم مجیدی ۱۶
۶۵ ۹۰–۱۳۸۹ لیگ برتر ۳۴ ۱۸ ۱۱ ۵ ۵۵ ۳۴ ۶۵ دوم نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی جام ولایت حضور در رده‌بندی برهانی
مجیدی
۱۶
۶۶ ۹۱–۱۳۹۰ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۹ ۶ ۵۸ ۳۴ ۶۶ سوم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم جام ولایت سوم جباری ۱۳
۶۷ ۹۲–۱۳۹۱ لیگ برتر ۳۴ ۱۹ ۱۰ ۵ ۴۲ ۱۸ ۶۷ قهرمان نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم[پانویس ۳۷] برهانی ۱۵
۶۸ ۹۳–۱۳۹۲ لیگ برتر ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۳۴ ۲۵ ۵۳ پنجم نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیمه‌نهایی[پانویس ۳۸] قاضی
عمران‌زاده
۸
لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی
۶۹ ۹۴–۱۳۹۳ لیگ برتر ۳۰ ۱۳ ۸ ۹ ۴۰ ۳۴ ۴۷ ششم یک‌چهارم راه نیافت شهباززاده ۱۳
۷۰ ۹۵–۱۳۹۴ لیگ برتر ۳۰ ۱۳ ۳ ۴ ۴۳ ۲۸ ۵۲ سوم نایب‌قهرمان شهباززاده
ابراهیمی
۱۱
۷۱ ۹۶–۱۳۹۵ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۵ ۲۷ ۵۷ دوم یک‌چهارم راه نیافت لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم رضایی ۱۳
۷۲ ۹۷–۱۳۹۶ لیگ برتر ۳۰ ۱۵ ۹ ۶ ۴۳ ۱۸ ۵۴ سوم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا یک‌هشتم[پانویس ۳۹] تیام ۱۲
۷۳ ۹۸–۱۳۹۷ لیگ برتر ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۰ ۱۳ ۵۷ سوم یک هشتم شرکت نکرد لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم تبریزی ۷
لیگ قهرمانان آسیا دور گروهی[پانویس ۴۰]
۷۴ ۹۹–۱۳۹۸ لیگ برتر راه نیافت لیگ قهرمانان آسیا

استقلال با کسب ۳۷ قهرمانی رسمی پرافتخارترین باشگاه تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود. همچنین با کسب ۲۴ نایب قهرمانی،۱۴ مقام سومی و ۱۰ حضور و حذف در نیمه نهایی بدون رده بندی رسمی بهترین آمار را در میان باشگاه های ایرانی، در کارنامه دارد و در تمامی عناوین ذکر شده بهتر از رقبا بوده است.

یادداشت‌هاویرایش

 1. مسابقاتی که با علامت * مشخص شده‌اند مسابقات جام حذفی فوتبال تهران هستند.
 2. در کلیه مسابقات و تا پایان لیگ داخلی آن فصل. همچنین بازیکنانی که نام آنان پررنگ نوشته شده‌است، در لیگ هم در آن فصل آقای گل بوده‌اند.
 3. در منابع موجود تعداد گل‌های رد و بدل شده در بیشینه بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 4. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۵ ثبت نشده‌اند.
 5. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۶ ثبت نشده‌اند.
 6. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدار تاج و دماوند ذکر نشده و تنها به ثبت برد تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن بازی است.
 7. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۸ ثبت نشده‌اند.
 8. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۲۹ ثبت نشده‌اند.
 9. در منابع موجود نام گلزنان تاج در بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 10. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدارهای تاج با دارائی و تهران‌جوان ذکر نشده‌اند و تنها به ثبت بردهای تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن دو بازی است.
 11. در منابع موجود نام گلزنان تاج در بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 12. در منابع موجود نتیجه دقیق دیدار تاج و نیرو شرق ذکر نشده و تنها به ثبت برد تیم تاج اکتفا شده است. به همین علت آمار کلی گل‌های تاج در این فصل بدون در نظر گرفتن گل‌های رد و بدل شده در آن بازی است.
 13. در منابع موجود نام گلزنان تاج در بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 14. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۳۳ ثبت نشده‌اند.
 15. در منابع موجود نام گلزنان تاج در بسیاری از بازی‌های فصل ۱۳۳۵ ثبت نشده‌اند و نام و تعداد گل‌های بهترین گلزن فصل تنها با اتکا به گل‌های تعدادی از بازی‌ها نوشته شده است.
 16. در منابع موجود تنها نتایج مسابقات مرحله نهایی این فصل جام باشگاه‌های تهران ذکر شده‌اند و از نتایج مرحله گروهی که با شرکت ۱۸ تیم برگزار شد شد اطلاعاتی در دسترس نیست.
 17. در منابع موجود نام و تعداد گل‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 18. تعداد گل‌های زده و خورده تیم تاج در این فصل تنها با اتکا بر اطلاعات چهار بازی به دست آمده و در منابع موجود تعداد گل‌های رد و بدل شده دیگر بازی‌های تیم تاج ذکر نشده‌اند.
 19. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند.
 20. در منابع موجود نام گلزنان تاج در بسیاری از بازی‌های این فصل ثبت نشده‌اند و نام و تعداد گل‌های بهترین گلزن فصل تنها با اتکا به گل‌های تعدادی از بازی‌ها نوشته شده است.
 21. در منابع موجود نام گلزنان تاج در دو بازی برابر سپه و شعاع نوشته نشده. تاج در این دو بازی چهار گل زد.
 22. در منابع موجود گل‌زنان بازی‌های فصل ۱۳۴۱ ثبت نشده‌اند.
 23. تعداد گل‌های بهترین گل‌زن‌های این فصل بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی تاج و دیهیم به دست آمده است زیرا در منابع موجود نام گل‌زن‌های آن بازی ثبت نشده است. آن بازی با نتیجه ۴–۱ به سود تاج پایان یافت.
 24. تعداد گل‌های بهترین گلزن این فصل بدون در نظر گرفتن نتایج و گل‌های سه بازی تاج نوشته شده‌اند چرا که در منابع موجود به نتیجه و یا نام گل‌زنان اشاره‌ای نشده.
 25. مسابقات جام حذفی در این فصل در آبان ماه اَغاز شد و بعد از برگزاری دو مرحله یک شانزدهم و یک هشتم نهایی به دلیل صعود تیم ملی ایران به جام جهانی و برگزاری اردوهای آمادگی تیم ملی ادامه این رقابت‌ها به فصل بعد موکول شد.
 26. مسابقات تا شهریور ۱۳۵۷ دنبال شدند اما پس از آن به دلیل اعلام حکومت نظامی در تهران و شهرهای دیگر و سایر حوادث انقلاب ۱۳۵۷ ایران، مسابقات ناتمام ماند.
 27. بازی‌های جام باشگاه‌های تهران از آبان ۱۳۵۸ برگزار شدند اما به دلیل هجوم تماشاگران تیم پرسپولیس به دیدار دوستانه بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در ۲۵ آبان ۱۳۵۸، آن بازی ناتمام رها شد، متعاقب آن بازی‌های جام باشگاه‌های تهران نیز بعد از برگزاری دو هفته تعطیل شد.
 28. استقلال در این فصل تنها در دو بازی جام باشگاه‌های تهران حاضر شد و در هیچ یک از این بازی‌ها موفق به گلزنی نشد.
 29. مسابقات جام باشگاه‌های تهران با حضور ۱۱۲ تیم و در ۱۴ گروه برای تعیین دسته‌های جام باشگاه آغاز شد و در حالی که استقلال صدرنشین گروه هفتم شده بود به دلیل آغاز جنگ ایران و عراق مسابقات باز هم نیمه‌کاره رها شدند.
 30. به دلیل هجوم تماشاگران پرسپولیس - پاس بازی‌ها ناتمام ماند. تا پیش از این واقعه استقلال در پنج بازی پنج پیروزی کسب کرده بود.
 31. جام باشگاه‌های آسیا ۹۱–۱۹۹۰ در تابستان ۱۳۶۹ آغاز شد اما بعد از برگزاری مرحله گروهی ادامه بازی‌های در مرحله یک چهارم نهایی به دلیل بحران در منطقه خلیج فارس و جنگ خلیج فارس بارها به تعویق افتاد و در نهایت در مرداد ۱۳۷۰ در بنگلادش برگزار شد
 32. باشگاه استقلال با سهمیه‌بندی و با وجود این که در لیگ پنجم شده بود به لیگ ۳ سقوط کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۱۳۷۱ را مطالعه کنید.
 33. استقلال با قهرمانی در این مسابقات جوار حضور در جام آزادگان را به دست آورد.
 34. تا اینجا هر برد دو امتیاز داشت.
 35. استقلال پس از قهرمانی در لیگ آن فصل و صعود تا مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی، به دلیل در پیش بودن مسابقات جام جهانی و اردوهای تیم ملی و تعداد بالای بازیکنان ملی‌پوش باشگاه، از حضور در جام حذفی انصراف داد.
 36. به علت تأخیر در ارسال مدارک از سوی AFC کنار گذاشته شد.
 37. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ در آن فصل تا مرحله یک هشتم نهایی انجام شد و ادامه مسابقات در فصل بعدی فوتبال ایران انجام شد.
 38. استقلال در فصل ۹۳–۱۳۹۲ در نیم‌فصل اول در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ و در نیم‌فصل دوم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴ شرکت کرد.
 39. مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ در آن فصل تا مرحله یک هشتم نهایی انجام شد و ادامه مسابقات در فصل بعدی فوتبال ایران انجام شد.
 40. استقلال در فصل ۹۸–۱۳۹۷ در نیم‌فصل اول در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ و در نیم‌فصل دوم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ شرکت کرد.

پانویسویرایش

 1. استقلال، کانون هواداران باشگاه. «تاریخچه تاسیس باشگاه استقلال تهران». www.esteghlaltehranfc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.
 2. «یک خارجی و یک نخست وزیر در استقلال 70 سال قبل!». danakhabar.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.
 3. «روزنامه شرق 90/10/22: سربازهاي عنوان دار قهرمان شدند». magiran.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۶-۲۳.[پیوند مرده]
 4. «عمو اوغلی ، پیوند دهنده دوچرخه سواران و آبی عشق». esteghlali.com. ۵ مه ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مارس ۲۰۱۶.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ محمدرضا بدرخانی. «تاریخ شاهین». باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ مارس ۲۰۱۷.

منابعویرایش