فهرست فیلسوفان اهل روسیه

فلسفهٔ روسی جنبش‌های فلسفی متنوعی را در بر می‌گیرد. در زیر فهرستی از نویسندگانی که در شکل‌گیری آن سهیم بوده‌اند بر پایهٔ جنبش فلسفی آمده‌است.

اگرچه بیشتر مؤلفانی که در فهرست زیر آمده‌اند فیلسوف هستند، اما برخی از داستان‌نویسان اهل روسیه مانند تولستوی و داستایفسکی نیز به عنوان فیلسوف شناخته شده‌اند، در فهرست آمده‌است.

فلسفهٔ روسی به عنوان یک موجودیت مجزا در سدهٔ ۱۹م آغاز شد، و از ابتدا توسط مخالفان غربی‌سازی که از پیروی روسیه از مدل‌های اقتصادی و سیاسی غربی هواداری می‌کردند، و نیز اسلاووفیل‌ها که بر توسعهٔ روسیه به عنوان یک تمدن منحصربفرد پافشاری می‌کردند تعریف شد. این گروه دوم افرادی مانند نیکولای دانیلفسکی و کنستانتین لئونتیف را شامل می‌شد که پایه‌گذاران اولیهٔ اوراسیاگرایی بودند. بحث جایگاه روسیه در جهان تاکنون مهم‌ترین ویژگی فلسفهٔ روسیه بوده‌است.

فلسفهٔ روسی در گسترش‌های بعدی‌اش به‌وسیلهٔ پیوند ژرف‌اش با ادبیات و علاقه به خلاقیت، جامعه، سیاست و ملی‌گرایی مشخص شده‌است، و کیهان و دین نیز از دیگر موضوع‌های شاخص در آن بوده‌اند.

از فیلسوفان شاخص سدهٔ ۱۹ و ۲۰ می‌توان به ولادیمیر سولوویف، واسیلی روزانوف، لف شستوف، لئو تولستوی، سرگئی بولگاکوف، پاول فلورنسکی، نیکولای بردیایف، پیتیریم سوروکین و ولادیمیر ورنادسکی اشاره کرد.

از اوایل دههٔ ۱۹۲۰ تا دههٔ ۱۹۸۰ مارکسیسم بر فلسفهٔ روسی چیرگی پیدا کرد و زمینهٔ بحث در رابطه با آن محدود شد. گفته می‌شود که تصفیه‌های استالینی ضربهٔ مرگباری به فلسفهٔ روسی وارد کرد و تعداد انگشت‌شماری از فیلسوفان مخالف بودند که به مانند الکسی لوسف از آن دوره زنده بیرون آمدند. پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ بار دیگر راه برای پیدایش مکاتب جدید فلسفی باز شد و جریان‌هایی مانند حلقهٔ منطقی مسکو و مکتب نشانه‌شناسی تارتو-مسکو ظهور پیدا کردند.

روشنگری روسی

اسلاووفیل‌ها و پوچونیچستوو

نمادگرایی روسی

غربی‌سازان

اثبات‌گرایی روسی

کیهان‌گرایی روسی

علم غیب‌گرایی

معرفت‌شناسان، منطق‌دانان و متافیزیک‌گرایان

آنارشیست‌ها

ماده‌باوران و نیهیلیست‌ها

سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها

فیلسوفان مسیحی

پیش از ولادیمیر سولویوف:

متألهان مسیحیت ارتدکس

اینتوئیتیویست-پرسونالیست‌ها

اینتوئیتیویست-رئالیست‌ها

اگزیستانسیالیست‌ها

زیبایی‌شناسان

تاریخ‌نگاران اندیشه

مطالعات جهانی

جستارهای وابسته

پانویس

  1. History of Russian Philosophy pg 59. N.O. Lossky
  2. History of Russian Philosophy pg 81. N.O. Lossky

کتاب‌شناسی

  • History of Russian Philosophy (История российской Философии) (1951) by N. O. Lossky. Publisher: Allen & Unwin, London. International Universities Press Inc NY, NY sponsored by Saint Vladimir's Orthodox Theological Seminary.
  • A History of Philosophy, Volume 10: Russian Philosophy (1986) by Frederick Copleston. Publisher: Continuum, London.
  • A history of Russian Philosophy (2 vols.) by Vasilii Vasilevich Zenkovsky; translator George L. Kline Publisher: Routledge & Kegan Paul (1953).
  • Russian Philosophy. English-Russian Dictionary (ed. Vasily Vanchugov). Moscow, People's Friendship University of Russia, 2005.