فهرست قسمت‌های آواتار: آخرین بادافزار

فهرست قسمت‌ها برای مجموعه انیمیشنی

آواتار: آخرین بادافزار یک مجموعه انیمیشن تلویزیونی آمریکایی ساخته شده توسط مایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکو است. اولین بار در ۲۱ فوریه ۲۰۰۵ از نیکلودئون پخش شد[۱] مجموعه آواتار: آخرین بادافزار هر فصل را با عنوان «کتاب» یاد می‌کند. هر «کتاب» نامش را از عناصری که آنگ، قهرمان داستان، باید بر آن استاد شود گرفته‌است؛ آب، خاک و آتش.[۱]

فهرست زیر نشان‌دهنده قسمت‌های این انیمیشن است.

نمای کلی مجموعهویرایش

فصلنامقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱آب۲۰۲۱ فوریه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-02-۲۱)۲ دسامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-12-۰۲)
۲خاک۲۰۱۷ مارس ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-03-۱۷)۱ دسامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-12-۰۱)
۳آتش۲۱۲۱ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۲۱)۱۹ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۹)

قسمت‌هاویرایش

کتاب یکم: آب (۲۰۰۵)ویرایش

شماره
کل
شماره در
فصل
عنوانکارگرداننویسندهانیمیشن‌سازی‌شده توسطتاریخ پخش اصلیکد
تولید [۱]
۱۱«پسری در کوه یخ»دیو فیلونیمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکوجی‌ام انیمیشن۲۱ فوریه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-02-۲۱)۱۰۱
۲۲«آواتار بازمی‌گردد»دیو فیلونیمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکوجی‌ام انیمیشن۲۱ فوریه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-02-۲۱)۱۰۲
۳۳«معبد باد جنوبی»لورن مک‌مولانمایکل دانته دی‌مارتینودی‌آر مووی۲۵ فوریه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-02-۲۵)۱۰۳
۴۴«جنگجویان کیوشی»جیانکارلو ولپنیک مالیسجی‌ام انیمیشن۴ مارس ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-03-۰۴)۱۰۴
۵۵«پادشاه اوماشو»آنتونی لیوییجان اوبریاندی‌آر مووی۱۸ مارس ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-03-۱۸)۱۰۵
۶۶«زندانی‌شده»دیو فیلونیمتیو هوباردجی‌ام انیمیشن۲۵ مارس ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-03-۲۵)۱۰۶
۷۷«چله زمستان، بخش ۱: دنیای ارواح»لورن مک‌مولانآرون اهازدی‌آر مووی۸ آوریل ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-04-۰۸)۱۰۷
۸۸«چله زمستان، بخش ۲: آواتار روکو»جیانکارلو ولپمایکل دانته دی‌مارتینودی‌آر مووی۱۵ آوریل ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-04-۱۵)۱۰۸
۹۹«طومار آب‌افزاری»آنتونی لیوییجان اوبریانجی‌ام انیمیشن۲۹ آوریل ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-04-۲۹)۱۰۹
۱۰۱۰«جت»دیو فیلونیجیمز ایگانجی‌ام انیمیشن۶ مه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-05-۰۶)۱۱۰
۱۱۱۱«شکاف بزرگ»جیانکارلو ولپجان اوبریاندی‌آر مووی۲۰ مه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-05-۲۰)۱۱۱
۱۲۱۲«طوفان»لورن مک‌مولانآرون اهازجی‌ام انیمیشن۳ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-06-۰۳)۱۱۲
۱۳۱۳«روح آبی»دیو فیلونیمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکودی‌آر مووی۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-06-۱۷)۱۱۳
۱۴۱۴«پیشگو»دیو فیلونیآرون اهاز و جان اوبریانجی‌ام انیمیشن۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-09-۲۳)۱۱۴
۱۵۱۵«باتو از قبیله آب»جیانکارلو ولپایان ویلکاکسدی‌آر مووی۷ اکتبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-10-۰۷)۱۱۵
۱۶۱۶«فراری»لورن مک‌مولانتیم هدریکجی‌ام انیمیشن۲۱ اکتبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-10-۲۱)۱۱۶
۱۷۱۷«معبد باد شمالی»دیو فیلونیالیزابت ولشدی‌آر مووی۴ نوامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-11-۰۴)۱۱۷
۱۸۱۸«استاد آب‌افزاری»جیانکارلو ولپمایکل دانته دی‌مارتینوجی‌ام انیمیشن۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-11-۱۸)۱۱۸
۱۹۱۹«محاصره شمال، بخش ۱»لورن مک‌مولانجان اوبریاندی‌آر مووی۲ دسامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-12-۰۲)۱۱۹
۲۰۲۰«محاصره شمال، بخش ۲»دیو فیلونیآرون اهازجی‌ام انیمیشن۲ دسامبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-12-۰۲)۱۲۰

کتاب دوم: خاک (۲۰۰۶)ویرایش

شماره
کل
شماره در
فصل
عنوانکارگرداننویسندهانیمیشن‌سازی‌شده توسطتاریخ پخش اصلیکد
تولید [۲]
۲۱۱«حالت آواتاری»جیانکارلو ولپآرون اهاز، الیزابت ولش، تیم هدریک و جان اوبریاندی‌آر مووی۱۷ مارس ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-03-۱۷)۲۰۱
۲۲۲«غار دو عاشق»لورن مک‌مولانجوشوا همیلتونجی‌ام انیمیشن۲۴ مارس ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-03-۲۴)۲۰۲
۲۳۳«بازگشت به اوماشو»اتان اسپولدینگالیزابت ولشدی‌آر مووی۷ آوریل ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-04-۰۷)۲۰۳
۲۴۴«باتلاق»جیانکارلو ولپتیم هدریکجی‌ام انیمیشن۱۴ آوریل ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-04-۱۴)۲۰۴
۲۵۵«روز آواتار»لورن مک‌مولانجان اوبریاندی‌آر مووی۲۸ آوریل ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-04-۲۸)۲۰۵
۲۶۶«راهزن نابینا»اتان اسپولدینگمایکل دانته دی‌مارتینوجی‌ام انیمیشن۵ مه ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-05-۰۵)۲۰۶
۲۷۷«زوکو تک‌وتنها»لورن مک‌مولانالیزابت ولشجی‌ام انیمیشن۱۲ مه ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-05-۱۲)۲۰۷
۲۸۸«تعقیب»جیانکارلو ولپجوشوا همیلتوندی‌آر مووی۲۶ مه ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-05-۲۶)۲۰۸
۲۹۹«کار سخت»اتان اسپولدینگآرون اهازدی‌آر مووی۲ ژوئن ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-06-۰۲)۲۰۹
۳۰۱۰«کتابخانه»جیانکارلو ولپجان اوبریانجی‌ام انیمیشن۱۴ ژوئیه ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-07-۱۴)۲۱۰
۳۱۱۱«بیابان»لورن مک‌مولانتیم هدریکدی‌آر مووی۱۴ ژوئیه ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-07-۱۴)۲۱۱
۳۲۱۲«گذرگاه مار»اتان اسپولدینگمایکل دانته دی‌مارتینو و جوشوا همیلتونجی‌ام انیمیشن۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۱۵)۲۱۲
۳۳۱۳«مته»جیانکارلو ولپمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکودی‌آر مووی۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۱۵)۲۱۳
۳۴۱۴«شهر دیوارها و اسرار»لورن مک‌مولانتیم هدریکجی‌ام انیمیشن۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۲۲)۲۱۴
۳۵۱۵«ماجراهای با سینگ سه»اتان اسپولدینگماجرای تاف و کاتارا
جوان استوستا و لیزا والندر
ماجرای آیرو
اندرو هوبنر
ماجرای آنگ
گری شپکی
ماجرای ساکا
لورن مک‌مولان
ماجرای زوکو
کتی ماتیلا
ماجرای مومو
جاستین ریج و جیانکارلو ولپ
دی‌آر مووی۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۲۹)۲۱۵
۳۶۱۶«روزهای گمشده‌ی آپا»جیانکارلو ولپالیزابت ولشجی‌ام انیمیشن۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-10-۱۳)۲۱۶
۳۷۱۷«دریاچه لائوگای»لورن مک‌مولانتیم هدریکدی‌آر مووی۳ نوامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-11-۰۳)۲۱۷
۳۸۱۸«پادشاه خاک»اتان اسپولدینگجان اوبریانجی‌ام انیمیشن۱۷ نوامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-11-۱۷)۲۱۸
۳۹۱۹«گورو»جیانکارلو ولپمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکودی‌آر مووی۱ دسامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-12-۰۱)۲۱۹
۴۰۲۰«تقاطع تقدیر»مایکل دانته دی‌مارتینوآرون اهازجی‌ام انیمیشن۱ دسامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-12-۰۱)۲۲۰

کتاب سوم: آتش (۲۰۰۷–۰۸)ویرایش

شماره
کل
شماره در
فصل
عنوانکارگرداننویسندهانیمیشن‌سازی‌شده توسطتاریخ پخش اصلیکد
تولید [۳]
تعداد بینندگان در
(میلیون)
۴۱۱«بیداری»Giancarlo VolpeAaron EhaszMoi Animation۲۱ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۲۱)۳۰۱۵٫۰۲
۴۲۲«پیشانی‌بند»Joaquim Dos SantosJohn O'BryanJM Animation۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۲۸)۳۰۲۳٫۸۹
۴۳۳«بانوی رنگی»ایتن اسپالدینگJoshua HamiltonMoi Animation۵ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-10-۰۵)۳۰۳۴٫۱۶
۴۴۴«استادِ ساکا»Giancarlo VolpeTim HedrickJM Animation۱۲ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-10-۱۲)۳۰۴۴٫۴۰
۴۵۵«ساحل»Joaquim Dos SantosKatie MattilaMoi Animation۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-10-۱۹)۳۰۵۳٫۹۳
۴۶۶«آواتار و پادشاه آتش»ایتن اسپالدینگElizabeth WelchJM Animation۲۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-10-۲۶)۳۰۶۳٫۶۷
۴۷۷«فراری»Giancarlo VolpeJoshua HamiltonMoi Animation۲ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۰۲)۳۰۷۴٫۰۱
۴۸۸«استاد خیمه‌شب بازی»Joaquim Dos SantosTim HedrickJM Animation۹ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۰۹)۳۰۸۴٫۲۴
۴۹۹«کابوس‌های شب و رویاهای روز»ایتن اسپالدینگJohn O'BryanMoi Animation۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۱۶)۳۰۹۳٫۶۹
۵۰۱۰«روز خورشید سیاه، بخش ۱: حمله»Giancarlo Volpeمایکل دانته دی‌مارتینوJM Animation۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۳۰)۳۱۰۳٫۷۷[۲]
۵۱۱۱«روز خورشید سیاه، بخش ۲: خورشیدگرفتگی»Joaquim Dos SantosAaron EhaszMoi Animation۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-11-۳۰)۳۱۱۳٫۷۷[۲]
۵۲۱۲«معبد باد غربی»ایتن اسپالدینگElizabeth Welch and Tim HedrickJM Animation۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۴)۳۱۲۴٫۹۶
۵۳۱۳«استادان آتش‌افزاری»Giancarlo VolpeJohn O'BryanMoi Animation۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۵)۳۱۳۳٫۸۸
۵۴۱۴«صخره جوشان، بخش ۱»Joaquim Dos SantosMay ChanJM Animation۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۶)۳۱۴۳٫۹۷[۳]
۵۵۱۵«صخره جوشان، بخش ۲»ایتن اسپالدینگJoshua HamiltonMoi Animation۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۶)۳۱۵۳٫۹۷[۳]
۵۶۱۶«مهاجمان جنوبی»Joaquim Dos SantosElizabeth WelchMoi Animation۱۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۷)۳۱۶۴٫۲۳[۳]
۵۷۱۷«بازیگران جزیره خاکستر»Giancarlo VolpeTim Hedrick, Joshua Hamilton and John O'BryanJM Animation۱۸ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۸)۳۱۷۴٫۵۳[۳]
۵۸۱۸«شهاب‌سنگ سوزِن، بخش ۱: پادشاه ققنوس»ایتن اسپالدینگمایکل دانته دی‌مارتینوJM Animation۱۹ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۹)۳۱۸۵٫۵۹[۳]
۵۹۱۹«شهاب‌سنگ سوزِن، بخش ۲: استادان پیشین»Giancarlo VolpeAaron EhaszMoi Animation۱۹ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۹)۳۱۹۵٫۵۹[۳]
۶۰۲۰«شهاب‌سنگ سوزِن، بخش ۳: به سوی اهریمن»Joaquim Dos Santosمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکوJM Animation۱۹ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۹)۳۲۰۵٫۵۹[۳]
۶۱۲۱«شهاب‌سنگ سوزِن، بخش ۴: آواتار آنگ»Joaquim Dos Santosمایکل دانته دی‌مارتینو و برایان کونیتزکوJM Animation۱۹ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۹)۳۲۱۵٫۵۹[۳]


انتشار ویدیوویرایش

منطقه ۱ویرایش

دی‌وی‌دی اولیه آواتار: آخرین بادافزار در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ در دسترس قرار گرفت. فصل اول دارای مجموعه پنج دی‌وی‌دی بود که هر کدام چهار قسمت را در بر می‌گرفت. برای فصل دو و سه چهار مجموعه دی‌وی‌دی منتشر شد؛ پنج قسمت در هر کدام. تنها استثنای الگوی انتشار، آخرین مجموعه دی‌وی‌دی فصل سوم بود که یک قسمت ششم داشت. در انتهای هر فصل، یک بسته مجموعه منتشر می‌شد که شامل تمام قسمت‌های فصل بود. هر بسته مجموعه حاوی یک دیسک اضافی از ویژگی‌های جایزه بود که در نسخه دیسک‌های جداگانه از هر قسمت در دسترس نبود. آواتار: آخرین بادافزار: بسته مجموعه کامل دی‌وی‌دی شامل سه کتاب در ۶ اکتبر ۲۰۱۵ در آمریکای شمالی منتشر شد.[۴] نسخه بسته کامل مجموعه به صورت بلو-ری در ۵ ژوئن ۲۰۱۸ در آمریکای شمالی منتشر شد.[۵]

۲[۶] ۲۸ مارس ۲۰۰۶ ۱ ۴ ۱۰ آوریل ۲۰۰۷ ۱ ۵ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ ۱ ۵
۳[۶] ۳۰ مه ۲۰۰۶ ۱ ۴ ۲۲ می ۲۰۰۷ ۱ ۵ ۶ می ۲۰۰۸ ۱ ۵
۴[۶] ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۶ ۱ ۴ ۱۴ اوت ۲۰۰۷ ۱ ۵ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۸ ۱ ۶
۵[۶] ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ ۱ ۴ برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد. برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد.
بسته مجموعه[۶] ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ ۶[۷] ۲۰[۷] ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷ ۵[۸] ۲۰[۸] ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ ۵[۹] ۲۱[۹]
نسخه کالکتور[۶] ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰ ۷[۱۰] ۲۰ در حال حاضر هیچ اطلاعاتی نیست. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی نیست.
بسته کامل مجموعه دی‌وی‌دی مجموعه ۶ اکتبر ۲۰۱۵[۴] ۱۶[۱۱] ۶۱
بسته کامل بلو-ری مجموعه ۱ مه ۲۰۱۸ (بست بای)، ۵ ژوئن ۲۰۱۸ (دیگر جاها)،[۱۲] ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ (استیل‌بوک)[۱۳] ۹ ۶۱

منطقه ۲ویرایش

در ایالات متحده تمام دی‌وی‌دی‌های فصل یک با استفاده از ان‌تی‌اس‌سی رمزگذاری می‌شدند. از آن جا که این کار در بیشتر کشورهای خارج از آمریکای شمالی سازگاری ندارد، نیکلودئون به جای آن دی‌وی‌دی‌های جداگانه ای در مناطقی که ویدیو با استفاده از پی‌ای‌ال رمزگذاری می‌شدند منتشر کرد. آغاز این انتشارها از ۱۹ فوریه ۲۰۰۷ آغاز شد.[۱۴] هر دی‌وی‌دی ماه‌ها پس از انتشار اصلی منتشر شد. همانند دی‌وی‌دی‌های اصلی، هر مجموعه پنج قسمت را در هر دیسک در بر می‌گرفت؛[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] به استثنای بسته کامل مجموعه کتاب اول که تمام بیست قسمت فصل را در پنج دیسک شامل می‌شد.[۱۹] در هلند همه قسمت‌ها در یک بسته بود.

آواتار: آخرین بادافزار: بسته مجموعه کامل دی‌وی‌دی شامل سه کتاب در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ در انگلستان منتشر شد.[۲۰] نسخه بسته کامل مجموعه به صورت بلو-ری در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ در انگلستان منتشر شد.[۲۱]

جلد کتاب ۱: آب کتاب ۲: خاک کتاب ۳: آتش
انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها
۱ ۱۹ فوریه ۲۰۰۷[۱۴] ۱ ۴ انتشار نیافته ۱ ۵ انتشار نیافته ۱ ۵
۲ ۴ ژوئن ۲۰۰۷[۱۵] ۱ ۴ انتشار نیافته ۱ ۵ انتشار نیافته ۱ ۵
۳ ۳ سپتامبر ۲۰۰۷[۱۶] ۱ ۴ انتشار نیافته ۱ ۵ انتشار نیافته ۱ ۵
۴ ۱۸ فوریه ۲۰۰۸[۱۷] ۱ ۴ انتشار نیافته ۱ ۵ انتشار نیافته ۱ ۶
۵ ۲۶ مه ۲۰۰۸[۱۸] ۱ ۴ برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد. برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد.
بسته مجموعه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹[۲۲] ۵ ۲۰ ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۹[۲۳] ۴ ۲۰ ۱ فوریه ۲۰۱۰[۲۴] ۴ ۲۱
بسته کامل مجموعه دی‌وی‌دی مجموعه ۶ اوت ۲۰۱۲[۲۰] ۱۳ ۶۱
بسته کامل بلو-ری مجموعه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸[۲۱] ۹ ۶۱

منطقه ۴ویرایش

تاریخ‌های انتشار زیر، تاریخ‌های انتشار استرالیا هستند و ممکن است تاریخ‌های انتشار در کل منطقه ۴ را نشان بدهد یا ندهد.

جلد کتاب ۱: آب کتاب ۲: خاک کتاب ۳: آتش
انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها انتشار دیسک‌ها قسمت‌ها
۱ ۱۵ مارس ۲۰۰۷[۲۵][۲۶] ۱ ۴ ۴ ژوئن ۲۰۰۹[۲۷] ۱ ۵ ۳ ژوئن ۲۰۱۰[۲۸] ۱ ۵
۲ ۵ ژوئیه ۲۰۰۷[۲۹] ۱ ۴ ۴ اوت ۲۰۰۹[۳۰] ۱ ۵ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰[۳۱] ۱ ۵
۳ ۱۳ مارس ۲۰۰۸[۳۲] ۱ ۴ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹[۳۳] ۱ ۵ ۷ اکتبر ۲۰۱۰[۳۴] ۱ ۵
۴ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸[۳۵] ۱ ۴ ۳۱ مارس ۲۰۱۰[۳۶] ۱ ۵ ۴ نوامبر ۲۰۱۰[۳۷] ۱ ۶
۵ ۵ مارس ۲۰۰۹[۳۸][۳۹] ۱ ۴ برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد. برای این فصل دی‌وی‌دی پنج جلدی وجود ندارد.
بسته مجموعه ۴ ژوئن ۲۰۰۹[۴۰][۴۱] ۵ ۲۰ ۹ سپتامبر ۲۰۱۰[۴۲] ۴ ۲۰ ۲ دسامبر ۲۰۱۰[۴۳] ۴ ۲۱
بسته کامل بلو-ری مجموعه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸[۴۴] ۹ ۶۱

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ "The Boy in the Iceberg". Avatar: The Last Airbender. IGN. February 21, 2005. Archived from the original on July 24, 2013. Retrieved July 21, 2008.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ "Top Cable Nov 26-Dec 2, NFL & Tin Man". TVByTheNumbers. Archived from the original on November 3, 2012. Retrieved 2012-11-04.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ "Nielsen Ratings Cable TV Top 20: Home Run Hit for ESPN 07/22/2008". TVByTheNumbers. Archived from the original on September 13, 2012. Retrieved 2012-11-04.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Vidani, Peter. "bryan konietzko". bryan konietzko.
 5. "Avatar: The Last Airbender Complete Series Coming to Blu-Ray This Summer - IGN" – via www.ign.com.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ "Avatar: The Last Airbender on DVD". TVShowsOnDVD.com. February 24, 2005. Archived from the original on October 17, 2008. Retrieved October 28, 2008.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ "Avatar: The Last Airbender — Season One DVD Information". TVShowsOnDVD.com. Archived from the original on December 27, 2012. Retrieved October 28, 2008.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ "Avatar: The Last Airbender — Season Two DVD Information". TVShowsOnDVD.com. Archived from the original on November 4, 2008. Retrieved October 28, 2008.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ "Avatar: The Last Airbender Season Three DVD Information". TVShowsOnDVD.com. Archived from the original on October 9, 2008. Retrieved October 28, 2008.
 10. "Avatar: The Last Airbender — The Complete Book 1 (Collector's Edition) DVD Information". TVShowsOnDVD.com. Archived from the original on December 27, 2012. Retrieved October 28, 2008.
 11. Avatar - The Last Airbender: The Complete Series.
 12. "Avatar: The Last Airbender - The Complete Series Blu-ray" – via www.blu-ray.com.
 13. Avatar: The Last Airbender The Complete Series, 15th Anniversary Limited Edition SteelBook Collection [Blu-ray].
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ "Avatar — The Legend of Aang — Book 1 - Water Vol.1". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ "Avatar — The Legend of Aang — Book 1 - Water Vol.2". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "Avatar — The Legend of Aang — Book 1 - Water Vol.3". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ "Avatar — The Legend of Aang — Book 1 - Water Vol.4". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ "Avatar — The Legend of Aang — Book 1 - Water Vol.5". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 19. "Avatar — The Last Airbender: The Complete Book 1 - Water — Collection (vol. 1-5)". Amazon.com, Inc. Retrieved May 30, 2008.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۳ مارس ۲۰۲۱.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ "Avatar Complete". June 11, 2018 – via Amazon.
 22. "DVD: Avatar: Book 1 Water: Volume 1/2/3/4/5: 5dvd (2009)". HMV Group. Archived from the original on September 28, 2012. Retrieved February 1, 2009.
 23. "Amazon.co.uk: Avatar — The Last Airbender - Book 2 - Complete [DVD]". Amazon.co.uk. Retrieved November 10, 2009.
 24. "Avatar: The Last Airbender - The Complete Book 3 Fire DVD Collection". Amazon.com, Inc. Retrieved Dec 13, 2009.
 25. "Avatar - The Last Airbender: Book 1 - Water: Volume 1". EzyDVD. Retrieved June 20, 2009.
 26. "Avatar: Book 1 - Water - Vol 1 DVD". JB Hi-Fi. Archived from the original on September 12, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 27. "Avatar - The Legend of Aang: Book 2 - Earth: Volume 1". EzyDVD. Retrieved June 20, 2009.
 28. "Avatar - The Legend of Aang: Book 3 - Fire: Volume 1". EzyDVD. Retrieved April 28, 2010.
 29. "Avatar: Book 1 - Water Vol - 2". JB Hi-Fi. Archived from the original on December 30, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 30. "Avatar - The Legend of Aang: Book 2 - Earth: Volume 2". EzyDVD. Retrieved May 21, 2010.
 31. "Avatar - The Legend of Aang: Book 3 - Fire: Volume 2". EzyDVD. Retrieved July 7, 2010.
 32. "Avatar: Book 1 - Water Vol - 3". JB Hi-Fi. Archived from the original on December 30, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 33. "Avatar - The Legend of Aang: Book 2 - Earth: Volume 3". EzyDVD. Retrieved September 12, 2009.
 34. "Avatar - The Legend of Aang: Book 3 - Fire: Volume 3". EzyDVD. Retrieved August 4, 2010.
 35. "Avatar: Book 1 - Water Vol - 4". JB Hi-Fi. Archived from the original on December 31, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 36. "Avatar - The Legend of Aang: Book 2 - Earth: Volume 4". EzyDVD. Retrieved May 21, 2010.
 37. "Avatar - The Legend of Aang: Book 3 - Fire: Volume 4". EzyDVD. Retrieved September 2, 2010.
 38. "Avatar: Book 1 - Water Vol - 5". JB Hi-Fi. Archived from the original on September 3, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 39. "Avatar - The Legend of Aang: Book 1 - Water: Volume 5". EzyDVD. Retrieved June 20, 2009.
 40. "Avatar - The Legend of Aang: The Complete Book 1 Collection (5 Disc Box Set)". EzyDVD. Archived from the original on May 9, 2009. Retrieved June 20, 2009.
 41. "Avatar: The Legend of Aang (Complete Book 1) (5 DVD Set) - DVD". JB Hi-Fi. Archived from the original on December 30, 2012. Retrieved June 20, 2009.
 42. "Avatar: The Last Airbender - The Complete Book 2 Collection (4 Disc Box Set)". EzyDVD. Archived from the original on September 9, 2010. Retrieved July 3, 2010.
 43. "Avatar: The Last Airbender - The Complete Book 3 Collection (4 Disc Box Set)". EzyDVD. Archived from the original on January 14, 2011. Retrieved October 18, 2010.
 44. "Avatar - The Last Airbender - Book 1-3 Complete Series". Sanity.