فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۰۱ تا ۲۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۰۱ تا ۲۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۴ نوامبر ۱۹۵۳ میلادی تا ۱۵ مارس ۱۹۶۵ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۰۱ ۲۴ نوامبر ۱۹۵۳ ۹-۲-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۰۲ ۰۳ دسامبر ۱۹۵۳ ۱۰-۱-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰۳ ۰۳ دسامبر ۱۹۵۳ ۱۰-۱-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰۴ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۴ ۱۱-۰-۰ سؤال ارسال شده توسط گواتمالا
۱۰۵ ۲۸ جولای ۱۹۵۴ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰۶ ۲۹ مارس ۱۹۵۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۰۷ ۳۰ مارس ۱۹۵۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۰۸ ۰۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۰۹ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۵ ۸-۳-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل
۱۰۹ ۱۶ دسامبر ۱۹۵۵ ۹-۱-۱ سؤال از بررسی منشور سازمان ملل متحد
۱۱۱ ۱۹ ژانویه ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۱۲ ۰۶ فوریه ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سودان
۱۱۳ ۰۴ آوریل ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۱۴ ۰۴ ژوئن ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۱۵ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مراکش
۱۱۶ ۲۶ ژوئن ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: تونس
۱۱۷ ۰۶ سپتامبر ۱۹۵۶ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۱۸ ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ شکایت توسط فرانسه و بریتانیا در مقابل مصر
۱۱۹ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۶ ۷-۲-۲ شکایت توسط مصر علیه فرانسه و انگلستان
۱۲۰ ۰۴ نوامبر ۱۹۵۶ ۱۰-۰-۱ وضعیت در مجارستان
۱۲۱ ۱۲ دسامبر ۱۹۵۶ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ژاپن
۱۲۲ ۲۴ ژانویه ۱۹۵۷ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۱۲۳ ۲۱ فوریه ۱۹۵۷ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۱۲۴ ۰۷ مارس ۱۹۵۷ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: غنا
۱۲۵ ۰۵ سپتامبر ۱۹۵۷ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: مالایا
۱۲۶ ۰۵ سپتامبر ۱۹۵۷ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۱۲۷ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۸ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۲۸ ۱۱ ژوئن ۱۹۵۸ ۱۰-۱-۰ شکایت لبنان
۱۲۹ ۰۷ اوت ۱۹۵۸ ۱۱-۰-۰ شکایت لبنان - شکایت اردن
۱۳۰ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۸ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۳۱ ۰۹ دسامبر ۱۹۵۸ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گینه
۱۳۲ ۰۷ سپتامبر ۱۹۵۹ ۱۰-۰-۱ سؤال مربوط به لائوس
۱۳۳ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: کامرون
۱۳۴ ۰۱ آوریل ۱۹۶۰ ۹-۲-۰ سؤال مربوط به اوضاع در اتحادیه آفریقای جنوبی
۱۳۵ ۲۷ مه ۱۹۶۰ ۹-۲-۰ سؤال در مورد روابط میان قدرتهای بزرگ
۱۳۶ ۳۱ مه ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: جمهوری توگو
۱۳۷ ۳۱ مه ۱۹۶۰ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۳۸ ۲۳ ژوئن ۱۹۶۰ ۸-۲-۰ سؤال در مورد پروندهٔ آدولف آیشمن
۱۳۹ ۲۸ ژوئن ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: فدراسیون مالی
۱۴۰ ۲۹ ژوئن ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: جمهوری مالاگاسی
۱۴۱ ۰۵ جولای ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری سومالی
۱۴۲ ۰۷ جولای ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری کنگو
۱۴۳ ۱۷ جولای ۱۹۶۰ ۸-۳-۰ مسئلهٔ کنگو
۱۴۴ ۱۷ جولای ۱۹۶۰ ۹-۲-۰ شکایت کوبا (جولای ۱۹۶۰)
۱۴۵ ۲۲ جولای ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ کنگو
۱۴۶ ۰۹ اوت ۱۹۶۰ ۹-۲-۰ مسئلهٔ کنگو
۱۴۷ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بنین
۱۴۸ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: نیجر
۱۴۹ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بورکینافاسو
۱۴۹ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل: ساحل عاج
۱۵۱ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: چاد
۱۵۲ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: کنگو
۱۵۳ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گابن
۱۵۴ ۲۳ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری آفریقای مرکزی
۱۵۵ ۲۴ اوت ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: قبرس
۱۵۶ ۰۹ سپتامبر ۱۹۶۰ ۹-۲-۰ سؤال مربوط به جمهوری دومینیکن
۱۵۷ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ ۸-۱-۲ مسئلهٔ کنگو
۱۵۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سنگال
۱۵۹ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مالی
۱۶۰ ۰۷ اکتبر ۱۹۶۰ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: نیجریه
۱۶۱ ۲۱ فوریه ۱۹۶۱ ۹-۲-۰ مسئلهٔ کنگو
۱۶۲ ۱۱ آوریل ۱۹۶۱ ۸-۳-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۶۳ ۰۹ ژوئن ۱۹۶۱ ۹-۲-۰ سؤال مربوط به آنگولا
۱۶۴ ۲۲ جولای ۱۹۶۱ ۱۰-۰-۰ شکایت تونس
۱۶۵ ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۱ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سیرالئون
۱۶۶ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۱ ۹-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مغولستان
۱۶۷ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۱ ۹-۱-۱ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: موریتانی
۱۶۸ ۰۳ نوامبر ۱۹۶۱ ۱۱-۰-۰ پیشنهاد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۱۶۹ ۲۴ نوامبر ۱۹۶۱ ۹-۲-۰ مسئلهٔ کنگو
۱۷۰ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۱ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: تانگانیکا
۱۷۱ ۰۹ آوریل ۱۹۶۲ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ فلسطین
۱۷۲ ۲۶ جولای ۱۹۶۲ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری رواندا
۱۷۳ ۲۶ جولای ۱۹۶۲ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: برونئی
۱۷۴ ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۲ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جامائیکا
۱۷۵ ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۲ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: ترینیداد و توباگو
۱۷۶ ۰۴ اکتبر ۱۹۶۲ ۱۰-۱-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: الجزائر
۱۷۷ ۱۵ اکتبر ۱۹۶۲ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: اوگاندا
۱۷۸ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ ۱۱-۰-۰ شکایت توسط سنگال
۱۷۹ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۳ ۱۰-۱-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات مربوط به یمن
۱۸۰ ۳۱ جولای ۱۹۶۳ ۸-۳-۰ سؤال در رابطه با سرزمین‌های تحت حکومت پرتغال
۱۸۱ ۰۷ اوت ۱۹۶۳ ۹-۲-۰ سؤال در رابطه با به سیاست‌های دولت جمهوری آپارتاید آفریقای جنوبی
۱۸۲ ۰۴ دسامبر ۱۹۶۳ ۱۱-۰-۰ سؤال در رابطه با به سیاست‌های دولت جمهوری آپارتاید آفریقای جنوبی
۱۸۳ ۱۱ دسامبر ۱۹۶۳ ۱۰-۱-۰ سؤال در رابطه با سرزمین‌های تحت حکومت پرتغال
۱۸۴ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۳ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: زنگبار
۱۸۵ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۳ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: کنیا
۱۸۶ ۰۴ مارس ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۸۷ ۱۳ مارس ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۸۸ ۰۹ آوریل ۱۹۶۴ ۹-۲-۰ شکایت یمن
۱۸۹ ۰۴ ژوئن ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ شکایت در مورد اعمال تجاوز علیه سرزمین و جمعیت غیر نظامی کامبوج
۱۹۰ ۰۹ ژوئن ۱۹۶۴ ۷-۴-۰ سؤال در رابطه با به سیاست‌های دولت جمهوری آپارتاید آفریقای جنوبی
۱۹۱ ۱۸ ژوئن ۱۹۶۴ ۸-۳-۰ سؤال در رابطه با به سیاست‌های دولت جمهوری آپارتاید آفریقای جنوبی
۱۹۲ ۲۰ ژوئن ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۹۳ ۰۹ اوت ۱۹۶۴ ۹-۲-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۹۴ ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۹۵ ۰۹ اکتبر ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مالاوی
۱۹۶ ۳۰ اکتبر ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: مالت
۱۹۷ ۳۰ اکتبر ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: جمهوری زامبیا
۱۹۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۴ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۱۹۹ ۳۰ دسامبر ۱۹۶۴ ۱۰-۱-۰ سؤالی راجع به جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۰ ۱۵ مارس ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گامبیا