فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۸ مارس ۱۹۹۷ میلادی تا ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۱۱۰۱ ۲۸ مارس ۱۹۹۷ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در آلبانی
۱۱۰۲ ۳۱ مارس ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۰۳ ۳۱ مارس ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۰۴ ۰۸ آوریل ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ دادگاه یوگسلاوی سابق
۱۱۰۵ ۰۹ آوریل ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۱۰۶ ۱۶ آوریل ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۰۷ ۱۶ مه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۰۸ ۲۲ مه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۰۹ ۲۸ مه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۱۰ ۲۸ مه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۱۱۱ ۰۴ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۱۲ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۱۳ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۱۱۴ ۱۹ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در آلبانی
۱۱۱۵ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۱۶ ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۱۱۱۷ ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۱۱۸ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۱۹ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۱۲۰ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۱۲۱ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ مدال حافظ صلح سازمان ملل متحد
۱۱۲۲ ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۲۳ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هائیتی
۱۱۲۴ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۱۲۵ ۰۶ اوت ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۲۶ ۲۷ اوت ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ دادگاه یوگسلاوی سابق
۱۱۲۷ ۲۸ اوت ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۲۸ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۱۲۹ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۳۰ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۳۱ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۳۲ ۰۸ اکتبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۱۳۳ ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۳۴ ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷ ۱۰-۵-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۳۵ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۳۶ ۰۶ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۳۷ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۳۸ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۱۳۹ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۴۰ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۱۴۱ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در مورد هائیتی
۱۱۴۲ ۰۴ دسامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۱۴۳ ۰۴ دسامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۴۴ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۴۵ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۱۴۶ ۲۳ دسامبر ۱۹۹۷ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۱۴۷ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۱۴۸ ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۴۹ ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۵۰ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۱۵۱ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۵۲ ۰۵ فوریه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۵۳ ۲۰ فوریه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۵۴ ۰۲ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۵۵ ۱۶ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۵۶ ۱۶ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۱۵۷ ۲۰ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۵۸ ۲۵ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۵۹ ۲۷ مارس ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۶۰ ۳۱ مارس ۱۹۹۸ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت در کوزوو
۱۱۶۱ ۰۹ آوریل ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در مورد رواندا
۱۱۶۲ ۱۷ آوریل ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۱۶۳ ۱۷ آوریل ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۶۴ ۲۹ آوریل ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۶۵ ۳۰ آوریل ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای رواندا
۱۱۶۶ ۱۳ مه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)
۱۱۶۷ ۱۴ مه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تاجیکستان بر سر امتداد مرز بین تاجیکستان و افغانستان
۱۱۶۸ ۲۱ مه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۶۹ ۲۷ مه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۷۰ ۲۸ مه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آفریقا
۱۱۷۱ ۰۵ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۱۷۲ ۰۶ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت جهانی
۱۱۷۳ ۱۲ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۷۴ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۷۵ ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۷۶ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۷۷ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان اریتره و اتیوپی
۱۱۷۸ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۱۷۹ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۱۱۸۰ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۸۱ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سیرالئون
۱۱۸۲ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۱۱۸۳ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در کرواسی
۱۱۸۴ ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۱۱۸۵ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۸۶ ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در یوگسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه
۱۱۸۷ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در گرجستان
۱۱۸۸ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۱۱۸۹ ۱۳ اوت ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ فعالیت‌های تروریسم بین‌المللی
۱۱۹۰ ۱۳ اوت ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۹۱ ۲۷ اوت ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)
۱۱۹۲ ۲۷ اوت ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ پرونده لاکربی
۱۱۹۳ ۲۸ اوت ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ اوضاع در افغانستان
۱۱۹۴ ۰۹ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت میان عراق و کویت
۱۱۹۵ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آنگولا
۱۱۹۶ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آفریقا
۱۱۹۷ ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در آفریقا
۱۱۹۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت صحرای غربی
۱۱۹۹ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۴-۱-۰ بررسی وضعیت کوزوو (FRY)
۱۲۰۰ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی برای رواندا